Adatvédelmi nyilatkozat

Utolsó frissítés: 2018.04.24.

Vállalatunk számára fontos, hogy a velünk kialakított kapcsolat keretében információkat szolgáltathatunk Önnek, legyen szó akár szemtől szembeni, a digitális platformon keresztül megvalósított, vagy bármilyen más típusú kapcsolatfelvételről.

Ez az adatvédelmi nyilatkozat bemutatja, hogy a GlaxoSmithKline és a kapcsolódó vállalatcsoport („GSK,” „mi,” „nekünk” és „miénk”) hogyan gyűjti össze, használja fel és osztja meg az Ön által szolgáltatott személyes adatokat vagy az általunk más módon szerzett vagy generált, Önre vonatkozó adatokat. Szánjon egy percet arra, hogy elolvassa ezt az adatvédelmi nyilatkozatot, és ha bármilyen kérdése merül fel, bátran keressen minket az alábbi elérhetőségek valamelyikén.

Tartalom

1. Milyen személyes adatokat gyűjtünk össze, és honnan szerezzük be őket?

    Hogyan szerezzük be az Ön személyes adatait?

2. A személyes adatok felhasználásának módja

3. A személyes adatok megosztása

4. Adattovábbítás az Ön anyaországának határain kívülre

    Az irányításunkon kívül eső, nem a mi tulajdonunkban lévő webhelyek

5. Milyen hosszú ideig őrizzük meg az Ön személyes adatait?

6. Mennyire vannak biztonságban a személyes adatok?

7. Az Ön jogai

    Mi történik, ha nem szeretné rendelkezésünkre bocsátani személyes adatait?

8. Adatkezelő

9. Adatvédelemi felelős

1. Milyen személyes adatokat gyűjtünk össze, és honnan szerezzük be őket?

Az Önről gyűjtött személyes adatok közé tartoznak az alábbiak:

 • technikai információk – például:
  • tevékenységadatok, például az, hogy megnyitott-e egy általunk küldött e-mailt;
  • webhelyeinken az Ön látogatásai során gyűjtött adatok (például a használt böngésző és operációs rendszer típusa, a webhelyek elérésének időpontja, a megtekintett oldalak, a megnyitott URL-címek, az Ön IP-címe, valamint az, hogy melyik oldalról jutott el a mi oldalunkra);
  • eszközinformációk (például az eszköz egyedi azonosítója, a hardver típusa, az operációs rendszer és annak verziója, valamint a mobilhálózat adatai).

Lehetséges, hogy vállalatunknak az Ön egészségügyi állapotára vonatkozó információk feldolgozását is el kell végeznie. Ilyen eset lehet például az, amikor Ön beszél nekünk egy Önt érintő egészségügyi problémáról, vagy beszámolót kapunk arról, hogy Ön valamelyik termékünkhöz kapcsolódóan mellékhatásokat tapasztalt, vagy amikor az egészségügyi adatok kikövetkeztethetők azokból az információkból, amelyeket a rendelkezésünkre bocsátott, amikor bármilyen okból kapcsolatba lépett velünk. Amikor ilyen típusú információkat dolgozunk fel Önről, és a törvény ezt előírja, meg fogjuk tenni a szükséges lépéseket ahhoz, hogy megkapjuk az Ön hozzájárulását a kérdéses információk használatához.

Hogyan szerezzük be az Ön személyes adatait?

A személyes adatokat technológiai eszközeinkből és szolgáltatásainkból, többek között a GSK-nak és a GSK által küldött e-mailekből szerezzük be. Az Önről különböző forrásokból származó információkat össze is kapcsolhatjuk egymással.

2. A személyes adatok felhasználásának módja

A személyes adatokat az alábbi célokra használjuk fel:

    1. Hogy lehetővé tegyük vállalatunk napi szintű működését, beleértve az alábbiakat:

 • hogy eleget tegyünk a hatályos törvényeknek, szabályoknak, szabályozásoknak, irányelveknek, szabályzatoknak, iparági/szakmai kódexek előírásainak és szabályozásoknak;
 • hogy eleget tegyünk a helyi és külföldi szabályozó testületek, kormányzatok, bírósági és bűnüldöző hatóságok kéréseinek vagy követeléseinek, és betartsuk a bírósági eljárások előírásait, vagy peres ügyekkel összefüggésben; és
 • hogy kivizsgáljuk azokat a felhasználókat, akik megsértik a szabályzatunkat, vagy illegális, valamint mások biztonságára vagy tulajdonára veszélyes viselkedést tanúsítanak, és megtegyük ellenük a szükséges lépéseket.

