THÔNG BÁO QUYỀN RIÊNG TƯ

Cập nhật: Ngày 13 tháng 03 năm 2018

Chúng tôi trân trọng việc cung cấp thông tin cho bạn thông qua các tương tác của chúng tôi với bạn, cho dù đó là tương tác trực tiếp, hoặc thông qua các nền tảng kỹ thuật số của chúng tôi (như các ứng dụng dành cho thiết bị di động và trang web của chúng tôi) hoặc một trong các cách khác mà bạn có thể chọn để tương tác với chúng tôi.

Thông Báo Quyền Riêng Tư này giải thích cách GlaxoSmithKline và nhóm công ty ("GSK", "chúng tôi", và "của chúng tôi") thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi hoặc chúng tôi có thể thu thập được từ những nguồn khác có liên quan đến bạn. Vui lòng dành chút thời gian để xem lại Thông Báo Quyền Riêng Tư này và nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua một trong các phương pháp được nêu ra dưới tiêu đề "Thông tin liên hệ" dưới đây.

Chúng tôi có thể thay đổi Thông Báo Quyền Riêng Tư này tùy từng thời điểm. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại Thông Báo Quyền Riêng Tư một cách định kỳ.

Nội dung

1. Chúng tôi thu thập những thông tin cá nhân nào và từ đâu?

2. Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn như thế nào?

3. Trong một vài trường hợp, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn

4. Chúng Tôi Sẽ Giữ Thông Tin Cá Nhân Của Bạn Trong Bao Lâu?

5. Thông Tin Cá Nhân Của Bạn An Toàn Như Thế Nào?

6. Thực Hiện Quyền Của Bạn Theo Thông Báo Quyền Riêng Tư Này

7. Cookies và Các Công Nghệ Khác

8. Kiểm Soát Thông Tin Cá Nhân Của Bạn

9. Liên Hệ

1. Chúng tôi thu thập những thông tin cá nhân nào và từ đâu?

Nhân Viên Y Tế

Nếu bạn là một nhân viên y tế tương tác với chúng tôi trong khả năng chuyên môn của bạn, những thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập về bạn có thể bao gồm:

 • tên của bạn;
 • địa chỉ nơi công tác và địa chỉ email;
 • số điện thoại di động;
 • ngày sinh, tuổi;
 • giới tính;
 • phương thức liên lạc;
 • ngôn ngữ;
 • những thông tin nghề nghiệp của bạn (chẳng hạn trình độ học vấn, nghề nghiệp, vai trò/vị trí, bệnh viện công tác, chuyên môn, mã số cán bộ y tế);
 • những thông tin cố định từ tài khoản mạng xã hội của bạn khi bạn lựa chọn kết nối tài khoản mạng xã hội của bạn với tài khoản của bạn tại GSK;
 • những dữ liệu hoạt động, chẳng hạn việc bạn đã mở email được gửi từ chúng tôi hay chưa, hoặc việc bạn có chấp nhận lời mời tham dự hội thảo trực tuyến của chúng tôi hay không;
 • thông tin từ các lần truy cập của bạn đến các trang web của chúng tôi, bao gồm loại trình duyệt và hệ điều hành bạn sử dụng, số lần truy cập, các trang được xem, các đường dẫn được nhấp vào, địa chỉ IP của bạn và trang bạn truy cập trước khi điều hướng đến các trang web của chúng tôi;
 • thông tin thiết bị, bao gồm mã định danh thiết bị, mô hình phần cứng, hệ điều hành và phiên bản, và thông tin mạng di động; và
 • phản hồi của bạn đối với bất kỳ cuộc khảo sát nào mà bạn có thể chọn tham gia, bao gồm các phản hồi về bệnh học hoặc phản hồi của cuộc khảo sát liên quan đến thực hành (chẳng hạn như ước tính số bệnh nhân có một tình trạng nhất định mà bạn gặp).

