Adatvédelmi Tájékoztató

Utoljára frissítve: 2018. március 14.

Arra törekszünk, hogy honlapunk hasznos információkat tartalmazzon, amelyek egyszerű navigálási módszerrel könnyen elérhetők, akár a személyes interakciók, akár a digitális platform által (mint a mobilapplikáció vagy a webhely) vagy bármely más Ön által választott kapcsolatfelvételi módszer segítségével.

A jelen Adatkezelési Tájékoztató elmagyarázza, hogy a GlaxoSmithKline és a vállalatcsoportjához tartozó vállalatok (továbbiakban: “GSK ” vagy “Mi”) hogyan gyűjtik, használják fel és osztják meg az Ön által számukra megadott, vagy más forrásból megszerzett vagy generált, Önre vonatkozó személyes adatokat. Kérjük, olvassa el alaposan a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót, és amennyiben bármely további kérdése felmerülne, kérjük, a lenti “GSK kontakt adatok” cím alatti elérhetőségeinken vegye fel velünk a kapcsolatot. Ha Ön nem kívánja elfogadni a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót, kérjük, ne használja weboldalunkat.

Jelen Adatvédelmi Tájékoztatót időről időre felülvizsgálhatjuk. Kérjük, hogy bizonyos időközönként tekintse át az Adatvédelmi Tájékoztató módosításait.

Tartalom

1. Milyen személyes adatokat gyűjtünk és milyen forrásból?

2. Hogyan használjuk fel az Ön személyes adatait?

3. Előfordul, hogy megosztjuk az Ön személyazonosításra alkalmas adatait

4. Milyen hosszú ideig őrizzük meg az Ön személyes adatait?

5. Hogyan védjük az Ön személyazonosításra alkalmas adatait?

6. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogainak gyakorlása

7. Cookie-k és más technológiák

8. A személyes adatok kezelésének felügyelete

9. Kapcsolatfelvétel

1. Milyen személyes adatokat gyűjtünk és milyen forrásból?

Amennyiben Ön egészségügyi szakember minőségében lép velünk kapcsolatba, Önről az alábbi adatokat gyűjthetjük:

 • neve;
 • e-mail címe;
 • telefonszáma;
 • kapcsolattartás módja;
 • nyelv;
 • az Önre vonatkozó szakmai információk (úgy mint az ön szakképzettsége, foglalkozása, munkaköre, kórházi, szakmai specializációja, pecsétszáma /működési nyilvántartási száma);
 • tevékenységi adatok, mint például az Önnek megküldött e-mail megnyitására vonatkozó adatok, vagy a webinaron történő részvételre vonatkozó felhívás elfogadása;
 • a Honlapjaink Ön által történő meglátogatásával kapcsolatos információk, ideértve az Ön által használt böngésző és operációs rendszer típusát, a hozzáférés időtartamát, a meglátogatott oldalakat, a meglátogatott URL-eket, az Ön IP címét, az a Honlapunk felkeresését megelőzően Ön által meglátogatott oldalt;
 • eszközökre vonatkozó információk, ideértve az egyedi eszköz azonosítókat, a hardver modellt, az operációs rendszert és verzióját, a mobilhálózatra vonatkozó információt; és
 • az Ön olyan kérdőívekre adott válaszait, melyeket egyedi döntése alapján kitöltött, ideértve a betegségekkel vagy praxisával kapcsolatos kérdőívben adott válaszait (mint például az Ön által ellátott, meghatározott egészségügyi állapotban lévő betegek becsült száma).

Hogyan szerzünk meg Önre vonatkozó személyes adatokat?

Egészségügyi szakemberek

Személyes adatait technológiai eszközeink és szolgáltatásaink figyelemmel kísérése során is gyűjthetjük, beleértve a GSK-nak és a GSK-ból küldött e-mail üzeneteket is. Ellenkező esetben információt generálunk és gyűjtünk Önről, ha Ön azt megadja számunkra, vagy közvetlenül kapcsolatba lép velünk. Például, ha regisztrál valamely digitális platformunkra, kapcsolatba lép valamely látogatónkkal, részt vesz valamely általunk vagy részvételünkkel szervezett eseményen, illetőleg ha kapcsolatba kerül az ügyfélszolgálattal vagy visszajelzést ad. Egyéb forrásból is kaphatunk Önre vonatkozó szakmai információkat - például az egészségügyi szolgáltatókra vonatkozó külső információforrásból (ideértve a nyilvánosan elérhető forrásokat), és a betegektől (például ha a beteg közli velünk, hogy Ön az ő kezelőorvosa). A különböző forrásból Önről szerzett információkat összekapcsolhatjuk azon információkkal, melyek számunkra Ön adott meg.

