Erklæring om privatlivsbeskyttelse

Senest opdateret 01.03.2018

Vi sætter pris på vores mulighed for at kunne give dig informationer via vores interaktion med dig, hvad enten det sker ansigt til ansigt, gennem vores digitale platforme (som f.eks. vores mobile applikationer og websites) eller en af de andre måder, du kan interagere med os.

Denne Erklæring om privatlivsbeskyttelse forklarer, hvordan GlaxoSmithKline og dets koncernforbundne selskaber ("GSK", "vi", "os" og "vores") indsamler, anvender og deler personoplysninger vedrørende dig, som du har givet os, eller som vi evt. kan indhente eller generere på anden måde. Du bedes bruge et øjeblik på at gennemgå denne Erklæring om privatlivsbeskyttelse, og hvis du har spørgsmål, kan du kontakte os ved hjælp af en af de måder, der er anført nedenfor i afsnittet "GSK kontaktinformationer".

Vi vil muligvis ændre denne Erklæring om privatlivsbeskyttelse fra tid til anden. Du bedes derfor gennemgå meddelelsen med jævne mellemrum.

Indholdsfortegnelse

1. Hvilke personoplysninger indsamles, og hvor stammer de fra?

2. Hvordan anvender vi dine personoplysninger?

3. Somme tider deler vi dine personoplysninger med andre

4. Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

5. Hvor sikre er dine personoplysninger?

6. Dine rettigheder i henhold til denne Erklæring om privatlivsbeskyttelse

7. Cookies og andre teknologier

8. Få kontrol over dine personoplysninger

9. Kontakt os

1. Hvilke personoplysninger indsamles, og hvor stammer de fra?

Sundhedspersonale

Hvis du hører under kategorien sundhedspersonale, og du interagerer med os som led i dit arbejde, kan de personoplysninger, vi indsamler om dig, omfatte følgende:

 • dit navn,
 • e-mail og arbejdsadresse,
 • telefonnummer,
 • fødselsdato, alder,
 • køn,
 • kontaktoplysninger,
 • sprog,
 • faglige oplysninger (f.eks. uddannelse, ansættelse/stilling/rolle, hospital, medicinsk speciale og praktiserende lægenummer og eventuelt Id-kort udstedt af myndighed),
 • visse oplysninger fra din social media-konto, hvis du har valgt at knytte din social media-konto til din konto hos GSK,
 • aktivitetsdata, f.eks. om en e-mail sendt fra os er blevet åbnet, eller om du har accepteret en invitation til et webinar,
 • oplysninger vedrørende dine besøg på vores websites, herunder hvilken browser-type og hvilket styresystem du anvender, varighed, besøgte sider, antal klik på URLs, din IP-adresse og de sider, du besøgte, inden du navigerede til vores website,
 • oplysninger om udstyr, herunder unik udstyrsidentifikation, hardware-model, styresystem og -version samt mobile netværksoplysninger, og
 • dine besvarelser i eventuelle undersøgelser, du måtte deltage i, herunder svar i forbindelse med undersøgelser vedrørende sygdom eller praksisorienterede undersøgelser (som f.eks. et skøn over, hvor mange af dine patienter der har et bestemt helbredsproblem).

Forbrugere og andre website-besøgende

Hvis du er en almindelig borger, kan de personoplysninger, vi indsamler om dig, omfatte følgende:

 • dit navn,
 • e-mail og postadresse,
 • telefonnummer,
 • fødselsdato, alder,
 • køn,
 • postnummer,
 • aktivitetsdata, f.eks. om en e-mail sendt fra os er blevet åbnet,
 • oplysninger vedrørende dine besøg på vores websites, herunder hvilken browser-type og hvilket styresystem du anvender, varighed, besøgte sider, antal klik på URLs, din IP-adresse og de sider, du besøgte, inden du navigerede til vores website,
 • oplysninger om udstyr, herunder unik udstyrsidentifikation, hardware-model, styresystem og -version samt mobile netværksoplysninger, og
 • dine besvarelser i eventuelle undersøgelser, du måtte deltage i.