    2. Hogy fejlesszük napi szintű tevékenységeinket, beleérve az alábbiakat:

 • olyan belső célokra (például auditálás, adatelemzés és kutatás), amelyek lehetővé teszik a GSK digitális platformjainak, tartalmainak és szolgáltatásainak működtetését és folyamatos fejlesztését;
 • a termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos trendek, használati szokások és tevékenységek elemzésére és ellenőrzésére, hogy belelássunk, hogy digitális platformjaink és szolgáltatásaink melyik része a legérdekesebb a felhasználók számára, és hogy hogyan fejlesszük platformjaink megjelenését és tartalmait.

Milyen alapon használjuk fel az Ön személyes adatait?

 • Jogos üzleti célokra: Az Ön személyes adatainak feldolgozása segít nekünk a vállalat működtetésében és fejlesztésében, és a szolgáltatások zavartalanságának garantálásában. Ezenfelül lehetővé teszi, hogy relevánsabb és minél inkább Önre szabott kommunikációs anyagokat küldhessünk, és praktikusabbá tegyük termékeink és szolgáltatásaink használatát.
 • Ahhoz, hogy eleget tegyünk jogi kötelezettségeinknek és az adatigényléseknek: Rendkívül fontos számunkra, hogy betartsuk a törvények, rendelkezések, szabályzatok, kódexek és irányelvek előírásait, ezért szeretnénk mindent megtenni, hogy képesek legyünk teljesíteni ezeket, valamint az itt megadott egyéb információkérési kötelezettségeinket. Ezek hatással vannak vállalatunk működésére, és segítenek abban, hogy termékeinket és szolgáltatásainkat a lehető legbiztonságosabbá tegyük. Amennyiben ilyen célból használjuk fel az Ön személyes adatait, biztos lehet benne, hogy minden lehetséges intézkedést megteszünk az Ön személyes adatainak védelme érdekében.

3. A személyes adatok megosztása

Előfordulhat, hogy meg kell osztanunk az Ön személyes adatait az alábbi felekkel:

 • a GSK-vállalatcsoport tagjaival; és
 • az alábbi megbízható harmadik felekkel:
  • az ügynökeinkkel és beszállítóinkkal, beleértve azokat, akik technológiai szolgáltatásokat, például adatelemzéseket, hosztolási szolgáltatásokat és technikai támogatást nyújtanak nekünk;
  • tanácsadóinkkal és auditorainkkal;
  • a helyi és a külföldi szabályozó hatóságokkal, kormányzatokkal és bűnüldöző szervekkel;
  • a vállalat egészének vagy bármely részének eladása, más vállalatokkal való egyesítése, felvásárlása vagy átszervezése esetén a releváns más harmadik felekkel.

4. Adattovábbítás az Ön anyaországának határain kívülre

Előfordulhat, hogy az Ön személyes adatait az Ön lakóhelyének megfelelő ország határain kívülre kell továbbítanunk. Nem garantálható, hogy az országok, ahová személyes adatai továbbítjuk, az Ön anyaországával azonos szintű védelmet nyújtanak személyes adatai számára. Az érintett országok listája:

Szlovénia, Lengyelország, Egyesült Királyság, Egyesült Államok, Franciaország, Írország.

Amennyiben személyes adatait saját országán kívülre továbbítjuk, minden esetben megtesszük a hatályos adatvédelmi törvényeknek megfelelő intézkedéseket a személyes adatok védelme érdekében. Ilyen intézkedés lehet például a standard adatvédelmi kikötéseket tartalmazó adattovábbítási megállapodások használata. Az adattovábbítási megállapodásokról további információkat talál itt.

Az irányításunkon kívül eső, nem a mi tulajdonunkban lévő webhelyek

Időről időre nem a mi tulajdonunkban vagy ellenőrzésünk alatt lévő webhelyekre vagy mobiltelefonos alkalmazásokra mutató hivatkozásokat biztosítunk Önnek. Ez az adatvédelmi nyilatkozat nem vonatkozik az ilyen webhelyekre. Amennyiben Ön úgy dönt, használja ezeket a webhelyeket, előtte mindenképp ellenőrizze az egyes webhelyeken vagy a mobilalkalmazásokban közzétett jogi és adatvédelmi nyilatkozatokat, hogy tisztában legyen az azokra vonatkozó adatvédelmi gyakorlatokkal.

