GSK vispārīgs privātuma paziņojums

Latvija

 

Pēdējās atjaunināšanas datums:
2020. gada 1. augusts

Šis privātuma paziņojums ir paredzēts:

 • GSK produktu un pakalpojumu lietotājiem (izņemot pētāmās personas);
 • GSK piederošo vietņu apmeklētājiem;
 • GSK sistēmu un programmu lietotājiem;
 • sabiedrības locekļiem, kuri ir ieinteresēti sazināties ar GSK vai kuri vēlas, lai GSK sazinātos ar viņiem;
 • jebkurai personai, kura ir saņēmusi šo paziņojumu un uz kuru neattiecas citi šī Datu privātuma centra paziņojumi.

Mēs saprotam, ka datu privātums ir jums svarīgs. Mēs esam apņēmušies rūpīgi un godīgi apstrādāt jūsu personas datus.

Mūsu privātuma paziņojumā ir izklāstīts, kādus personas datus mēs apkopojam un kā mēs to darām. Šajā privātuma paziņojumā ir izskaidrota mūsu vispārējā prakse.  Tomēr gadījumos, kad vietējie tiesību akti vai noteikumi mums pieprasa šo informāciju apstrādāt citādāk vai atturēties no šādas apstrādes, mēs vienmēr rīkosimies saskaņā ar piemērotajiem vietējiem likumiem.

GlaxoSmithKline ciena jūsu datu privātumu. Mēs sevi apzīmējam ar vārdiem “GSK”, “mēs”, “mūs” vai “mūsu”.

Personas dati ir jebkāda informācija vai informācijas daļa, ar kuru jūs var tieši (piemēram, pēc jūsu vārda) vai netieši (piemēram, pēc unikālā ID numura) identificēt.

Šajā privātuma paziņojumā ir izskaidrotas tālāk norādītās tēmas:

h

Kas ir jūsu personas datu pārzinis?

GSK Services Unlimited (GSK House, 980 Great West Road, Brentford, TW8 9GS, Apvienotā Karaliste) kopā ar vietējo uzņēmumu GSK, kam ir attiecības ar jums, ir jūsu personas datu pārziņi. Lai iegūtu papildinformāciju par atbilstošo vietējo uzņēmumu GSK, noklikšķiniet šeit, kur varat arī atrast jūsu valsts datu aizsardzības speciālista (ja tāds ir) kontaktinformāciju.


Kontaktinformācija un kontaktpersona datu privātuma jautājumos

Ja vēlaties izmantot savas tiesības, jums ir jautājumi saistībā ar šo privātuma paziņojumu, ir nepieciešama plašāka informācija vai vēlaties izteikt bažas, visu vietējo kontaktpersonu datu privātuma jautājumos kontaktinformācija ir atrodama šeit.

Kādus personas datus mēs apkopojam par jums?

Tālāk ir norādīti personas dati, kādus mēs varētu apkopot un apstrādāt:

 • Pamatinformācija  jūsu vārds, uzvārds (tostarp uzrunas forma); aizstājvārds, dzimums, vecums, dzimšanas datums un vēlamā saziņas valoda. Līdzīga informācija par bērniem var tikt apkopota ļoti ierobežotos gadījumos; papildinformāciju skatiet šeit: Informācija par bērniem
 • Kontaktinformācija  informācija, kuru varam izmantot saziņai ar jums, piemēram, personīgā vai uzņēmuma e-pasta adrese, pasta adrese, tālruņa numuri un profils sociālo tīklu platformā
 • Tehniskā un tīkla darbības informācija — informācija par jūsu ierīci un to, kā lietojat mūsu vietnes, lietotnes un sistēmas, tostarp jūsu IP adrese, ierīces ID, aparatūras modelis un versija, mobilā tīkla informācija, operētājsistēma un citi tiešsaistes identifikatori, pārlūka veids, pārlūkošanas vēsture, meklēšanas vēsture, piekļuves laiks, skatītās lapas, vietrāži URL, uz kuriem noklikšķināts, iesniegtās veidlapas un fiziskā atrašanās vieta
 • Finanšu informācija  jūsu bankas informācija, tostarp konta nosaukums, konta numurs un bankas identifikācijas kods
 • Produktu lietojums  dati, kas saistīti ar to, kā izmantojat mūsu produktus (tostarp atsauksmes), jūsu pirkumu vēsture un preferences, jūsu mijiedarbība ar mums, jūsu vēlamā saziņas metode ar mums un pakalpojumi, kurus jūs varētu izmantot
 • Dati par veselību  jūsu veselības stāvoklis, veselības traucējumi, ar kādiem saskaraties, un dati par veselību, kas iegūstami no tās informācijas, ko sniedzat mums
 • Audiovizuālais materiāls  jūsu fotoattēli, videoklipi un balss ieraksti