Thành viên công chúng

Nếu bạn là thành viên công chúng, những thông tin cá nhân về bạn mà chúng tôi có thể thu thập bao gồm:

 • tên của bạn;
 • địa chỉ nhà và địa chỉ email;
 • số điện thoại di động;
 • ngày sinh, tuổi;
 • giới tính;
 • khu vực địa lý
 • những dữ liệu hoạt động, chẳng hạn dữ liệu về việc bạn đã mở email được gửi từ chúng tôi hay không,
 • thông tin từ các lần truy cập của bạn đến các trang web của chúng tôi, bao gồm loại trình duyệt và hệ điều hành bạn sử dụng, thời gian truy cập, các trang được xem, các đường dẫn được nhấp vào, địa chỉ IP của bạn và trang bạn truy cập trước khi điều hướng đến các trang web của chúng tôi;
 • thông tin thiết bị, bao gồm mã định danh thiết bị, mô hình phần cứng, hệ điều hành và phiên bản, và thông tin mạng di động; và
 • phản hồi của bạn đối với bất kỳ cuộc khảo sát nào mà bạn có thể chọn tham gia.

Chúng tôi cũng có thể xử lý thông tin về tình trạng sức khoẻ của bạn mà bạn chia sẻ với chúng tôi. Ví dụ: khi bạn nói với chúng tôi về tình trạng sức khoẻ bạn đang gặp khi bạn gặp phải phản ứng phụ liên quan đến một trong các sản phẩm của chúng tôi hoặc những thông tin về sức khoẻ về bạn mà chúng tôi có thể suy ra từ thông tin mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi khi bạn liên lạc với chúng tôi vì bất kỳ lý do nào. Nếu chúng tôi xử lý loại thông tin này về bạn, nếu pháp luật yêu cầu, chúng tôi sẽ thực hiện các bước thích hợp để có được sự chấp thuận của bạn đối với việc chúng tôi sử dụng thông tin này.

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn như thế nào?

Nhân Viên Y Tế

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn trong quá trình chúng tôi giám sát hệ thống và dịch vụ của chúng tôi, bao gồm các thông tin liên lạc qua email được gửi đến và từ GSK. Mặt khác, chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về bạn khi bạn cung cấp cho chúng tôi hoặc tương tác trực tiếp với chúng tôi. Ví dụ: khi bạn đăng ký trên một trong các nền tảng kỹ thuật số của chúng tôi, hay liên hệ với một trong những trình dược viên chúng tôi, hoặc tham dự các sự kiện do chúng tôi tổ chức và khi bạn liên hệ để được hỗ trợ hoặc cung cấp phản hồi. Chúng tôi cũng có thể nhận được thông tin nghề nghiệp của bạn từ các nguồn khác, chẳng hạn như các nguồn bên ngoài từ nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ (bao gồm các nguồn có sẵn công khai), các công ty truyền thông (theo các quy trình chấp thuận của họ) mà bạn đã liên kết tài khoản tại GSK với tài khoản mạng xã hội của bạn, và bệnh nhân của bạn (ví dụ, họ đã nói với chúng tôi rằng bạn là nhân viên y tế chăm sóc cho họ). Chúng tôi có thể kết hợp thông tin mà chúng tôi có về bạn từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi.

Đối tượng công chúng

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn trong quá trình chúng tôi giám sát hệ thống và dịch vụ của chúng tôi, bao gồm các thông tin liên lạc qua email được gửi đến và từ GSK. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về bạn khi bạn cung cấp cho chúng tôi chẳng hạn như trong quá trình đăng ký tài khoản hoặc mẫu đơn phản hồi trên các nền tảng kỹ thuật số của chúng tôi. Chúng tôi có thể kết hợp thông tin mà chúng tôi có về bạn từ nhiều nguồn khác nhau.

2. Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn như thế nào?

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để:

A. Cung cấp dịch vụ cho bạn, bao gồm:

 • cá nhân hóa nội dung trên các nền tảng kỹ thuật số của chúng tôi để phù hợp với hồ sơ của bạn, những nội dung bạn thích và không thích, và để cải thiện dịch vụ của chúng tôi;
 • cung cấp thông tin cho bạn, bao gồm thông báo về tài khoản của bạn, các thông báo liên quan đến an toàn thuốc, thông tin về hội thảo và các chương trình đào tạo liên tục, thông qua kênh mà bạn chọn chẳng hạn như qua kênh email hoặc hội thảo trực tuyến; và
 • nếu bạn là một Nhân Viên Y Tế, tìm hiểu về thực tiễn chuyên môn và lĩnh vực quan tâm của bạn.

