Уведомление за поверителност

Последна актуализация: 27.1.2018

Ние ценим висока нашата способност да Ви предоставяме информация чрез взаимодействията си с Вас, независимо дали се извършват директно лице в лице, чрез нашите дигитални платформи (като например нашите мобилни приложения и уебсайтове), или по който и да е от другите начини, който изберете за взаимодействие с нас.

Настоящото Уведомление за поверителност описва начина, по който GlaxoSmithKline и нейната група от дружества (GSK, „ние”, „ни/нас” и „наш/а/о/и”) събира, използва и споделя личната информация, която ни предоставяте или която може да получим или генерираме по друг начин във връзка с Вас. Прегледайте настоящото Уведомление за поверителност и не се колебайте да се свържете с нас чрез един от посочените по-долу начини, ако имате каквито и да е въпроси.

Съдържание

1. Каква лична информация събираме и откъде я получаваме?

    Как получаваме лична информация за Вас?

2. Как използваме Вашата лична информация

3. В някои случаи споделяме Вашата лична информация

4. Предаване извън Вашата държава на местопребиваване

    Уебсайтове, които не притежаваме и не контролирамеr

5. За какъв период съхраняваме Вашата лична информация?

6. Колко сигурно се пази Вашата лична информация?

7. Вашите права

    Какво се случва, ако не желаете да ни предоставяте своята лична информация?

8. Администратор на данни

9. Длъжностно лице по защита на данните

1. Каква лична информация събираме и откъде я получаваме?

Личната информация, която събираме за Вас, включва:

 • техническа информация, като например:
  • данни за активност – например дали сте отворили изпратен от нас имейл;
  • информация от Вашите посещения на наши уебсайтове, включително типа на браузъра и операционната система, които използвате, часа на осъществяване на достъп, прегледаните страници, URL адресите, върху които сте щракнали, Вашия IP адрес истраницата, която сте посетили преди осъществяването на достъп до нашите уебсайтове;
  • информация за устройството, включително уникалния му идентификатор, модел на хардуера, операционна система и версия, и информация за мобилната мрежа.

Възможно е също да обработваме информация за Вас, която разкрива информация относно Вашето здравословно състояние. Например, ако ни уведомите за здравословно състояние, от което страдате, получим доклад, че при Вас е настъпила нежелана реакция във връзка с някой от нашите продукти, или информация за здравословно състояние може да се извлече от информация, която сте ни предоставили при установяване на връзка с нас, независимо от причината. Ако обработваме такъв тип информация за Вас, ще предприемем необходимите действия, за да получим Вашето съгласие относно използването на тази информация от наша страна, ако се изисква от закона.

Как получаваме лична информация за Вас?

Събираме Вашата лична информация в хода на наблюдение на нашите технологични инструменти и услуги, включително имейл съобщения, изпратени до и от GSK. Може да комбинираме налична информация за Вас от различни източници.

2. Как използваме Вашата лична информация

Използваме Вашата лична информация с цел:

    1. да управляваме своите ежедневни действия, включително:

 • да спазваме приложимите закони, правила, разпоредби, насоки, кодекси и присъщи на отрасъла/професионални правила и разпоредби;
 • да удовлетворяваме искания на местни и чуждестранни регулатори, правителства, съдилища и правоприлагащи органи и да осигуряваме изпълнение във връзка със съдебна процедура или дело; и
 • да проучваме и предприемаме действия срещу потребители, които нарушават нашите правила или демонстрират незаконосъобразно или вредно поведение спрямо други потребители или тяхната собственост;

    2. да подобряваме своите ежедневни действия, включително:

 • за вътрешни цели, като одит, анализ на данни и проучване, за да предоставяме иподобряваме своите дигитални платформи, съдържание и услуги;
 • да следим и анализираме тенденциите, използването и дейностите във връзка снашите продукти и услуги, за да разберем кои части от нашите дигитални платформи и услуги представляват най-голям интерес и да подобряваме дизайна и съдържанието на своите дигитални платформи.

На какво основание използваме Вашата лична информация?

 • За законосъобразни бизнес цели: Използването на Вашата лична информация ни помага да управляваме и подобряваме своята бизнес дейност и да сведем до минимум всяко прекъсване на услугите, които може да Ви предлагаме. Това също ни позволява да комуникираме с Вас по по-подходящ и персонализиран начин и да Ви предоставяме ефикасно и ефективно използване на нашите продукти и услуги.
 • С цел изпълнение на нашите правни задължения и удовлетворяване на други искания за предоставяне на информация: Съответствието с приложимите закони, разпоредби, правила, кодекси и насоки е важно за нас и бихме искали да сме в състояние да ги спазваме, както и да удовлетворяваме другите искания за предоставяне на данни, както е изложено в настоящия документ. Те засягат начина, по който управляваме бизнес дейността си, и ни помагат да осигурим възможно най-висока степен на безопасност за нашите продукти и услуги. Бъдете сигурни, че ако обработваме Вашата лична информация за тази цел, когато е възможно ще предприемаме мерки за защитата й.