Ja mēs pieprasām personas datus, jūs varat izlemt nesniegt tos mums. Ja izlemjat nesniegt mums savus personas datus, mūsu attiecības var būt ierobežotas. Piemēram, mēs, iespējams, nevarētu sniegt jums pakalpojumus, kurus pieprasāt.

Kā mēs apkopojam jūsu personas datus?

Tieši no jums, ja:

 • izveidojat kontu un profilu vienā no mūsu vietnēm vai lietotnēm;
 • reģistrējaties pie mums GSK autentifikācijas pakalpojumu lietošanai;
 • izmantojat jūsu uzņēmuma reģistrācijas vai citas trešās puses autentifikācijas pakalpojumu (piemēram, Microsoft, Google pieteikšanās lapu), lai iegūtu piekļuvi mūsu sistēmām vai lietotnēm;
 • izmantojat mūsu vietnes, lietotnes un sistēmas;
 • koplietojat vai izmantojat savu sociālo tīklu profilu, lai sazinātos ar uzņēmumu GSK;
 • reģistrējaties mūsu vietnē, lai saņemtu mārketinga materiālu;
 • piedalāties GSK organizētā konkursā vai sacensībās;
 • sadarbojaties ar vienu no mūsu tirdzniecības pārstāvjiem;
 • sazināties atbalstam vai atsauksmju sniegšanai;
 • apmeklējat tiešsaistes pasākumu, piemēram, tīmekļapraidi;
 • aizpildāt anketas, kurās izvēlaties sniegt savu ieguldījumu;
 • sniedzat informāciju par blakusparādībām vai lūdzat mums medicīnisku informāciju;
 • piedalāties bezsaistes sanāksmēs, piemēram, konsultatīvās padomēs vai konferencēs.

No šādiem citiem avotiem:

 • publiski pieejami avoti;
 • kopīga mārketinga partneri;
 • mārketinga pakalpojumu sniedzēji;
 • veselības aprūpes speciālistu katalogi;
 • pasākumu organizēšanas aģentūras;
 • sociālo tīklu platformas;
 • ja jūs apspriežat mūs tiešsaistē, piemēram, pieminot GSK produktu Twitter sīkziņā.

Ja izveidojat savienojumu starp savu sociālo tīklu kontu un mūsu vietnēm vai lietotnēm, noteikti personas dati no jūsu sociālo tīklu konta tiks koplietoti ar mums. Šādi dati var būt vārds, uzvārds, e-pasta adrese, fotoattēls, sociālo tīklu kontaktpersonu saraksts un jebkāda cita informācija, kuru padarāt mums pieejamu, izveidojot savienojumu starp savu sociālo tīklu kontu un mūsu vietnēm vai lietotnēm.

Mēs apvienojam arī informāciju, kāda mums ir pieejama par jums no dažādiem avotiem, tostarp informāciju, ko sniedzat mums, un personas datus, kuri tiek apkopoti, uzturot attiecības ar mums.

h

Kā mēs izmantojam jūsu personas datus?

Mēs izmantojam jūsu personas datus tiem mērķiem, kas aprakstīti tālāk šajā privātuma paziņojumā, un mērķiem, kas ir saprātīgi pielīdzināmi tiem, kas aprakstīti.

Jūsu attiecību pārvaldīšanai ar mums.

