Obaveštenje o zaštiti privatnosti i ličnih podataka

Datum poslednjeg ažuriranja – 8/12/2017

Vrednujemo našu sposobnost da Vam pružimo informacije putem naših interakcija sa Vama, bilo da se radi o direktnim interakcijama, interakcijama putem naših digitalnih platformi (kao što su naše mobilne aplikacije i web stranice) ili na neki drugi način na koji možete odabrati da komunicirate sa nama.

Ovo obaveštenje o privatnosti sadrži informacije o tome kako GlaxoSmithKline i grupa kompanija ("GSK", "mi", "mi" i "naši") prikuplja, koristi i deli Vaše podatke o ličnosti koje nam pružite ili koje na drugi način dobijemo ili generišemo. Molimo Vas da odvojite malo vremena kako biste razmotrili ovo Obaveštenje o privatnosti te da, ako imate bilo kakvih pitanja, slobodno stupite u kontakt sa nama putem jednog od metoda navedenih pod naslovom "GSK kontakt informacije" u nastavku.

S vremena na vreme možemo pristupiti promenama ovog obaveštenja o privatnosti. Stoga Vas pozivamo da periodično iznova pregledate Obaveštenje o privatnosti.

Sadržaj

1. Koje podatke o ličnosti sakupljamo i odakle ih dobijamo?

2. Kako koristimo Vaše podatke o ličnosti

3. Ponekad delimo Vaše podatke o ličnosti

4. Koliko dugo ćemo zadržati Vaše podatke o ličnosti?

5. Koliko su Vaši podaci o ličnosti bezbedni?

6. Ostvarite svoja prava u skladu sa ovim obaveštenju o privatnosti

7. Kolačići i druge tehnologije

8. Kontrolišite svoje podatke o ličnosti

9. Kontaktirajte nas

1. Koje podatke o ličnosti sakupljamo i odakle ih dobijamo?

Zdravstveni radnici

Ako ste zdravstveni radnik koji sarađuje sa nama u Vašem profesionalnom svojstvu, Vaši podaci o ličnosti koje sakupljamo mogu uključivati:

 • Vaše ime;
 • e-mail i poštansku adresu;
 • broj telefona;
 • preferencije u pogledu načina kontaktiranja;
 • jezik;
 • detalje o Vašim profesionalnim svojstvima (kao što su Vaše obrazovanje, zanimanje / položaj / uloga, bolnica u kojoj ste angažovani, medicinska specijalnost);
 • određene informacije sa Vašeg računa na društvenoj mreži u slučaju kada ste izabrali da povežete svoj račun na društvenoj mreži sa svojim GSK nalogom;
 • podatke o Vašim aktivnostima, kao što su da li je e-mail koji smo poslali otvoren, ili da li ste prihvatili poziv na webinar;
 • Informacije o Vašim posetama našim web stranicama, uključujući vrstu pretraživača i operativnog sistema koji koristite, vreme pristupa, pregledane stranice, URL adrese na koje je kliknuto, Vašu IP adresu i stranicu koju ste posetili pre nego što ste pristupili na naše web stranice;
 • informacije o uređaju, uključujući jedinstveni identifikator uređaja, hardverski model, operativni sistem i verziju i informacije o mobilnoj mreži; i
 • Vaše odgovore u svim anketama u kojima možete odabrati da učestvujete, uključujući i odgovore na pitanja u vezi sa bolestima ili Vašom profesionalnom praksom (kao što je procena broja pacijenata koje Vas posete zbog određenog medicinskog stanja).

Kako dolazimo do Vaših podataka o ličnosti?

Zdravstveni radnici

Možemo prikupljati Vaše podatke o ličnosti kroz nadgledanje naših tehnoloških alata i usluga, uključujući i praćenje elektronskih prepiski poslatih od strane GSK-a. U suprotnom, prikupljamo i generišemo informacije o Vama kada nam ih Vi pružite ili putem direktne interakcije sa nama. Na primer, kada se registrujete na nekoj od naših digitalnih platformi, stupite u kontakt sa nekim od naših prodajnih predstavnika, prisustvujte događajima koje organizujemo ili kojima prisustvujemo, ili kada nam se obratite radi dobijanja korisničke podrške ili pružanja povratnih informacija. Takođe možemo dobiti profesionalne informacije o Vama iz drugih izvora, kao što su spoljni izvori informacija o pružaocima usluga zdravstvene zaštite (uključujući javno dostupne izvore), društvene mreže (u skladu sa njihovim procedurama za odobravanje) u slučaju kada ste povezali svoj GSK račun s Vašim nalogom na društvenim mrežama, kao i od Vaših pacijenata (npr. u slučaju kada nas informišu o tome da ste njihov zdravstveni radnik). Možemo kombinovati informacije koje imamo o Vama iz različitih izvora, uključujući i informacije koje ste nam Vi dali.

