Personvernerklæring

Sist oppdatert januar 2018

Vi er glad for å kunne gi deg informasjon gjennom interaksjon med deg, enten det er ansikt til ansikt, på våre digitale plattformer (som våre mobilapplikasjoner og nettsider) eller en av de andre måtene du kan velge å ha kontakt med oss på.

Denne personvernerklæringen forklarer hvordan GlaxoSmithKline og konsernet (“GSK,” “vi,” “oss” og “vår”) innhenter, bruker og deler personlig informasjon som du gir oss, eller som vi innhenter eller frembringer på annen måte, og som omhandler deg. Vennligst sett av litt tid til å gå gjennom denne personvernerklæringen. Ta gjerne kontakt med oss hvis du lurer på noe, se “GSK kontaktinformasjon“ under.

Det kan forekomme endringer i personvernerklæringen fra tid til annen. Vi foreslår derfor at du leser gjennom personvernerklæringen regelmessig.

Innhold

1. Hvilken personlig informasjon innhenter vi, og hvor får vi den fra?

2. Hvordan vi bruker din personlige informasjon

3. Noen ganger deler vi din personlige informasjon

4. Hvor lenge vil vi oppbevare din personlige informasjon?

5. Hvor sikker er din personlige informasjon?

6. Utøve dine rettigheter under denne personvernerklæringen

7. Informasjonskapsler og andre teknologier

8. Hvordan kan du styre bruk av din personlige informasjon

9. Kontakt oss

1. Hvilken personlig informasjon innhenter vi, og hvor får vi den fra?

Helsepersonell

Hvis du er helsepersonell og har kontakt med oss gjennom jobben, kan den personlige informasjonen som vi innhenter om deg inkludere:

 • navn;
 • epost-adresse og postadresse;
 • telefonnummer;
 • fødselsdato, alder;
 • kjønn;
 • kontaktpreferanser;
 • språk;
 • yrkesfaglig informasjon (som f.eks. utdannelse, yrke/stilling/rolle, sykehus, medisinsk spesialitet, legeregistreringsnummer eller fødselsnummer);
 • visse opplysninger fra sosiale medier hvis du har valgt å koble brukerkontoer på sosiale medier opp mot GSK-brukerkontoen din;
 • aktivitetsdata, som f. eks. om du har åpnet en epost som vi har sendt til deg, eller om du har akseptert invitasjon til et webinar;
 • informasjon fra besøk på våre nettsider, deriblant hvilken nettleser og operativsystem du bruker, tilgangstider, hvilke sider du har vært inne på, hvilke internettadresser du har brukt, din IP-adresse og siden du var inne på før du navigerte til våre nettsider;
 • utstyrsinformasjon, deriblant unik utstyrskode, maskinvaremodell, operativsystem og versjon, og informasjon om mobilt nettverk; og
 • dine svar på eventuelle spørreundersøkelser du har vært med i, deriblant svar relatert til sykdommer eller praksis (for eksempel estimert antall pasienter med en bestemt sykdom du behandler).

Forbruker

Hvis du er forbruker, kan den personlige informasjonen vi innhenter om deg inkludere:

 • navn;
 • epost-adresse og postadresse;
 • telefonnummer;
 • fødselsdato, alder;
 • kjønn;
 • postnummer;
 • aktivitetsdata, som f. eks. om du har åpnet en epost som vi har sendt til deg;
 • informasjon fra besøk på våre nettsider, deriblant hvilken nettleser og operativsystem du bruker, tilgangstider, hvilke sider du har vært inne på, hvilke internettadresser du har brukt, din IP-adresse og siden du var inne på før du navigerte til våre nettsider;
 • utstyrsinformasjon, deriblant unik utstyrskode, maskinvaremodell, operativsystem og versjon, og informasjon om mobilt nettverk; og
 • svar på eventuelle undersøkelser du har vært med i.

