Prohlášení o ochraně osobních údajů

Poslední aktualizace 24. 05. 2018

Ceníme si naši schopnosti poskytovat informace prostřednictvím našich vzájemných interakcí, ať už se jedná o interakci tváří v tvář, prostřednictvím našich digitálních platforem (jako jsou naše mobilní aplikace a webové stránky) nebo jiným způsobem, který si k interakci zvolíte.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jak společnost GlaxoSmithKline a její skupina společností („GSK", „my", „nás" a „náš") shromažďuje, používá a sdílí osobní údaje, které nám poskytnete nebo které získáme či vygenerujeme jiným způsobem a které se vás týkají. Věnujte prosím pozornost tomuto prohlášení o ochraně osobních údajů a pokud máte jakékoliv dotazy, kontaktujte nás prostřednictvím jedním ze způsobů uvedených níže v záhlaví „Kontaktní údaje společnosti GSK“.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů můžeme občas změnit. Doporučujeme vám prohlášení o ochraně osobních údajů pravidelně kontrolovat.

Obsah

1. Jaké osobní údaje shromažďujeme a odkud je získáváme?

2. Jak používáme vaše osobní údaje

3. Vaše osobní údaje občas sdílíme

4. Jak dlouho budeme uchovávat vaše osobní údaje?

5. Jak jsou vaše osobní údaje zabezpečeny?

6. Uplatněte svá práva dle tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

7. Cookies a další technologie

8. Získání kontroly nad vašimi osobními údaji

9. Kontaktujte nás

1. Jaké osobní údaje shromažďujeme a odkud je získáváme?

Zdravotní odborníci

Pokud jste zdravotnický odborník, který s námi spolupracuje ve vaší odborné způsobilosti, osobní informace, které o vás shromažďujeme, mohou zahrnovat:

 • vaše jméno
 • email a korespondenční adresa
 • telefonní číslo
 • datum narození a věk
 • pohlaví
 • preferovaný kontakt
 • jazyk
 • údaje o vaší odbornosti (například vaše vzdělání, povolání / postavení / role, nemocnice, lékařská specializace a číslo oprávnění lékaře nebo doklady vydávané vládou)
 • určité informace z vašeho účtu sociálních médií, pokud jste se rozhodli propojit svůj účet sociálních médií s účtem GSK
 • údaje o aktivitě, například zda jste otevřeli e-mail, který jsme vám zaslali, nebo zda jste přijali pozvánku na webový seminář
 • informace z vašich návštěv na našich webových stránkách, včetně typu prohlížeče a operačního systému, který používáte, časy přístupu, zobrazené stránky, adresy URL, na které jste klikli, vaši adresu IP a stránku, kterou jste navštívili před otevřením našich webových stránek
 • informace o zařízení, včetně jedinečného identifikátoru zařízení, hardwarového modelu, operačního systému a verze a informace o mobilní síti a
 • vaše odpovědi na jakékoli průzkumy, kterých se zúčastníte, včetně odpovědí na průzkumy týkající se onemocnění nebo praxe (např. odhad počtu pacientů, o které pečujete a kteří mají určitý zdravotní stav).

Členové veřejnosti

Jste-li členem veřejnosti, osobní informace, které o vás shromažďujeme, mohou zahrnovat:

 • vaše jméno
 • email a korespondenční adresa
 • telefonní číslo
 • datum narození a věk
 • pohlaví
 • PSČ / kód oblasti
 • údaje o aktivitě, například zda jste otevřeli e-mail, který jsme vám zaslali
 • informace z vašich návštěv na našich webových stránkách, včetně typu prohlížeče a operačního systému, který používáte, časy přístupu, zobrazené stránky, adresy URL, na které jste klikli, vaši adresu IP a stránku, kterou jste navštívili před otevřením našich webových stránek
 • informace o zařízení, včetně jedinečného identifikátoru zařízení, hardwarového modelu, operačního systému a verze a informace o mobilní síti a
 • vaše odpovědi na jakékoli průzkumy, kterých se rozhodnete zúčastnit

Můžeme také zpracovat informace, které odhalují informace o vašem zdravotním stavu. Pokud nám například řeknete o zdravotním stavu, kterým trpíte, pokud obdržíme zprávu, že jste zaznamenali vedlejší účinek spojený s některým z našich produktů nebo pokud lze vyvozovat zdravotní informace z informací, které jste nám poskytli, kdykoli se námi dostanete do kontaktu ať už z jakéhokoli důvodu. Pokud zpracováváme tento druh informací a v případě, že to vyžaduje zákon, podnikneme příslušné kroky, abychom získali souhlas s používáním těchto informací.