3. В някои случаи споделяме Вашата лична информация

Може да споделяме Вашата лична информация с/ъс:

 • членове на групата от дружества на GSK; и
 • следните доверени трети страни:
 • нашите представители и доставчици, включително тези, които ни предоставят технологични услуги, като например анализ на данни, хостване и техническа поддръжка;
 • нашите професионални консултанти и одитори;
 • местни или чуждестранни съдилища, регулатори, правителства и правоприлагащи органи;
 • други трети страни във връзка с цялостна или частична продажба, сливане, придобиване или преструктуриране на бизнеса ни от наша страна.

4. Предаване извън Вашата държава на местопребиваване

Може да предаваме Вашата лична информация извън държавата Ви на местопребиваване. Възможно е държавите, в които Вашата лична информация се прехвърля, да не осигуряват ниво на защита на личната информация, еквивалентно на предвиденото в законите на Вашата държава на местопребиваване. Тези държави включват следните:

Съединени американски щати, Франция, Ирландия

Ние ще прилагаме подходящи мерки, за да гарантираме, че Вашата лична информация остава защитена и на сигурно място при предаване извън държавата Ви, в съответствие с приложимите закони за защита на данните и поверителността. Тези мерки включват споразумения за предаване на данни, които съдържат стандартни клаузи за защита на данните. Можете да намерите повече информация относно споразуменията за предаване на данни тук.

Уебсайтове, които не притежаваме и не контролираме

Понякога ние може да предоставяме връзки към уебсайтове или мобилни приложения, които не притежаваме и не контролираме. Настоящото Уведомление за поверителност не се прилага за тези уебсайтове. Ако решите да използвате тези уебсайтове, прегледайте условията за ползване и информацията за поверителност, публикувани във всеки уебсайт или мобилно приложение, до което осъществявате достъп, за да се запознаете с практиките му за поверителност.

5. За какъв период съхраняваме Вашата лична информация?

Като правило съхраняваме Вашата лична информация за толкова дълго, колкото е необходимо, с цел: (а) осигуряване на съответствие с приложимото законодателство; (б) във връзка със съдебен спор или разследване, което засяга GSK; или (в) да Ви предоставим информация и/или достъп, които сте поискали до дигитални канали (като например нашите уебсайтове), нашите продукти и услуги.

6. Колко сигурно се пази Вашата лична информация?

Използваме редица мерки и технологии за защита, за да защитим Вашата лична информация от неразрешен достъп, използване, разкриване, промяна или унищожаване, в съответствие с приложимите закони за защита на данните и поверителността.

Когато споделяме Вашата лична информация с външни доставчици например, може да обвържем доставчиците със задължение за поверителност по отношение на Вашата информация чрез писмено споразумение и да приложим подходящи мерки, за да гарантираме, че Вашата информация се съхранява сигурно.

7. Вашите права

Възможно е да имате следните права:

 • да се откажете от обработката на Вашата лична информация за целите на директния маркетинг;
 • да изискате от GSK информация относно обработката на Вашата лична информация, включително предоставяне на копие от нея;
 • да изискате промяна и/или изтриване на Вашата лична информация;
 • да изискате ограничаване на или да възразите срещу обработката на Вашата лична информация;
 • да оттеглите съгласието си относно обработката на Вашата лична информация (ако GSK обработва Вашата лична информация въз основа на съгласието Ви);
 • да изискате получаване или изпращане до друга организация на личната информация, която сте предоставили на GSK, в машинно четим формат; и
 • да подадете оплакване до местния надзорен орган, ако Вашите права за поверителност са нарушени или претърпите вреди в резултат на незаконосъобразна обработка на Вашата лична информация.

Ако желаете да упражните правата си, уведомете ни на следния имейл адрес: BG.CPA@gsk.com.

Какво се случва, ако не желаете да ни предоставяте своята лична информация?

Във всички случаи, когато разполагате с опцията да споделяте своята лична информация с нас, винаги можете да решите да не го правите.

Ако решите да не ни предоставяте своята лична информация, възразите срещу обработката й от наша страна или оттеглите което и да е съгласие относно обработката й, което може да сте ни предоставили, ние ще уважим Вашето решение в съответствие с нашите правни задължения. Това обаче може да означава, че няма да можем да предприемем действията, необходими за постигане на описаните по-горе цели (вж. „Как използваме Вашата лична информация”), или Вие няма да можете да използвате услугите и продуктите, които предлагаме.

GSK може да е задължена или да има право да съхранява Вашата информация с цел изпълнение на правни и регулаторни задължения и упражняване и защита на нашите законни права и интереси.

8. Администратор на данни

ГлаксоСмитКлайн ЕООД гр. София 1784, бул. Цариградско шосе №115Г, ет.9, е администраторът на Вашата лична информация.

9. Длъжностно лице по защита на данните

Ако имате въпроси или искания във връзка с обработката на Вашата лична информация или се нуждаете от допълнителна информация, можете да се свържете с Длъжностното лице на GSK по защита на данните на адрес: BG.CPA@gsk.com.