Vi kan også behandle oplysninger om dig, der indeholder informationer om din helbredstilstand. F.eks. hvis du har fortalt os om et helbredsproblem, hvis vi modtager en rapport om, at du har haft bivirkninger i forbindelse med et af vores produkter, eller hvis helbredsoplysninger kan udledes fra oplysninger, som vi har fået fra dig i forbindelse med, at du af en den ene eller anden grund har kontaktet os. Når vi behandler sådanne oplysninger om dig, vil vi, hvis dette er påbudt ved lov, tage nødvendige skridt for at indhente dit samtykke til, at vi benytter disse oplysninger.

Hvordan får vi personoplysninger om dig?

Sundhedspersonale

Det kan være, at vi modtager personoplysninger i forbindelse med kontrol og monitorering af vores digitale platforme og it-drift, herunder e-mailkorrespondance udvekslet med GSK. Ellers indsamler og genererer vi oplysninger om dig, når vi får dem fra dig, eller når du interagerer direkte med os. F.eks. når du tilmelder dig en af vores digitale platforme, er i kontakt med en af vores lægemiddelkonsulenter, deltager i et arrangement afholdt af os, og når du henvender dig for at få kundesupport eller for at give feedback. Det kan også være, at vi modtager faglige oplysninger om dig fra andre kilder, som f.eks. eksterne kilder hos sundhedstjenester (herunder kilder, der er offentligt tilgængelige), social media-selskaber (i henhold til disses bemyndigelsesprocedurer), hvis du har linket din GSK-profil til din social media-profil, og fra dine patienter (f.eks. når du har oplyst os om, at de hører ind under din sundhedstjeneste). Vi kan kombinere de oplysninger, som vi har modtaget om dig fra forskellige kilder, herunder de oplysninger, du selv har givet os.

Forbrugere og andre website-besøgende

Det kan være, at vi modtager personoplysninger i forbindelse med kontrol og monitorering af vores digitale platforme og it-drift, herunder e-mailkorrespondance udvekslet med GSK. Ellers indsamler og genererer vi oplysninger om dig, når vi får dem fra dig, f.eks. gennem registrerings- eller feedbackformularer på vores digitale platforme. Det kan også være, at vi modtager oplysninger om dig fra vores leverandører, f.eks. for at finde ud af, om du har indfriet kuponer for vores produkter og serviceydelser. Vi kan kombinere de oplysninger, som vi har modtaget om dig fra forskellige kilder.

2. Hvordan anvender vi dine personoplysninger?

Vi kan anvende dine personoplysninger til følgende formål:

A. Stille vores services til rådighed, herunder:

 • personliggøre indholdet af vores digitale platforme, således at de passer til din brugerprofil eller likes og dislikes, og forbedre vores service,
 • forsyne dig med oplysninger, herunder markedskommunikation, gennem de kanaler, du har valgt, f.eks. pr. e-mail eller webinar, og
 • hvis du hører under kategorien sundhedspersonale, gøre os erfaringer om din professionelle praksis og dine interesser.

B. Komme i kontakt med dig samt interagere med dig, herunder:

 • besvare dine spørgsmål og anmodninger om services og bede om din feedback,
 • fremsende vigtige meddelelser, som f.eks. ændringer i vores vilkår, betingelser og politikker samt
 • sende dig tekniske meddelelser, opdateringer, sikkerhedsadvarsler og -support og administrative meddelelser.

C. Styre og administrere vores daglige drift, herunder:

 • overholde gældende lovgivning, regler, bekendtgørelser, vejledninger, forskrifter samt industrielle regler, bekendtgørelser og standarder,
 • overholde krav og henstillinger fra lokale eller udenlandske tilsynsmyndigheder, regeringer, domstole og ordensmagter samt overholde krav i forbindelse med en retssag eller anden retsforfølgelse samt
 • undersøge og gribe ind over for brugere, der overtræder vores regler, og som udviser en adfærd, der er ulovlig eller skadelig for andre eller andres ejendom.

