Paziņojums par konfidencialitāti

Pēdējo reizi atjaunināts 27.4.2018

Mēs novērtējam iespēju sniegt jums informāciju, komunicējot ar jums klātienē, mūsu digitālajās platformās (piemēram, mūsu mobilajās lietojumprogrammās vai vietnēs) vai kādā citā veidā, kuru varat izvēlēties saziņai ar mums.

Šajā paziņojumā par konfidencialitāti ir paskaidrots, kā uzņēmums GlaxoSmithKline un tā uzņēmumu grupa (turpmāk tekstā — “GSK,” “mēs,” “mūs” un “mūsu”) apkopo, izmanto un nodod tālāk ar jums saistītus personas datus, kurus sniedzat mums vai kurus mēs varam iegūt vai izveidot ar citiem līdzekļiem. Veltiet laiku un pārskatiet šo paziņojumu par konfidencialitāti un, ja jums ir jautājumi, noteikti sazinieties, izmantojot vienu no tālāk minētajiem saziņas veidiem.

Satura rādītājs

1. Kādus personas datus mēs apkopojam un kur mēs tos iegūstam?

    Kā mēs iegūstam personas datus par jums?

2. Kā mēs izmantojam jūsu personas datus?

3. Dažreiz mēs nododam tālāk jūsu personas datus

4. Datu nodošana ārpus jūsu mītnes valsts

    Vietnes, kuras nav mūsu īpašumā vai kuras mēs nekontrolējam

5. Cik ilgi mēs uzglabāsim jūsu personas datus?

6. Kādā līmenī jūsu personas dati ir aizsargāti?

7. Jūsu tiesības

    Kas notiek, ja nevēlaties mums sniegt savus personas datus?

8. Datu pārzinis

9. Atbildīgais par datu aizsardzību

1. Kādus personas datus mēs apkopojam un kur mēs tos iegūstam?

Mēs apkopojam šādus personas datus par jums:

 • tehniska rakstura informācija:
  • aktivitāšu dati, piemēram, vai atvērāt mūsu nosūtīto e-pasta ziņojumu;
  • informācija no jūsu apmeklējumiem mūsu vietnēs, tostarp izmantotās pārlūkprogrammas un operētājsistēmas veids, apmeklēšanas laiki, skatītās lapas, noklikšķinātie vietrāži URL, jūsu IP adrese un lapa, kuru apmeklējāt pirms novirzīšanas uz mūsu vietnēm;
  • informācija par ierīci, piemēram, unikālais ierīces identifikators, aparatūras modelis, operētājsistēma un versija, kā arī informācija par mobilo tīklu.

Mēs varam arī apstrādāt informāciju par jums, ar kuru raksturo jūsu veselības stāvokli. Tie varētu, piemēram, būt gadījumi, kad raksturojat savu veselības stāvokli, ziņojums, kurā norādītas pieredzētās blakusparādības saistībā ar vienu no mūsu izstrādājumiem, vai informācija par veselības stāvokli, kas izsecināta no tā, ko esat norādījis, sazinoties ar mums kādā jautājumā. Gadījumos, kad apstrādājam šādu informāciju par jums, mēs, ja nepieciešams saskaņā ar tiesību aktiem, veicam atbilstošās darbības, lai iegūtu jūsu piekrišanu par šādas informācijas izmantošanu.

Kā mēs iegūstam personas datus par jums?

Mēs apkopojam jūsu personas datus, uzraugot savus tehnoloģiju rīkus un pakalpojumus, tostarp
e-pasta ziņojumus, kas nosūtīti uzņēmumam GSK vai no tā. Mēs varam apvienot informāciju, ko esam ieguvuši par jums no dažādiem avotiem.

