GSK's generelle erklæring om privatlivsbeskyttelse

Danmark

 

Senest opdateret: 1. august 2020

Denne erklæring om privatlivsbeskyttelse gælder for:

 • brugere af GSK-produkter og -tjenester (med undtagelse af deltagere i kliniske forsøg)
 • besøgende på GSK-websteder og på GSK-ejede websteder
 • brugere af GSK-systemer og -mobilapps; 
 • almindelige borgere, der er interesseret i at kontakte eller blive kontaktet af GSK og
 • enhver person, der har modtaget nærværende erklæring, og for hvem de andre erklæringer på dette "GSK Center for privatlivsbeskyttelse" ikke gælder.

Vi forstår, at privatlivsbeskyttelse er vigtig for dig. Vi er forpligtet til at behandle dine personlige oplysninger med omhu og integritet.

Vores erklæring om privatlivsbeskyttelse fortæller dig, hvilke personlige oplysninger vi indsamler, og hvordan vi indsamler dem. Den forklarer, hvad vi bruger dine personlige oplysninger til, og hvordan vi beskytter og sikrer dine personlige oplysninger.Vores generelle praksis forklares i denne erklæring om privatlivsbeskyttelse.  Når lokale love eller bestemmelser kræver, at vi behandler oplysninger på anden vis, eller helt afstår fra en sådan behandling, vil vi dog altid overholde den gældende lokale lovgivning.

GlaxoSmithKline sætter beskyttelsen af dit privatliv højt. Når vi siger "GSK", "vi", "os" eller "vores", er det firmaet, vi henviser til.

Personlige oplysninger betyder alle oplysninger eller dele af oplysninger, som kunne identificere dig enten direkte (f.eks. dit navn) eller indirekte (f.eks. et unikt id-nummer).

I denne erklæring om privatlivsbeskyttelse forklarer vi følgende:

h

Hvem er dataansvarlig for dine personlige oplysninger?

GSK Services Unlimited (GSK House, 980 Great West Road, Brentford, TW8 9GS, Storbritannien) er sammen med GSK i det land, som du har en relation til, de dataansvarlige for dine personlige oplysninger. Du kan finde flere oplysninger om GSK i det land, som du har relation til, ved at klikke her, hvor du også kan finde kontaktoplysninger til den databeskyttelsesansvarlige (hvor dette er relevant) i dit land.

 

Kontaktoplysninger vedrørende din privatlivsbeskyttelse

 

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, har spørgsmål til denne erklæring om privatlivsbeskyttelse, har brug for flere oplysninger eller ønsker at give udtryk for en bekymring, kan du finde lokale kontaktoplysninger vedrørende privatlivsbeskyttelse her.

Hvilke personlige oplysninger indsamler vi om dig?

De personlige oplysninger, vi indsamler og behandler, kan inkludere:

 • Grundlæggende oplysninger  – dit navn, efternavn (inkl. præfiks eller titel), alias, køn, alder eller fødselsdato samt dit foretrukne sprog. Lignende oplysninger om børn kan også blive indsamlet under meget begrænsede omstændigheder. Se "Oplysninger om børn" for at få flere oplysninger; 
 • Kontaktoplysninger – oplysninger, som giver os mulighed for at kontakte dig, f.eks. din personlige eller professionelle e-mailadresse, din postadresse, telefonnumre og din profil på en social medieplatform; 
 • Tekniske oplysninger og oplysninger om netværksaktivitet – oplysninger om din enhed og din brug af vores websteder, apps og systemer, herunder din IP-adresse, din enheds id, hardwaremodel og version, mobilnetværksoplysninger, operativsystem og andre online-id'er, browsertype, browserdata, søgehistorik, adgangstid, viste sider, de URL-adresser, du har klikket på, de afsendte formularer og din fysiske placering;
 • Økonomiske oplysninger – dine bankoplysninger, herunder kontonavn, kontonummer og bankidentifikationskode;
 • Produktanvendelse – data, der er relateret til din brug af vores produkter (herunder feedback), din(e) købshistorik og -præferencer, dine interaktioner med os, din foretrukne metode til kommunikation med os og de tjenester, du bruger;
 • Sundhedsoplysninger – din sundhedsmæssige tilstand, din aktuelle helbredstilstand og de sundhedsoplysninger, der kan udledes af de oplysninger, du har givet os; og
 • Lyd og billeder – billeder, videoer og stemmeoptagelser med dig.