2. Kako koristimo Vaše podatke o ličnosti

Možemo koristiti Vaše podatke o ličnosti kako bismo:

A. Pružili usluge, uključujući:

 • personalizovanje sadržaja na našim digitalnim platformama kako bi on odgovarao Vašem korisničkom profilu ili izraženim preferencijama, te kako bismo poboljšali naše usluge;
 • pružili informacije, uključujući i marketinšku komunikaciju, putem kanala koje izaberete, na primer putem e-maila ili webinara; i
 • ako ste zdravstveni radnik, kako bismo saznali više o Vašoj profesionalnoj praksi i Vašim interesima.

B. Kako bismo kontaktirali i sarađivali sa Vama, uključujući:

 • odgovaranje na Vaša pitanja i zahteve za uslugama i tražili od Vas povratne informacije
 • slanje važnih obaveštenja, kao što su promene naših uslova i politika; i
 • kako bismo Vam slali tehnička obaveštenja, ažuriranja, bezbednosna upozorenja i podršku u vezi sa njima, kao i poruke administrativne prirode.

C. Upravljali svojim svakodnevnim poslovima, uključujući:

 • radi postupanja u skladu sa važećim zakonima, pravilima, propisima, smernicama, kodovima i industrijskim / profesionalnim aktima;
 • radi postupanja u skladu sa naredbama ili zahtevima lokalnih i stranih regulatora, vlada, sudova i organa za sprovođenje zakona, i postupanje u skladu sa sudskim postupcima koji su u toku ili sa zahtevima koji proizilaze iz bilo kog parničnog postupka; i
 • radi istraživanja i preduzimanja aktivnosti protiv korisnika koji krše naša pravila ili koji se upuste u ponašanje koje je nezakonito ili štetno za druga lica ili njihovu imovinu.

D. Poboljšali naše svakodnevne operacije, uključujući:

 • interne svrhe kao što su vršenje revizije, analize podataka i istraživanja koja će nam pomoći u sačinjavanju ili unapređenju naših GSK digitalnih platformi, sadržaja i usluga;
 • praćenje i analizu trendova, upotrebu i aktivnosti u vezi sa našim proizvodima i uslugama kako bismo razumeli koji delovi naših digitalnih platformi i usluga su od najvećeg interesa, te kako bismo poboljšali dizajn i sadržaj naših platformi; i
 • Da bismo osigurali da posedujemo Vaše ažurirane kontakt informacije.

Na osnovu čega koristimo Vaše podatke o ličnosti?

 • Na osnovu Vaše saglasnosti: Ponekad ćemo morati da dobijemo Vašu saglasnost da nam dozvolite da koristimo Vaše podatke o ličnosti radi postizanja jednog ili više gore navedenih ciljeva. Imate različita prava u slučaju kada obrađujemo Vaše podatke na osnovu Vašeg pristanka. Na primer, ako ne želite da budete na nekoj od naših mailing listi, možete da se odjavite u bilo kom trenutku prateći uputstva za "odjavu" koja se nalaze na dnu naših promotivnih e-mailova. Ako imate otvoren nalog kod nas, možete se takođe odjaviti ažurirajući svoje preferencije.
 • Na osnovu eksplicitne dozvole za obradu podataka o ličnosti utvrđene zakonom;

3. Ponekad delimo Vaše podatke o ličnosti

Vaše podatke o ličnosti možemo podeliti sa:

 • našim agentima i dobavljačima;
 • našim profesionalnim savetnicima i revizorima;
 • našim podružnicama i poslovnim partnerima;
 • regulatornima telima, vladom i nadležnim državnim organima;
 • sudovima, tribunalima, arbitrima ili drugim sudskim organima; i
 • trećim licima u vezi sa prodajom, spajanjem, kupovinom ili reorganizacijom celog ili bilo kog dela našeg poslovanja ili vršenjem slične promene našeg poslovanja (uključujući bilo kog potencijalnog ili stvarnog kupca ili njegovog savetnika).