D. Forbedre vores daglige drift, herunder:

 • til brug for interne formål, som f.eks. revision, analysering af data og forskning, således at vi er i stand til at levere og forbedre vores GSK-digitale platforme, indhold og services,
 • at overvåge og analysere trends, kutymer og aktiviteter i forbindelse med vores produkter og serviceydelser for at forstå, hvilken del af vores digitale platforme og serviceydelser, der har størst interesse, og at forbedre design og indhold på vore platforme samt
 • at sikre, at vi har opdaterede kontaktoplysninger på dig.

Til hvilke formål anvender vi dine personoplysninger?

 • Til legitime forretningsmæssige formål: At gøre brug af dine personoplysninger hjælper os med at drive og forbedre vores forretning, ligesom det minimere enhver form for afbrydelse i de serviceydelser, vi tilbyder dig. Det giver os også mulighed for at gøre vores kommunikation med dig relevant og personlig, og bevirker, at du får en god oplevelse af vores produkter og serviceydelser.
 • Til opfyldelse af vores lovbestemte forpligtelser og andre oplysningskrav: Det er vigtigt for os at overholde lovgivning, forordninger, regler, bekendtgørelser og vejledninger, og vi ønsker at være i stand til at overholde disse samt øvrige henstillinger eller krav vedrørende data som anført her. De har indvirkning på den måde, vi driver forretning på, og hjælper os med at gøre vores produkter og tjenesteydelser så sikre som muligt. Når vi anvender dine personoplysninger til dette formål, kan du være sikker på, at vi træffer de nødvendige foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger.
 • Dit samtykke: Vi kan fra tid til anden have behov for at indhente dit samtykke til at anvende dine personoplysninger til et eller flere af de formål, der er anført ovenfor. Du har forskellige rettigheder i forbindelse med, at vi behandler dine oplysninger på baggrund af dit samtykke. Hvis du f.eks. ikke ønsker at være på en af vores mailinglister, kan du vælge at framelde dig på et hvilket som helst tidspunkt ved at følge "frameld"-vejledningen nederst i vores markedsføring-e-mails. Hvis du har en profil på vores hjemmeside, kan du ligeledes framelde dig ved at opdatere dine præferencer.

3. Somme tider deler vi dine personoplysninger med andre

Vi kan dele dine personoplysninger med én eller flere af de følgende:

 • vores agenter og leverandører,
 • vores professionelle rådgivere og revisorer,
 • vores associerede selskaber og forretningspartnere,
 • tilsynsmyndigheder, regeringer og ordensmagter,
 • domstole, nævn, voldgiftsretter og andre retsinstanser og
 • andre tredjeparter i forbindelse med salg, fusionering, opkøb eller omstrukturering af en hvilken som helst del af vores virksomhed eller lignende ændringer i vores virksomhed (herunder en potentiel eller faktisk køber heraf eller dennes rådgiver).

Overførsel til lande uden for dit hjemland

Vi vil eventuelt overføre dine personoplysninger til lande uden for dit hjemland. Det kan være, at de lande, hvortil dine personoplysninger overføres, ikke yder en tilsvarende grad af beskyttelse af personoplysninger som lovgivningen i dit hjemland. Når det er hensigtsmæssigt, vil vi sørge for, at dine personoplysninger overføres med forbehold for, at der træffes tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger, f.eks. ved at indgå en dataoverførselsaftale. Når sådanne dataoverførselsaftaler eller lignende sikkerhedsforanstaltninger er på plads, vil vi eventuelt kunne give dig en kopi heraf, hvis du kontakter os ved hjælp af en de måder, der er beskrevet nedenfor i afsnittet "GSK kontaktoplysninger".