Du kan vælge ikke at give os personlige oplysninger, når vi beder dig om dem. Hvis du beslutter ikke at give os dine personlige oplysninger, kan det muligvis begrænse vores indbyrdes relation. Det kan f.eks. være, at vi ikke kan levere de tjenester til dig, som du har anmodet om.

Hvordan indsamler vi dine personlige oplysninger?

Direkte fra dig, når du:

 • Opretter en konto og en profil på et af vores websteder eller en af vores apps 
 • Registrerer dig hos os for at bruge GSK’s godkendelsestjenester 
 • Bruger dit virksomheds-logon eller en anden godkendelsestjeneste fra en tredjepartsudbyder (f.eks. Microsoft eller en Google-loginside) til at få adgang til vores systemer eller apps;
 • Bruger vores websteder, apps og systemer
 • Deler eller bruger din sociale medieprofil til at kontakte GSK 
 • Tilmelder dig hos os for at modtage reklamemateriale
 • Deltager i en konkurrence, der er organiseret af GSK 
 • Er i kontakt med en af vores salgskonsulenter
 • Tager kontakt for at få support eller komme med feedback
 • Deltager i et onlinearrangement, f.eks. en webcast
 • Svarer på en undersøgelse, som du vælger at deltage i
 • Deler oplysninger om bivirkninger eller forespørgsler om medicinske oplysninger med os og
 • Deltager i offline-møder, f.eks. rådgivningskomitéer eller konferencer.

Fra andre kilder:

 • Kilder, der er offentligt tilgængelige
 • Partnere, der er en del af fælles markedsføring
 • Leverandører af marketing
 • Registre hos leverandører af sundhedsydelser
 • Eventstyringsbureauer
 • Sociale medieplatforme og
 • Når du taler om os online, f.eks. når du nævner et GSK-produkt i et tweet.

Hvis du tilknytter din sociale mediekonto til vores websteder eller apps, deler du visse personlige oplysninger fra din sociale mediekonto med os. Dette kan inkludere dit navn, din e-mailadresse, fotos, en liste over kontakter på de sociale medier og evt. andre oplysninger, som du giver os adgang til, når du knytter din sociale mediekonto til vores websteder eller apps.

Vi kombinerer også oplysninger om dig fra forskellige kilder, herunder de oplysninger, du har videregivet til os, og de personlige oplysninger, der indsamles ifm. vores fælles relation.

h

Hvordan benytter vi dine personlige oplysninger?

Vi benytter dine personlige oplysninger til de formål, som vi har beskrevet herunder i denne erklæring om privatlivsbeskyttelse, eller til formål, som er rimeligt forenelige med de beskrevne formål.

Til at administrere vores relation til dig.

Vi vil benytte dine personlige oplysninger til at:

 • Levere vores produkter og tjenester til dig
 • Give dig en præmie, hvis du deltager i en præmietrækning eller konkurrence
 • Levere onlinetjenester, f.eks. webcasts, ansættelsesmuligheder og regnskabsoplysninger
 • Administrere din konto på vores websteder og apps
 • Identificere dig og godkende dine adgangsrettigheder til vores websteder, systemer og apps
 • Svare på dine spørgsmål og levere oplysninger til dig, når du anmoder om det, eller når vi mener, at vores produkter og tjenester kan have din interesse. Hvis vi vil dele elektronisk markedsføring med dig, beder vi om dit samtykke, når det er nødvendigt, og du kan til enhver tid fravælge dette;
 • Invitere dig til at give feedback, deltage i forskning, undersøgelser eller deltage i arrangementer
 • Personliggøre din oplevelse, når du interagerer med GSK;
 • Rapportere bivirkninger, som du fortæller os om, og
 • Foretage analyser, markedsundersøgelser og -segmentering for at forstå dine præferencer, forbedre vores produkter og tjenester og vores kommunikation med dig.

Til at administrere og forbedre vores almindelige processer samt vores forretningsprocesser.

