Privacyverklaring

Laatst bijgewerkt op 8.5.2018

We vinden het belangrijk dat we u informatie kunnen bieden via onze interacties met u, of het nu gaat om persoonlijke interacties, via onze digitale platformen (zoals onze mobiele apps en websites) of via andere interactiemethoden die u gebruikt in uw communicatie met ons.

In deze Privacyverklaring wordt uitgelegd hoe GlaxoSmithKline en de GSK-groep van bedrijven (“GSK,” “wij,” “ons” en “onze”) persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en delen. Hierbij gaat het om de persoonlijke informatie die u ons verstrekt of die wij op enige andere manier verkrijgen of genereren. Neem de tijd om deze Privacyverklaring te lezen en als u vragen hebt, contact met ons op te nemen op een van de onderstaande manieren.

Inhoud

1. Welke persoonlijke informatie verzamelen we, en waar verkrijgen we deze informatie?

    Hoe verkrijgen we persoonlijke informatie over u?

2. Hoe gebruiken we uw persoonlijke informatie?

3. Soms delen we uw persoonlijke informatie

4. Gegevensoverdracht naar andere landen

    Websites die niet ons eigendom zijn of die we niet beheren

5. Hoe lang bewaren we uw persoonlijke informatie?

6. Hoe veilig is uw persoonlijke informatie?

7. Uw rechten

    Wat als u niet uw persoonlijke informatie aan ons wilt verstrekken?

8. Verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens

9. Functionaris voor gegevensbeschermings

1. Welke persoonlijke informatie verzamelen we, en waar verkrijgen we deze informatie?

De persoonlijke informatie die we over u verzamelen, omvat onder andere:

 • technische gegevens – zoals:
  • gegevens over activiteiten, zoals het feit of een e-mailbericht dat we u hebben gestuurd, al dan niet is geopend;
  • informatie over uw bezoeken aan onze websites, inclusief het type browser en besturingssysteem dat u gebruikt, toegangstijden, welke pagina's u hebt bekeken en op welke URL's u hebt geklikt, uw IP-adressen en de pagina die u bezocht voordat u naar onze websites navigeerde;
  • apparaatgegevens, waaronder de unieke id van het apparaat, het hardwaremodel, besturingssysteem en de versie, en informatie over het mobiele netwerk.

We verwerken mogelijk ook informatie over u waaruit blijkt hoe het staat met uw gezondheid. Bijvoorbeeld wanneer u ons iets vertelt over een gezondheidsprobleem waarmee u kampt, of wanneer we een bericht ontvangen dat u last hebt gehad van een bijwerking van een van onze producten, of wanneer gezondheidsinformatie kan worden afgeleid van gegevens die u ons hebt verstrekt in uw communicatie met ons. Wanneer we dit type informatie over u verwerken, zullen we, indien daartoe verplicht door wet- of regelgeving, de juiste stappen nemen om uw goedkeuring te verkrijgen voor ons gebruik van deze informatie.

Hoe verkrijgen we persoonlijke informatie over u?

We verzamelen uw persoonlijke informatie tijdens het controleren van onze technologische tools en services, inclusief de e-mailberichten die van en naar GSK worden verzonden. De informatie die we uit verschillende bronnen verkrijgen, kan ook door ons worden gecombineerd.

2. Hoe gebruiken we uw persoonlijke informatie?

We gebruiken uw persoonlijke informatie voor de volgende doeleinden:

    1. Het beheer van onze dagelijkse werkzaamheden, onder meer om:

 • te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, richtlijnen, normen, codes en de wet - en regelgeving die van toepassing is op de branche en professioneel gedrag;
 • te voldoen aan de vereisten en verzoeken van nationale en buitenlandse regelgevers, overheden, rechtbanken, instanties voor wetshandhaving, en met betrekking tot gerechtelijke procedures of enige geschillenbeslechting; en
 • onderzoek uit te voeren en actie te ondernemen tegen gebruikers die onze regels schenden of gedrag vertonen dat illegaal is of schadelijk voor anderen of andermans eigendommen.

    2. Het verbeteren van onze dagelijkse werkzaamheden, zoals onder meer:

 • voor interne doeleinden, zoals audits, data-analyse en research zodat we de digitale platformen, inhoud en services van GSK kunnen aanbieden en verbeteren;
 • voor het volgen en analyseren van trends, gebruik en activiteiten met betrekking tot onze producten en services. We krijgen dan meer inzicht welke onderdelen van onze digitale platformen en services het interessantst zijn en kunnen het ontwerp en de inhoud van onze platformen verbeteren.

Op welke grondslag gebruiken we uw persoonlijke informatie?

 • Voor legitieme zakelijke doeleinden: Door uw persoonlijke informatie te gebruiken kunnen we onze bedrijfsvoering verbeteren en eventuele storingen of onderbrekingen van de services die we u bieden, tot een minimum beperken. Ook kunnen we op een meer relevante en persoonlijke basis met u communiceren, en zorgen voor een efficiëntere en effectievere ervaring met onze producten en services.
 • Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en andere verzoeken om informatie: De naleving van wet- en regelgeving, normen, richtlijnen en codes is belangrijk voor ons, en daarom willen wij graag hieraan voldoen, alsook aan andere verzoeken of eisen om data, zoals hier wordt beschreven. Dergelijke verzoeken beïnvloeden de manier waarop we ons bedrijf runnen en zorgen ervoor dat we onze producten en services zo veilig mogelijk kunnen maken. Wanneer we uw persoonlijke informatie voor deze doeleinden gebruiken, kunt u er zeker van zijn dat we, waar mogelijk, alle benodigde maatregelen treffen om uw persoonlijke informatie te beschermen.