5. Milyen hosszú ideig őrizzük meg az Ön személyes adatait?

Általános szabály szerint addig őrizzük meg a személyes adatait, amíg az (a) a törvényi előírások szerint szükséges; (b) a GSK-t érintő jogi eljárás vagy nyomozás miatt szükséges, vagy (c) ahhoz szükséges, hogy információkkal lássuk el Önt, és hozzáférést biztosítsunk az Ön által kért digitális csatornákhoz (például webhelyekhez), termékeinkhez és szolgáltatásainkhoz.

6. Mennyire vannak biztonságban a személyes adatok?

A hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően számos különböző biztonsági intézkedést és technológiát használunk, amelyek célja, hogy megvédjék az Ön személyes adatait a jogosulatlan hozzáféréstől, felhasználástól, nyilvánosságra hozataltól, módosítástól vagy megsemmisítéstől.

Amikor például külső beszállítókkal osztjuk meg az Ön személyes adatait, szükség esetén írásos megállapodást kötünk a kérdéses féllel, amelyben a beszállító vállalja, hogy bizalmasan fogja kezelni az Ön személyes adatait, és megfelelő biztonsági intézkedéseket fog bevezetni azok védelme érdekében.

7. Az Ön jogai

Önt bizonyos esetekben az alábbiakban ismertetett jogok illetik meg:

 • annak kérelmezése, hogy személyes adatait ne használják fel direktmarketing céljára;
 • tájékoztatás kérése a GSK-tól arról, hogy hogyan dolgozzák fel személyes adatait, és kikérni az Önről tárolt személyes adatok másolatát;
 • kérni személyes adatainak helyesbítését és/vagy törlését;
 • kérni a személyes adatait érintő feldolgozás korlátozását, vagy kifogást emelni a feldolgozás ellen;
 • visszavonni a személyes adatok feldolgozásához adott beleegyezését (amennyiben a GSK beleegyezés alapján dolgozza fel a személyes adatokat);
 • kérni, hogy a GSK küldje el Önnek vagy egy másik szervezetnek gép által olvasható formátumban az Ön által a GSK-nak megadott személyes adatokat; és
 • panaszt tenni egy helyi felügyeleti hatóságnál, amennyiben úgy véli, hogy megsértették adatvédelemhez kapcsolódó jogait, vagy valamilyen kárt szenvedett személyes adatai jogosulatlan feldolgozása miatt.

Ha szeretne élni ezekkel a jogokkal, erről a következő elérhetőségeken keresztül tájékoztathat minket: HU.CPA@GSK.COM.

Mi történik, ha nem szeretné rendelkezésünkre bocsátani személyes adatait?

Amennyiben Önnek lehetősége van dönteni arról, hogy megosztja-e velünk személyes adatait, mindig határozhat úgy, hogy ezt nem teszi meg.

Ha úgy dönt, hogy nem szeretné rendelkezésünkre bocsátani személyes adatait, kifogást emel személyes adatainak feldolgozásával szemben, vagy szeretné visszavonni bármely, a feldolgozásra vonatkozó hozzájárulását, jogi kötelezettségeinknek megfelelően tiszteletben fogjuk tartani döntését. Ez azonban azzal járhat, hogy nem tudjuk elvégezni az adatfeldolgozás célját jelentő tevékenységeket (lásd: „A személyes adatok felhasználásának módja”), vagy hogy Ön nem fogja tudni használni az általunk kínált összes terméket és szolgáltatást.

A GSK-nak kötelessége vagy joga lehet, hogy a jogi és szabályozási kötelezettségeinek teljesítése vagy a cég jogainak kötelezettségeinek gyakorlása érdekében megőrizze az Ön adatait.

8. Adatkezelő

GlaxoSmithKline-Consumer Kft, 1124 Budapest, Csörsz u. 43., az Ön személyes adataihoz tartozó adatkezelő.

9. Adatvédelemi felelős

Amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van a személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatosan, vagy további információra van szüksége, vegye fel a kapcsolatot a GSK adatvédelmi felelősével: HU.CPA@GSK.COM.