Generell personvernerklæring for GSK

Norge

 

Sist oppdatert: 1. august 2020

Denne personvernerklæringen er beregnet for:

 • brukere av GSKs produkter og tjenester (unntatt deltakere i forskningsstudier);
 • besøkende på GSK og GSK-eide nettsteder;
 • brukere av GSKs systemer og applikasjoner;
 • medlemmer av allmennheten som er interessert i å kontakte GSK eller kontaktes av GSK samt
 • enkeltpersoner som har mottatt denne meldingen og som de andre merknadene i dette personvernsenteret ikke gjelder for.

Vi vet at personvern er viktig for deg. Vi er forpliktet til å behandle personopplysningene dine med varsomhet og integritet.

I personvernerklæringen forklarer vi hvilke personopplysninger vi samler inn og hvordan innsamlingen skjer. Vi forklarer også hva vi bruker personopplysningene til og hvordan vi beskytter og sikrer personopplysningene dine. Denne personvernerklæringen forklarer vår generelle praksis. Der lokale lover eller forskrifter krever at vi behandler informasjon på en annen måte, eller avstår fra slik behandling, vil vi alltid overholde gjeldende lokal lovgivning.

GlaxoSmithKline tar ditt personvern på alvor. Når vi sier «GSK», «vi», «oss» eller «vår/vårt/våre», er dette hvem vi henviser til.

Personopplysninger vil si alle opplysninger eller deler av opplysninger som kan identifisere deg, enten direkte (for eksempel navnet ditt), eller indirekte (for eksempel en unik ID).

I denne personvernerklæringen redegjør vi for det følgende:

h

Hvem er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger?

GSK Services Unlimited (GSK House, 980 Great West Road, Brentford, TW8 9GS, Storbritannia), sammen med det lokale GSK-selskapet som du har en relasjon til, er behandlingsansvarlige for personopplysningene dine. Klikk her hvis du ønsker mer informasjon om det aktuelle lokale GSK-selskapet. Her kan du også finne kontaktopplysningene til personvernombudet (dersom dette finnes) i ditt land.

 

Kontaktopplysninger og kontaktinstans for ditt personvern

Hvis du vil utøve rettighetene dine, hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen, trenger mer informasjon eller vil melde fra om en bekymring, kan du finne kontaktopplysninger for hver lokale kontaktinstans for personopplysninger her.

Hvilke personopplysninger samler vi inn om deg?

Personopplysninger vi samler inn og behandler, kan omfatte:

 • Basisopplysninger – fornavn, etternavn (inklusiv tiltaleform eller tittel), alias, kjønn, alder eller fødselsdato samt hvilket språk du foretrekker. Lignende opplysninger kan under svært begrensede omstendigheter også samles inn om barn, se mer informasjon under «Opplysninger om barn»;
 • Kontaktopplysninger – opplysninger som gjør det mulig for oss å kontakte deg, for eksempel din e-postadresse privat eller på jobb, postadresse, telefonnumre samt profilen din på en sosial medieplattform;
 • Opplysninger om teknisk aktivitet og nettverk – opplysninger om enheten din og din bruk av våre nettsteder, apper og systemer, inklusiv din IP-adresse, enhets-ID, maskinvaremodell og -versjon, mobilnettverksinformasjon, operativsystem og andre nettidentifikatorer, type nettleser, nettleserhistorikk, søkehistorikk, tilgangstid, sider som vises, nettadresser du klikker på, innsendte skjemaer og fysisk plassering;
 • Økonomiske opplysninger – dine bankopplysninger, inklusiv kontohavers navn, kontonummer og sorteringskode;
 • Bruk av produktet – data knyttet til din bruk av våre produkter (inklusiv tilbakemelding), din kjøpshistorikk og dine preferanser, dine interaksjoner med oss, din foretrukne metode for kommunikasjon med oss samt tjenester du kan bruke;
 • Helseopplysninger – din helsemessige status, helsetilstander du opplever og helseopplysninger utledet av opplysningene du har gitt oss, samt
 • Audiovisuelt – bilder, videoer og stemmeopptak av deg.