Iznošenje podataka van Vaše zemlje

Možemo iznositi Vaše podatke o ličnosti izvan Vaše zemlje. Režimi zemalja u koje se prenose Vaši lični podaci možda ne pružaju ekvivalentni nivo zaštite podataka o ličnosti zakonima Vaše zemlje. Tamo gde je to prikladno, mi ćemo preduzeti korake da obezbedimo da se Vaše informacije prenose uz primenu odgovarajućih mera zaštite, kao što je zaključenje sporazuma o iznošenju podataka. U slučaju kada smo zaključili sporazume o transferu podataka ili primenili slične mere zaštite, može postojati mogućnost da Vam obezbedimo kopiju tog akta, ukoliko nas kontaktirate putem jednog od metoda navedenih pod naslovom "Kontakt podaci za GSK".

Web stranice koje ne posedujemo ili koje ne kontrolišemo

S vremena na vreme možemo Vam pružiti linkove ka web stranicama ili mobilnim aplikacijama koje nisu u našem vlasništvu ili pod našom kontrolom. Ovo obaveštenje o privatnosti ne važi za te web stranice. Ako odlučite da koristite te web stranice, obavezno proverite pravne izjave i izjave o privatnosti objavljene na svakoj web lokaciji ili mobilnoj aplikaciji kojoj pristupate kako biste razumeli njihovu politiku privatnosti.

4. Koliko dugo ćemo zadržati Vaše podatke o ličnosti?

Imamo politiku zadržavanja podataka u skladu sa kojom određujemo koliko dugo čuvamo Vaše podatke. Ova politika se zasniva na tipu informacija, svrsi sakupljanja i sistemu unutar naših digitalnih platformi u kojima se podaci drže. Kao opšte pravilo, zadržavamo Vaše podatke o ličnosti onoliko koliko je potrebno. Na primer, da biste imali pristup koji ste tražili za digitalne kanale (kao što su naše web stranice), naše proizvode i naše usluge.

5. Koliko su Vaši podaci o ličnosti bezbedni?

Koristimo niz bezbednosnih tehnologija i procedura kako bismo zaštitili Vaše podatke o ličnosti od neovlašćenog pristupa, korišćenja ili otkrivanja. Naši podugovarači su pažljivo odabrani i obavezni su da koriste odgovarajuće mere kako bi zaštitili poverljivost i sigurnost Vaših informacija. Nažalost, prenošenje podataka putem interneta ili mobilne telefonske veze možda nije potpuno bezbedno; svaki takav prenos je na Vaš sopstveni rizik.

6. Ostvarite svoja prava u skladu sa ovim obaveštenju o privatnosti

Postoji mogućnost da imate pravo:

 • da povučete svoju saglasnost za obradu Vaših podataka u bilo kom trenutku, u slučaju kada obrađujemo Vaše podatke o ličnosti na osnovu Vašeg pristanka;
 • da zatražite od GSK-a informacije u pogledu obrade Vaših ličnih podataka, uključujući i dostavljanje kopije Vaših ličnih podataka koje drži GSK;
 • da tražite ispravku i / ili brisanje Vaših ličnih podataka, zahtevate ograničenje ili se usprotivite obradi Vaših ličnih podataka;
 • da zatražite da dobijete i ponovo upotrebljavate Vaše lične podatke za svoje potrebe u različitim servisima; i
 • da se žalite nadležnom nadzornom organu ili sudu, ako su Vaša prava na zaštitu podataka prekršena ili ako ste pretrpeli štetu zbog nezakonite obrade Vaših podataka o ličnosti.

Ukoliko želite da pristupite informacijama koje imamo o Vama, ako je neko od informacija koje imamo o Vama netačna ili zastarela, ako želite da nam ograničite upotrebu podataka ili se protivite obradi, molimo Vas da nas obavestite kontaktiranjem putem jednog od metoda navedenih pod naslovom "GSK kontakt informacije" u nastavku.

Šta ako ne želite da nam dostavite vaše podatke o ličnosti?

Kada Vam se daje mogućnost da sa nama podelite Vaše podatke o ličnosti, uvek možete izabrati da to ne učinite.