B. Liên lạc và tương tác với bạn, bao gồm:

trả lời câu hỏi và yêu cầu dịch vụ của bạn và ghi nhận phản hồi của bạn;

 • gửi những thông báo quan trọng, chẳng hạn như thay đổi về các điều khoản, điều kiện và chính sách; thông tin an toàn thuốc; và
 • gửi cho bạn thông báo kỹ thuật, cập nhật, cảnh báo an ninh và hỗ trợ.

C. Quản lý các hoạt động hàng ngày, bao gồm:

 • để tuân thủ các luật, quy tắc, quy định, hướng dẫn, quy tắc và các quy tắc và quy định của ngành y tế hoặc chuyên môn;
 • để tuân thủ các yêu cầu của các cơ quan quản lý trong nước và ngoài nước, các chính phủ, tòa án và các cơ quan thực thi pháp luật, và tuân theo quy trình của tòa án, hoặc liên quan đến bất kỳ kiện tụng nào; và
 • điều tra và xử lý đối với người dùng vi phạm các quy tắc của chúng tôi hoặc có hành vi bất hợp pháp hoặc gây hại cho người khác hoặc tài sản của người khác.

D. Cải thiện các hoạt động hàng ngày, bao gồm:

 • các mục đích nội bộ như kiểm toán, phân tích dữ liệu và nghiên cứu để giúp chúng tôi cung cấp và cải tiến các nền tảng, nội dung và dịch vụ kỹ thuật số của GSK;
 • để theo dõi và phân tích các xu hướng, cách sử dụng và các hoạt động kết nối với các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi để hiểu những phần nào của nền tảng và dịch vụ kỹ thuật số của chúng tôi là mối quan tâm nhất đối với bạn và từ đó cải tiến thiết kế và nội dung nền tảng; và
 • để đảm bảo chúng tôi có thông tin liên lạc cập nhật và hỗ trợ bạn tốt hơn.

Trên cơ sở nào chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn?

 • Với mục đích kinh doanh hợp pháp: Sử dụng thông tin cá nhân của bạn giúp chúng tôi vận hành và cải tiến hoạt động của chúng tôi và giảm thiểu bất kỳ sự gián đoạn nào đối với các dịch vụ chúng tôi cung cấp cho bạn. Nó cũng cho phép chúng tôi giao tiếp với bạn với những nội dung phù hợp và được cá nhân hoá hơn, đồng thời nâng cao trải nghiệm của bạn về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi một cách hiệu quả hơn.
 • Tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi và các yêu cầu khác về thông tin: Tuân thủ luật, quy định, luật lệ, quy tắc và hướng dẫn rất quan trọng đối với chúng tôi và chúng tôi muốn tuân thủ các yêu cầu này cũng như các yêu cầu khác về các dữ liệu được trình bày ở đây. Chúng ảnh hưởng đến cách chúng tôi hoạt động và chúng giúp chúng tôi tạo ra và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi một cách an toàn nhất có thể. Trường hợp chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích này, hãy yên tâm rằng chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.
 • Sự chấp thuận của bạn: Chúng tôi cần có sự chấp thuận của bạn để cho phép chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho một hoặc nhiều mục đích nêu trên. Bạn có các quyền khác nhau đối với thông tin của bạn mà chúng tôi đang xử lý dựa trên cơ sở sự cho phép của bạn. Ví dụ: nếu bạn không muốn nhận email từ chúng tôi, bạn có thể chọn từ chối nhận email vào bất kỳ lúc nào bằng cách thực hiện theo hướng dẫn "hủy đăng ký" ở cuối email của chúng tôi. Nếu bạn có tài khoản với chúng tôi, bạn cũng có thể chọn không tham gia bằng cách cập nhật tùy chọn của bạn.

3. Trong một vài trường hợp, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với một hoặc nhiều đối tượng sau đây:

 • các đại lý
 • nhà cung cấp của chúng tôi (chẳng hạn như Công ty Gigya Inc, cung cấp giải pháp công nghệ, Công ty Wunderman Worldwide LLC, cung dịch vụ công nghệ hỗ trợ);
 • cố vấn và kiểm toán viên chuyên nghiệp của chúng tôi;
 • các công ty liên kết và đối tác kinh doanh của chúng tôi;
 • cơ quan quản lý, các chính phủ và các cơ quan thực thi pháp luật;
 • tòa án, trọng tài viên hoặc các ủy ban tư pháp khác; và
 • các bên thứ ba khác liên quan đến việc bán, sáp nhập, mua, hoặc tái cơ cấu toàn bộ hoặc một phần kinh doanh của chúng tôi, hoặc thực hiện bất kỳ thay đổi tương tự trong kinh doanh của chúng tôi (bao gồm bất kỳ người mua tiềm năng hoặc thực tế của doanh nghiệp đó hoặc của cố vấn của người mua).