Jak od vás získáváme osobní informace?

Zdravotní odborníci

Vaše osobní údaje můžeme shromažďovat v průběhu sledování našich technologických nástrojů a služeb, včetně e-mailových zpráv zasílaných GSK. V opačném případě o vás shromažďujeme a generujeme informace, jakmile nám je poskytnete nebo s námi komunikujete přímo. Pokud se například zaregistrujete na některé z našich digitálních platforem, komunikujete s jedním z našich obchodních zástupců, zúčastníte se akcí, které pořádáme nebo kterých se účastníme a pokud se obrátíte na zákaznickou podporu nebo poskytnete zpětnou vazbu. Můžeme o vás také získávat odborné informace z jiných zdrojů, jako jsou externí zdroje informací o poskytovateli zdravotní péče (včetně veřejně dostupných zdrojů), provozovatelé sociálních médií (v souladu s jejich autorizačními postupy), pokud jste propojili svůj účet GSK s účtem na sociální síti a vašich pacientů (např. pokud nám sdělili, že jste jejich poskytovatelem zdravotní péče). Můžeme také kombinovat informace, které o vás shromažďujeme z různých zdrojů, včetně informací, které jste nám poskytli.

Členové veřejnosti

Vaše osobní údaje můžeme shromažďovat v průběhu sledování našich technologických nástrojů a služeb, včetně e-mailových zpráv zasílaných GSK. V opačném případě o vás shromažďujeme a generujeme informace, pokud nám je poskytnete, např. prostřednictvím registračních formulářů nebo formulářů zpětné vazby na našich digitálních platformách. Také můžeme o vás získávat informace od našich dodavatelů, například s cílem zjistit, zda jste uplatnili kupony na našich produktech nebo službách. Můžeme kombinovat informace, které o vás shromažďujeme z různých zdrojů.

2. Jak používáme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje můžeme využít:

A. K poskytování našich služeb, včetně:

 • personalizace obsahu na našich digitálních platformách tak, aby odpovídal vašemu uživatelskému profilu, nebo tomu, co se vám líbí a nelíbí a, a vylepšení našich služeb;
 • poskytování informací, včetně marketingové komunikace, prostřednictvím kanálů, které si vyberete, například prostřednictvím e-mailu nebo webového semináře; a
 • pokud jste zdravotním odborníkem, získávání informací o vaší odborné praxi a zájmech

B. Ke kontaktu a spolupráci s vámi, včetně:

 • odpovědí na vaše dotazy a žádost o služby a vyžádání zpětné vazby;
 • zasílání důležitých upozornění, například změn našich obchodních podmínek a zásad; a
 • zasílání technických upozornění, aktualizací, bezpečnostních upozornění a zpráv o podpoře a administraci

C. Ke správě našich každodenních činností, včetně:

 • dodržování platných zákonů, pravidel předpisů, pokynů, kodexů a průmyslových / profesních pravidel a předpisů;
 • splnění žádostí nebo požadavků místních a zahraničních regulátorů, vlád, soudů a orgánů činných v trestním řízení a podrobení se soudnímu procesu nebo řízení v souvislosti s jakýmkoli soudním sporem; a
 • prošetření a přijetí kroků proti uživatelům, kteří porušují naše pravidla nebo kteří se chovají nezákonně nebo škodlivě vůči ostatním osobám nebo jejich majetku

D. Ke zlepšení každodenního provozu, včetně:

 • pro interní účely, jako jsou audity, analýza dat a výzkum, který nám pomáhá realizovat a zlepšovat naše digitální platformy, obsah a služby GSK;
 • sledování a analýzy trendů, využití a činností v souvislosti s našimi produkty a službami, s cílem porozumět, které části našich digitálních platforem a služeb jsou nejzajímavější, a zlepšování struktury a obsah našich platforem; a
 • zajištění, že pro vás máme aktuální kontaktní informace

Na jakém základě používáme vaše osobní údaje?

