Oznámení o ochraně osobních údajů

Poslední aktualizace: 25.4.2019

Ceníme si naší schopnosti poskytovat vám informace prostřednictvím různých interakcí, ať už jde o přímou interakci nebo interakci prostřednictvím našich digitálních platforem (jako jsou naše mobilní aplikace a webové stránky) nebo jiné způsoby, kterými s námi komunikujete.

Toto Oznámení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jak společnost GlaxoSmithKline a její skupina společností („GSK“, „my“, „nás“ a „naše“) shromažďuje, používá a sdílí osobní údaje, které nám poskytujete, nebo údaje, které se vás týkají a které získáme nebo vygenerujeme jiným způsobem. Přečtěte si toto oznámení o ochraně osobních údajů a s případnými dotazy nás neváhejte kontaktovat jedním ze způsobů uvedených níže.

Obsah

1. Jaké osobní údaje o vás shromažďujeme a odkud je získáváme?

    Jak vaše osobní údaje získáváme?

2. Jak vaše osobní údaje používáme

3. Někdy můžeme sdílet vaše osobní údaje

4. Přenosy mimo vaši zemi

    Webové stránky, které nevlastníme nebo nespravujeme

5. Jak dlouho budeme vaše osobní údaje uchovávat?

6. Jak zabezpečené jsou vaše osobní údaje?

7. Cookies a další technologie

8. Vaše práva

    Pokud nám nechcete poskytnout své osobní údaje

9. Správce údajů

10. Vedoucí ochrany údajů

1. Jaké osobní údaje o vás shromažďujeme a odkud je získáváme?

Osobní údaje, které o vás shromažďujeme, zahrnují:

 • technické údaje – například:
  • údaje o aktivitě, například zda jste otevřeli e-mail, který jsme vám zaslali;
  • údaje z vašich návštěv na našich webových stránkách (včetně používaného typu prohlížeče a operačního systému, času přístupu, zobrazených stránek, navštívených URL, IP adresy a stránky, ze které jste na naše webové stránky přišli);
  • údaje o zařízení, včetně jedinečného identifikátoru zařízení, hardwarového modelu, operačního systému a verze a informací o mobilní síti).

Můžeme také zpracovávat údaje, které prozrazují informace o vašem zdravotním stavu. Například v případech, kdy nám řeknete o konkrétním zdravotním problému, kdy obdržíme hlášení, že se u vás projevil vedlejší účinek související s některým z našich produktů, nebo v případě, kdy se informace o vašem zdraví dají vydedukovat z údajů, které jste nám poskytli, když jste nás z jakéhokoli důvodu kontaktovali. V případech, kdy budeme zpracovávat tyto typy údajů, podnikneme kroky nezbytné k získání vašeho souhlasu s použitím těchto informací, vyžaduje-li to zákon.

Jak vaše osobní údaje získáváme?

Vaše osobní údaje shromažďujeme při monitorování našich technologických nástrojů a služeb, včetně e-mailové komunikace se společností GSK. Údaje, které o vás shromáždíme z různých zdrojů, můžeme kombinovat.

2. Jak vaše osobní údaje používáme

Vaše osobní údaje používáme k následujícím účelům:

    1. Spravování naší každodenní činnosti, včetně:

 • dodržování všech relevantních zákonů, pravidel, nařízení, pokynů, kodexů, profesionálních pravidel a regulací;
 • splňování požadavků a žádostí místních a cizích regulačních orgánů, vládních orgánů, soudů a orgánů činných v trestním řízení a splňování požadavků soudních procesů a požadavků souvisejících se soudními spory a
 • vyšetřování a podnikání potřebných kroků vůči uživatelům, kteří porušují naše pravidla nebo kteří jednají v rozporu se zákonem nebo kteří ohrožují jiné osoby nebo jejich majetek.

    2. Zlepšování naší každodenní činnosti, včetně:

 • interních účelů, jako jsou audity, analýza dat a výzkum, který nám pomáhá provozovat a zlepšovat naše digitální platformy, obsah a služby;
 • sledování a analýzu trendů, používání a aktivit v souvislosti s našimi produkty a službami, abychom zjistili, o které části našich digitálních platforem je největší zájem, a pro zlepšování designu a obsahu našich platforem a.

Na jakém základě vaše osobní údaje používáme?