Vi vil benytte dine personlige oplysninger til at:

 • Administrere sikkerheden for vores netværk og informationssystemer 
 • Sikre, at vi bruger vores personale på en effektiv måde
 • Reagere på din indrapportering af en mulig bivirkning, der er forbundet med et af vores produkter, og monitorere sikkerheden af vores produkter
 • Føre protokol over vores relation med sundhedsfagligt personale
 • Udføre dataanalyser, overvågning og forskning, der skal hjælpe os med at levere og forbedre vores digitale GSK-platforme, indhold og tjenester
 • Overvåge og analysere tendenser, brug og aktiviteter i forbindelse med vores produkter og tjenester for at forstå, hvilke dele af vores produkter og tjenester der har størst interesse, og for at forbedre dem tilsvarende; og
 • Forberede og udføre administrationsrapportering og analyse, inklusive analyser og målemetoder.

Til at opnå andre formål.

Vi vil benytte dine personlige oplysninger:

 • Til at følge gældende love og bestemmelser.
 • Til at besvare anmodninger fra offentlige myndigheder.
 • Til at fortælle dig om ændringer i vores vilkår, betingelser og politikker.
 • Til at udøve eller beskytte GSK mod potentiel, trussel om eller faktisk retsforfølgelse.
 • Til at undersøge og gribe ind over for ulovlig eller skadelig adfærd blandt brugere.
 • Til at beskytte GSK, dine vitale interesser eller andre personers interesser.
 • Til at få indsigt i og feedback om vores produkter og tjenester for at rette eller forbedre dem ved at analysere oplysninger fra eksterne kilder, f.eks. Google, Facebook og Twitter (og andre).
 • Til at levere tjenester til dig via din enhed og vores mobile apps;og
 • Når vi sælger, tildeler eller overfører hele vores forretning eller dele deraf.

Hvorfor har vi tilladelse til at indsamle og benytte dine personlige oplysninger?

Vi kan indsamle og benytte dine personlige oplysninger, når et af følgende gælder:

 • For at træffe foranstaltninger før indgåelse af en kontrakt eller for at leve op til en kontrakt 
 • For at overholde lovgivningen, f.eks:
  • Monitorering af registrering i henhold til love og regler og rapporteringskrav, herunder krav i forbindelse med bivirkninger, klager over produkter og produktsikkerhed og
  • Overholdelse af forpligtigelser i forbindelse med antikorruption og gennemsigtighed.
 • Du har specifikt givet os din tilladelse, når en sådan tilladelse er krævet (loven kalder det "samtykke"). Du kan når som helst trække dit samtykke tilbage. Vi vil som regel få brug for dit samtykke under følgende omstændigheder:
  • Vi bruger cookies på din enhed for at finde ud af, hvordan du bruger vores websteder, så vi kan personalisere, det som du ser, ved at tilpasse indholdet og meddelelserne til de ting, som du er interesseret i
  • Visse situationer, hvor du deler følsomme oplysninger om dig selv, f.eks. dit helbred
  • Før vi sender dig visse former for elektronisk markedsføringsmateriale og
  • I andre situationer, hvor behandlingen af dine personlige oplysninger afhænger af dit samtykke. 
 • Vi har brug for dine personlige oplysninger til legitime forretningsformål, f.eks. for at gøre det muligt for os at drive en velfungerende virksomhed. Dette omfatter:
  • At sende direkte markedsføringsmateriale til dig (du har altid mulighed for at fravælge markedsføring og promoverende kommunikation)
  • At udføre interne undersøgelser og overholde interne politikker vedrørende bekæmpelse af bestikkelse og interessekonflikter
  • At administrere vores it- og kommunikationssystemer og netværk
  • At planlægge og forbedre vores forretningsaktiviteter
  • At gennemføre uddannelse og indsamle feedback for at sikre kvalitetskontrollen
  • At beskytte vores rettigheder, privatlivsbeskyttelse, sikkerhed eller ejendom og/eller tilsvarende for vores datterselskaber, dig eller andre
  • At levere funktionaliteten i de tjenester, som vi tilbyder dig, hvilket omfatter adgang til din registrerede konto og at tilbyde dig den relaterede kundeservice
  • At bekræfte, at du er berettiget til at få adgang til visse produkter, tjenester og data, der muligvis kun leveres til autoriseret sundhedsfagligt personale, eller på anden måde udføre baggrundstjek for at sikre, at vi ikke er udelukket fra at samarbejde med dig
  • At analysere eller forudse dine præferencer for at identificere de samlede tendenser og udvikle, forbedre samt ændre vores produkter, tjenester og forretningsaktiviteter
  • At interagere med dig gennem online digitale rådgivningsfora og give dig mulighed for at sende meddelelser til en anden person efter behov
  • At svare på og håndtere dine forespørgsler eller anmodninger, herunder anmodninger om prøver
  • At sende administrative oplysninger til dig, f.eks. ændringer i vores vilkår, betingelser og politikker
  • At fuldføre dine overførsler og tilbyde dig den relaterede kundeservice og
  • At nå ud til dig med oplysninger om vores produkter eller anmode om input om undersøgelser, der er relateret til vore produkter eller tjenester
 • At fastsætte, udøve eller forsvare erstatningskrav eller retsprocesser
 • At beskytte dine egne eller andres vitale interesser og
 • Fordi det er nødvendigt af grunde, der i væsentligt omfang er i offentlighedens interesse på baggrund af gældende love.

