Δήλωση περί Απορρήτου

Τελευταία Ενημέρωση: 24.4.2018

Εκτιμούμε την δυνατότητα να σας παρέχουμε πληροφορίες μέσω της αλληλεπίδρασης μας μαζί σας, είτε πρόκειται για αλληλεπίδραση πρόσωπο με πρόσωπο, είτε μέσω των ψηφιακών μας πλατφορμών (όπως είναι οι εφαρμογές φορητών συσκευών και οι ιστοσελίδες μας), ή ακόμη και μέσω των άλλων τρόπων που μπορείτε να επιλέξετε για να έρθετε σε επαφή μαζί μας.

Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η GlaxoSmithKline και ο όμιλος των εταιρειών της (εφεξής «GSK», «εμείς», «εμάς», «μας») συλλέγουν, χρησιμοποιούν και μοιράζονται τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε, ή που ενδέχεται να αποκτήσουμε ή να εξάγουμε, τα οποία αφορούν στο άτομό σας. Παρακαλούμε αφιερώστε λίγο χρόνο να εξετάσετε την παρούσα Δήλωση Απορρήτου, και εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω μίας από τις μεθόδους που ορίζονται παρακάτω.

Περιεχόμενα

1. Ποιά προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και από που τα αποκτούμε;

Με ποιό τρόπο αποκτούμε προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς;

2. Τρόποι με τους οποίους χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

3. Ενίοτε μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα

4. Διαβιβάσεις εκτός της χώρας σας 

Ιστοσελίδες εκτός της ιδιοκτησίας ή του ελέγχου μας

5. Για πόσο χρονικό διάστημα θα κρατήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

6. Πόσο ασφαλή είναι τα προσωπικά σας δεδομένα;

7. Τα δικαιώματα σας

Τί θα συμβεί εάν αρνηθείτε την παροχή των προσωπικών σας δεδομένων; 

8. Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων

9. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

1.   Ποιά προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και από που τα αποκτούμε;

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε σχετικά με εσάς περιλαμβάνουν τα εξής:

Τεχνικές πληροφορίες, όπως:

Στοιχεία δραστηριότητας, όπως το εάν ανοίξατε ένα email που σας στείλαμε,

Πληροφορίες από τις επισκέψεις σας στις ιστοσελίδες μας, συμπεριλαμβανομένου του τύπου προγράμματος περιήγησης και το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε, ώρες πρόσβασης, σελίδες που εμφανίστηκαν, URL τα οποία επιλέξατε, την διεύθυνση ΙΡ σας και την σελίδα που επισκεφθήκατε προτού κατευθυνθείτε στις ιστοσελίδες μας,

Στοιχεία συσκευής, στα οποία περιλαμβάνονται ο μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός της συσκευής, το μοντέλο, το λειτουργικό σύστημα και η έκδοση, καθώς και τα στοιχεία για το δίκτυο κινητής συσκευής.

Ενδέχεται επίσης να επεξεργαστούμε δεδομένα σχετικά με εσάς τα οποία φανερώνουν στοιχεία σχετικά με την κατάσταση της υγείας σας. Παραδείγματος χάριν, τις περιπτώσεις που μας αναφέρετε μια κατάσταση υγείας που βιώνετε, τις περιπτώσεις που λαμβάνουμε μια αναφορά σχετικά με μια ανεπιθύμητη ενέργεια που σχετίζεται με κάποιο από τα προϊόντα μας, ή τις περιπτώσεις που διάφορα στοιχεία υγείας μπορούν να συναχθούν από πληροφορίες που μας έχετε δώσει όταν επικοινωνήσατε μαζί μας για οποιονδήποτε λόγο. Σε κάθε περίπτωση που επεξεργαζόμαστε αυτού του είδους τα δεδομένα σχετικά με εσάς, και σε κάθε περίπτωση που απαιτείται βάσει νόμου, θα λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να μας δώσετε την συγκατάθεση σας για την χρήση των δεδομένων αυτών.

Με ποιο τρόπο αποκτούμε προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς;

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα κατά την διάρκεια του ελέγχου των τεχνολογικών εργαλείων και υπηρεσιών μας, στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι επικοινωνίες μέσω email που στέλνει και λαμβάνει η GSK. Ενδέχεται να συνδυάσουμε δεδομένα που κατέχουμε σχετικά με εσάς, τα οποία έχουμε λάβει από διάφορες πηγές.