 • Pro legitimní obchodní účely: Použití vašich osobních údajů nám pomáhá provozovat a zlepšovat naše podnikání a minimalizovat jakékoli narušení služeb, které jsme schopni vám poskytnout. \také nám umožňuje usnadnit komunikaci s vámi a zajistit, aby vaše zkušenosti s našimi produkty a službami byly efektivní a účinné.
 • Pro splnění našich zákonných povinností a dalších požadavků na informace: Dodržování zákonů, předpisů, pravidel, kodexů a pokynů je pro nás důležité a chtěli bychom být schopni tyto požadavky splnit, stejně jako další požadavky či žádosti o údaje tak, jak jsou zde uvedeny. Ovlivňují způsob, jakým provozujeme naše podnikání, a pomáhají nám učinit naše produkty a služby co možná nejbezpečnější. Pokud používáme vaše osobní údaje k tomuto účelu, ujišťujeme vás, že přijímáme opatření k ochraně těchto osobních údajů.
 • Váš souhlas: Někdy možná budeme vyžadovat souhlas s použitím vašich osobních údajů pro jeden nebo více výše uvedených účelů. Pokud zpracováváme vaše údaje na základě vašeho souhlasu, máte k dispozici různá práva. Pokud například nechcete být v některém z našich mailingových seznamů, můžete se kdykoli rozhodnout zrušit zasílání těchto zpráv podle pokynů označených jako „odhlásit se“ v dolní části našich propagačních e-mailů. Pokud u nás máte účet, můžete se také odhlásit z odběru zpráv aktualizací vašeho nastavení.

3. Vaše osobní údaje občas sdílíme

Vaše osobní údaje můžeme sdílet se všemi následujícími osobami:

 • našimi zástupci a dodavateli
 • našimi odbornými poradci a auditory
 • našimi přidruženými společnostmi a obchodními partnery
 • regulačními orgány, vládami a orgány činnými v trestním řízení
 • soudy, tribunály, rozhodci nebo jinými soudními orgány
 • dalšími třetími stranami v souvislosti s prodejem, sloučením, nákupem nebo reorganizací veškeré nebo kterékoli části našeho podnikání nebo realizací jakékoliv podobné změny v našem podnikání (včetně potenciálních nebo skutečných kupujících této firmy nebo poradců kupujícího)

Převody mimo domovskou zemi

Vaše osobní údaje můžeme předat mimo domovskou zemi. Země, do které jsou vaše osobní údaje předány, nemusí nabízet odpovídající úroveň ochrany osobních údajů podle právního řádu vaší domovské země. Pokud je to vhodné, podnikneme kroky k zajištění toho, aby vaše údaje byly předávány s příslušnými zárukami, například uzavřením smluv o přenosu údajů. Pokud jsme uzavřeli smlouvy o přenosu údajů nebo podobné záruky, můžeme být schopni vám kopii těchto smluv zpřístupnit, pokud se na nás obrátíte některým ze způsobů uvedených níže v záhlaví „Kontaktní údaje GSK“.

Webové stránky, které nevlastníme ani nekontrolujeme

Čas od času můžeme poskytovat odkazy na weby nebo mobilní aplikace, které nejsou v našem vlastnictví, ani je neřídíme. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se na tyto webové stránky nevztahuje. Pokud se rozhodnete používat tyto webové stránky, ujistěte se, že se seznámíte s právními zásadami a prohlášením o ochraně osobních údajů zveřejněná na každé takové webové stránce nebo mobilní aplikaci, ke které přistupujete a seznámíte se s jejich postupy ochrany osobních údajů.

4. Jak dlouho budeme uchovávat vaše osobní údaje?

Máme zavedené zásady uchovávání údajů, které stanovuje, jak dlouho uchováváme vaše informace. Tato zásada je založena na typu informací, účelu sběru a systému v rámci našich digitálních platforem, v nichž jsou informace vedeny. Obecně platí, že vaše osobní údaje uchováváme tak dlouho, dokud potřebujeme. Údaje uchováváme například z důvodu poskytnutí požadovaného přístupu k digitálním kanálům (jako naše webové stránky) s našimi produkty a službami.

5. Jak jsou vaše osobní údaje zabezpečeny?

K ochraně vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem, používáním nebo zveřejněním používáme různé bezpečnostní technologie a postupy. Naši dodavatelé jsou pečlivě vybíráni a vyžadujeme, aby používali vhodná opatření k ochraně důvěrnosti a bezpečnosti vašich informací. Bohužel přenos informací přes internet nebo připojení k mobilní telefonu nemusí být zcela bezpečný; jakýkoli přenos je tedy na vaše vlastní nebezpečí.

6. Uplatněte svá práva dle tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Můžete mít právo:

 • odvolat svůj souhlas se zpracováním vašich údajů kdykoli, kdy zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu;
 • požádat společnost GSK o zpracování vašich osobních údajů, včetně poskytnutí kopií vašich osobních údajů, které má společnost GSK k dispozic;
 • požádat o opravu a / nebo smazání vašich osobních údajů nebo omezit nebo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů;
 • požádat o získání a opětovné použití vašich osobních údajů pro vaše vlastní účely v různých službách; a
 • obrátit se na příslušný dozorový orgán nebo soud, pokud dojde k porušení práv na ochranu osobních údajů nebo pokud jste utrpěli újmu v důsledku neoprávněného zpracování vašich osobních údajů

Pokud byste chtěli mít přístup k informacím, které o vás máme k dispozici, pokud jsou některé z informací, které o vás máme k dispozici, nepřesné nebo zastaralé, nebo chcete-li omezit nebo vznést námitku vůči zpracovávání, obraťte se na nás prostřednictvím jednoho ze způsobů uvedených níže v záhlaví „Kontaktní údaje GSK“.