Mēs izmantosim jūsu personas datus, lai:

 • nodrošinātu jums savus produktus un pakalpojumus;
 • pasniegtu jums balvu, ja piedalāties balvu izlozē vai konkursā;
 • nodrošinātu tiešsaistes pakalpojumus, piemēram, tīmekļapraides, nodarbinātības iespējas un finanšu rezultātus;
 • pārvaldītu jūsu kontu mūsu vietnēs un lietotnēs;
 • identificētu jūs un autentificētu jūsu tiesības piekļūt mūsu vietnēm, sistēmām un lietotnēm;
 • atbildētu uz jūsu jautājumiem un sniegtu jums informāciju, kad to pieprasāt vai kad mēs uzskatām, ka mūsu produkti un pakalpojumi varētu jūs interesēt. Ja nolemjam jums elektroniski nosūtīt mārketinga materiālu, nepieciešamības gadījumā mēs lūgsim jūsu piekrišanu, un jūs jebkurā laikā varēsiet to atcelt;
 • lūgtu jūs sniegt atsauksmes, piedalīties izpētē, aizpildīt anketas vai apmeklēt pasākumus;
 • sazinoties ar GSK, personalizējiet savu pieredzi;
 • ziņotu par blakusparādībām, par kurām informējat mūs;
 • veiktu analīzi, tirgus izpēti un segmentēšanu, lai izprastu jūsu preferences, uzlabotu mūsu produktus un pakalpojumus, kā arī mūsu saziņu ar jums.

Mūsu procesu un mūsu uzņēmuma darbību pārvaldībai un uzlabošanai.

Mēs izmantosim jūsu personas datus, lai:

 • pārvaldītu sava tīkla un informācijas sistēmu drošību;
 • efektīvi pārvaldītu savu darbaspēku;
 • atbildētu uz ziņojumiem, kurus iesniedzat par iespējamām blakusparādībām, kas saistītas ar vienu no mūsu produktiem, un uzraudzītu mūsu produktu drošumu;
 • uzturētu ierakstus par mūsu attiecībām ar veselības aprūpes speciālistiem;
 • veiktu datu analīzi, auditēšanu un izpēti, palīdzot mums nodrošināt un uzlabot mūsu GSK digitālās platformas, saturu un pakalpojumus;
 • uzraudzītu un analizētu tendences, lietojumu un darbības saistībā ar saviem produktiem un pakalpojumiem, lai izprastu, kuras mūsu produktu un pakalpojumu daļas ir visinteresējošākās, un attiecīgi tās uzlabotu;
 • sagatavotu un izveidotu pārvaldības atskaites un analīzes, tostarp analītikas un metrikas datus.

Citu mērķu sasniegšanai.

Mēs izmantosim jūsu personas datus:

 • lai ievērotu piemērojamos tiesību aktus un noteikumus;
 • lai atbildētu uz pieprasījumiem no kompetentajām valsts iestādēm;
 • lai informētu jūs par izmaiņām mūsu noteikumos, nosacījumos un politikās;
 • lai izmantotu tiesības vai aizsargātu GSK pret potenciālo, draudēto vai faktisko tiesas prāvu;
 • lai veiktu izmeklēšanu un rīkotos pret lietotāju nelegālu vai kaitīgu darbību;
 • lai aizsargātu GSK, jūsu vai citas personas būtiskās intereses;
 • lai iegūtu ieskatus un atsauksmes par mūsu produktiem un pakalpojumiem, tādējādi koriģējot vai uzlabojot tos, analizējot informāciju no ārējiem avotiem, piemēram, Google, Facebook un Twitter (un citiem);
 • lai nodrošinātu pakalpojumus jums, izmantojot jūsu viedierīci un mūsu mobilās lietotnes; un
 • gadījumos, kad pārdodam, piešķiram vai nododam visu vai daļu sava uzņēmuma.

Kāpēc mums ir atļauts apkopot un izmantot jūsu personas datus?

Mēs varam apkopot un izmantot jūsu personas datus, kad ir spēkā viens no šādiem apstākļiem:

 • mēs veicam darbības pirms līguma noslēgšanas vai noslēdzam līgumu; 
 • mēs ievērojam likumiskās saistības, piemēram:
  • reģistru uzturēšanas regulējošās uzraudzības un ziņošanas saistības, tostarp tās, kas saistītas ar blakusparādībām, sūdzībām par produktiem un produktu drošumu
  • pretkorupcijas un pārredzamības saistību ievērošana.
 • jūs esat nepārprotami mums devis atļauju; kad šāda atļauja ir obligāta (likumiski to sauc par “piekrišanu”). Jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu. Parasti jūsu piekrišana ir nepieciešama šādās situācijās:
  • sīkfailu izvietošana jūsu ierīcē, lai uzzinātu, kā izmantojat mūsu vietnes, kas mums ļauj personalizēt to, ko redzat, pielāgojot saturu un paziņojumus informācijai, par ko interesējaties;
  • konkrētas situācijas, kad dalāties ar sensitīvu informāciju par sevi, piemēram, par savu veselību;
  • pirms mēs sūtām jums elektroniskos mārketinga materiālus;
  • jebkurā citā gadījumā, kad personas datu apstrādei ir nepieciešama jūsu piekrišana. 
 • mums ir jāizmanto jūsu personas dati likumīgiem biznesa mērķiem, piemēram, lai mēs varētu sekmīgi vadīt savu uzņēmējdarbību. Tas attiecas uz šādiem gadījumiem:
  • tiešu mārketinga materiālu sūtīšana jums (jums vienmēr ir tiesības atteikties no mārketinga materiāliem un reklāmām);
  • auditu un iekšējo izmeklējumu veikšana un iekšējo politiku ievērošana par kukuļošanas apkarošanu un interešu konfliktiem;
  • mūsu IT un sakaru sistēmu un tīklu pārvaldība;
  • mūsu uzņēmējdarbības aktivitāšu plānošana un uzlabošana;
  • apmācības organizēšana un atsauksmju apkopošana kvalitātes kontroles nolūkos;
  • mūsu, mūsu filiāļu, jūsu un citu tiesību, privātuma, drošības vai īpašuma aizsargāšana;
  • mūsu sniegto pakalpojumu funkcionalitātes nodrošināšana, kas ietver piekļuves garantēšanu jūsu reģistrētajam kontam un attiecīgo klientu pakalpojumu sniegšanu jums;
  • pārbaude, vai jums ir tiesības piekļūt konkrētiem produktiem, pakalpojumiem un datiem, kas var tikt nodrošināti tikai licencētiem veselības aprūpes speciālistiem, vai citu pamata pārbaužu veikšana, lai pārliecinātos, ka mums nav aizliegts ar jums sadarboties;
  • preferenču analizēšana vai paredzēšana, lai noteiktu kopīgās tendences, kā izstrādāt, uzlabot vai mainīt mūsu produktus, pakalpojumus un uzņēmējdar-bības aktivitātes;
  • mijiedarbība ar jums tiešsaistes digitālos konsultāciju forumos, kā arī atļaujas piešķiršana jums sūtīt ziņojumus citai personai, ja izvēlaties tā darīt;
  • atbildēšana uz jautājumiem vai pieprasījumiem un to apstrāde, tostarp paraugu pieprasījumu apstrāde;
  • administratīvās informācijas sūtīšana jums, piemēram, par izmaiņām mūsu noteikumos, nosacījumos un politikās;
  • jūsu darījumu pabeigšana un atbilstošu klientu pakalpojumu sniegšana jums;
  • sazināšanās ar jums, lai sniegtu informāciju par mūsu produktiem vai lūgtu aizpildīt mūsu anketas, kas saistītas ar mūsu produktiem vai pakalpojumiem;
 • tiesisko pretenziju vai tiesvedību izveide, izpilde un aizsardzības nodrošināšana;
 • jūsu vai citas personas būtisko interešu aizsardzība;
 • šāda rīcība ir nepieciešama atbilstoši būtiskajām sabiedrības interesēm, pamatojoties uz piemērojamajiem tiesību aktiem.

Kā mēs aizsargājam jūsu personas datus?

Mēs vēlamies nodrošināt, ka jūsu personas dati netiek nodoti personām, kurām tie nav jāredz, un šādas personas neizmanto datus. Mēs izmantojam dažādus drošības pasākumus un tehnoloģijas, lai aizsargātu jūsu personas datus.

Mēs rūpīgi atlasām pakalpojumu sniedzējus, ar kuriem sadarboties, un pārbaudām, vai viņi izmanto drošības pasākumus un tehnoloģijas, lai aizsargātu jūsu personas datus.

Tomēr nav garantijas, ka datu pārsūtīšanas vai glabāšanas sistēmas ir 100% drošas. Ja jums ir iemesls uzskatīt, ka jūsu mijiedarbība ar mums vairs nav droša, nekavējoties informējiet mūs, izmantojot sadaļā Kontaktinformācija un kontaktpersona datu privātuma jautājumos pieejamo informāciju.

Kādas ir jūsu tiesības saistībā ar saviem personas datiem?