2.   Τρόποι με τους οποίους χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους εξής σκοπούς:

1.     Προκειμένου να διαχειριστούμε τις καθημερινές μας λειτουργίας, καθώς και:

για λόγους συμμόρφωσης με τους ισχύοντες νόμους, κανόνες, κανονισμούς, οδηγίες, κώδικες και τους βιομηχανικούς / επαγγελματικούς κανόνες και κανονισμούς

για λόγους συμμόρφωσης με απαιτήσεις ή αιτήματα εθνικών και αλλοδαπών ρυθμιστικών αρχών, κυβερνήσεων, δικαστηρίων και αρχών επιβολής του νόμου, καθώς και για συμμόρφωση με διαδικασίες ενώπιον δικαστηρίου, ή διαδικασίες στα πλαίσια δικαστικών αγωγών, και

στα πλαίσια ερευνών και ανάληψης δράσεων εναντίον χρηστών που παραβιάζουν τους κανόνες μας ή εμπλέκονται σε συμπεριφορές που είναι παράνομες ή βλαβερές για άλλα άτομα ή για τα περιουσιακά στοιχεία άλλων ατόμων,

2.     Προκειμένου να βελτιώσουμε τις καθημερινές μας λειτουργίας, όπως

για σκοπούς εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας μας, όπως είναι ο έλεγχος, η ανάλυση δεδομένων και η έρευνα που θα μας βοηθήσει να παρέχουμε και να βελτιώνουμε τις ψηφιακές πλατφόρμες, το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες της GSK,

προκειμένου να παρακολουθούμε και να αναλύουμε τάσεις, χρήσεις και δραστηριότητες που σχετίζονται με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, για να κατανοήσουμε ποια τμήματα των ψηφιακών μας πλατφορμών και υπηρεσιών συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, και με σκοπό να βελτιώνουμε το σχέδιο και το περιεχόμενο των πλατφορμών μας.

Για ποιους λόγους χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Για νόμιμους επιχειρηματικούς σκοπούς: Η χρήση των προσωπικών σας δεδομένων μας βοηθάει να ασκούμε και να βελτιώνουμε τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες, καθώς και να ελαχιστοποιούμε κάθε διακοπή στις υπηρεσίες που ενδέχεται να προσφέρουμε σε εσάς. Επίσης, μας επιτρέπει να κάνουμε την επικοινωνία μαζί σας πιο σχετική με τα ενδιαφέροντα σας και πιο εξατομικευμένη, έτσι ώστε η εμπειρία σας από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας να είναι αποδοτική και αποτελεσματική.

Για σκοπούς συμμόρφωσης με τις νομικές μας υποχρεώσεις και άλλες απαιτήσεις πληροφόρησης: Η συμμόρφωση με νόμους, κανονισμούς, κανόνες, κώδικες και οδηγίες είναι σημαντική για εμάς, και επιθυμούμε να συμμορφωνόμαστε με όλα τα παραπάνω, καθώς και με κάθε άλλα αιτήματα ή άλλες απαιτήσεις για δεδομένα, όπως ορίζονται στην παρούσα δήλωση. Τα δεδομένα αυτά επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε, και μας βοηθούν να κάνουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας όσον το δυνατόν πιο ασφαλή. Στις περιπτώσεις που θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους παραπάνω σκοπούς, σας διαβεβαιώνουμε ότι όπου είναι εφικτό, θα λάβουμε μέτρα προκειμένου να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

3.   Ενίοτε μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα

Ενδέχεται να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα:

Με μέλη του ομίλου εταιρειών GSK, και με τα εξής έμπιστα τρίτα μέρη:
Εκπροσώπους και προμηθευτές της εταιρείας μας, συμπεριλαμβανομένων συνεργατών που μας παρέχουν τεχνολογικές υπηρεσίες, όπως εργαλεία ανάλυσης δεδομένων, φιλοξενία ιστοσελίδων και τεχνικών υποστήριξη.
Επαγγελματίες συμβούλους και ελεγκτές,

Τ-οπικές ή αλλοδαπές δικαστικές αρχές, ρυθμιστικές αρχές, κυβερνήσεις και αρχές επιβολής του νόμου,
Άλλα τρίτα μέρη που σχετίζονται με τις δραστηριότητες πώλησης, συγχώνευσης, αγοράς ή αναδιοργάνωσης του συνόλου ή μέρους της επιχείρησης μας.

4.   Διαβιβάσεις εκτός της χώρας σας

Ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός της χώρας σας. Οι χώρες στις οποίες θα διαβιβαστούν τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται συχνά να μην παρέχουν αντίστοιχα επίπεδα προστασίας προσωπικών δεδομένων με την νομοθεσία της χώρας σας. Στις χώρες αυτές περιλαμβάνονται οι: Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Γαλλία, Ιρλανδία.

Θα εφαρμόσουμε τα κατάλληλα μέτρα έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα θα παραμείνουν προστατευμένα και ασφαλή όταν διαβιβάζονται εκτός της χώρας σας, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων και απορρήτου. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν συμφωνίες διαβίβασης δεδομένων, βάσει των οποίων εφαρμόζονται τυπικές ρήτρες περί προστασίας των δεδομένων. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τις συμφωνίες διαβίβασης δεδομένων σε αυτόν τον σύνδεσμο.