Co když nám nechcete poskytnout vaše osobní údaje?

Pokud máte možnost sdílet a námi své osobní údaje, můžete se vždy rozhodnout, že tak neučiníte.

Pokud máte námitky vůči zpracování vašich osobních údajů, budeme tyto požadavky respektovat v souladu s našimi právními závazky. Vaše námitka může znamenat, že nebudeme schopni provést kroky nezbytné k dosažení výše uvedených cílů. Může to také znamenat, že nebudete mít možnost využívat služby a produkty, které vám nabízíme, pokud nám neposkytnete své osobní údaje, nebo pokud nám své informace poskytnete, ale máte námitky proti jejich zpracování.

Společnost GSK může být povinna nebo oprávněna uchovávat vaše informace z důvodu splnění zákonných a regulačních závazků a ochrany a uplatnění našich zákonných práv a zájmů.

7. Cookies a další technologie

Webové stránky, online služby, interaktivní aplikace, e-mailové zprávy a reklamy společnosti GSK mohou používat cookies a další technologie, jako jsou identifikátory zařízení, pro zlepšení uživatelských zkušeností. Dále nám také pomáhají získat přehled o využití našich platforem – například, které části našich webových stránek jsou navštěvovány a které e-maily adresáti otevřeli – a měřit efektivitu reklam a služeb. Obecně zacházíme s informacemi shromažďovanými soubory cookies a jinými technologiemi jako s neosobními údaji. Avšak v rozsahu, v jakém jsou podle místních zákonů považovány za osobní údaje internetový protokol (IP) nebo podobné identifikátory, považujeme tyto identifikátory a informace shromážděné cookies a dalšími technologiemi, které mohou být s těmito identifikátory spojeny, za osobní údaje.

Další informace o souborech cookies

S cílem zlepšit zkušenosti s našimi webovými stránkami můžeme použít soubory „cookies“. Soubor cookie je unikátní číselný kód, který se přenese do prohlížeče vašeho počítače, aby sledoval vaše zájmy a preference a aby vás rozpoznal jako vracejícího se návštěvníka. Informace lze shromažďovat automaticky pomocí souborů cookie a dalších technologií. Chcete-li se dozvědět, jak zabránit automatickému sběru informací, přečtěte si níže uvedený oddíl „Získání kontroly nad vašimi osobními údaji“. Upozorňujeme, že některé funkce našich webových stránek nebudou k dispozici, pokud jsou soubory cookie zakázány.

Cookies používáme k různým účelům:

 • Základní provoz
  Tyto soubory cookie jsou nezbytné, abychom mohli provozovat webové stránky GSK.
 • Funkční
  Používáme cookies a další technologie k tomu, abychom vyhověli vašim rozhodnutím, jak si přejete, aby platformy GSK fungovaly, když k nim přistupujete. Používáme například funkční soubory cookies k zapamatování osobních údajů, pokud navštívíte naše webové stránky, a to s cílem zajistit pohodlnější o osobnější zkušenost s našimi stránkami.
 • Výkon / analytika
  Cookies používáme k analýze výkonu našich stránek, k jejich udržování, provozování a neustálému zlepšování. Používáme soubory cookie k analýze využití našich webových stránek a digitálních komunikačních kanálů. Můžeme například obdržet informace ze sdělení, která požadujete, včetně toho, zda jste otevřeli nebo přeposlali e-mail nebo klikli na jakýkoli jeho obsah. Díky tomu získáváme informace o efektivitě komunikace a pomáhá nám to poskytovat informace, které považujete za zajímavé.
 • Třetí strany
  Obchodním partnerům můžeme povolit, aby na stránkách GSK používali soubory cookie pro výše uvedené účely - viz další informace níže.