Hvordan beskytter vi dine personlige oplysninger?

Vi ønsker at sikre os, at dine personlige oplysninger ikke deles med eller benyttes af personer, som ikke har tilladelse til at se dem. Vi benytter en række forskellige sikkerhedsforanstaltninger og teknologier til at hjælpe med at beskytte dine personlige oplysninger.

Vi udvælger omhyggeligt de tjenesteudbydere, vi arbejder sammen med, og kontrollerer, at de har sikkerhedsforanstaltninger og teknologier implementeret til at beskytte dine personlige oplysninger.

Der er dog ingen garantier for, at et dataoverførsels- eller datalagringssystem er 100 % sikkert. Hvis du har grund til at tro, at din interaktion med os ikke længere er sikker, skal du straks underrette os ved hjælp af oplysningerne i afsnittet "Kontaktoplysninger vedrørende din privatlivsbeskyttelse".

Hvad er dine rettigheder vedrørende dine personlige oplysninger?

Du har rettigheder, som vi skal gøre dig opmærksom på. De rettigheder, du har, afhænger af vores årsag til at behandle dine personlige oplysninger og af de lokale love i din jurisdiktion, og der er undtagelser til nogle rettigheder. Afhængigt heraf kan du have ret til:

 • At trække dit samtykke til vores behandling af dine personlige oplysninger til direkte marketingformål tilbage
 • At anmode GSK om oplysninger om behandlingen af dine personlige oplysninger, herunder at få tilsendt kopier af dine personlige oplysninger
 • At bede os om at rette oplysninger, som du mener er unøjagtige eller ufuldstændige
 • At bede os om at slette dine personlige oplysninger
 • At bede os om at begrænse behandlingen af dine oplysninger
 • At gøre indsigelse mod vores behandling af dine personlige oplysninger 
 • At bede om, at vi overfører oplysninger, du har givet os, fra én organisation til en anden, eller at give dem til dig; og
 • At indgive en klage til din lokale databeskyttelsesmyndighed.

Du kan finde ud af, hvordan du kontakter os for at bede os om at udføre enhver af ovenstående handlinger, ved at se afsnittet "Kontaktoplysninger vedrørende din privatlivsbeskyttelse". 

Af hensyn til din beskyttelse samt for at beskytte andres privatliv har vi muligvis brug for at få bekræftet din identitet, før vi udfører det, du har bedt os om.

Hvis vi har haft brug for din tilladelse til at bruge dine personlige oplysninger, og du senere trækker den tilladelse tilbage, vil vi muligvis ikke være i stand til at fuldføre visse af de aktiviteter, der er beskrevet i "Hvordan benytter vi dine personlige oplysninger?". 

Hvor længe gemmer vi dine personlige oplysninger?

I visse jurisdiktioner er vi juridisk forpligtet til at gemme dine personlige oplysninger i en bestemt periode. Hvor længe afhænger af de specifikke juridiske krav i den jurisdiktion, du befinder dig i, når du deler dine oplysninger med os.

Vi vil altid gemme dine personlige oplysninger i den periode, som loven foreskriver, og hvor det er nødvendigt i forbindelse med retssager eller undersøgelser, der involverer GSK. Ellers gemmer vi dine personlige oplysninger, så længe vi har en relation til dig for at svare på eller behandle et spørgsmål eller en anmodning fra dig, eller hvis vi har sendt dig en prøve.