2. Hogyan használjuk fel az Ön személyes adatait?

Hogyan használjuk fel az Ön személyazonosításra alkalmas adatait?

Személyes adatait a következőkre használhatjuk fel:

A. Szolgáltatások nyújtására az Ön részére, ideértve:

 • a digitális platformjaink testre szabásához annak érdekében, hogy azok az Ön profiljához, preferenciáihoz igazodjanak, szolgáltatásaink fejlesztéséhez;
 • információk az Ön részére történő biztosításához, ideértve a marketing kommunikáció formájában, az Ön által kiválasztott csatornán – például e-mailen, webinaron - keresztül történő információtovábbításhoz;
 • annak érdekében, hogy praxisáról és szakmai érdeklődési köréről értesüljünk.

B. Az Önnel való szerződéskötésre, együttműködésre, ideértve:

 • az Ön kérdéseinek megválaszolására, szolgáltatásokkal kapcsolatos megkereséseire, és visszajelzése kezelésére;
 • fontos tájékoztatások megküldésére, mint a kondícióinkban és szabályzatainkban bekövetkezett változások, valamint
 • technikai információk, frissítések, biztonsági figyelmeztetések és támogatás, valamint adminisztratív tájékoztatás megküldésére.

C. A mindennapi tevékenységünk kezelésére, ideértve:

 • a vonatkozó jogszabályoknak, előírásoknak, kódexeknek, iparági vagy szakmai szabályozásnak való megfeleléshez;
 • a helyi vagy külföldi jogszabályalkotók, kormányok, bíróságok, hatóságok felhívásainak és megkereséseknek való megfeleléshez, valamint a bírósági eljárásnak való megfeleléshez, vagy valamely jogvitával kapcsolatban; valamint
 • azon felhasználókkal szembeni eljárások kivizsgálásához és a jogi intézkedések megtételéhez, akik megsértik előarásainkat, vagy akik illegális vagy mások, avagy mások tulajdona számára káros magatartást tanúsítanak.

D. A mindennapi tevékenységeink fejlesztése, ideértve:

 • belső célok érdekében történő fejlesztés, mint például az audit, a GSK digitális platformjainak, tartalmainak és szolgáltatásainak fejlesztése érdekében végzett adatelemzés és kutatás;
 • a trendek, a termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos felhasználás és tevékenység megfigyelése és elemzése annak megértése érdekében, hogy mely digitális platformok vagy szolgáltatások a legnépszerűbbek, a platformok kialakítása és tartalmának fejlesztése érdekében; valamint
 • az Ön számra az aktualizált kapcsolattartási adatok biztosítása.

Milyen alapon használjuk fel az Ön személyes adatait?

 • Jogszerű üzleti céljaink elérésére: A személyes adatai felhasználása segít üzletünk üzemeltetésében és fejlesztésében, továbbá minimalizálja az esetlegesen felmerülő szolgáltatások megzavarását. Emellett lehetővé teszi számunkra, hogy az Önnel kapcsolatos kommunikációinkat még relevánsabbá és személyre szabottabbá tegyük, illetőleg, hogy az Ön termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos tapasztalatát hatékonnyá és eredményessé tegyük.
 • A jogszabályi kötelezettségeknek és egyéb adatközlésre vonatkozó felhívásnak való megfelelés érdekében: A jogszabályoknak, előírásoknak, kódexeknek, szabályzatoknak, csakúgy, mint az egyéb megkereséseknek vagy adatközlésre vonatkozó felhívásoknak való megfelelés fontos számunkra és törekszünk az ezeknek történő megfelelésre. Ezek befolyásolják az üzleti tevékenységünk kifejtését, és segítenek abban, hogy termékeinket és szolgáltatásainkat a lehető legbiztonságosabbá tegyük. Ha személyes adatait ebből a célból használjuk fel, biztos lehet abban, hogy megfelelő intézkedéseket foganatosítunk a személyes adatai védelmére.
 • Hozzájárulása alapján: Bizonyos időnként szükségünk lehet a személyes adatai a fentiekben meghatározott egy vagy több célból történő felhasználáshoz való hozzájárulására. Önt számos különböző jog illeti meg, ha személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeljük. Ha például nem szeretne valamely levelezési listánkon szerepelni, Ön bármikor leiratkozhat a promóciós e-mail alján található "leiratkozás" ikonra kattintva és az instrukciókat követve. Ha Ön felhasználói fiókkal rendelkezik nálunk, a beállítások frissítésével is leiratkozhat.