Chuyển thông tin ra khỏi nước sở tại

Chúng tôi có thể chuyển thông tin cá nhân của bạn ra nước ngoài. Các quốc gia mà thông tin cá nhân của bạn được chuyển giao có thể không cung cấp mức độ bảo vệ tương đương cho thông tin cá nhân theo luật pháp của quốc gia sở tại. Những quốc gia này có thể bao gồm: Mỹ, Ấn Độ, cũng như các nước trong Liên Minh Châu Âu.

Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp để đảm bảo thông tin cá nhân của bạn được an toàn và bảo mật khi chúng được chuyển giao ra khỏi đất nước của bạn, phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành về bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư. Các biện pháp này bao gồm các thoả thuận chuyển dữ liệu tuân theo các điều khoản tiêu chuẩn về bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư. Bạn có thể tìm hiểu thêm về các thỏa thuận chuyển dữ liệu tại đây

Trang web mà chúng tôi không sở hữu hoặc kiểm soát

Đôi khi chúng tôi có thể cung cấp liên kết đến các trang web hoặc các ứng dụng di động mà chúng tôi không sở hữu hoặc kiểm soát. Thông báo An Toàn và Bảo Mật này không áp dụng cho các trang web đó. Nếu bạn chọn sử dụng các trang web này, vui lòng đảm bảo rằng bạn kiểm tra các tuyên bố pháp lý và bảo mật được đăng trên mỗi trang web hoặc ứng dụng di động mà bạn truy cập để hiểu chính sách quyền riêng tư của họ.

4. Chúng Tôi Sẽ Giữ Thông Tin Cá Nhân Của Bạn Trong Bao Lâu?

Chúng tôi có chính sách lưu giữ dữ liệu để xác định thời gian chúng tôi lưu giữ thông tin của bạn. Theo nguyên tắc chung, chúng tôi sẽ giữ thông tin cá nhân của bạn cho đến khi nào chúng tôi vẫn cần đến để (a) đáp ứng yêu cầu của luật pháp; (b) liên quan đến các hoạt động pháp lý hoặc điều tri có liên quan đến GSK; hoặc (c) cung cấp cho bạn thông tin, quyền truy cập mà bạn đã yêu cầu để truy cập và các kênh kỹ thuật số (như trang Web của chúng tôi), các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

5. Thông Tin Cá Nhân Của Bạn An Toàn Như Thế Nào?

Chúng tôi sử dụng nhiều công nghệ và quy trình bảo mật để giúp bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi việc bị truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép. Các nhà cung cấp của chúng tôi được lựa chọn cẩn thận và yêu cầu sử dụng các biện pháp thích hợp để bảo vệ sự an toàn và riêng tư cho thông tin của bạn. Thật không may, việc truyền tải thông tin qua internet hoặc kết nối mạng điện thoại di động có thể không hoàn toàn an toàn; bất cứ sự truyền tải nào cũng có thể chứa đựng rủi ro.

6. Thực Hiện Quyền Của Bạn Theo Thông Báo Quyền Riêng Tư Này

Bạn có quyền:

 • rút lại sự chấp thuận của bạn cho việc xử lý thông tin của bạn bất cứ lúc nào. Chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn dựa trên sự đồng ý của bạn;
 • hỏi GSK về việc xử lý thông tin cá nhân của bạn, bao gồm cung cấp bản sao thông tin cá nhân của bạn do GSK giữ;
 • yêu cầu sửa chữa và / hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn, hoặc hạn chế hoặc phản đối việc xử lý thông tin cá nhân của bạn;
 • yêu cầu thu thập và sử dụng lại thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích của riêng bạn qua các dịch vụ khác nhau; và
 • khiếu nại với cơ quan giám sát có thẩm quyền hoặc tòa án, nếu quyền được bảo vệ thông tin dữ liệu của bạn bị xâm phạm hoặc bạn đã bị ảnh hưởng do việc xử lý trái phép thông tin cá nhân của bạn.