2. Kā mēs izmantojam jūsu personas datus?

Mēs izmantojam jūsu personas datus, lai:

    1. pārvaldītu savas ikdienas darbības, tostarp:

 • ievērotu visus piemērojamos tiesību aktus, nosacījumus, noteikumus, norādes, kodeksus un nozares/profesionālos nosacījumus un noteikumus;
 • ievērotu visas vietējo un ārvalstu regulējošo iestāžu, valsts pārvaldes iestāžu, tiesu un tiesībsargājošo iestāžu prasības un pieprasījumus, izpildītu tiesas spriedumus un darbības jebkuras tiesvedības ietvaros;
 • izmeklētu situāciju un rīkotos pret ikvienu lietotāju, kas pārkāpj mūsu noteikumus vai kas iesaistās nelikumīgās darbībās vai tādās, kas rada kaitējumu citiem vai citu īpašumam;

    2. uzlabotu savas ikdienas darbības, tostarp:

 • iekšējiem nolūkiem, piemēram, auditēšanai, datu analīzei un izpētei, lai palīdzētu mums nodrošināt un uzlabot mūsu GSK digitālās platformas, saturu un pakalpojumus;
 • uzraudzītu un analizētu tendences, lietojumu un darbības saistībā ar saviem izstrādājumiem un pakalpojumiem, lai izprastu, kuras mūsu digitālo platformu un pakalpojumu daļas ir visinteresējošākās, un uzlabotu mūsu platformu izkārtojumu un saturu.

Kāds ir pamatojums jūsu personas datu izmantošanai?

 • Likumīgiem biznesa mērķiem: izmantojot jūsu personas datus, mēs varam vadīt un uzlabot savu uzņēmumu un mazināt to mūsu pakalpojumu traucējumus, kādus mēs varētu jums piedāvāt. Šādi mēs varam arī sazināties ar jums saistošākā un personalizētākā veidā un jūs varat efektīvi un produktīvi izmantot mūsu izstrādājumus un pakalpojumus.
 • Savu juridisko saistību un citu prasību attiecībā uz informāciju ievērošanai: mums ir svarīgi ievērot visus tiesību aktus, noteikumus, nosacījumus, kodeksus un pamatnostādnes, un mēs vēlamies tos ievērot, kā arī ievērot citus pieprasījumus vai prasības par datiem, kas aprakstīti šajā dokumentā. Tie ietekmē veidu, kā mēs vadām uzņēmējdarbību, un palīdz mums padarīt savus izstrādājumus un pakalpojumus pēc iespējas drošākus. Ja šādam nolūkam izmantojam jūsu personas datus, esiet drošs, ka visos iespējamajos gadījumos mēs rīkosimies tā, lai aizsargātu jūsu personas datus.

3. Dažreiz mēs nododam tālāk jūsu personas datus

Mēs varam nodot jūsu personas datus:

 • GSK uzņēmumu grupas dalībniekiem;
 • šādām uzticamām trešām pusēm:
  • mūsu izplatītājiem un piegādātājiem, tostarp tiem, kuri nodrošina mums tehnoloģiju pakalpojumus, piemēram, datu analīzi, viesošanas pakalpojumus un tehnisko atbalstu;
  • mūsu profesionālajiem konsultantiem un auditoriem;
  • vietējām vai ārvalstu tiesām, regulējošām iestādēm, valsts pārvaldes iestādēm un tiesībsargājošām iestādēm;
  • citām trešām pusēm saistībā ar visa vai daļas mūsu uzņēmuma pārdošanu, apvienošanu, pirkšanu vai reorganizāciju.

4. Datu nodošana ārpus jūsu mītnes valsts

Mēs varam nodot jūsu personas datus ārpus jūsu mītnes valsts. Valstīs, uz kurām jūsu personas dati var tikt nodoti, var nebūt līdzvērtīga personas datu aizsardzības līmeņa, kāds tiek piemērots jūsu mītnes valsts tiesību aktos. Šādas valstis ir:

Amerikas Savienotās Valstis, Francija, Īrija, Lielbritānija, Lietuva, Igaunija.

Mēs ieviesīsim atbilstošus pasākumus, lai garantētu, ka saskaņā ar piemērojamiem datu aizsardzības un konfidencialitātes tiesību aktiem jūsu personas dati ir aizsargāti un drošībā, kad tie tiek nodoti ārpus jūsu mītnes valsts. Šādi pasākumi ir datu nodošanas līgumi, kuros iekļauti standarta datu aizsardzības nosacījumi. Plašāka informācija par datu nodošanas līgumiem ir pieejama šeit.

Vietnes, kuras nav mūsu īpašumā vai kuras mēs nekontrolējam

Laiku pa laikam mēs varam norādīt saites uz vietnēm vai mobilajām lietotnēm, kuras nav mūsu īpašumā vai kuras mēs nekontrolējam. Šis paziņojums par konfidencialitāti nav piemērojams šādām vietnēm. Ja izvēlaties apmeklēt šādas vietnes, noteikti pārskatiet juridiskos paziņojums vai paziņojumus par konfidencialitāti, kas publicēti katrā vietnē vai mobilajā lietotnē, kurai piekļūstat, lai izprastu to konfidencialitātes praksi.