3. Előfordul, hogy megosztjuk az Ön személyazonosításra alkalmas adatait

Előfordulhat, hogy az Ön személyazonosításra alkalmas adatait az alábbi személyekkel megosztjuk:

 • megbízottjainkkal és beszállítóinkkal;
 • szakmai tanácsadóinkkal és felügyelőinkkel;
 • társvállalkozásainkkal és üzleti partnereinkkel;
 • törvényhozókkal, kormánnyal és ellenőrző hatóságokkal;
 • bíróságokkal, választottbíróságokkal és egyéb bírói szervekkel; valamint
 • egyéb az eladásunkban, összeolvadásunkban, átszállásunkban, üzletágaink részbeni vagy teljes átszervezésében, vagy ezekhez hasonló egyéb, üzletmenetünkben történő változással érintett személyekkel (ideértve a potenciális felvásárlókat vagy ezek tanácsadóit is.

Az Ön országán kívülre történő adattovábbítás

Az Ön személyes adatait országán kívülre továbbíthatjuk. Elképzelhető, hogy azon országok, ahová az adattovábbítás történik nem biztosítanak a személyes adatoknak az Ön országának jogszabályaival azonos szintű védelmet. Adott esetben megtesszük a szükséges lépéseket annak biztosítására, hogy adatai továbbítására megfelelő biztosítékok - mint például adattovábbítási megállapodás - mellett kerüljön sor. Ha adattovábbítási megállapodásokat vagy hasonló garanciákat vezettünk be, ezeket az Ön számára elérhetővé tudjuk tenni, ha Ön kapcsolatba lép velünk a “GSK kontakt adatok” cím alatti alábbi elérhetőségeken.

Nem a saját irányításunk alatt álló weboldalak

Időről időre hozzáférést (linkeket) biztosíthatunk olyan weboldalakhoz vagy mobil applikációkhoz, melyek nem állnak saját tulajdonunkban vagy irányításunk alatt. A jelen Adatvédelmi Tájékoztató nem terjed ki ezen weboldalakra. Amennyiben Ön úgy dönt, hogy ezen oldalakat meglátogatja, kérjük, belépéskor olvassa el ezen weboldalakon vagy mobil applikációkban közzétett jognyilatkozatot és adatvédelmi tájékoztatót annak érdekében, hogy az általuk alkalmazott adatbiztonsági gyakorlatról tájékoztatást kapjon.

4. Milyen hosszú ideig őrizzük meg az Ön személyes adatait?

Az adatmegőrzési szabályzatunk meghatározza, hogy mennyi ideig őrizhetjük meg személyes adatit. Ez a szabályzat az adat típusán, az adatkezelés célján és a rendszerünkön belüli azon digitális platformunkon alapul, ahol az adatokat kezeljük. Az Ön személyes adatait főszabályként addig őrizzük meg, amíg arra az adatkezelés céljának megvalósulásához szükségünk van. Így például, annak érdekében, hogy az Ön által kért digitális csatornákhoz (mint Honlapunk), termékeinkhez vagy szolgáltatásainkhoz hozzáférést biztosíthassunk.