Nếu bạn muốn truy cập thông tin mà chúng tôi nắm giữ về bạn, nếu bất kỳ thông tin nào chúng tôi giữ về bạn là không chính xác hoặc đã lỗi thời hoặc nếu bạn muốn hạn chế hoặc phản đối chúng tôi xử lý, vui lòng cho chúng tôi biết bằng cách liên hệ qua một trong các kênh được nêu ra dưới tiêu đề "Thông tin Liên hệ" bên dưới.

Nếu bạn không muốn cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn thì sao?

Bạn có quyền lựa chọn để chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với chúng tôi, bạn luôn có thể chọn không chia sẻ.

Nếu bạn phản đối việc chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ tôn trọng các yêu cầu đó theo các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi. Phản đối của bạn có thể có nghĩa là chúng tôi không thể thực hiện các hành động cần thiết để đạt được các mục đích nêu trên. Cũng có thể có nghĩa là bạn không thể sử dụng các dịch vụ và sản phẩm do chúng tôi cung cấp nếu bạn không cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn hoặc nếu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin của bạn nhưng bạn phản đối việc chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.

GSK có thể được yêu cầu hoặc có quyền giữ lại thông tin của bạn để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và quy định và để bảo vệ và thực thi các quyền và lợi ích hợp pháp của chúng tôi

7. Cookies và Các Công Nghệ Khác

Các trang web, dịch vụ trực tuyến, các ứng dụng tương tác, email có thể sử dụng các cookies và các công nghệ khác như nhận dạng thiết bị để cải thiện trải nghiệm của bạn, giúp chúng tôi hiểu cách bạn sử dụng các nền tảng của chúng tôi - ví dụ như những phần nào trong trang web của chúng tôi đã được truy cập và email nào được mở - và để đánh giá hiệu quả của dịch vụ. Chúng tôi sẽ không xem những thông tin được thu thập bởi các cookies và các công nghệ khác như thông tin cá nhân. Tuy nhiên, trong trường hợp IP (Internet Protocal – Giao thức Internet) hoặc các số nhận dạng tương tự được coi là thông tin cá nhân theo luật địa phương, chúng tôi cũng xem xét những thông tin nhận dạng này và những thông tin được thu thập bởi các cookies và các công nghệ khác có thể liên kết với các thông tin nhận dạng này, như thông tin cá nhân.

Những thông tin thêm về cookies

Để nâng cao trải nghiệm của bạn trên các trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể sử dụng "cookies". Cookies là mã số duy nhất được chuyển tới trình duyệt của máy tính để theo dõi sở thích và tùy chọn của bạn và nhận ra bạn đã từng truy cập. Thông tin có thể được thu thập tự động bởi các cookies và các công nghệ khác. Để tìm hiểu cách tự động thu thập thông tin, vui lòng xem phần "Kiểm soát thông tin cá nhân của bạn" bên dưới. Xin lưu ý rằng một số tính năng nhất định của trang web của chúng tôi sẽ không hoạt động nếu cookies bị tắt.

Chúng tôi sử dụng cookies cho những mục đích khác nhau:

 • Hoạt động cần thiết
  Những cookies này thật sự cần thiết để chúng tôi vận hành trang web của GSK.
 • Hỗ trợ
  Chúng tôi sử dụng cookies và các công nghệ khác để hỗ trợ các lựa chọn mà bạn đã thực hiện theo cách mà bạn muốn đối với các nền tảng GSK. Ví dụ: chúng tôi sử dụng cookies để ghi nhớ thông tin cá nhân khi bạn truy cập các trang web của chúng tôi để làm cho trải nghiệm của bạn thuận tiện và mượt mà hơn.
 • Hiệu Suất/ Phân Tích
  Chúng tôi sử dụng cookies để phân tích hiệu suất của các trang web của chúng tôi, để duy trì, vận hành và cải tiến chúng liên tục. Chúng tôi sử dụng cookies để phân tích việc sử dụng các trang web của chúng tôi và các kênh truyền thông kỹ thuật số. Ví dụ: chúng tôi có thể thu thập thông tin từ các chiến dịch truyền thông, bao gồm việc bạn đã mở hay chuyển tiếp email hay đã nhấp vào bất kỳ nội dung nào trên email. Điều này cho chúng tôi biết về hiệu quả của chiến dịch truyền thông của chúng tôi và giúp chúng tôi cung cấp thông tin mà bạn thấy thú vị.
 • Bên Thứ Ba
  Chúng tôi có thể cho phép các đối tác của chúng tôi sử dụng cookies trên các trang web của GSK vì những mục đích liên kê bên trên.