Du kan velge ikke å gi oss de personopplysninger når vi ber om dem. Hvis du velger ikke å gi oss personopplysningene dine, kan det begrense vår relasjon med deg. Det kan for eksempel hende at vi ikke kan tilby deg tjenestene du har bedt om.

Hvordan samler vi inn personopplysningene dine?

Direkte fra deg når du:

 • oppretter en konto og profil på ett av våre nettsteder, eller i en av våre apper;
 • registrerer deg hos oss for å bruke GSKs autentiseringstjenester;
 • bruker din virksomhets innlogging eller en annen autentiseringstjeneste fra tredjepart (for eksempel påloggingsside hos Microsoft eller Google) for å få tilgang til systemene eller appene våre.
 • bruker våre nettsteder, apper og systemer;
 • deler eller bruker din profil i sosiale medier for å kontakte GSK;
 • registrerer deg hos oss for å motta reklamemateriale;
 • deltar i en konkurranse organisert av GSK;
 • er i kontakt med en av våre salgsrepresentanter;
 • tar kontakt for å få brukerstøtte eller gi tilbakemelding;
 • deltar på et nettbasert arrangement, for eksempel en webcast;
 • svarer på undersøkelser du velger å delta i;
 • deler bivirkninger eller medisinske opplysninger med oss samt
 • deltar på fysiske møter, for eksempel i rådgivende utvalg eller konferanser.

Fra andre kilder:

 • offentlig tilgjengelige kilder;
 • felles markedsføringspartnere;
 • markedsføringsleverandører;
 • oversikter over helsepersonell;
 • arrangements- og eventbyråer;
 • plattformer for sosiale medier, samt
 • når du snakker om oss på nettet, som når du nevner et GSK-produkt i en Twitter-melding.

Hvis du kobler din konto på sosiale medier til våre nettsteder eller apper, vil du dele visse personopplysninger fra din konto på sosiale medier med oss. Dette kan omfatte navn, e-postadresse, bilde, liste over kontakter i sosiale medier og all annen informasjon du gjør tilgjengelig for oss når du kobler din konto på sosiale medier til våre nettsteder eller apper.

Vi kombinerer også opplysninger om deg fra ulike kilder, inklusiv opplysninger du oppgir til oss og personopplysninger som blir samlet inn i løpet av din relasjon til oss.

h

Hvordan bruker vi personopplysningene dine?

Vi bruker dine personopplysninger til de formålene vi har beskrevet nedenfor i denne personvernerklæringen, eller til formål som i rimelig grad er forenlige med de som er beskrevet.

For å håndtere vår relasjon til deg.

Vi bruker dine personopplysninger til å:

 • levere våre produkter og tjenester til deg;
 • overlevere en premie til deg hvis du deltar i en premietrekning eller konkurranse;
 • levere nettbaserte tjenester som webcaster, ansettelsesmuligheter og økonomiske resultater;
 • administrere kontoen din på våre nettsteder og i våre apper; 
 • identifisere deg og autentisere dine tilgangsrettigheter til våre nettsteder, systemer og apper;
 • svare på dine spørsmål og gi deg informasjon når du ber om det, eller når vi tror våre produkter og tjenester kan være av interesse for deg. Hvis vi har tenkt å dele elektronisk markedsføring med deg, vil vi be om ditt samtykke der det er nødvendig, og du kan når som helst velge det bort;
 • innby deg til å gi tilbakemeldinger, delta i forskning, undersøkelser eller delta på arrangementer;
 • tilpasse opplevelsen ved interaksjon med GSK;
 • rapportere bivirkningene du varsler oss om; og
 • utføre analyser, markedsundersøkelser og segmentering for å forstå dine preferanser, forbedre våre produkter og tjenester og vår kommunikasjon til deg.

For å håndtere og forbedre prosessene og forretningsvirksomheten.