Websites, som vi ikke ejer eller kontrollerer

Det er muligt, at vi fra tid til anden sender links til websites eller mobile applikationer, som vi ikke ejer eller kontrollerer. Denne Erklæring om privatlivsbeskyttelse gælder ikke for sådanne websites. Hvis du vælger at bruge sådanne websites, bedes du undersøge den erklæring om privatlivsbeskyttelse, der ligger på de enkelte websites eller mobile applikationer, som du benytter, for at få indblik i deres politik vedrørende beskyttelse af personoplysninger.

4. Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi har en dataopbevaringspolitik, der bestemmer, hvor længe vi må opbevare dine personoplysninger. Denne politik tager udgangspunkt i, hvilken slags oplysninger der er tale om, formålet med indsamlingen, og systemet på vores digitale platforme, hvor oplysningerne lagres. Som udgangspunkt opbevarer vi dine personoplysninger så længe, som vi har brug for dem. F.eks. for at kunne give dig adgang til de digitale kanaler, du har anmodet om (likes eller websites), og til vores produkter og tjenesteydelser.

5. Hvor sikre er dine personoplysninger?

Vi bruger mange forskellige sikkerhedsteknologier og -procedurer for at beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret adgang, brug eller offentliggørelse. Vi udvælger vores leverandører omhyggeligt og forlanger, at de træffer de nødvendige foranstaltninger til at beskytte fortroligheden og sikkerheden af dine personoplysninger. Desværre er transmission af oplysninger til os via Internettet eller mobile telefonnet ikke altid fuldt ud sikker. Transmissionen sker derfor på egen risiko.

6. Dine rettigheder i henhold til denne Erklæring om privatlivsbeskyttelse

Du har ret til:

 • til enhver tid at trække dit samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage i de tilfælde, hvor vi behandler dine personoplysninger på grundlag af dit samtykke,
 • at bede GSK om oplysning vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, herunder at få en kopi af de personoplysninger, som GSK opbevarer,
 • at anmode om berigtigelse og/eller sletning af dine personoplysninger, eller begrænse eller gøre indsigelse imod behandlingen af dine personoplysninger,
 • at anmode om at modtage og genbruge dine personoplysninger til eget formål på tværs af forskellige servicer samt
 • at klage til en kompetent tilsynsmyndighed eller domstol, hvis dine rettigheder er blevet krænket, eller hvis du har lidt skade som følge af ulovlig behandling af dine personoplysninger.

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som vi opbevarer om dig, hvis nogle af disse oplysninger skulle være upræcise eller forældede, eller hvis du ønsker at begrænse eller gøre indsigelse imod vores behandling af dine personoplysninger, bedes du kontakte os ved hjælp af en af de måder, der er beskrevet nedenfor i afsnittet "GSK kontaktoplysninger".

Hvad hvis du ikke ønsker at give os dine personoplysninger?

Når du bliver givet muligheden for at dele dine personoplysninger med os, kan du altid vælge ikke at gøre dette.

Hvis du har indsigelser imod vores behandling af dine personoplysninger, vil vi respektere en sådan anmodning i overensstemmelse med vores lovbestemte forpligtelser. Din indsigelse kan indebære, at vi ikke er i stand til at udføre de handlinger, der er nødvendige for at opnå de ovennævnte formål. Det kan også betyde, at du ikke er i stand til at gøre brug af de tjenesteydelser og produkter, som vi tilbyder, hvis du ikke deler dine personoplysninger med os, eller hvis du efter at have givet os oplysningerne gør indsigelse mod behandlingen af disse.

GSK kan være forpligtet til eller berettiget til at beholde dine personoplysninger for at overholde vores forpligtelser i henhold til love og regler og for at beskytte og forfølge vores lovlige rettigheder og interesser.