Ako se protivite našoj obradi Vaših ličnih podataka, poštovaćemo takve zahteve u skladu sa našim zakonskim obavezama. Vaš prigovor može značiti da možda nećemo biti u mogućnosti da izvršimo radnje neophodne za postizanje gorenavedenih ciljeva. To takođe može značiti da možda nećete moći da koristite usluge i proizvode koje Vam nudimo, ako nam ne pružite Vaše podatke o ličnosti, ili ako se, pošto ste nam dostavile svoje podatke o ličnosti, usprotivite njihovoj obradi.

GSK može biti obavezan ili ovlašćen da zadrži Vaše podatke u cilju poštovanja svojih zakonskih i regulatornih obaveza i kako bi zaštitili i ostvarivali svoje zakonska prava i interese.

7. Kolačići i druge tehnologije

Web stranice GSK-a, online usluge, interaktivne aplikacije, email i oglasi mogu koristiti kolačiće i druge tehnologije, kao što su identifikatori uređaja, kako bi se poboljšalo korisničko iskustvo, kako bi nam se pomoglo da razumemo kako se naše platforme koriste - na primer, koje delovi naših web lokacija su posećeni i koji su e-mailovi otvoreni - i da bi se merila efikasnost reklama i usluga. Mi obično tretiramo informacije koje prikupimo putem kolačića i drugih tehnologija kao ne-lične informacije. Međutim, u meri u kojoj se Internet protokol (IP) ili slični identifikatori smatraju ličnim podacima u skladu sa lokalnim pravom, mi takođe tretiramo ove identifikatore i informacije prikupljene pomoću kolačića i drugih tehnologija, koje se mogu povezati sa takvim identifikatorima, kao lične podatke.

Više informacija o kolačićima

Da bismo poboljšali iskustvo naših web stranica, možemo koristiti "kolačiće". Kolačić je jedinstveni numerički kod koji se prebacuje na pretraživač Vašeg računara kako bi pratio Vaše interese i želje i kako biste bili prepoznati kao višekratni posetilac. Informacije se mogu automatski prikupljati putem kolačića i drugih tehnologija. Da biste saznali kako automatski sprečiti prikupljanje informacija, pogledajte odeljak "Kako da kontrolišete svoje podatke o ličnosti" u nastavku. Imajte na umu da određene funkcije naših web stranica neće biti dostupne ako su kolačići onemogućeni.

Koristimo kolačiće za različite namene:

 • Osnovne operacije
  Ovi kolačići su neophodni da bi nam omogućili da upravljamo web stranicama GSK-a.
 • Funkcionalni
  Koristimo kolačiće i druge tehnologije u cilju poštovanja izbora koje ste napravili o tome kako želite da GSK platforme funkcionišu kada pristupite njima. Na primer, mi koristimo funkcionalne kolačiće kako bismo zapamtili lične informacije kada posetite naše web stranice, te kako bismo učinili Vaše iskustvo lakšim i ličnim.
 • Performans / Analitika
  Koristimo kolačiće kako bismo analizirali performanse naših web stranica, održavali ih, radili i stalno ih poboljšavali. Mi koristimo kolačiće za analizu korišćenja naših stranica i digitalnih komunikacionih kanala. Na primer, možemo dobiti informacije iz komunikacije koju tražite, uključujući i to da li ste otvorili ili prosledili e-poštu ili kliknuli na bilo koji njegov sadržaj. Ovo nam govori o efektivnosti naših komunikacija i pomaže nam da pružimo informacije koje Vas interesuju.
 • Treća lica
  Možemo dozvoliti našim poslovnim partnerima da koriste kolačiće na GSK sajtovima za gore navedene svrhe - pogledajte dole za više informacija.

Oglašavanje trećih lica i oglašavanje ponašanja na mreži

Mogu Vam biti prikazane reklame za GSK proizvode i usluge na stranicama trećih lica i mobilne usluge na osnovu Vašeg ponašanja na mreži. Pored toga, naši partneri u mreži za oglašavanje mogu staviti i koristiti kolačiće na GSK sajtovima i na drugim stranicama trećih lica radi prikupljanja informacija o Vašim aktivnostima kako bi Vam bile prikazane online reklame koje su zasnovane na Vašim interesima. Ovo je poznato kao bihejvioralno onlajn oglašavanje ili "BOO". Ako ovim poslovnim partnerima bude dozvoljeno da koriste lične informacije u svoje svrhe, oni bi trebali da Vam se identifikuju i da Vas informišu o tome kako koriste Vaše podatke o ličnosti.