Vi bruker dine personopplysninger til å:

 • håndtere sikkerheten ved våre nettverks- og informasjonssystemer;
 • administrere arbeidsstyrken vår på en effektiv måte;
 • respondere på meldinger fra deg om mulige bivirkninger knyttet til et av våre produkter samt overvåke sikkerheten til våre produkter;
 • ajourføre informasjon om vårt forhold til helsepersonell;
 • utføre dataanalyse, revisjon og undersøkelser som hjelper oss med å levere og forbedre GSKs digitale plattformer, innhold og tjenester
 • overvåke og analysere trender, bruk og aktiviteter knyttet til produktene og tjenestene våre, avdekke hvilke deler av de digitale plattformene og tjenestene våre som vekker størst interesse, og forbedre dem i tråd med dette, samt
 • utarbeide og presentere rapporter og analyser for ledelsesformål, inkludert analyseresultater og statistikk.

Oppfyllelse av andre formål.

Vi vil bruke personopplysningene dine:

 • til å følge gjeldende lover og forskrifter.
 • til å svare på forespørsler fra ansvarlige offentlige myndigheter.
 • til å informere deg om endringer i våre vilkår og retningslinjer.
 • til å fremme eller forsvare GSK mot mulige søksmål, trusler om søksmål eller faktiske søksmål.
 • til å undersøke og iverksette tiltak mot ulovlig eller skadelig atferd fra brukernes side.
 • til å beskytte GSK, dine vitale interesser eller en annen persons vitale interesser.
 • til å få innsikt og tilbakemeldinger på våre produkter og tjenester for å korrigere eller forbedre dem ved å analysere informasjon fra eksterne kilder som Google, Facebook og Twitter (og andre);
 • til å levere tjenester til deg via din smartenhet og våre mobilapper; og
 • til å overdra eller overføre hele eller deler av virksomheten vår hvis vi selger den.

Hvorfor har vi tillatelse til å samle inn og bruke personopplysningene dine?

Vi kan samle inn og bruke personopplysningene dine når ett av følgende gjelder:

 • for å treffe tiltak før vi inngår eller oppfyller en avtale;
 • for å følge loven, for eksempel:
  • for registreringspliktig overvåkning og rapportering, deriblant knyttet til bivirkninger, produktreklamasjoner og produktsikkerhet; og
  • overholdelse av forpliktelser i forbindelse med antikorrupsjon og åpenhet.
 • Du har gitt oss særskilt tillatelse når slik tillatelse er obligatorisk (i loven kalles dette "samtykke"). Du kan når som helst trekke samtykket tilbake. Vi trenger normalt ditt samtykke under følgende omstendigheter:
  • for å legge igjen informasjonskapsler på enheten din for å finne ut hvordan du bruker nettstedene våre, slik at vi kan tilpasse det du ser ved å skreddersy innhold og varsler om det du er interessert i;
  • ved visse situasjoner der du deler sensitiv informasjon om deg selv, for eksempel din helse;
  • før vi sender deg elektronisk markedskommunikasjon samt
  • i enhver annen situasjon der behandling av personopplysninger krever ditt samtykke.
 • Vi kan ha behov for å bruke personopplysninger til berettigede, forretningsmessige formål, for eksempel for at vi skal kunne drive vår virksomhet på en vellykket måte. Dette omfatter å:
  • sende direkte markedsføringsmateriell til deg (du har når som helst rett til å velge bort markedsføring og markedsføringskommunikasjon);
  • gjennomføre revisjoner og interne undersøkelser og overholde interne retningslinjer vedrørende bestikkelser og interessekonflikt;
  • administrere våre IT- og kommunikasjonssystemer og nettverk;
  • planlegge og forbedre forretningsaktivitetene våre;
  • gjennomføre opplæring og samle tilbakemeldinger for å sikre kvalitetskontroll;
  • beskytte våre rettigheter, personvern, sikkerhet eller eiendom og/eller for våre tilknyttede selskaper, deg eller andre;
  • tilby funksjonaliteten til tjenestene vi tilbyr deg, inklusiv å sørge for tilgang til din registrerte konto og utføre tilhørende kundeservice for deg
  • bekrefte at du er berettiget til å få tilgang til visse produkter, tjenester og data som bare kan gis til autorisert helsepersonell eller på annen måte foreta bakgrunnssjekker for å sikre at ikke noe står i veien for at vi skal kunne arbeide med deg;
  • analysere eller forutsi preferansene dine for å identifisere aggregerte trender med sikte på å utvikle, forbedre eller endre våre produkter, tjenester og forretningsaktiviteter;
  • samhandle med deg gjennom elektroniske rådgivningsfora på nettet og la deg sende meldinger til en annen person hvis du velger å gjøre det;
  • svare på og håndtere spørsmål eller forespørsler, inkludert forespørsler om prøver;
  • sende administrativ informasjon til deg, for eksempel endringer i våre vilkår og retningslinjer;
  • gjennomføre transaksjonene dine og yte relatert kundeservice; og
  • ta kontakt med deg for å gi deg informasjon om våre produkter eller be om innspill til undersøkelser knyttet til våre produkter eller tjenester;
 • etablere, utøve eller forsvare rettslige krav eller prosedyrer;
 • beskytte dine og andre personers viktige interesser samt
 • fordi det er nødvendig av hensyn til viktige allmenninteresser, hjemlet i gjeldende lover.