7. Cookies og andre teknologier

GSK websites, online-tjenester, interaktive applikationer, meddelelser per e-mail og annoncer kan gøre brug af cookies og andre teknologier som f.eks. udstyrsidentifikatorer for at forbedre din brugeroplevelse, hjælpe os med at forstå, hvordan vores platforme bliver brugt - f.eks. hvilke dele af vores websites der er blevet besøgt, og hvilke e-mails der er blevet åbnet - samt at måle effektiviteten af annoncer og tjenesteydelser. Som udgangspunkt behandler vi oplysninger, der indsamles ved hjælp af cookies og andre teknologier, som om der ikke var tale om personoplysninger. I det omfang IP-adresser eller lignende identifikatorer betragtes som personoplysninger i henhold til lokal lovgivning, behandler vi sådanne identifikatorer og oplysninger indsamlet ved hjælp af cookies og andre teknologier, der kan linkes til disse identifikatorer, som personoplysninger.

Flere oplysninger om cookies

For at forbedre din oplevelse på vores websites bruger vi "cookies". En cookie er en unik numerisk kode, der overføres til din computers browser for at tracke dine interesser og præferencer samt for at genkende dig som en hyppigt besøgende. Oplysninger kan indsamles automatisk ved hjælp af cookies og andre teknologier. For at vide, hvordan automatisk indsamling af oplysninger kan undgås, se nedenfor i afsnittet "Få kontrol over dine personoplysninger". Bemærk, at visse features på vores websites ikke kan bruges, hvis cookie-funktionen sættes ud af funktion.

Vi bruger cookies til forskellige formål:

 • Væsentlige operationer
  Cookies er nødvendige for, at vi kan drive GSK-websites.
 • Funktionalitet
  Vi anvender cookies og andre teknologier for at opfylde de valg, du selv har truffet om, hvorledes du ønsker, GSK-platformene skal fungere, når du besøger dem. Vi bruger f.eks. funktionelle cookies for at huske dine personoplysninger, når du besøger vores websites, således at din oplevelse bliver mere behagelig og personlig, når du besøger vores websites.
 • Effektivitet/Analytics
  Vi anvender cookies til at analysere effektiviteten af vores sites, samt til at vedligeholde, servicere og forbedre dem. Vi bruger cookies til at analysere brugen af vores sites og digitale kommunikationskanaler. Vi kan f.eks. indsamle oplysninger via de kommunikationsmeddelelser, du har anmodet om, herunder om du åbnede eller sendte en e-mail eller klikkede på noget, der var indeholdt heri. Dette fortæller os noget om kommunikationsmeddelelsens relevans, hvilket hjælper os med at levere information og materiale, som du finder interessant.
 • Tredjepart
  Vi kan give vores forretningspartnere lov til at anvende cookies på GSK-sites i overensstemmelse med de formål, der er anført ovenfor - se nedenfor for yderligere information. Forretningspartneres cookies tilhører: Adobe, Baycloud, CloudDlare and Ensighten.

Tredjeparts-annoncering og adfærdsbaseret elektronisk markedsføring

Du vil kunne modtage annoncering for GSK's produkter og tjenesteydelser på tredjeparters websites og mobile tjenester baseret på din online brugeradfærd. Herudover kan partnere inden for vores annonceringsnetværk placere og anvende cookies på GSK-websites og på andre tredjeparters websites til at indsamle oplysninger om dine aktiviteter for på grundlag af dine interesser at kunne levere online annoncering til dig. Dette betegnes som adfærdsbaseret elektronisk markedsføring. Hvis sådanne samarbejdspartnere får tilladelse til at bruge personoplysninger til egne formål, skal de identificere sig selv over for dig og oplyse dig om, hvorledes de vil anvende dine personoplysninger.

Se ovenfor for yderligere oplysninger vedrørende cookies. For at fravælge adfærdsbaseret elektronisk markedsføring, se nedenfor i afsnittet "Få kontrol over dine personoplysninger".