Jums ir tiesības, par kuram mums jūs ir jāinformē. Jums pieejamās tiesības ir atkarīgas no iemesla, kāpēc mēs apstrādājam jūsu personas datus, un jūsu jurisdikcijas tiesību aktiem; uz dažām tiesībām ir attiecināmi izņēmumi. Atkarībā no tā jums var būt šādas tiesības:

 • atsaukt piekrišanu saistībā ar savu personas datu apstrādi tiešiem mārketinga nolūkiem;
 • jautāt uzņēmumam GSK par savu personas datu apstrādi, tostarp pieprasīt savu personas datu kopijas;
 • pieprasīt mums izlabot informāciju, kas pēc jūsu ieskatiem ir neprecīza vai nepilnīga;
 • pieprasīt mums izdzēst jūsu personas datus;
 • pieprasīt mums ierobežot jūsu personas datu apstrādi;
 • iebilst par to, kā mēs apstrādājam jūsu personas datus;
 • pieprasīt mums nodot jūsu sniegtos datus no vienas organizācijas citai vai nodot tos jums;
 • iesniegt sūdzību vietējai datu aizsardzības iestādei.

Informācija par to, kā sazināties ar mums, lai izpildītu kādu no iepriekš minētajām darbībām, ir pieejama sadaļā Kontaktinformācija un kontaktpersona datu privātuma jautājumos.

Lai aizsargātu jūsu un citu personu datu privātumu, pirms jūsu lūguma izpildes mums var būt jāpārbauda jūsu identitāte.

Situācijās, kad esam izmantojuši jūsu personas datus saskaņā ar jūsu sniegto atļauju, bet vēlāk šādu atļauju esat atsaucis, mūsu iespējas izpildīt konkrētas darbības var būt ierobežotas, kā aprakstīts tēmā Kā mēs izmantojam jūsu personas datus?

Cik ilgi mēs uzglabājam jūsu personas datus?

Dažās jurisdikcijās mūsu tiesiskās saistības ir noteiktu laiku uzglabāt jūsu personas datus. Ilgums ir atkarīgs no tās jurisdikcijas specifiskajām tiesiskajām prasībām, kurā uzturaties, kad sniedzat mums datus.

Mēs vienmēr uzglabāsim personas datus likumā noteikto periodu un situācijās, kad tas ir jādara saskaņā ar tiesisku rīcību vai izmeklēšanu, kurā iesaistīts uzņēmums GSK. Citos gadījumos mēs uzglabāsim jūsu personas datus tik ilgi, kamēr mums ir attiecības ar jums, lai varētu atbildēt uz jūsu jautājumu vai pieprasījumu un apstrādātu tos, vai gadījumos, kad esam nosūtījuši jums produkta paraugu.

Kam mēs izpaužam jūsu personas datus?

Mēs izsniedzam jūsu personas datus pēc pieprasītās informācijas veida un tādā apjomā, kāds ir nepieciešams, lai ievērotu tiesību aktus un noteikumus un uzturētu mūsu un jūsu savstarpējās attiecības.

Mēs nododam jūsu personas datus tikai tām GSK uzņēmumu un filiāļu komandām, kurām tie ir jāzina savu darba pienākumu izpildei. Sarakstu ar mūsu filiālēm un to atrašanās vietas skatiet šajā saitē.

Dažās valstīs mūsu attiecības ar jums pārvalda specializēti pakalpojumu sniedzēji. Mēs nodosim jūsu personas datus tikai tiem darbiniekiem un komandām, kurām tie ir jāzina savu darba pienākumu izpildei.

Mēs arī nodosim jūsu personas datus citām organizācijām, piemēram, šādām:

 • pasākumu aģentūras;
 • mārketinga aģentūras;
 • nodarbinātības un rekrutēšanas aģentūras;
 • tehnoloģiju piegādātāji, kuri sadarbojas ar mums, lai izstrādātu un uzlabotu mūsu vietnes, digitālos forumus un lietotnes;
 • plašsaziņas līdzekļu pakalpojumu sniedzēji, kuri sadarbojas ar mums;
 • jebkura organizācija, kas var iegādāties daļu mūsu uzņēmuma, visu uzņēmumu vai zīmolus;
 • piegādātāji, kas apstrādā blakusparādību ziņojumus;
 • vietējās vai ārvalstu regulējošās iestādes, tiesas, valsts pārvaldes iestādes un tiesībsargājošās iestādes;
 • profesionāli konsultanti, piemēram, auditori, grāmatveži un juristi.

Kādos gadījumos mēs varam nodot jūsu personas datus ārpus jūsu mītnes valsts?