Hvordan beskytter vi personopplysningene dine?

Vi vil sikre at personopplysningen dine ikke deles med noen som ikke har tillatelse til å se dem. Vi benytter ulike sikkerhetstiltak og teknologier for å bidra til å beskytte personopplysningene dine.

Vi er nøye når vi velger tjenesteleverandører som vi samarbeider med og kontrollerer at de har etablert sikkerhetstiltak og -teknologier for å beskytte personopplysningene dine.

Det er imidlertid ingen garantier for at et dataoverførings- eller lagringssystem er 100 % sikkert. Hvis du har grunn til å tro at din samhandling med oss ikke lenger er sikker, ber vi deg informere oss umiddelbart ved å bruke opplysningene i avsnittet «Kontaktopplysninger og kontaktinstans for ditt personvern».

Hvilke rettigheter har du når det gjelder personopplysningene dine?

Du har rettigheter vi må gjøre deg oppmerksom på. Rettighetene dine avhenger av vår hjemmel til å behandle personopplysningene dine og de lokale lovene i din jurisdiksjon, og det finnes unntak for noen rettigheter. Avhengig av dette kan du ha rett til å:

 • trekke tilbake ditt samtykke til oss om at personopplysningene dine kan benyttes til direkte markedsføring;
 • spørre GSK om hvordan personopplysningene dine behandles, inkludert å få kopier av personopplysningene dine;
 • be oss om å korrigere opplysninger du mener er unøyaktige eller ufullstendige;
 • be oss om å slette personopplysningene dine.
 • be oss om å begrense behandlingen av opplysningene dine.
 • protestere mot behandlingen vår av personopplysningene dine;
 • be om at vi overfører opplysninger du har gitt oss, fra én organisasjon til en annen, eller gi dem til deg, samt
 • klage til din lokale personvernmyndighet.

I avsnittet «Kontaktopplysninger og kontaktinstans for ditt personvern» finner du informasjon om hvordan du kan komme i kontakt med oss for å be oss om noe av det som er nevnt ovenfor.

For å beskytte deg og for å sikre personvernet til andre kan det hende vi må bekrefte identiteten din før vi gjør det du har bedt oss om.

I tilfeller der vi har lagt til grunn din tillatelse til å bruke dine personopplysninger, og du senere trekker tilbake denne tillatelsen, kan det hende at vi ikke kan gjennomføre noen av aktivitetene som beskrevet i «Slik bruker vi dine personopplysninger».

Hvor lenge oppbevarer vi personopplysningene dine?

I noen jurisdiksjoner er vi juridisk pålagt å oppbevare personopplysningene dine i en viss periode. Varigheten avhenger av de konkrete kravene loven setter i jurisdiksjonen der du befinner deg når du deler opplysningene dine med oss.

Vi vil alltid oppbevare personopplysningene dine i den lovpålagte perioden og i tilfeller der vi må gjøre det i forbindelse med rettssaker eller en etterforskning som involverer GSK. Ellers vil vi oppbevare dine personopplysninger så lenge vi har en relasjon med deg, for å besvare eller behandle et spørsmål eller en forespørsel fra deg, eller hvis vi har sendt deg en produktprøve.