Quảng Cáo của Bên Thứ Ba và Quảng Cáo Hành Vi Trực Tuyến

Bạn có thể được cung cấp quảng cáo cho các sản phẩm và dịch vụ của GSK trên trang web và dịch vụ di động của bên thứ ba dựa trên hành vi trực tuyến. Ngoài ra, các đối tác trong mạng lưới quảng cáo của chúng tôi có thể đặt và sử dụng cookies trên các trang web của GSK và trên các trang web của bên thứ ba khác để thu thập thông tin về các hoạt động của bạn để cung cấp cho bạn các quảng cáo trực tuyến phù hợp với sở thích của bạn. Đây được gọi là quảng cáo hành vi trực tuyến (viết tắt là "OBA"). [Nếu các đối tác kinh doanh này được phép sử dụng thông tin cá nhân cho mục đích riêng của họ, họ sẽ thông báo đến bạn và cho bạn biết họ sử dụng thông tin cá nhân của bạn như thế nào.]

Vui lòng xem thêm thông tin về cookies ở phần trên. Để chọn không tham gia OBA, vui lòng xem phần "Kiểm Soát Thông Tin Cá Nhân của Bạn" bên dưới.

8. Kiểm Soát Thông Tin Cá Nhân Của Bạn

Một khi bạn đã cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn, có nhiều cách khác nhau mà bạn có thể thực hiện để kiểm soát cách những thông tin đó được xử lý ngay cả khi không phải thực hiện bất kỳ quyền nào được mô tả trong Thông Báo Quyền Riêng Tư này.

Quản Lý Thiết Lập Tài Khoản

Khi bạn đăng ký tài khoản với GSK, bạn có thể quản lý một số thông tin cá nhân xác định của bạn được lưu giữ bởi GSK thông qua thiết lập tài khoản của bạn.

Quản lý Email

Nếu bạn không muốn nhận email từ chúng tôi, bạn có thể gửi yêu cầu không muốn nhận email bằng việc sử dụng đường dẫn bên dưới mỗi email. Khi bạn đăng ký tài khoản với GSK, bạn có thể quản lý tùy chọn email của bạn thông qua thiết lập tài khoản.

Quản Lý Cookie và Những Tùy Chọn Khác

Nhiều trình duyệt web cho phép bạn quản lý tùy chọn của bạn. Bạn có thể đặt trình duyệt của mình từ chối cookies hoặc những xóa cookies nhất định. Bạn có thể quản lý các công nghệ theo dõi khác giống như cách bạn quản lý cookies bằng cách sử dụng các thiết lập của trình duyệt.

Vui lòng lưu ý rằng nếu bạn chọn từ chối hoặc xóa cookie thì trải nghiệm của bạn trên các trang web của chúng tôi có thể bị ảnh hưởng do một số các thành phần của nền kỹ thuật số GSK có thể không hoạt động như mong muốn

9. Liên Hệ

Thông Tin Liên Hệ

Vui lòng gửi bất kỳ câu hỏi, bình luận, hoặc yêu cầu của bạn về Thông Báo Quyền Riêng Tư này về Văn Phòng Đại Diện GlaxoSmithKline Pte Ltd tại Thành Phố Hồ Chí Minh theo thông tin bên dưới. Nếu bạn liên hệ với chúng tôi, vui lòng nêu rõ tên trang Web mà bạn đã truy cập cũng như phương thức mà chúng tôi có thể liên lạc với bạn.

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN GLAXOSMITHKLINE PTE LTD tại TP.HCM
Cao ốc Metropolitan - Phòng 701- 235 Đồng Khởi, Quận 1, TP HCM ĐT: 028.38248744 - Fax: 848.38248722