Det kan også være at vi behandler informasjon som gir opplysninger om din helsetilstand. For eksempel når du forteller oss om en helsetilstand du opplever, når vi får tilbakemelding på at du har fått bivirkninger etter å ha brukt et av produktene våre, eller når vi kan trekke konklusjoner om helsen din på grunnlag av informasjon du har gitt oss når du av ulike grunner har vært i kontakt med oss.

Når vi behandler slike opplysninger om deg vil vi, der det er lovpålagt, be om ditt samtykke til å bruke denne informasjonen.

Hvordan innhenter vi personlige opplysninger om deg?

Helsepersonell

Det kan hende at vi innhenter personlige opplysninger om deg mens vi overvåker våre teknologiske verktøy og tjenester, deriblant epost-kommunikasjon som sendes til og fra GSK. Ellers innhenter og frembringer vi informasjon om deg når du gir oss opplysninger eller har direkte kontakt med oss. Det kan for eksempel være når du registrerer deg på en av våre digitale plattformer, har kontakt med en av våre salgsrepresentanter, deltar på arrangement som vi organiserer eller tar del i, og når du kontakter oss for kundestøtte eller for å gi oss tilbakemeldinger. Vi kan også motta faglig informasjon om deg fra andre kilder, som for eksempel eksterne kilder som leverandører av helsetjenester har gitt oss (deriblant offentlige tilgjengelige kilder), sosiale medieselskaper (i henhold til deres autorisasjonsprosedyrer) der du har koplet din GSK-brukerkonto opp mot din brukerkonto på sosiale medier, og dine pasienter (f. eks. der de har fortalt oss at du er deres helsetjenesteleverandør). Vi kan kombinere informasjon som vi har om deg fra forskjellige kilder, deriblant den informasjonen som du har gitt oss.

Allmennheten

Det kan hende at vi innhenter personlige opplysninger om deg mens vi overvåker våre teknologiske verktøy og tjenester, deriblant epost-kommunikasjon som sendes til og fra GSK. Ellers innhenter og frembringer vi informasjon om deg når du gir den til oss, f. eks. ved registrering eller tilbakemeldingsskjema på våre digitale plattformer. Vi kan også motta informasjon om deg fra våre leverandører, for eksempel for å få vite om du har brukt tjenestene våre. Vi kan kombinere informasjon som vi har om deg fra forskjellige kilder.

2. Hvordan vi bruker din personlige informasjon

Vi kan bruke din personlige informasjon til å:

A. Tilby deg tjenester, deriblant å:

 • personliggjøre innholdet på våre digitale plattformer slik at det stemmer overens med brukerprofilen din eller innlegg du liker eller ikke liker, for å forbedre våre tjenester;
 • gi deg informasjon, inkludert markedsføring, gjennom de kanaler du velger, for eksempel på e-post eller webinar; og
 • hvis du er helsepersonell, få informasjon om din faglige praksis og interesser.

B. Kontakte deg og kommunisere med deg, deriblant:

 • svare på spørsmål du måtte ha eller anmodning om tjenester, og be om tilbakemeldinger fra deg
 • sende viktige meldinger, som for eksempel endringer i våre vilkår, betingelser og retningslinjer; og
 • sende deg tekniske meldinger, oppdateringer, sikkerhetsvarsler og meldinger relatert til brukerstøtte eller administrasjon.

C. Håndtere våre daglige gjøremål, deriblant:

 • overholde gjeldende lover og regler, forskrifter og retningslinjer, samt regler og forskrifter for industrien/yrket;
 • etterleve krav eller forespørsler fra lokale og utenlandske kravsettere, myndigheter, rettsinstanser og myndigheter ansvarlige for lov og orden, og overholde rettsprosesser, eller i sammenheng med eventuelle rettstvister; og
 • undersøke og gjennomføre tiltak mot brukere som bryter reglene våre eller oppfører seg på en måte som er ulovlig eller skadelig for andre eller forårsaker skade på andres eiendom.