Hvem deler vi personopplysningene dine med?

Vi deler personopplysningene dine med dem som trenger dem, i den grad det er nødvendig for å følge lover og forskrifter, og i forbindelse med å administrere vår relasjon med deg.

Vi deler personopplysningene dine bare med team i GSK-selskapene og tilknyttede selskaper som trenger dem for å utføre arbeidet. Via denne koblingen kan du finne en liste over våre tilknyttede selskaper og deres adresser.

I noen land administreres vårt forhold til deg av spesialiserte tjenesteleverandører. Vi vil dele personopplysningene dine med deres medarbeidere og team som trenger dem i arbeidet.

Vi vil også dele dine personopplysninger med andre foretak, for eksempel:

 • eventbyråer;
 • markedsføringsbyråer;
 • vikar- og rekrutteringsbyråer;
 • teknologileverandører som samarbeider med oss for å utvikle og forbedre våre nettsteder, digitale fora og apper;
 • leverandører av medietjenester som samarbeider med oss;
 • ethvert foretak som eventuelt kjøper opp vår virksomhet, eller deler av virksomheten eller våre merkevarer;
 • leverandører som administrerer rapporter om bivirkninger;
 • lokale og utenlandske tilsynsmyndigheter, domstoler, organer, myndigheter og utøvende myndigheter samt
 • faglige rådgivere som revisorer, regnskapsmedarbeidere og advokater

I hvilke tilfeller overfører vi personopplysningene dine til andre land enn hjemlandet ditt?

Vi arbeider over hele verden. Derfor kan det hende vi må overføre personopplysningene dine og bruke dem utenfor landet der vi samler dem inn fra deg. Slike land kan omfatte: USA, Storbritannia og India samt land innenfor EU. Vi setter i verk egnede tiltak for å beskytte personopplysningene dine når vi overfører dem til andre land enn hjemlandet ditt, for eksempel ved hjelp av dataoverføringsavtaler som inneholder standardbestemmelser om personvern. Det kan hende personvernlovene i landene vi overfører dem til, ikke er de samme som lovene i hjemlandet ditt. Organer for rettshåndhevelse, tilsynsmyndigheter, sikkerhetsmyndigheter eller domstoler i landene vi overfører personopplysningen dine til, kan ha rett til å se personopplysningene dine.

Ytterligere informasjon hvis du holder til i EØS

Europakommisjonen anser at noen land utenfor EØS har tilsvarende personvernstandarder. Hele listen over disse landene finnes her.
Hvis vi overfører personopplysningene dine til et land som ikke står på listen, gjør vi dette på grunnlag av standardavtalevilkår som er vedtatt av Europakommisjonen. Disse gjør det mulig for oss å overføre personopplysninger internasjonalt innenfor konsernet vårt og oppfylle EUs personvernlover og personvernforordning (GDPR)

Opplysninger om barn

Selv om tjenestene våre vanligvis ikke er rettet mot barn, kan vi i noen tilfeller samle inn data om barn, for eksempel når de deltar i en konkurranse med én av våre merkevarer. Vi vil bare gjøre dette med ditt samtykke. Se «Hvilke personopplysninger samler vi inn om deg?» for mer informasjon.

Informasjonskapsler, nettsteds- og programdata, bruk for analyse og markedsføring

Våre nettsteder bruker informasjonskapsler og lignende teknologier. Du velge å godta eller avvise informasjonskapsler. Hvis du velger å avvise informasjonskapsler, kan det skje at ikke alle elementer på våre nettsteder, i våre apper og tjenester fungerer som tiltenkt, slikat opplevelsen din kan bli påvirket.

I den grad de lokale lovene dine anser informasjonen som er samlet inn av informasjonskapsler og annen teknologi som personopplysninger, vil vi behandle denne informasjonen etter standardene som er angitt i denne personvernerklæringen.