5. Hogyan védjük az Ön személyazonosításra alkalmas adatait?

A GSK számos biztonsági technológiát és eljárásrendet alkalmaz annak érdekében, hogy megvédjük az Ön személyazonosításra alkalmas adatait a jogosulatlan hozzáféréstől, használattól vagy közzétételtől. A beszállítóink kiválasztása során nagy körültekintéssel járunk el és megköveteljük tőlük, hogy megfelelő intézkedéseket tegyenek az Ön adatai bizalmasságának és biztonságának megőrzése érdekében. Sajnos az adatok Interneten vagy mobilhálózaton keresztül részünkre történő továbbítása nem teljesen biztonságos, így minden adattovábbítás az Ön saját felelősségére történik.

6. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogainak gyakorlása

Önnek jogában áll:

 • bármikor személyes adatai kezeléséhez megadott hozzájárulását visszavonni, ha az adatait hozzájárulása alapján kezeljük;
 • tájékoztatást kérni a GSK-tól személyes adatai kezelésével kapcsolatban, beleértve a GSK által tárolt személyes adatokról szóló másolat biztosítását;
 • a személyes adatai kijavítását és / vagy törlését kérelmezni, vagy a személyes adatainak kezelése ellen tiltakozni vagy az adatkezelést bizonyos adatokra korlátozni;
 • kérelmezni a személyes adataihoz való hozzáférést és különböző szolgáltatások közötti saját célból történő felhasználást; valamint
 • az illetékes felügyeleti hatóságnál panaszt benyújtani vagy a bírósághoz fordulni, adatkezeléssel kapcsolatos jogai megsértése vagy személyes adatai jogtalan kezelése esetén.
 • Ha szeretne hozzáférni az Önről tárolt információkhoz, ha bármely adat, amelyet Önről tárolunk hibás vagy elavult vagy ha Ön korlátozni akarja vagy meg akarja tiltani a felhasználást, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a “GSK kontakt adatok” cím alatti alábbi elérhetőségeken.

Mi a teendő akkor, ha Ön nem szeretné személyes adatait részünkre átadni?

Akkor is, ha Ön korábban úgy döntött, hogy személyes adatait át kívánja adni részünkre, később bármikor szabadon úgy dönthet, hogy ezt mégsem kívánja megtenni.

Amennyiben Ön tiltakozik személyes adatainak kezelése ellen, a jogszabályok által előírt kötelezettségeink teljesítése mellett tiszteletben tartjuk ezen kívánságát. Az Ön tiltakozása azonban azt jelentheti, hogy mi nem tudjuk a szükséges lépéseket megtenni a fentiekben meghatározott céljaink eléréséhez. Ha Ön nem adja meg személyes adatait, vagy azok megadását követően tiltakozik az adatkezelés ellen, az azt is jelentheti továbbá, hogy nem tud élni az általunk kínált szolgáltatásokkal és termékekkel.

A GSK köteles vagy neki jogában áll az Ön adatait megőrizni annak érdekében, hogy jogszabályi kötelezettségeinek eleget tudjon tenni, továbbá az őt megillető jogok és jogos érdekek védelme és gyakorlása érdekében.

7. Cookie-k és más technológiák

A GSK webhelyei, online szolgáltatásai, interaktív applikációi, e-mail üzenetei és hirdetései cookie fájlokat (sütik) és más technológiákat használnak, mint az eszközazonosító, hogy javítsák a webhelyeik látogatóinak felhasználói élményét, segítsenek megérteni, a felület használatát – például, hogy a webhely melyik részét látogatták vagy melyik e-maileket nyitották meg - és mérjék a hirdetések és szolgáltatások hatékonyságát. A cookie-k és technológiák által gyűjtött információkat általánosságban nem kezeljük személyes információként. Azonban az IP-cím vagy a hasonló azonosítók a helyi jogszabályi rendelkezések szerint személyes információnak minősülnek, a cookie-k és technológiák által gyűjtött azonosítókat és információkat, melyek összekapcsolhatók a hasonló azonosítókkal, ugyanúgy kezeljük, mint a személyes adatokat.

További információ a cookie-król

A GSK cookie fájlokat (sütik) használ, hogy javítsa a webhelyei látogatóinak felhasználói élményét. A cookie egyedi számokból álló kód, amelyet a számítógépe böngészőjébe juttatunk el és lehetővé teszi, hogy preferenciáit nyomon kövessük és visszatérő látogatóként azonosítani tudjuk.