 • K legitimním obchodním účelům: Použití vašich osobních údajů nám pomáhá provozovat a zlepšovat naši činnost a minimalizovat narušení služeb, které vám nabízíme. Umožňuje nám to také poskytovat vám relevantnější a přizpůsobené informace a zefektivnit vaše používání našich produktů a služeb.
 • Pro splnění našich zákonných povinností a jiných požadavků na informace: Dodržování souladu se zákony, předpisy, pravidly, kódy a pokyny je pro nás důležité a pečlivě o to usilujeme, stejně tak jako o ostatní požadavky a žádosti související s údaji popsané v těchto zásadách. Tyto povinnosti ovlivňují naše podnikání a pomáhají nám zajistit, aby naše produkty a služby byly co možná nejbezpečnější. Na všech místech, kde pro tyto účely používáme vaše osobní údaje, zajistíme všechna nezbytná opatření nutná k ochraně vašich osobních údajů.

3. Někdy můžeme sdílet vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s:

 • členy skupiny společností GSK a
 • následujícími důvěryhodnými třetími stranami:
  • našimi zprostředkovateli a dodavateli, včetně těch, kteří nám poskytují technologické služby, jako je analýza dat, hostování a technická podpora;
  • našimi profesionálními poradci a auditory a
  • místními nebo zahraničními soudy, regulačními orgány a orgány činnými v trestním řízení;
  • dalšími třetími stranami v souvislosti s prodejem, sloučením, koupí nebo reorganizací celé naší firmy nebo jakékoli její části.

4. Přenosy mimo vaši zemi

Vaše osobní údaje můžeme přenést mimo vaši zemi. Země, do jakých vaše osobní údaje přenášíme, nemusí nabízet úroveň ochrany osobních údajů ekvivalentní se zákony vaší země. Mezi tyto země patří:

Spojené státy americké, Francie, Irsko

Zavedeme odpovídající opatření, která zajistí, že vaše osobní údaje budou při přenosu mimo vaši zemi nadále chráněny v souladu s platnými zákony na ochranu osobních údajů. Mezi tato opatření platí dohody o přenosu údajů, které implementují standardní doložky o ochraně osobních údajů. Další informace o dohodách o přenosu údajů jsou k dispozici zde.

Webové stránky, které nevlastníme nebo nespravujeme

Čas od času můžeme uvést odkazy na webové stránky nebo mobilní aplikace, které nevlastníme ani nespravujeme. Tyto zásady o ochraně osobních údajů se takových webových stránek netýkají. Pokud se rozhodnete takové webové stránky nebo mobilní aplikace použít, nejprve si přečtěte uvedená právní prohlášení a prohlášení o ochraně osobních údajů.

5. Jak dlouho budeme vaše osobní údaje uchovávat?

Obecně platí, že vaše osobní údaje uchováváme po dobu nutnou k (a) dodržení souladu se zákonem; (b) v souvislosti s právními úkony nebo vyšetřováním zahrnujícím společnost GSK; nebo (c) poskytnutí informací, přístupu k našim digitálním kanálům (např. našim webům), o který jste požádali, a k našim produktům a službám.

6. Jak zabezpečené jsou vaše osobní údaje?

Používáme celou řadu bezpečnostních opatření a technologií, které chrání vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, použitím, zveřejněním, pozměněním nebo likvidací, v souladu s příslušnými zákony na ochranu osobních údajů.

Když například sdílíme vaše osobní údaje s externími dodavateli, můžeme uzavřít písemnou dohodu, která dodavatele zavazuje k zajištění důvěrnosti vašich osobních údajů a zavedení odpovídajících bezpečnostních opatření na jejich ochranu.

7. Cookies a další technologie

Webové stránky, online služby, interaktivní aplikace, e-mailové zprávy a reklamy společnosti GSK mohou používat cookies a další technologie, jako jsou identifikátory zařízení, pro zlepšení uživatelských zkušeností. Dále nám také pomáhají získat přehled o využití našich platforem – například, které části našich webových stránek jsou navštěvovány a které e-maily adresáti otevřeli – a měřit efektivitu reklam a služeb. Obecně zacházíme s informacemi shromažďovanými soubory cookies a jinými technologiemi jako s neosobními údaji. Avšak v rozsahu, v jakém jsou podle místních zákonů považovány za osobní údaje internetový protokol (IP) nebo podobné identifikátory, považujeme tyto identifikátory a informace shromážděné cookies a dalšími technologiemi, které mohou být s těmito identifikátory spojeny, za osobní údaje.