Mēs strādājam visā pasaulē. Tāpēc mums var nākties nodot un izmantot jūsu personas datus ārpus valsts, kurā mēs tos apkopojām no jums. Šādas valstis var būt: Amerikas Savienotās Valstis, Apvienotā Karaliste un Indija, kā arī valstis Eiropas Savienībā. Mēs ieviešam atbilstošos pasākumus, lai aizsargātu jūsu personas datus, kad mēs tos nododam ārpus jūsu mītnes valsts, piemēram, datu nodošanas līgumi, kas ietver standarta pantus par datu aizsardzību. Datu aizsardzības tiesību akti valstī, uz kuru nododam datus, var nebūt tādi paši kā tiesību akti jūsu mītnes valstī. Tiesībsargājošām iestādēm, regulētājiestādēm, drošības iestādēm vai tiesām valstī, uz kuru nododam jūsu personas datus, var būt tiesības redzēt jūsu personas datus.

Papildinformācija, ja atrodaties Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ)

Eiropas Komisija atzīst, ka dažām valstīm ārpus EEZ ir līdzīgi datu aizsardzības standarti. Šo valstu pilns saraksts ir pieejams šeit.

Ja mēs nododam jūsu personas datus sarakstā nenorādītai valstij, mēs to darām saskaņā ar mūsu standarta līguma pantiem, kurus pieņēmusi Eiropas Komisija. Šādi mēs varam starptautiski nodot personas datus mūsu uzņēmumu grupas ietvaros un ievērot Eiropas Savienības datu aizsardzības likumus un Vispārīgo datu aizsardzības regulu (VDAR).

Informācija par bērniem

Lai gan mūsu pakalpojumi nav parasti domāti bērniem, reizēm mēs varam apkopot jūsu bērna datus, piemēram, kad bērns piedalās konkursā ar vienu no mūsu zīmoliem. Šādu datu apkopošana tiks veikta tikai ar jūsu piekrišanu. Papildinformāciju skatiet tēmā Kādus personas datus mēs apkopojam par jums?.

Sīkfaili, tīmekļa vietņu un lietotņu dati; Izmantošana analīzei un mārketingam

Mūsu vietnēs var tikt izmantoti sīkfaili un līdzīgas tehnoloģijas. Jūs varat akceptēt vai noraidīt sīkfailus. Ja noraidāt sīkfailus, ne visi mūsu vietņu, lietotņu un pakalpojumu elementi var darboties, kā paredzēts, līdz ar to jūsu pieredze var tikt ietekmēta.

Tādā apjomā, kā vietējos tiesību aktos tiek uzskatīts, ka informācija, kas apkopota ar sīkfailiem un citām tehnoloģijām, ir personas dati, mēs šo informāciju apstrādāsim saskaņā ar šajā privātuma paziņojumā norādītajiem standartiem.

Mēs uzglabājam informāciju par jūsu datora pārlūkprogrammas veidu un operētājsistēmu, tīmekļa vietnēm, ko esat apmeklējis pirms un pēc mūsu tīmekļa vietņu apmeklēšanas, standarta servera žurnālu informāciju, interneta protokola (IP) adreses, atrašanās vietas datus, mobilā tālruņa pakalpojumu sniedzēju un mobilā tālruņa operētājsistēmu. Mēs izmantojam šo informāciju, lai saprastu, kā mūsu apmeklētāji izmanto mūsu tīmekļa vietnes un mobilās lietotnes, lai mēs varētu uzlabot gan tās, gan mūsu sniedzamos pakalpojumus un reklāmas. Tāpat mēs varam dalīties ar šo informāciju ar citām GSK grupas kompānijām un citām trešajām pusēm. Dažas no mūsu tīmekļa vietnēm izmanto Google Analytics programmu, tīmekļa analīzes pakalpojumu, ko nodrošina Google, Inc. (“Google”). Programma Google Analytics izmanto sīkfailus, lai analizētu lietošanas modeļus, un tā var ievākt informāciju par jūsu vietnes izmantošanu, tai skaitā jūsu IP adresi. Vairāk informācijas par programmu Google Analytics var atrast šeit. Ja vēlaties atteikties no tā, ka programma Google Analytics izmanto jūsu datus, jūs to varat izdarīt šeit.