3. Soms delen we uw persoonlijke informatie

We kunnen uw persoonlijke informatie delen met:

 • leden van de GSK-groep van bedrijven; en
 • de volgende vertrouwde derde partijen:
  • onze agenten en leveranciers, inclusief onze providers van technologische services zoals data-analyse, hosting en technische ondersteuning;
  • onze professionele adviseurs en auditors;
  • nationale en internationale rechtbanken, regelgevers, overheden en instanties voor wetshandhaving;
  • andere derde partijen die verband houden met de verkoop, fusie, aankoop of reorganisatie van al onze bedrijven of een deel ervan.

4. Gegevensoverdracht naar andere landen

Overdracht van uw persoonlijke informatie buiten Nederland is mogelijk. De landen waarnaar uw informatie kan worden overgedragen beschikken mogelijk niet over wetgeving die gelijkwaardig is aan die in uw eigen land ter bescherming van uw persoonlijke informatie. Dit zijn onder andere de volgende landen:

Verenigde Staten, Frankrijk, Ierland

Wij treffen de benodigde maatregelen om te garanderen dat uw persoonlijke informatie veilig en beschermd blijft tijdens de overdracht naar een ander land, conform de toepasselijke wetgeving op het gebied van databescherming en privacy. Deze maatregelen omvatten overeenkomsten voor gegevensoverdracht waarin standaardclausules zijn opgenomen voor de implementatie van gegevensbeveiliging. Meer informatie over deze overeenkomsten voor gegevensoverdracht vindt u hier.

Websites die niet ons eigendom zijn of die we niet beheren

Af en toe bieden we links naar websites of mobiele toepassingen die niet ons eigendom zijn en die we niet beheren. Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op deze websites. Als u ervoor kiest om deze websites te gebruiken, moet u de juridische kennisgevingen en privacyverklaringen op die website of mobiele toepassing controleren om goed geïnformeerd te zijn over hun privacybeleid.

5. Hoe lang bewaren we uw persoonlijke informatie?

Als algemene regel geldt dat we uw persoonlijke informatie net zolang bewaren als nodig om (a) te voldoen aan de wetgeving; (b) in verband met een juridische procedure of onderzoek met betrekking tot GSK; of (c) om u informatie te bieden of door u gevraagde toegang te verschaffen tot digitale kanalen (zoals onze websites), onze producten en onze services.

6. Hoe veilig is uw persoonlijke informatie?

Wij gebruiken een aantal verschillende beveiligingsmaatregelen en technologieën om uw persoonlijke informatie beter te beschermen tegen niet-toegelaten toegang, gebruik, verspreiding, wijziging of vernietiging, conform de toepasselijke wetgeving op het gebied van databescherming en privacy.

Wanneer we uw persoonlijke informatie bijvoorbeeld delen met externe leveranciers, implementeren we een geschreven overeenkomst die onze leveranciers ertoe verplicht om uw informatie vertrouwelijk te behandelen, naast adequate beveiligingsmaatregelen om uw informatie beveiligd te houden.

7. Uw rechten

U hebt het recht om:

 • te weigeren dat uw persoonlijke informatie wordt verwerkt voor direct-marketing doeleinden;
 • bij GSK informatie op te vragen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, waaronder het ontvangen van een kopie van uw persoonlijke informatie;
 • een verzoek in te dienen voor het corrigeren en/of verwijderen van uw persoonlijke gegevens;
 • een verzoek in te dienen om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken, of bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking;
 • uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens in te trekken (waarbij GSK uw persoonlijke informatie verwerkt op basis van uw toestemming);
 • een verzoek in te dienen voor de ontvangst door of overdracht naar een andere organisatie (in een machinaal leesbare vorm) van de persoonlijke informatie die u aan GSK hebt verstrekt; en
 • een klacht in te dienen bij uw plaatselijke toezichtsautoriteit indien uw privacyrechten zijn geschonden, of als u schade hebt geleden ten gevolge van een onrechtmatige verwerking van uw persoonlijke informatie.

Als u van uw rechten gebruik wilt maken, zouden wij dat graag van u vernemen via BE-NL.CPA@gsk.com.

Wat als u niet uw persoonlijke informatie aan ons wilt verstrekken?

Wanneer u de keuze krijgt om uw persoonlijke informatie met ons te delen, kunt u er altijd voor kiezen om dat niet te doen.

Als u ervoor kiest om uw persoonlijke informatie niet met ons te delen, bezwaar maakt tegen onze verwerking van uw persoonlijke informatie of de toestemming intrekt die u voor een dergelijke verwerking hebt gegeven, zullen we uw keuze respecteren in overeenstemming met onze wettelijke verplichtingen. Dit betekent echter dat we niet meer de benodigde handelingen voor de beschreven doeleinden kunnen uitvoeren (zie ‘Hoe gebruiken we uw persoonlijke informatie?’), of dat u niet meer gebruik kunt maken van de services en producten die wij bieden.

GSK is mogelijk verplicht of gerechtigd om uw informatie te behouden en zo te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en om onze rechten en belangen te beschermen.

8. Verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens

GSK Consumer Healthcare NV, avenue Pascal 2-4-6, 1300 Waver, Belgie, is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonlijke informatie.

9. Functionaris voor gegevensbeschermings

Als u vragen of verzoeken hebt over het verwerken van uw persoonlijke informatie of als u meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van GSK op: BE-NL.CPA@gsk.com.