A cookie-k és más technológiák által automatikusan lehet információkat gyűjteni. Annak érdekében, hogy megtanulja megakadályozni az automatikus információ gyűjtést, kérjük tekintse meg az alábbi, “Személyes adatok védelmének irányítása” fejezetet.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha úgy dönt, hogy elutasítja a cookie-k használatát, előfordulhat, hogy nem tudja majd teljes mértékben kihasználni webhelyeink bizonyos funkcióit.

A cookie-kat különféle célokra használjuk:

 • Alapvető működéshez szükséges cookie-k
  Ezek a cookie-k nélkülözhetetlenek a GSK weboldalainak működtetéséhez.
 • Funkcionalitás cookie-k
  Cookie-kat és egyéb technológiákat használunk annak érdekében, hogy a GSK platformok működésével kapcsolatos preferenciáit tiszteletben tarthassuk. Funkcionalitás cookie-kat használunk például személyes adatai megjegyzésére annak érdekében, hogy amikor meglátogatja honlapunkat, még kényelmesebb és személyesebb legyen a felhasználói élménye.
 • Teljesítmény / Analitikai cookie-k
  Cookie-kat használunk oldalaink teljesítményének elemzéséhez, annak érdekében, hogy folyamatosan karban tudjuk tartani és fejleszteni tudjuk őket. Cookie-kat használunk a webhelyeink és digitális kommunikációs csatornáink használatának elemzéséhez. Például információt szerezhetünk az Öntől érkező megkeresésekből, ideértve, hogy Ön megnyitott vagy továbbított egy e-mailt, vagy rákattintott annak valamely tartalmára. Ez adatot szolgáltat a kommunikáció hatékonyságáról, és segít nekünk az Ön számára hasznos információt továbbítani.
 • Harmadik fél által használt cookie-k
  Előfordulhat, hogy valamely üzleti partnerünk részére lehetővé tesszük, hogy a GSK weboldalain keresztül cookie-kat használjon az alábbi célokból – kérjük olvassa el az erre vonatkozó bővebb tájékoztatást alább.

Reklámozás harmadik felek által és viselkedésalapú reklámozás

A GSK termékekre és szolgáltatásokra vonatkozóan viselkedésalapú reklámokkal találkozhat harmadik felek honlapjain vagy mobil szolgáltatásán keresztül. Továbbá, reklámszolgáltató partnereink cookie-kat helyezhetnek el a GSK weboldalain és harmadik fél szolgáltatók oldalán, hogy azok nyomon kövessék az Ön honlappal kapcsolatos tevékenységét annak érdekében, hogy ez alapján viselkedésalapú reklámot jelentethessenek meg az Ön érdeklődési körének megfelelően. Ezeket a reklámokat viselkedésalapú reklámoknak vagy (angol mozaikszóval) “OBA”-nak nevezzük. Ha a viselkedésalapú reklámokat vagy cookie-kat alkalmazó üzleti partnerek az Ön adatait saját céljaikra is felhasználhatják, kötelesek Önt elérhetőségeikről és az Ön személyes adatainak felhasználásáról tájékoztatást nyújtani Önnek.

A cookie-kkal kapcsolatos további információ a fentiek szerint érhető el. A viselkedésalapú reklám alkalmazásának letiltása érdekében, kérjük olvassa el az alábbi “A személyes adatok kezelésének felügyelete” pontot.

8. A személyes adatok kezelésének felügyelete

Amennyiben Ön személyes adatokat adott meg részünkre, számos lehetősége van, mellyel ezek kezelését felügyelni tudja - akár a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban foglalt jogok gyakorlása nélkül is.

A felhasználói fiók beállításainak kezelése

Amennyiben Ön felhasználói fiókot hozott létre a GSK-nál, a GSK által tárolt személyes adatait a felhasználói fiók beállításainak kezelésével is módosíthatja.

A promóciós célú e-mailek kezelése

Amennyiben Ön nem kíván tőlünk promóciós célú e-maileket kapni, a szolgáltatásról a promóciós célú e-mail alján található linkre kattintva leiratkozhat. Amennyiben Ön felhasználói fiókot hozott létre a GSK-nál, az e-mail preferenciáit a felhasználói fiók beállításainak kezelésével is módosíthatja.