D. Forbedre vår daglige drift, inkludert:

 • for interne formål som for eksempel revisjon, dataanalyse og forskning for å hjelpe oss med å levere og forbedre GSKs digitale plattformer, innhold og tjenester;
 • for å overvåke og analysere tendenser, bruk og aktiviteter i forbindelse med våre produkter og tjenester for å forstå hvilke deler av våre digitale plattformer og tjenester som er av høyest interesse og for å forbedre plattformenes design og innhold; og
 • for å sikre at kontaktinformasjonen som vi har om deg er oppdatert.

På hvilket grunnlag bruker vi din personlige informasjon?

 • For legitime forretningsformål: Bruk av din personlige informasjon hjelper oss til å drive og forbedre virksomheten vår og begrense eventuelle avbrudd i tjenestene som vi tilbyr deg. Det betyr også at vi kan gjøre kommunikasjonen med deg mer relevant og personlig, og sørge for at du får effektive og virkningsfulle produkter og tjenester.
 • For å etterleve våre juridiske forpliktelser og andre krav om informasjon: Det er viktig for oss å overholde lover, forskrifter, regler og retningslinjer, og vi ønsker å etterleve disse, i tillegg til andre forespørsler og krav om data som vi har beskrevet her. De påvirker hvordan vi driver virksomheten, og hjelper oss til å gjøre våre produkter og tjenester så trygge som mulig. Dersom vi bruker din personlige informasjon til dette formålet, kan du være trygg på at vi har tiltak for å beskytte din personlige informasjon.
 • Ditt samtykke: Noen ganger kan det være at vi må få samtykke fra deg for å bruke den personlige informasjonen til ett eller flere av formålene over. Du har ulike rettigheter dersom vi behandler informasjonen din på grunnlag av samtykket du har gitt. Hvis du for eksempel ikke ønsker å stå på en av våre e-postlister, kan du når som helst reservere deg mot dette ved å følge avmeldingsinstruksene nederst i e-posten du mottar. Hvis du har konto hos oss, kan du også velge å ikke motta slike eposter ved å oppdatere preferansene dine.

3. Noen ganger deler vi din personlige informasjon

Det kan hende at vi deler din personlige informasjon med nedenstående:

 • våre agenter og leverandører;
 • våre profesjonelle rådgivere og revisorer;
 • våre tilknyttede selskap og forretningspartnere;
 • kravsettere, myndigheter og myndigheter som er ansvarlig for lov og orden;
 • rettsinstanser, domstoler, meklingsmenn eller andre juridiske komiteer; og
 • andre tredjeparter i forbindelse med salg, sammenslåing, kjøp, eller omorganisering av hele eller deler av virksomheten vår, eller gjennomføring av eventuelle andre, lignende endringer i virksomheten vår (deriblant potensielle eller faktiske kjøpere av virksomheten eller kjøperens rådgivere).

Informasjonsoverføring utenfor hjemlandet

Det kan hende at vi overfører den personlige informasjonen din til andre land enn hjemlandet ditt. Landene som vi overfører den personlige informasjonen din til, har muligens ikke like god beskyttelse av personlig informasjon som lovverket i ditt eget hjemland gir. Der det er hensiktsmessig vil vi gjøre det vi kan for å sikre at informasjonen som overføres er underlagt hensiktsmessige sikringstiltak, for eksempel ved å inngå avtaler for overføring av data. I de tilfeller hvor vi har inngått avtaler for dataoverføring eller innført lignende sikringstiltak, kan vi kanskje gi deg en kopi av kontrakten dersom du kontakter oss som beskrevet under overskriften “GSK kontaktinformasjon” under.

Nettsider som vi ikke eier eller har kontroll over

Noen ganger kan det være at vi oppgir lenker til nettsteder eller mobilapplikasjoner som vi ikke eier eller har kontroll over. Denne personvernerklæringen gjelder ikke for slike nettsteder. Dersom du velger å benytte deg av slike nettsteder bør du sjekke de juridiske erklæringene og personvernerklæringene som finnes på den enkelte nettside eller mobilapplikasjon, slik at du forstår deres personvernspraksis.