Ιστοσελίδες εκτός της ιδιοκτησίας ή του ελέγχου μας

Ενδέχεται κατά καιρούς να προσφέρουμε συνδέσμους προς ιστοσελίδες ή εφαρμογές φορητών συσκευών που είναι εκτός της ιδιοκτησίας ή του ελέγχου μας. Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου δεν ισχύει για τις ιστοσελίδες αυτές. Εάν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις ιστοσελίδες, παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει τις νομικές δηλώσεις και τις δηλώσεις περί προστασίας του απορρήτου που είναι αναρτημένες σε κάθε ιστοσελίδα ή εφαρμογή φορητών συσκευών που επισκέπτεστε, προκειμένου να κατανοήσετε τις πρακτικές που εφαρμόζουν για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

5.   Για πόσο χρονικό διάστημα θα κρατήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Ως γενικό κανόνα, τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται:  (α) για την συμμόρφωσή μας με την νομοθεσία, (β) σχετικά με νομικές αγωγές ή έρευνες στις οποίες εμπλέκεται η GSK, ή (γ) την παροχή πληροφοριών και πρόσβασης που έχετε ζητήσει εσείς για τα κανάλια ψηφιακής επικοινωνίας (όπως είναι οι ιστοσελίδες μας), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

6.   Πόσο ασφαλή είναι τα προσωπικά σας δεδομένα;

Χρησιμοποιούμε μια πληθώρα μέτρων ασφαλείας και τεχνολογιών που μας βοηθούν να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από παράνομη πρόσβαση, χρήση, κοινοποίηση, αλλοίωση ή κατασκευή, όπως προβλέπεται από τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και απορρήτου.

Παραδείγματος χάριν, όταν μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με εξωτερικούς προμηθευτές, ενδέχεται να συνάψουμε ένα γραπτό συμφωνητικό το οποίο θα υποχρεώνει τους προμηθευτές να τηρήσουν τον απόρρητο χαρακτήρα των προσωπικών σας δεδομένων, και να εφαρμόσουν τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας έτσι ώστε να διατηρήσουν τα προσωπικά σας δεδομένα ασφαλή.

7.   Τα δικαιώματά σας

Έχετε το δικαίωμα:
Να αρνηθείτε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για άμεσους εμπορικούς σκοπούς,
Να ζητήσετε από την GSK πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, όπως μπορείτε επίσης να ζητήσατε να σας δοθεί ένα αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων,
Να ζητήσετε την διόρθωση και/ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων,
Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, ή να δηλώσετε την αντίθεση σας σχετικά με αυτού του είδους την επεξεργασία,
Να αποσύρετε την συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (για τις περιπτώσεις που η GSK επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει της συγκατάθεσης σας),
Να ζητήσετε το αποδεικτικό διαβίβασης σε άλλο φορέα, σε μηχανικά αναγνώσιμη μορφή, σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που έχετε κοινοποιήσει στην GSK, και
Να καταθέσετε προσφυγή στην τοπική εποπτική αρχή εάν τα δικαιώματα απορρήτου σας έχουν παραβιαστεί, ή εάν έχετε ζημιωθεί εξαιτίας της παράνομης επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε ενημερώστε μας επικοινωνώντας μέσω email στην διεύθυνση GR.CPA@gsk.com.

Τι θα συμβεί εάν αρνηθείτε την παροχή των προσωπικών σας δεδομένων;

Όταν σας δίνετε η επιλογή να μοιραστείτε μαζί μας τα προσωπικά σας δεδομένα, έχετε πάντοτε την δυνατότητα να αρνηθείτε.

Εάν αρνηθείτε την παροχή των προσωπικών σας δεδομένων σε εμάς, ή δηλώνετε την άρνησή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ή επιλέγετε να αποσύρετε την συγκατάθεση που ενδεχομένως μας έχετε δώσει για την επεξεργασία τους, εμείς θα σεβαστούμε την επιλογή σας σύμφωνα με τις νομικές μας υποχρεώσεις. Ωστόσο, αυτό θα σημαίνει ότι δεν θα είμαστε σε θέση να εκτελέσουμε τις απαραίτητες ενέργειες για την επίτευξη των σκοπών που περιγράφονται στην ενότητα αυτή (δείτε την παράγραφο «Τρόποι με τους οποίους χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα»), ή ότι εσείς δεν θα έχετε την δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που σας προσφέρουμε.

Η GSK ενδέχεται να έχει την υποχρέωση ή το δικαίωμα να κρατήσει τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς συμμόρφωσης με νομικές ή ρυθμιστικές υποχρεώσεις, καθώς και για σκοπούς προστασίας και άσκησης των νόμιμων δικαιωμάτων και συμφερόντων μας.

8.   Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων

Η GSK CH Ελλάς ΑΕ είναι ο Υπεύθυνος για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

9.   Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Εάν έχετε ερωτήσεις ή αιτήματα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή εάν χρειάζεστε περαιτέρω πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της GSK στη διεύθυνση: EU.DPO@GSK.com