5. Cik ilgi mēs uzglabāsim jūsu personas datus?

Vispārīgi mēs uzglabājam jūsu personas datus tik ilgi, cik nepieciešams: (a) lai ievērotu tiesību aktus; (b) saistībā ar tiesiskām darbībām vai izmeklēšanu, kurā iesaistīts uzņēmums GSK; vai (c) lai nodrošinātu jums informāciju, piekļuvi, kuru esat pieprasījis digitālajiem kanāliem (piemēram, mūsu vietnēm), mūsu izstrādājumiem un pakalpojumiem.

6. Kādā līmenī jūsu personas dati ir aizsargāti?

Mēs izmantojam dažādus drošības pasākumus un tehnoloģijas, lai palīdzētu aizsargāt jūsu personas datus no nepilnvarotas piekļuves, lietošanas, atklāšanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas saskaņā ar piemērojamiem datu aizsardzības un konfidencialitātes tiesību aktiem.

Piemēram, ja mēs nododam jūsu personas datus ārējiem piegādātājiem, mēs varam noslēgt rakstisku vienošanos, kurā piegādātāji apņemas uzturēt jūsu datu konfidencialitāti un ieviest atbilstošus drošības pasākumus, lai garantētu jūsu datu drošību.

7. Jūsu tiesības

Jums tiesības:

 • atteikties no savu personas datu apstrādes tiešiem mārketinga nolūkiem;
 • jautāt uzņēmumam GSK par savu personas datu apstrādi, tostarp pieprasīt savu personas datu kopiju;
 • pieprasīt savu personas datu labojumus un/vai dzēšanu;
 • pieprasīt savu personas datu apstrādes ierobežojumus vai iebilst pret to apstrādi;
 • atsaukt savu piekrišanu attiecībā uz savu personas datu apstrādi (kad uzņēmums GSK apstrādā personas datus pēc jūsu piekrišanas saņemšanas);
 • pieprasīt savu personas datu, kurus esat iesniedzis uzņēmumam GSK, saņemšanas vai nodošanas dokumentu citai organizācijai elektroniskā formā;
 • iesniegt sūdzību vietējai uzraudzības iestādei, ja jūsu konfidencialitātes tiesības ir pārkāptas vai esat savu personas datu nelikumīgas apstrādes upuris.

Ja vēlaties izmantot šīs tiesības, dariet mums to zināmu, sazinoties pa LV.CPA@gsk.com.

Kas notiek, ja nevēlaties mums sniegt savus personas datus?

Ja jums ir dota izvēle mums norādīt savus personas datus, jūs vienmēr varat atteikties to nedarīt.

Ja izvēlaties nesniegt mums savus personas datus, iebilstat pret savu personas datu apstrādi vai izvēlaties atsaukt savu piekrišanu, kuru, iespējams, esat sniedzis par apstrādi, mēs ņemsim vērā jūsu vēlmi atbilstoši mūsu tiesiskajām saistībām. Šajā gadījumā tas var nozīmēt, ka mēs nevaram veikt darbības, kas nepieciešamas, lai sasniegtu aprakstītos mērķus (skatiet sadaļu Kā mēs izmantojam jūsu personas datus?), vai jūs nevarēsiet izmantot mūsu piedāvātos pakalpojumus vai produktus.

Uzņēmumam GSK var pieprasīt vai tas var būt tiesīgs uzglabāt jūsu datus, lai ievērotu juridiskās vai regulējošās saistības un aizsargātu un izpildītu mūsu juridiskās tiesības un intereses.

8. Datu pārzinis

GlaxoSmithKline Latvia SIA Duntes iela 3, Rīga, LV-1013, Latvija ir jūsu personas datu pārzinis.

9. Atbildīgais par datu aizsardzību

Ja jums ir jautājumi vai lūgumi saistībā ar jūsu personas datu apstrādi vai jūs vēlaties saņemt papildinformāciju, sazinieties ar GSK atbildīgo par personas datu aizsardzību pa: LV.CPA@gsk.com.