Tāpat mēs izmantojam tālākpārdošanas pakalpojumus, ko piedāvā mūsu reklāmas sadarbības partneri, lai personalizētu apmeklētājiem reklāmas uz to reklāmas tīklu vietnēm (t.i. tīmekļa vietnes, kuras nepieder GSK). Šajās lapās jums var parādīt reklāmas, kuras attiecas uz jūsu iepriekšējo saziņu ar GSK. Lai atslēgtu reklāmu personalizēšanu, ko nodrošina Google, noklikšķiniet šeit. Lai atslēgtu reklāmu personalizēšanu, ko nodrošina Facebook, noklikšķiniet šeit. Daudzas kompānijas, kuras attēlo uz interesēm balstītās reklāmas, ir Tīkla reklamēšanas iniciatīvas "NAI" (angliski - Network Advertising Initiative), Digitālās reklāmas alianses "DAA" (angliski - Digital Advertising Alliance) vai Eiropas Interaktīvā digitālās reklāmas alianses “EDAA” (angliski - European Interactive Digital Advertising Alliance) locekles. Lai atteiktos no uz interesēm balstītās reklāmas, ko attēlo šo iniciatīvu locekles, jūs varat apmeklēt to tīmekļu vietnes https://optout.networkadvertising.org/, https://optout.aboutads.info/ and https://www.youronlinechoices.com/.

Mēs varam izmantot datus, kuros jūs ar mums dalāties, lai pieņemtu lēmumus par jūsu interesēm un izvēlēm, un padarītu jums nosūtāmo mārketinga materiālu saturu jums piemērotāku. Tāpat mēs varam kombinēt par jums uzglabājamo informāciju ar datiem par jūsu interesēm vai demogrāfisko stāvokli, kuru trešās puses ir ievākušas par jums tiešsaistē un bezsaistē, lai padarītu jūsu pieredzi personalizētāku, un turpmāk mūsu mārketinga materiālus pielāgotu jums. Jums ir noteiktas tiesības attiecībā uz šo – lūdzu, skatiet 'Kādas ir jūsu tiesības saistībā ar saviem personas datiem?' papildus informācijai.

Mēs izmantojam Facebook pielāgotos auditorijas rīkus. Tas mums ļauj nodrošināt jūs ar personalizētu reklāmu, kad jūs izmantojat Facebook platformas, salīdzinot e-pasta adresi, kuru mēs uzglabājam par jums, ar to, kuru Facebook uzglabā par jums, lai rādītu jums vispiemērotākās GSK reklāmas. Šādu datu apkopošana tiks veikta tikai, ja būs saņemta jūsu piekrišana. Reizēm mēs tāpat varam izmantot par jums informāciju, lai veidotu līdzīgus modeļus. Tas ļauj mums veidot līdzīgu potenciālo klientu auditoriju (kuriem varētu būt jums līdzīgas intereses vai demogrāfiskā situācija) caur tādām reklāmas platformām kā Facebook vai Google, balstoties uz datiem, kurus citas reklāmas platformas uzglabā par citiem cilvēkiem. Parasti tas nozīmē savas e-pasta adreses sniegšanu mūsu reklāmas sadarbības partneriem. Ja jūs vēlaties izrakstīties no Google līdzīgās auditorijas, jūs to varat izdarīt šeit

 

Kā mēs atjauninām šo privātuma paziņojumu

Laiku pa laikam mēs atjaunināsim šī privātuma paziņojuma saturu. Visas izmaiņas stājas spēkā, kad mēs publicējam pārskatīto privātuma paziņojumu savā Datu privātuma centrā. Šis privātuma paziņojums tika pēdējo reizi atjaunināts iepriekš norādītajā datumā, kas seko pēc frāzes “Pēdējās atjaunināšanas datums”. Ja izmaiņas būs nozīmīgas, mēs sniegsim paziņojumu plašākā mērogā, lai jūs uzzinātu par izmaiņām.


Mūsu atbildība par vietnēm, kuras nav mūsu īpašumā vai kuras mēs nekontrolējam.

Mūsu vietnēs un lietotnēs var būt iekļautas saites uz vietnēm vai mobilajām lietotnēm, kuras nav mūsu īpašumā vai kuras mēs nekontrolējam. Šajā privātuma paziņojumā tās nav iekļautas. Izlasiet privātuma paziņojumus šajās vietnēs un mobilajās lietotnēs ja vēlaties zināt, ka šie pakalpojumu sniedzēji apkopo, izmanto un nodod citiem jūsu personas datus.