Reklama třetích stran a online behaviorální reklama

Na webových stránkách třetích stran a mobilních službách se vám může zobrazovat inzerce s produkty a službami GSK, a to na základě vaše online chování jako uživatele. Navíc partneři našich reklamních sítí mohou na stránkách společnosti GSK a na jiných webových stránkách třetích stran umístit a používat soubory cookie, které shromažďují informace o vašich aktivitách s cílem vám nabídnout online reklamy založené na vašich zájmech. Tento způsob inzerce se nazývá online behaviorální reklama nebo „OBA“. Bude-li těmto obchodním partnerům umožněno používat osobní údaje pro své vlastní účely, měli by vás identifikovat a informovat o tom, jak vaše osobní údaje používají.

Více informací o cookies naleznete výše. Chcete-li se odhlásit z OBA, přečtěte si níže uvedenou část „Získání kontroly nad vašimi osobními údaji“.

8. Získání kontroly nad vašimi osobními údaji

Jakmile nám poskytnete své osobní údaje, existují různé způsoby, kterými můžete stanovit, jakým způsobem se tyto údaje zpracovávají, aniž byste museli uplatňovat některá z práv popsaných v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Správa nastavení účtu

Pokud jste se zaregistrovali k účtu u společnosti GSK, můžete spravovat určité osobní údaje, které má společnost GSK k dispozici, a to prostřednictvím nastavení účtu.

Správa propagačních e-mailů

Pokud od nás nechcete dostávat propagační e-maily, můžete se odhlásit pomocí odkazu v dolní části propagačního e-mailu. Pokud jste se zaregistrovali k účtu u společnosti GSK, můžete spravovat předvolby emailu, a to prostřednictvím nastavení účtu.

Správa cookie a dalších předvoleb

Mnoho webových prohlížečů umožňuje spravovat vaše preference. Váš prohlížeč můžete nastavit tak, aby soubory cookie odmítal nebo určité soubory cookie odstranil. Možná budete mít možnost spravovat další technologie sledování stejným způsobem, jakým spravujete soubory cookie podle předvolby prohlížeče.

Pokud se rozhodnete odmítnout nebo smazat cookies, uvědomte si, že ne všechny prvky digitálních platforem GSK mohou fungovat tak, jak je zamýšleno, což může ovlivnit vaši zkušenost s našimi webovými stránkami.

Zákaz online behaviorální reklamy

Pokud se setkáte s online behaviorální reklamou společnosti GSK, uvidíte ikonu „Možnosti reklamy“. Klepnutím na ikonu nebo odkaz se dostanete na web, kde můžete spravovat nebo zakázat používání údajů o historii prohlížení, které se používají k zobrazování online behaviorální reklamy. V mobilním zařízení můžete mít také nastavení „Omezit sledování reklam" (v zařízeních iOS) nebo nastavení „Odhlásit reklamy založené na zájmech“ (v zařízeních Android), které vám umožní omezit používání informací o vašem používání aplikací za účelem zobrazování reklam cílených na vaše zájmy.

Pokud se odhlásíte, budou se vám i nadále zobrazovat online reklamy, včetně reklam od společnosti GSK, které jsou založeny na jiných informacích (např. na základě obsahu zobrazované stránky, nikoli na vaší předchozí aktivitě prohlížení webu). V některých případech mohou být údaje o vaší činnosti prohlížení sbírat samotné inzerenty třetích stran, avšak tyto údaje se nevyužijí k zobrazování reklam založených na vaší historii prohlížení webových stránek.

Chcete-li se dozvědět více o možnostech, které inzerenti obecně poskytují jednotlivcům s cílem ovlivnit, jak se shromažďují a používají informace o on-line aktivitách v průběhu času a na internetových stránkách třetích stran nebo on-line službách, navštivte stránku Iniciativy pro reklamu na síti na http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp, Aliance digitální reklamy na adrese http://www.aboutads.info/ nebo Evropská aliance digitální reklamy na adrese http://youronlinechoices.eu/.

9. Kontaktujte nás

Správce dat a pracovník zodpovědný pro ochranu osobních údajů

GlaxoSmithKline s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, Česká republika, je správcem vašich osobních údajů. Pracovníka zodpovědného pro ochranu osobních údajů kontaktujte na emailu cz.cpa@gsk.com.

Kontaktní informace GSK 

Veškeré dotazy, připomínky a požadavky týkající se tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů adresujte místnímu partnerovi společnosti GSK prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů. Pokud nás kontaktujete, uveďte prosím na vědomí název navštívených webových stránek a způsob, jak vás můžeme kontaktovat.

Chcete-li kontaktovat společnost GSK ve Spojeném království, volejte na 0808-234-6680.
Chcete-li kontaktovat společnost GSK ve Spojených státech, volejte na 1-866-475-3844.

Kontaktní údaje o dalších místních organizacích GSK naleznete na adrese http://www.gsk.com/en-gb/contact-us/privacy-contact-information/.