Molimo pogledajte gore za više informacija o kolačićima. Da biste se isključili iz BOO, pogledajte odeljak "Kako da kontrolišete svoje podatke o ličnosti" u nastavku.

8. Kontrolišite svoje podatke o ličnosti

Kada nam date Vaše podatke o ličnosti, postoje različiti načini na koji možete kontrolisati kako se oni obrađuju čak i bez potrebe za ostvarivanjem bilo kojeg prava opisanog u ovom Obaveštenju o privatnosti.

Upravljajte postavkama svog naloga

Kada registrujete nalog sa GSK-om, možete upravljati određenim podacima o ličnosti koje poseduje GSK preko postavki Vašeg naloga.

Upravljajte promotivnim e-mailovima

Ako ne želite da primate promotivne e-mailove od nas, možete se odjaviti koristeći link na dnu naših promotivnih mejlova. Kada se registrujete za nalog sa GSK-om, možete upravljati podešavanjima email-a pomoću podešavanja Vašeg naloga.

Upravljajte kolačićima i drugim podešavanjima

Mnogi web pregledači Vam omogućavaju da upravljate svojim preferencijama. Možete da podesite pregledač da odbije kolačiće ili da izbriše određene kolačiće. Postoji mogućnost da ćete moći da upravljate drugim tehnologijama praćenja na isti način na koji upravljate kolačićima koristeći željene opcije pretraživača.

Ako odlučite da odbijete ili izbrišete kolačiće, imajte na umu da postoji mogućnosti da pojedini elementi GSK digitalnih platformi ne funkcionišu kako je predviđeno, a što može uticati na Vaše iskustvo na našim web stranicama.

Isključite bihejvioralno onlajn oglašavanje

Kada vam GSK dostavi BOO reklamu, videćete ikonicu "Ad Choices". Klik na ikonicu ili link Vas odvode na web stranicu na kojoj možete upravljati ili onemogućiti korišćenje podataka o istoriji pretraživanja koja se koristi za prikazivanje bihejvioralnog onlajn oglašavanja. Na Vašem mobilnom uređaju možete takođe imati postavku "Ograničenje praćenja reklama" (u iOS uređajima) ili postavku za "Odjavljivanje oglasa zasnovanih na interesovanjima" (na Android-u), što Vam omogućava da ograničite korišćenje informacija o Vašoj upotrebi aplikacija u cilju prikazivanja reklamnih poruka prilagođenih Vašim interesima.

Ako se odjavite, i dalje možete videti oglase na mreži, uključujući oglase iz GSK-a koji se zasnivaju na drugim informacijama (npr., Na sadržaju stranice koja se gleda, a ne na prethodnoj aktivnosti pretraživanja weba). U nekim slučajevima, ti nezavisni oglašivači mogu prikupljati podatke o Vašoj aktivnosti pretraživanja, ali oni neće koristiti ove podatke za prikazivanje reklama koje su zasnovane na Vašem prethodnom onlajn ponašanju.

Da biste saznali više o izborima koje oglašivači obično pružaju pojedincima kako bi uticali na prikupljanje i korišćenje informacija o njihovim onlajn aktivnostima tokom vremena i preko trećih strana ili onlajn usluga, posetite Network Advertising Initiative (Mrežnu inicijativu za reklamiranje) na http: //www.netvorkadvertising.org/managing/optout.asp, Digital Advertising Alliance na http://www.aboutads.info, ili Evropski digitalni oglašivački savez na http://iouronlinechoices.eu/.

9. Kontaktirajte nas

Kontrolor podataka i službenik za zaštitu podataka

GlaxoSmithKline Export Ltd Predstavništvo Beograd, Omladinskih brigada 88 Novi Beograd, Srbija je kontrolor Vaših podataka o ličnosti.

GSK kontakt informacije

Molimo Vas da uputite sva pitanja, komentare i zahteve u vezi sa ovom Izjavom o privatnosti Vašoj lokalnoj GSK kompaniji koristeći informacije o kontaktima u nastavku. Ako nas kontaktirate, molimo Vas da naznačite ime web stranice koje ste posetili, kao i način na koji želite da Vas kontaktiramo.

Da biste kontaktirali GSK Srbija, pozovite +381 11 3105 700

Kontakt informacije za druge GSK lokacije možete pronaći na http://www.gsk.com/en-gb/contact-us/worldwide/.