Meddelelse om privatlivsbeskyttelse

Senest opdateret 1 May 2018

Vi sætter pris på at kunne levere oplysninger til dig via vores interaktioner, uanset om det sker via personlige interaktioner, via vores digitale platforme (f.eks. vores mobile applikationer og websteder) eller på en af de måder, du vælger at interagere med os på.

I denne meddelelse om privatlivsbeskyttelse forklares, hvordan GlaxoSmithKline og den tilknyttede gruppe af virksomheder ("GSK", "vi", "os" og "vores") indsamler, bruger og deler personlige oplysninger, som du leverer til os, eller som vi på anden måde indhenter eller genererer i forbindelse med din brug. Brug et øjeblik på at gennemse denne meddelelse om privatlivsbeskyttelse, og hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os via en af nedenfor nævnte metoder.

Indhold

1. Hvilke personlige oplysninger indsamler vi, og hvor indsamler vi dem fra?

2. Hvordan vi bruger dine personlige oplysninger

3. Vi deler undertiden dine personlige oplysninger

4. Overførsel uden for dit bopælsland

    Websteder, som vi ikke ejer eller styrer

5. Hvor længe opbevarer vi dine personlige oplysninger?

6. Hvor beskyttede er dine personlige oplysninger?

7. Dine rettigheder

    Hvad hvis du ikke ønsker at give os dine personlige oplysninger?

8. Dataansvarlig

9. Ansvarlig for databeskyttelse

1. Hvilke personlige oplysninger indsamler vi, og hvor indsamler vi dem fra?

De personlige oplysninger, som vi indsamler om dig, inkluderer:

 • tekniske oplysninger – for eksempel:
  • aktivitetsdata, for eksempel hvorvidt en e-mail, vi har sendt til dig, er åbnet;
  • oplysninger fra dine besøg på vores websteder, herunder typen af browser og operativsystem du bruger, tidspunkt for besøgene, viste sider, URL-adresser, du har klikket på, din IP-adresse og den side, du besøgte, før du navigerede til vores websteder;
  • enhedsoplysninger, herunder det entydige enheds-id, hardwaremodel, operativsystem og version samt oplysninger om mobilnetværk.

Vi behandler muligvis også oplysninger om dig, som afslører oplysninger om din sundhedsmæssige tilstand. Hvis du for eksempel fortæller os om helbredsproblemer, du oplever, hvis vi modtager en rapport om, at du har oplevet en bivirkning i forbindelse med brugen af et af vores produkter, eller hvis helbredsmæssige oplysninger fremgår af oplysninger, du har leveret til os, hvis du af en eller anden årsag har været i kontakt med os. Hvis vi behandler denne type oplysninger om dig, vil vi, såfremt det er påkrævet ved lov, tage de nødvendige forholdsregler for at få dit samtykke til at bruge disse oplysninger.

Hvordan indsamler vi personlige oplysninger om dig?

Vi indsamler dine personlige oplysninger under overvågning af vores teknologiske værktøjer og tjenester, herunder e-mails sendt til og fra GSK. Vi kombinerer muligvis oplysninger, vi har om dig fra forskellige kilder.

2. Hvordan vi bruger dine personlige oplysninger

Vi bruger dine personlige oplysninger til at:

    1. Administrere vores daglige drift, herunder for at:

 • overholde gældende lovgivning, regler, bestemmelser, retningslinjer, kodekser samt regler og bestemmelser inden for branchen/professionen;
 • overholde krav eller anmodninger, der er fremsat af lokale og udenlandske myndigheder, regeringer, domstole og retshåndhævende myndigheder, og overholde retslige procedurer eller i forbindelse med enhver retstvist; og
 • undersøge og skride til handling over for brugere, der overtræder vores regler, og som udviser en adfærd, der er ulovlig eller skadelig for andre eller andres ejendom.

    2. Forbedre vores daglige drift, herunder:

 • til interne formål som overvågning, dataanalyse og forskning, der skal hjælpe os med at levere og forbedre vores digitale GSK-platforme, indhold og tjenester;
 • for at overvåge og analysere tendenser, brug og aktiviteter i forbindelse med vores produkter og tjenester for at forstå, hvilke dele af vores digitale platforme og tjenester har størst interesse, og for at forbedre designet af og indholdet på vores platforme; og

På hvilket grundlag bruger vi dine personlige oplysninger?

 • Til lovlige forretningsformål: Ved at bruge dine personlige oplysninger kan vi bedre drive og forbedre vores virksomhed og minimere afbrydelser i de tjenester, vi kan tilbyde dig. Det giver os mulighed for at gøre vores anbefalinger til dig mere relevante og tilpasset dig og at give dig en mere effektiv og brugbar oplevelse af vores produkter og tjenester.
 • Sådan opfylder vi vores juridiske forpligtelser og andre krav til oplysninger: Det er vigtigt for os at overholde love, bestemmelser, regler, kodekser og retningslinjer, og vi bestræber os på at overholde disse samt andre anmodninger eller krav til data som fremsat i nærværende dokument. De har indflydelse på den måde, vi driver vores virksomhed på, og hjælper os med at gøre vores produkter og tjenester så sikre som muligt. Såfremt vi bruger dine personlige oplysninger til dette formål, kan du være sikker på, at hvor det er muligt, bestræber vi os på at beskytte dine personlige oplysninger.

