Privatumo pranešimas

Paskutinį kartą atnaujinta 27.4.2018

Vertiname galimybę pateikti informaciją bendraudami su jumis, ar tai vyktų asmeniškai, ar naudojant skaitmenines platformas (pvz., mūsų mobiliąsias programas ir svetaines) ar vienu iš kitų būdų, kuriuos galite pasirinkti kaip bendravimo su mumis priemonę.

Šiame privatumo pranešime paaiškinama, kaip „GlaxoSmithKline“ ir jos įmonių grupė (toliau – „GSK“, „mes“, „mus“ ir „mūsų“) renka, naudoja ir bendrina jūsų pateiktą arba kitaip mūsų gautą ar sugeneruotą su jumis susijusią asmens informaciją. Skirkite laiko peržiūrėti šį privatumo pranešimą ir, jei turite klausimų, nesivaržydami su mumis susisiekite vienu iš toliau nurodytų būdų.

Turinys

1. Kokią asmens informaciją renkame ir iš kur ją gauname?

    Kaip gauname asmens informaciją apie jus?

2. Kaip naudojame jūsų asmens informaciją?

3. Kartais bendrinsime jūsų asmens informaciją

4. Perdavimas už gyvenamosios šalies ribų

    Mums nepriklausančios ir ne mūsų valdomos svetainės

5. Kiek laikysime jūsų asmens informaciją?

6. Kiek saugi jūsų asmens informacija?

7. Jūsų teisės

    Jeigu nepageidaujate pateikti savo asmens informacijos

8. Duomenų reguliuojančioji institucija

9. Duomenų apsaugos pareigūnas

1. Kokią asmens informaciją renkame ir iš kur ją gauname?

Asmens informacija, kurią apie jus renkame, apima toliau nurodytus dalykus:

 • techninė informacija – tokia kaip:
  • veiklos duomenys, pvz., ar mūsų išsiųstas el. laiškas buvo atidarytas;
  • informacija apie apsilankymus mūsų svetainėse, įskaitant naudojamos naršyklės ir operacinės sistemos tipą, apsilankymų laiką, peržiūrėtus puslapius, spustelėtus URL, jūsų IP adresą ir puslapį, kurį naršėte prieš pereidami į mūsų svetaines;
  • įrenginio informacija, įskaitant unikalų įrenginio identifikatorių, aparatūros modelį, operacinę sistemą ir versiją, mobiliojo tinklo informaciją.

Taip pat galime apdoroti jūsų sveikatos būklę atskleidžiančią informaciją apie jus. Pavyzdžiui, kai pasakote mums apie esamą sveikatos būklę, kai gauname ataskaitą, kad patyrėte šalutinį poveikį dėl vieno iš mūsų produktų, arba kai informaciją apie sveikatą galima numanyti iš informacijos, pateiktos susisiekus su mumis dėl bet kurios priežasties. Kai apdorosime tokio tipo informaciją apie jus, jei reikalaujama pagal teisės aktus, imsimės reikiamų veiksmų, kad gautume jūsų sutikimą šią informaciją naudoti.

Kaip gauname asmens informaciją apie jus?

Renkame jūsų asmens informaciją stebėdami savo technologijų įrankius ir paslaugas, įskaitant el. laiškus, siunčiamus į GSK ir iš jos. Galime sujungti iš įvairių šaltinių apie jus gautą informaciją.

2. Kaip naudojame jūsų asmens informaciją?

Naudojame jūsų asmens informaciją, kad galėtume:

    1. Tvarkyti kasdienes operacijas, įskaitant atvejus, kai reikia:

 • užtikrinti atitikimą taikomiems įstatymams, taisyklėms, reglamentams, rekomendacijoms, kodeksams ir pramonės šakoms / profesinėms taisyklėms ir reglamentams;
 • tenkinti vietinių ir užsienio reguliuojančiųjų institucijų, valdžios organų, teismų ir teisėsaugos institucijų reikalavimus ir užklausas, vykdyti teismo proceso reikalavimus arba su bylinėjimusi susijusius reikalavimus;
 • tirti ir imtis veiksmų prieš naudotojus, pažeidžiančius mūsų taisykles, arba kurie įsitraukia į nelegalią arba kitiems asmenims ar kitų asmenų nuosavybei kenksmingą veiklą.