Vi samler inn informasjon om nettlesertypen og operativsystemet på datamaskinen din, nettsteder du besøkte før og etter du besøkte nettstedet vårt, standard serverlogginformasjon, IP-adresser, posisjonsdata, mobiltjenesteleverandør og mobiltelefonens operativsystem. Vi bruker denne informasjonen til å forstå hvordan våre besøkende bruker nettstedene og mobilappene våre slik at vi kan forbedre dem, tjenestene vi tilbyr, og annonsene våre. Vi kan også dele denne informasjonen med andre selskaper i GSK-gruppen og med andre tredjeparter. Noen av nettstedene våre bruker Google Analytics, en nettanalysetjenestene som leveres av Google, Inc. ("Google"). Google Analytics bruker informasjonskapsler til å analysere bruksmønstre og kan samle inn informasjon om din bruk av nettstedet, inkludert IP-adressen din. Du finner mer informasjon om Google Analytics her. Hvis du vil motsette deg at dataene dine brukes av Google Analytics, kan du velge det her.


Vi bruker også markedsføringstjenester fra våre annonsepartnere til å tilpasse annonser for besøkende på nettsteder i annonsenettverkene deres (dvs. andre nettsteder enn GSKs). På disse sidene kan du bli vist annonser som refererer til dine tidligere interaksjoner med GSK. Hvis du vil slå av tilpasning for annonser som leveres av Google, kan du klikke her. Hvis du vil slå av tilpasning for annonser som leveres av Facebook, kan du klikke her. Mange selskaper som viser interessebaserte annonser, er medlemmer av Network Advertising Initiative ("NAI"), Digital Advertising Alliance ("DAA") eller European Interactive Digital Advertising Alliance ("EDAA"). Hvis du vil motsette deg interessebaserte annonser fra medlemmer av disse tiltakene, kan du besøke nettstedene deres på https://optout.networkadvertising.org/, https://optout.aboutads.info/ og https://www.youronlinechoices.com/.

Vi kan bruke dataene du deler med oss til å ta beslutninger om dine interesser og preferanser, slik at vi kan gjøre markedsføringsmaterialet vi sender deg, mer relevant. Vi kan også kombinere informasjonen vi har om deg, med data om dine interesser eller demografi som tredjeparter har samlet inn om deg på nett eller på annen måte, for å gjøre opplevelsen din mer personlig tilpasset og skreddersy vårt markedsføringsmateriale. Du har visse rettigheter i forbindelse med dette – se «Hvilke rettigheter har du når det gjelder personopplysningene dine?» ovenfor for nærmere opplysninger.

Vi bruker Facebooks verktøy for tilpassede målgrupper. På den måten kan vi vise deg personlig tilpassede annonser når du bruker Facebooks plattformer ved å sammenholde e-postadressen vi har for deg med e-postadressen som Facebook har for deg, for å vise deg de mest relevante GSK-annonsene. Vi gjøre bare dette med ditt samtykke. Noen ganger kan vi også bruke informasjonen til å bygge lignende modeller. På den måten kan vi generere lignende målgrupper av potensielle kunder (som kan ha lignende interesser eller demografi som deg) gjennom annonseplattformer som Facebook eller Google, basert på data som annonseplattformen har om andre mennesker. Vanligvis betyr dette at vi deler e-postadressen din med våre annonsepartnere. Hvis du vil motsette deg lignende målgrupper i Google, kan du gjøre det her.

Hvordan oppdaterer vi denne personvernerklæringen?

Vi oppdaterer denne personvernerklæringen fra tid til annen. Eventuelle endringer trer i kraft når vi publiserer den reviderte personvernerklæringen i personvernsenteret vårt. Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert på datoen «Sist oppdatert» som vist ovenfor. Hvis det er foretatt vesentlige endringer, gir vi et mer fremtredende varsel for å informere deg om endringene.
Ansvaret vårt når det gjelder nettsteder som vi ikke eier eller kontrollerer

 

Ansvaret vårt når det gjelder nettsteder som vi ikke eier eller kontrollerer

Vår nettsteder og apper kan inneholde koblinger til nettsteder eller mobilapplikasjoner vi ikke eier eller kontrollerer. Denne personvernerklæringen omfatter ikke disse. Du må lese personvernerklæringen for de nettstedene og mobilapplikasjonene hvis du vil finne ut hvordan de samler inn, bruker og deler personopplysningene dine.