Další informace o souborech cookies

S cílem zlepšit zkušenosti s našimi webovými stránkami můžeme použít soubory „cookies“. Soubor cookie je unikátní číselný kód, který se přenese do prohlížeče vašeho počítače, aby sledoval vaše zájmy a preference a aby vás rozpoznal jako vracejícího se návštěvníka. Informace lze shromažďovat automaticky pomocí souborů cookie a dalších technologií. Chcete-li se dozvědět, jak zabránit automatickému sběru informací, přečtěte si níže uvedený oddíl „Získání kontroly nad vašimi osobními údaji“. Upozorňujeme, že některé funkce našich webových stránek nebudou k dispozici, pokud jsou soubory cookie zakázány.

Cookies používáme k různým účelům:

 • Základní provoz
  Tyto soubory cookie jsou nezbytné, abychom mohli provozovat webové stránky GSK.
 • Funkční
  Používáme cookies a další technologie k tomu, abychom vyhověli vašim rozhodnutím, jak si přejete, aby platformy GSK fungovaly, když k nim přistupujete. Používáme například funkční soubory cookies k zapamatování osobních údajů, pokud navštívíte naše webové stránky, a to s cílem zajistit pohodlnější o osobnější zkušenost s našimi stránkami.
 • Výkon / analytika
  Cookies používáme k analýze výkonu našich stránek, k jejich udržování, provozování a neustálému zlepšování. Používáme soubory cookie k analýze využití našich webových stránek a digitálních komunikačních kanálů. Můžeme například obdržet informace ze sdělení, která požadujete, včetně toho, zda jste otevřeli nebo přeposlali e-mail nebo klikli na jakýkoli jeho obsah. Díky tomu získáváme informace o efektivitě komunikace a pomáhá nám to poskytovat informace, které považujete za zajímavé.
 • Třetí strany
  Obchodním partnerům můžeme povolit, aby na stránkách GSK používali soubory cookie pro výše uvedené účely - viz další informace níže.

Jak vypnout cookies

Pokud nesouhlasíte s používáním cookies nebo pokud změníte názor, můžete je zakázat:

    1. Kliknutím na ikonu „Cookies“, která se nachází v pravém dolním rohu každé webové stránky. Vypadá takto:

    nebo

    2. Změňte nastavení prohlížeče nebo mobilního zařízení tak, aby soubory cookie z této webové stránky nemohly být umístěny na vašem počítači nebo mobilním zařízení.

8. Vaše práva

Máte právo:

 • odmítnout zpracování osobních údajů za účelem elektronického přímého marketingu;
 • zeptat se společnosti GSK na zpracování vašich osobních údajů včetně poskytnutí jejich kopie;
 • požádat o opravu nebo výmaz vašich osobních údajů;
 • požádat o omezení zpracování osobních údajů nebo podat námitku proti jejich zpracování;
 • odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud GSK vaše údaje zpracovává na základě souhlasu);
 • požádat o předání osobních údajů, které jste společnosti GSK poskytli, ve strojově čitelném formátu jiné organizaci;
 • podat stížnost místnímu orgánu dohledu, pokud dojde k porušení vašich práv na ochranu osobních údajů, nebo pokud jste utrpěli újmu v důsledku nezákonného zpracování osobních údajů.

Pokud chcete využít svá práva, kontaktujte nás prostřednictvím CZ.CPA@GSK.com.

Pokud nám nechcete poskytnout své osobní údaje

Kde máte volbu poskytnout nám své osobní údaje, vždy se můžete rozhodnout, že je neposkytnete.

Pokud se rozhodnete neposkytnout nám své osobní údaje, podáte námitku vůči zpracování vašich osobních údajů, nebo udělíte souhlas s jejich zpracováním a později se rozhodnete tento souhlas odvolat, budeme vaše rozhodnutí respektovat v souladu se svými zákonnými povinnostmi. Může se však stát, že pak nebudeme moci provést kroky nezbytné k dosažení popsaných účelů zpracování (viz Jak vaše osobní údaje používáme) nebo že nebudete moci používat námi nabízené služby a produkty.

Společnost může být povinna nebo oprávněna uchovávat vaše informace za účelem splnění zákonných a regulačních povinností a pro ochranu a uplatňování našich zákonných práv a zájmů.

9. Správce údajů

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o. 

Hvězdova 1734/2c

140 00 Praha 4

Česká republika

je správcem vašich osobních údajů.

10. Vedoucí ochrany údajů

Máte-li dotazy nebo požadavky týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo potřebujete další informace, můžete kontaktovat vedoucího ochrany údajů ve společnosti GSK na adrese: CZ.CPA@GSK.com.