    2. Tobulinti kasdienes operacijas, įskaitant atvejus, kai reikia:

 • vidiniams tikslams, pvz., auditui, duomenų analizei ir tyrimams, kad būtų lengviau pateikti ir tobulinti GSK skaitmenines platformas, turinį ir paslaugas;
 • stebėti ir analizuoti tendencijas, naudojimą ir veiklas, susijusias su mūsų produktais ir paslaugomis, norint suprasti, kurios mūsų skaitmeninių platformų ir paslaugų dalys labiausiai domina, ir tobulinti mūsų platformų dizainą ir turinį.

Kokiu pagrindu naudojame jūsų asmens informaciją?

 • Teisėtais verslo tikslais: naudojant jūsų asmens informaciją galima geriau valdyti ir tobulinti mūsų verslą bei sumažinti galimų jums pasiūlyti paslaugų sutrikimus. Be to, naudojant asmens informaciją, jums skirti pranešimai gali būti labiau su jumis susiję ir asmeniškai jums pritaikyti, o naudojimasis mūsų produktais ir paslaugomis – produktyvus ir efektyvus.
 • Kad laikytumėmės teisinių įsipareigojimų ir kitų informacijai taikomų reikalavimų: mums svarbu laikytis įstatymų, reglamentų, taisyklių, kodeksų ir rekomendacijų, todėl norėtume turėti galimybę jų laikytis, taip pat tenkinti kitas duomenų užklausas ir poreikius, kaip čia nustatyta. Tai turi įtakos mūsų verslo valdymui ir padeda padaryti mūsų produktus ir paslaugas kiek įmanoma saugesnius. Kai šiam tikslui naudojame jūsų asmens informaciją, galite būti tikri, kad kur įmanoma imsimės priemonių jūsų asmens informacijai apsaugoti.

3. Kartais bendrinsime jūsų asmens informaciją

Galime bendrinti jūsų asmens informaciją su:

 • GSK įmonių grupės nariais;
 • šiomis patikimomis trečiosiomis šalimis:
  • mūsų agentais, tiekėjais, įskaitant tuos, kurie mums teikia technologijų paslaugas, pvz., duomenų analizės, svetainių talpinimo ir techninė pagalbos;
  • mūsų profesiniais patarėjais ir auditoriais;
  • vietiniais ir užsienio teismais, reguliuojančiosiomis institucijomis, valstybės įstaigomis ir teisėsaugos institucijomis;
  • kitomis trečiosiomis šalimis, susijusiomis su mūsų viso ar dalies verslo pardavimu, suliejimu, pirkimu ar pertvarkymu.

4. Perdavimas už gyvenamosios šalies ribų

Jūsų asmens informaciją galime perduoti už jūsų gyvenamosios šalies ribų. Šalys, į kurią perduodama asmens informacija, gali neužtikrinti jūsų gyvenamosios šalies teisės aktų reikalaujamo asmens informacijos apsaugos lygio. Tokios šalys yra:

Jungtinės Amerikos Valstijos, Prancūzija, Airija

Vadovaudamiesi taikomais duomenų apsaugos ir privatumo teisės aktais, imsimės atitinkamų priemonių ir užtikrinsime, kad jūsų asmens informacija išliktų apsaugota ir saugi, kai bus perduodama už jūsų šalies ribų. Šios priemonės gali būti ir duomenų perdavimo sutartys, į kurias įtrauktos standartinės duomenų apsaugos sąlygos. Daugiau informacijos apie duomenų perdavimo sutartis rasite čia.

Mums nepriklausančios ir ne mūsų valdomos svetainės

Retkarčiais pateiksime nuorodas į mums nepriklausančias ir ne mūsų valdomas svetaines ar mobiliesiems įrenginiams skirtas programas. Šis privatumo pranešimas tokioms svetainėms netaikomas. Jei nuspręsite pasinaudoti tomis svetainėmis, būtinai peržiūrėkite kiekvienoje svetainėje ar mobiliesiems įrenginiams skirtoje programoje paskelbtus teisinius ir privatumo pranešimus, kad suprastumėte jų taikomą privatumo praktiką.