Cookie-k és egyéb beállítások kezelése

A legtöbb böngésző lehetővé teszi a beállítások kezelését. A böngészőjében Ön beállíthatja, hogy az a cookie-k használatát blokkolja vagy bizonyos cooke-kat töröljön. A további nyomon követési technológiákat is a cookie beállítások kezeléséhez hasonlóan módosíthatja böngészőjében.

Amennyiben Ön a cookie-k blokkolását vagy törlését választja, kérjük, vegye figyelembe, hogy a GSK nem minden digitális platformja fog a célnak megfelelően működni, így ez a weboldalunkkal kapcsolatos felhasználói élményt is befolyásolja.

A viselkedésalapú reklámozás letiltása

Amennyiben a GSK viselkedésalapú reklámokat tesz közzé az Ön részére, Ön egy “Reklám beállítások” ikont is fog találni. Az ikonra vagy a linkre kattintva Ön egy olyan website-ra jut, amelynek segítségével Ön a viselkedésalapú reklám közzététele érdekében alkalmazott böngészési előzmények adatait blokkolni vagy módosítani tudja. Ön az iOS mobil készülékén a “Reklámozás nyomon követésének korlátozása” beállítások míg Android készülékén a “Érdeklődési körnek megfelelő reklámozás blokkolása” beállítások segítségével korlátozhatja az applikáció használatával kapcsolatos információk viselkedés alapú reklámozáshoz való felhasználását.

Amennyiben Ön a blokkolást választja, ettől függetlenül is előfordulhat, hogy online reklámokkal – ideértve a GSK által közzétett reklámokat is – találkozik, melyek azonban más típusú adatok felhasználásán (például a korábbi webes böngészési tevékenység helyett a megtekintett oldal tartalmából) alapulnak. Bizonyos esetekben az ilyen harmadik fél hirdetők továbbra is gyűjtenek adatokat a böngészési tevékenységéről, de ezeket az adatokat nem használják az Ön múltbeli online böngészési viselkedésén alapuló hirdetések közzétételéhez.

Ha többet szeretne megtudni arról, hogy a reklámozók általánosságban milyen lehetőségeket kínálnak az egyének számára ahhoz, hogy az online tevékenységük időben és harmadik fél webhelyein vagy online szolgáltatásain keresztüli információgyűjtésének felhasználását befolyásolhassák, kérjük, látogasson el
a Hálózati Reklámozási Kezdeményezés oldalára a http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp címen,
a Digitális Reklámozási Szövetség honlapjára a http://www.aboutads.info/ címen, vagy
a Digitális Reklámozási Szövetség honlapjára a http://youronlinechoices.eu/ címen.

9. Kapcsolatfelvétel

Adatkezelő és Adatvédelmi Felelős

Az Ön személyes adatainak adatkezelője a GlaxoSmithKline Kft., 1124 Budapest, Csörsz u. 43. Adatfeldolgozók: Veeva Systems Inc., 4280 Hacienda Drive, Peasanton, California 94588, United States (CRM rendszer), Adobe Systems Incorporated 345 Park Avenue, San Jose, California 95110-2704 (webinarok, hírlevélküldés), EQ Marketing Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 42. (hírlevélküldés). Adatvédelmi felelős: HU.CPA@gsk.com

GSK Kapcsolatfelvételi adatok

Kérjük, hogy a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóval kapcsolatos bármely kérdését, megjegyzését és kérését a helyi GSK vállalathoz címezze a lenti elérhetőségek használatával. Kérjük, hogy amennyiben felveszi velünk a kapcsolatot, szíveskedjen feltüntetni a felkeresett weboldal nevét, valamint azt is, hogyan léphetünk kapcsolatba Önnel.

GlaxoSmithKline Kft.
cím: 1124 Budapest, Csörsz u. 43.
Tel.: 06-1/225-5300
e-mail cím: info.hungary@gsk.com

Más GSK-telephelyek elérhetőségei a következő webhelyen találhatók:
http://www.gsk.com/en-gb/contact-us/worldwide/.