Hvem deler vi dine personlige oplysninger med?

Vi deler dine personlige oplysninger på basis af et "behov-for-at-vide" og i det omfang, der er nødvendigt for at overholde love og bestemmelser samt i forbindelse med administrationen af vores relation til dig.

Vi deler kun dine personlige oplysninger med teams i GSK og datterselskaber, som har brug for at se dem for at udføre deres arbejde. Se dette link for at få vist en liste over vores datterselskaber og deres placeringer.

I nogle lande administreres vores relation til dig af specialiserede tjenesteudbydere. Vi vil dele dine personlige oplysninger med deres medarbejdere og teams, som har brug for at se dem som en del af deres arbejde.

Vi vil også dele dine personlige oplysninger med andre enheder, f.eks:

 • Eventbureauer 
 • Markedsføringsbureauer
 • Ansættelses- og rekrutteringsbureauer
 • Teknologileverandører, som arbejder sammen med os om at udvikle og forbedre vores websteder, digitale fora og apps
 • Leverandører af medietjenester, som samarbejder med os
 • Enhver virksomhed, som opkøber os eller en del af vores virksomhed eller brands
 • Leverandører, der administrerer rapporter om bivirkninger
 • Lokale eller udenlandske kontrolorganer, domstole, regeringer og retshåndhævende myndigheder og
 • Professionelle rådgivere, f.eks. auditører, revisorer og advokater.

I hvilke tilfælde overfører vi dine personlige oplysninger uden for dit hjemland?

Vi arbejder over hele verden. Derfor vil vi muligvis have brug for at overføre og benytte dine personlige oplysninger uden for det land, hvor vi indsamler dem fra dig. Disse lande kan omfatte: USA, Storbritannien og Indien samt lande inden for Den Europæiske Union. Vi implementerer passende forholdsregler for at beskytte dine personlige oplysninger, når vi overfører dem uden for dit hjemland, f.eks. ved dataoverførselsaftaler, som har indbyggede standardklausuler for databeskyttelse. Databeskyttelseslovene i de lande, vi overfører dem til, vil muligvis ikke være de samme som lovene i dit hjemland. Retshåndhævende myndigheder, kontrolorganer, sikkerhedsmyndigheder eller domstole i de lande, vi overfører dine personlige oplysninger til, kan have ret til at se dine personlige oplysninger.

Yderligere oplysninger, hvis du befinder dig inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS)

Den Europæiske Kommission anerkender, at visse lande uden for EØS har lignende standarder for databeskyttelse. Den fulde liste over disse lande kan ses her.

Hvis vi overfører dine personlige oplysninger til et land, som ikke figurerer på denne liste, gør vi det baseret på standardkontraktklausuler vedtaget af Den Europæiske Kommission. Disse sætter os i stand til at udføre internationale overførsler af personlige oplysninger inden for vores gruppe af virksomheder og opfylde databeskyttelseslovene i Den Europæiske Union og persondataforordningen (GDPR).

Oplysninger om børn

Selvom vores tjenester normalt ikke er rettet mod børn, kan vi ind i mellem indsamle dit barns data, f.eks. når de deltager i en konkurrence i forbindelse med et af vores brands. Dette gør vi kun med dit samtykke. Se "Hvilke personlige oplysninger indsamler vi om dig?" for at få flere oplysninger.

Data fra cookies, websteder og apps – bruges til analyser og marketing

Vores websteder anvender muligvis cookies og tilsvarende teknologier. Du kan vælge at acceptere eller afvise cookies. Hvis du vælger at afvise cookies, fungerer alle elementerne på vores websted muligvis ikke efter hensigten, og det kan påvirke din oplevelse.

I det omfang, at den lokale lovgivning anser de oplysninger, der er indsamlet ved hjælp af cookies og andre teknologier, for at være personlige oplysninger, vil vi behandle de pågældende oplysninger i henhold til de standarder, der er angivet i denne erklæring om privatlivsbeskyttelse.