5. Kiek laikysime jūsų asmens informaciją?

Įprastai jūsų asmens informaciją laikome tiek, kiek jos reikia (a) laikantis teisės aktų reikalavimų; (b) dėl teisinių veiksmų ar tyrimo, susijusių su GSK; arba (c) norint teikti jums informaciją, jūsų prašomą prieigą prie skaitmeninių kanalų (pvz., mūsų svetainių), mūsų produktų ir paslaugų.

6. Kiek saugi jūsų asmens informacija?

Naudojame įvairias saugos priemones ir technologijas, kad apsaugotume jūsų asmens informaciją nuo neteisėtos prieigos, naudojimo, atskleidimo, pakeitimo ar sunaikinimo, laikydamiesi taikomų duomenų apsaugos ir privatumo teisės aktų reikalavimų.

Pavyzdžiui, kai bendriname jūsų asmens informaciją su išoriniais tiekėjais, galime sudaryti rašytinę sutartį, kuria tiekėjai įpareigojami išlaikyti jūsų informaciją slaptą ir imtis atitinkamų apsaugos priemonių, kad šią informaciją apsaugotų.

7. Jūsų teisės

Turite teisę:

 • atsisakyti asmens informacijos apdorojimo tiesioginės rinkodaros tikslais;
 • klausti GSK apie savo asmens informacijos apdorojimą, taip pat prašyti pateikti savo asmens informacijos kopiją;
 • teikti užklausą pataisyti ir (arba) panaikinti asmens informaciją;
 • teikti užklausą apriboti asmens informacijos apdorojimą arba to apdorojimo objektą;
 • atsiimti sutikimą apdoroti savo asmens informaciją (kai GSK apdoroja jūsų asmens informaciją remdamasi jūsų sutikimu);
 • prašyti priimti iš kitos organizacijos arba jai perduoti asmens informaciją (kompiuteriui perskaitoma forma), kurią pateikėte GSK;
 • pateikti skundą vietinei reguliuojančiajai institucijai, jei buvo pažeistos jūsų teisės arba nukentėjote dėl neteisėto savo asmens informacijos apdorojimo.

Jei norite pasinaudoti savo teisėmis, praneškite mums susisiekdami el. paštu LV.CPA@gsk.com.

Jeigu nepageidaujate pateikti savo asmens informacijos

Kai suteikiama galimybė pasirinkti dėl asmens informacijos bendrinimo, visada galite pasirinkti jos nebendrinti.

Jei pasirinksite nepateikti asmens informacijos, asmens informacijos apdorojimo objekto arba nuspręsite atsiimti savo sutikimą, kurį davėte dėl apdorojimo, gerbsime jūsų pasirinkimą pagal mūsų teisinius įsipareigojimus. Tačiau tai gali reikšti, kad negalėsime atlikti veiksmų, būtinų aprašytiems tikslams pasiekti (žr. skyrių „Kaip naudojame jūsų asmens informaciją?“), arba jūs negalėsite naudotis mūsų siūlomomis paslaugomis ir produktais.

Iš GSK gali būti reikalaujama arba ji gali turėti teisę saugoti jūsų informaciją, kad vykdytų teisinius ir reguliuojamuosius įsipareigojimus ir apsaugotų bei įgyvendintų savo teises ir teisėtus interesus.

8. Duomenų reguliuojančioji institucija

UAB „GlaxoSmithKline Lietuva“, Ukmergės g. 120, Vilnius yra jūsų asmens informacijos reguliuojančioji institucija.

9. Duomenų apsaugos pareigūnas

Jei turite klausimų, norite pateikti užklausą dėl asmens informacijos apdorojimo arba reikia papildomos informacijos, kreipkitės į GSK duomenų apsaugos pareigūną: LV.CPA@gsk.com.