3. Vi deler undertiden dine personlige oplysninger

Vi deler muligvis dine personlige oplysninger med:

 • medlemmer af GSK-virksomhedsgruppen; og
 • følgende pålidelige tredjeparter:
  • vores agenter og leverandører, herunder dem, der leverer teknologiservice til os, for eksempel dataanalyser, hosting og teknisk support;
  • vores professionelle rådgivere og revisorer;
  • lokale eller udenlandske domstole, regulatorer, regeringer og retshåndhævende myndigheder;
  • andre tredjeparter i forbindelse med salg, fusion, køb eller omorganisering af hele eller dele af vores virksomhed.

4. Overførsel uden for dit bopælsland

Vi overfører muligvis dine personlige oplysninger til tredjeparter uden for dit bopælsland. De lande, hvortil dine personlige oplysninger overføres, tilbyder muligvis ikke samme grad af beskyttelse af personlige oplysninger som lovene i dit bopælsland. Disse lande omfatter:

Amerikas Forenede Stater, Frankrig, Irland

Vi tager passende forholdsregler for at sikre, at dine personlige oplysninger forbliver beskyttede og sikre, når de overføres til lande uden for dit bopælsland, i overensstemmelse med de gældende love om beskyttelse af data og personlige oplysninger. Disse forholdsregler omfatter aftaler om dataoverførsler, hvor der implementeres standardklausuler for databeskyttelse. Du kan finde flere oplysninger om aftaler vedrørende dataoverførsel her.

Websteder, som vi ikke ejer eller styrer

Vi leverer undertiden links til websteder eller mobile applikationer, som vi ikke ejer eller styrer. Nærværende meddelelse om privatlivsbeskyttelse gælder ikke for disse websteder. Hvis du vælger at bruge disse websteder, skal du sørge for at gennemgå den juridiske meddelelse og erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger, der er angivet på de enkelte websteder eller i de enkelte mobil applikationer, som du åbner, for at forstå deres politikker om beskyttelse af personlige oplysninger.

5. Hvor længe opbevarer vi dine personlige oplysninger?

Vi opbevarer generelt dine personlige oplysninger så længe, det er påkrævet (a) for at overholde loven; (b) i forbindelse med en stævning eller en undersøgelse, der involverer GSK; eller (c) for at give dig oplysninger, adgang, du har anmodet om til digitale kanaler (for eksempel vores websteder), vores produkter og vores tjenester.

6. Hvor beskyttede er dine personlige oplysninger?

Vi bruger en række forskellige sikkerhedsforanstaltninger og -teknologier til at beskytte dine personlige oplysninger mod uautoriseret adgang, brug, afsløring, ændring eller destruktion i henhold til gældende love om beskyttelse af data og personlige oplysninger.

Når vi deler dine personlige oplysninger med eksterne leverandører, udarbejder vi for eksempel i visse tilfælde en skriftlig aftale, der forpligter leverandøren til at sørge for, at dine oplysninger forbliver fortrolige, og at der tages de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine oplysninger.

7. Dine rettigheder

Du har ret til at:

 • framelde dig behandling af dine personlige oplysninger til direkte marketingformål;
 • anmode GSK om oplysninger om behandling af dine personlige oplysninger, herunder at
 • fåtilsendt en kopi af dine personlige oplysninger;
 • anmode om korrektion og/eller sletning af dine personlige oplysninger;
 • anmode om begrænsning af behandling af dine personlige oplysninger eller fremsætte indsigelser mod en sådan behandling;
 • trække dit samtykke af behandling af dine personlige oplysninger tilbage (såfremt GSK behandler dine personlige oplysninger på baggrund af dit samtykke);
 • anmode om modtagelse eller overførsel til en anden organisation, i et maskinlæsbart format, af de personlige oplysninger, som du har leveret til GSK; og
 • indsende en klage til dit lokale datatilsyn, hvis dine rettigheder i forbindelse med beskyttelse af personlige oplysninger er overtrådt, eller hvis du har været offer for ulovlig behandling af dine personlige oplysninger.

Hvis du ønsker at udøve dine rettigheder, bedes du meddele os det ved at kontakte os via dk.cpa@gsk.co.

Hvad hvis du ikke ønsker at give os dine personlige oplysninger?

I de tilfælde, hvor du får mulighed for at dele dine personlige oplysninger med os, kan du altid vælge ikke at gøre det.

Hvis du vælger ikke at give os dine personlige oplysninger, hvis du modsætter dig vores behandling af dine personlige oplysninger, eller hvis du vælger at tilbagetrække dit samtykke, som du har givet os til at behandle dine personlige oplysninger, respekterer vi dit valg i overensstemmelse med vores juridiske forpligtelser. Dette kan dog betyde, at vi ikke kan udføre de handlinger, der er nødvendige for at opfylde de beskrevne formål (se "Hvordan vi bruger dine personlige oplysninger"), eller at du ikke kan bruge de tjenester og produkter, som vi tilbyder.

GSK har muligvis krav på eller ret til at opbevare dine oplysninger for at overholde juridiske og lovmæssige forpligtelser og for at beskytte og udøve vores juridiske rettigheder og interesser.

8. Dataansvarlig

GlaxoSmithKline Consumer HealthCare, Nykær 68. Brøndbydsæt postadresse, erdatanasvarlig for dine personlige oplysninger.

9. Ansvarlig for databeskyttelse

Hvis du har spørgsmål eller anmodninger i forbindelse med behandling af dine personlige oplysninger eller har brug for yderligere oplysninger, bedes du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver hos GSK på: dk.cpa@gsk.com.