8. Få kontrol over dine personoplysninger

Efter at du har givet os dine personoplysninger, er der forskellige måder, hvorpå du kan kontrollere behandlingen af disse, selv uden at gøre brug af de rettigheder, der er beskrevet i denne Erklæring om privatlivsbeskyttelse.

Administrering af dine profilindstillinger

Hvis du er registreret med en profil på GSK’s hjemmeside, kan du administrere visse personoplysninger, som opbevares af GSK ved hjælp af dine profilindstillinger.

Administrering af nyhedsmails fra GSK

Hvis du ikke ønsker at modtage nyhedsmails fra GSK, kan du afmelde dig ved at bruge linket nederst på nyhedsmailen. Hvis du er registreret med en profil på GSK’s hjemmeside, kan du administrere dine e-mail-præferencer under Min Profil.

Administrering af cookies og andre præferencer

Mange web-browsere giver mulighed for at administrere præferencer. Du kan indstille din browser til at afvise cookies eller slette visse cookies. Det er også muligt for dig at administrere andre tracking-teknologier på samme måde, som du administrerer cookies via din browsers præferencer.

Hvis du vælger at afvise eller slette cookies, skal du være opmærksom på, at dette kan medføre, at GSK's digitale platforme muligvis ikke fungerer efter hensigten, samt at det kan have indflydelse på din oplevelse af vores websites.

Fravælg adfærdsbaseret elektronisk markedsføring

Når GSK's adfærdsbaserede elektroniske markedsføring rettes mod dig, vil du se et "Ad Choices"-ikon. Når du klikker på ikonet eller linket, kommer du til en side, hvor du kan administrere eller fravælge brugen af data vedrørende din browserhistorik, som anvendes til at rette adfærdsbaseret elektronisk markedsføring mod dig. På din mobile enhed kan der også være en "Limit Ad Tracking"-mulighed (på iOS-enheder) eller en indstilling til at "Opt out of Interest-based Ad" (på Android-enheder), som giver dig mulighed for at begrænse brugen af oplysninger om din brug af apps for at forsyne dig med annoncer, der er målrettet dine interesser.

Hvis du fravælger dette, har du stadig mulighed for at se annoncer online, herunder annoncer fra GSK, som er baseret på andre oplysninger (f.eks. indholdet af den side, du er gået ind på, frem for dine tidligere web-aktiviteter). I nogle tilfælde kan der stadig indsamles data om dine browseraktiviteter hos disse tredjeparters annoncører, men de vil ikke bruge disse data til levering af annoncer baseret på din tidligere online browseradfærd.

For at få flere oplysninger omkring de valgmuligheder, som annoncører generelt stiller til rådighed til personer for at få indflydelse på, hvorledes oplysninger om online-aktiviteter indsamles og bruges over tid via tredjeparters websites eller online services, gå ind på Network Advertising Initiative på http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp, Digital Advertising Alliance på http://www.aboutads.info/, eller the European Digital Advertising Alliance på http://youronlinechoices.eu/.

9. Kontakt os

Dataansvarlig og databeskyttelsesrådgiver

GlaxoSmithKline Pharma A/S, Nykær 68, Brøndby er dataansvarlig for dine personoplysninger.
Vores databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes via e-mail dk.cpa@gsk.com.

GSK kontaktoplysninger

Spørgsmål, kommentarer eller anmodninger vedrørende denne Erklæring om privatlivsbeskyttelse bedes rettet mod det lokale GSK-selskab via de nedenfor anførte kontaktoplysninger. Når du kontakter os, bedes du oplyse navnet på det website, du har besøgt, samt hvordan vi kan kontakte dig.

For at kontakte GlaxoSmithKline Pharma A/S i Danmark, ring til vores reception +45 36 35 91 00.

Kontaktoplysninger for øvrige GSK selskaber kan findes på http://www.gsk.com/en-gb/contact-us/worldwide/.