Vi indsamler oplysninger om browsertypen og operativsystemet på din computer, websteder, du har besøgt før og efter dit besøg på vores websteder, logoplysninger om standardserver, IP-adresser (Internet Protocol), positionsdata, mobiltjenesteudbyder og operativsystemet på din mobiltelefon. Vi indsamler disse oplysninger for at forstå, hvordan vores besøgende bruger vores websteder og mobilapps, så vi kan forbedre dem, de tjenester, vi tilbyder og vores annoncering. Vi deler muligvis også disse oplysninger med andre virksomheder inden for GSK-koncernen og med andre tredjeparter. Nogle af vores websteder bruger Google Analytics, en webanalysetjeneste fra Google, Inc. ("Google"). Google Analytics bruger cookies til at analysere brugsmønstre og kan indsamle oplysninger om din brug af webstedet, herunder din IP-adresse. Du kan få flere oplysninger om Google Analytics her. Hvis du ikke ønsker, at dine data bruges af Google Analytics, kan du fravælge dette her.

Vi bruger også remarketingtjenester, der tilbydes af vores annonceringspartnere, til at brugertilpasse annoncer for besøgende til websteder tilhørende deres annonceringsnetværk (dvs. andre end GSK's websteder). På disse sider kan du få vist annoncer, der henviser til dine tidligere interaktioner med GSK. Du kan deaktivere brugertilpasning for annoncer, der leveres af Google, ved at klikke her. Du kan deaktivere brugertilpasning for annoncer, der leveres af Facebook, ved at klikke her. Mange virksomheder, der viser interessebaserede annoncer, er medlemmer af Network Advertising Initiative ("NAI"), Digital Advertising Alliance ("DAA") eller European Interactive Digital Advertising Alliance ("EDAA"). Hvis du ønsker at fravælge interessebaseret annoncering fra medlemmer af disse initiativer, kan du besøge deres websteder på https://optout.networkadvertising.org/, https://optout.aboutads.info/ og https://www.youronlinechoices.com/.

Vi bruger muligvis de data, du deler med os, til at træffe beslutninger om dine interesser og præferencer. På den måde kan vi gøre det marketingmateriale, vi sender til dig, mere relevant. Vi kombinerer muligvis også de oplysninger, vi har om dig, med data om dine interesser eller din demografi, som tredjeparter har indsamlet fra dig online og offline, for at gøre din oplevelse mere brugertilpasset og yderligere skræddersy vores marketingmaterialer. Du har visse rettigheder i relation til dette – se "Hvad er dine rettigheder i forbindelse med dine personlige oplysninger?" ovenfor for at få yderligere oplysninger.

Vi bruger Facebook-værktøjer til målgruppetilpasning På den måde kan vi brugertilpasse annoncer for dig, når du bruger Facebooks platforme, ved at matche den mailadresse, vi har på dig, med den mailadresse, Facebook har på dig, for at vise dig de mest relevante GSK-annoncer. Dette gør vi kun, hvis du har givet dit samtykke. Nogle gange bruger vi muligvis også oplysninger om dig til at opbygge lookalike-modeller. På den måde kan vi generere tilsvarende målgrupper af potentielle kunder (med evt. tilsvarende interesser eller demografi som dig) gennem annonceringsplatforme som Facebook eller Google baseret på de data, annonceringsplatformen opbevarer om andre personer. Det betyder normalt, at vi deler din mailadresse med vores annonceringspartnere. Hvis du ønsker at fravælge tilsvarende målgrupper på Google, kan du gøre det her.

Hvordan opdaterer vi denne erklæring om privatlivsbeskyttelse

Fra tid til anden vil vi opdatere denne erklæring om privatlivsbeskyttelse. Eventuelle ændringer træder i kraft, når viopslår den reviderede erklæring om privatlivsbeskyttelse på vores Center for privatlivsbeskyttelse. Denne erklæring om privatlivsbeskyttelse blev sidst opdateret pr. datoen for "Sidst opdateret" vist ovenfor. Hvis ændringerne er betydelige, vil vi komme med en mere fremtrædende erklæring for at meddele dig om, hvad ændringerne består i.


Vores ansvar vedrørende websteder, som vi ikke ejer eller kontrollerer

Vores websteder og apps kan indeholde links til websteder eller mobil-apps, som vi ikke ejer eller kontrollerer. De er ikke dækket af denne erklæring om privatlivsbeskyttelse. Du bedes læse erklæringerne om privatlivsbeskyttelse på sådanne websteder og mobil-apps, hvis du ønsker at finde ud af, hvordan de indsamler, benytter og deler dine personlige oplysninger.