4. Hvor lenge vil vi oppbevare din personlige informasjon?

Vi har retningslinjer for dataarkivering som fastslår hvor lenge vi kan oppbevare informasjonen din. Retningslinjene er basert på type informasjon, formålet med innhentingen, og systemet innenfor våre digitale plattformer der vi oppbevarer informasjonen. Som en generell regel beholder vi den personlige informasjonen din så lenge vi har behov for det. For eksempel for å gi deg tilgang til de digitale kanaler du har bedt om (som f. eks. nettsidene våre) samt våre produkter og tjenester.

5. Hvor sikker er din personlige informasjon?

Vi bruker en rekke ulike sikkerhetsteknologier og prosedyrer for å bidra til å beskytte din personlige informasjon fra uautorisert tilgang, bruk eller utlevering. Vi velger våre leverandører nøye, og vi krever at de tar hensiktsmessige tiltak for å ivareta fortroligheten og sikkerheten til informasjonen din. Dessverre kan vi ikke fullt ut sikre informasjon som sendes til oss via internett eller et mobilt telefonnettverk; slik oversendelse gjøres på egen risiko.

6. Utøve dine rettigheter under denne personvernerklæringen

Du kan ha rett til å:

 • når som helst trekke tilbake ditt samtykke til at vi behandler din personlige informasjon, når slik behandling er basert på ditt samtykke
 • spørre GSK om behandlingen av din personlige informasjon. Du kan også be om en kopi av den personlige informasjonen som GSK har om deg;
 • be om at din personlige informasjon blir rettet opp og/eller slettet, eller begrense eller kreve at vi ikke skal behandle din personlige informasjon;
 • be om å få og bruke din personlige informasjon til dine egne formål for forskjellige tjenester; og
 • klage til relevante tilsynsmyndigheter, eller en domstol, ved brudd på dine personvernrettigheter eller dersom du har lidd skade på grunn av ulovlig behandling av din personlige informasjon.

Dersom du ønsker tilgang til informasjonen vi har om deg, hvis noen av opplysningene som vi har om deg er uriktige eller ikke oppdaterte, eller hvis du ønsker å begrense eller ikke ønsker at vi skal behandle slik informasjon, ber vi deg ta kontakt med oss som beskrevet under overskriften “GSK kontaktinformasjon” under.

Hva om du ikke ønsker å oppgi din personlige informasjon til oss?

Der det er valgfritt om du vil dele din personlige informasjon med oss, kan du velge å ikke gjøre dette.

Dersom du ikke ønsker at vi skal behandle din personlige informasjon, vil vi respektere det i samsvar med våre rettslige forpliktelser. Slik innvending kan innebære at vi kanskje ikke kan gjennomføre de tiltak som er nødvendige for å oppnå formålene som er beskrevet i det ovenstående. Det kan også bety at du kanskje ikke kan benytte deg av de tjenester og produkter som vi tilbyr, dersom du ikke gir oss den personlige informasjonen, eller dersom du har gitt oss informasjonen, men ikke ønsker at vi skal behandle den.

GSK kan være nødt til eller ha rett til å beholde informasjonen din for å etterleve rettslige eller myndighetspålagte forpliktelser og for å beskytte eller utøve våre juridiske rettigheter og rettslige interesser.

7. Informasjonskapsler og andre teknologier

GSKs nettsider, nettjenester, interaktive applikasjoner, epostmeldinger og reklame kan benytte informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier som for eksempel utstyrskoder til å gi deg en bedre brukeropplevelse, og til å hjelpe oss med å forstå hvordan plattformene våre blir brukt – for eksempel hvilke deler av nettsidene som blir besøkt og hvilke eposter som har blitt åpnet – og for å måle hvor effektive tjenester og reklamer er. Generelt sett behandler vi informasjon som er innhentet via informasjonskapsler og andre teknologier som ikke-personlig informasjon. I den grad lokal lovgivning anser internett-protokolladresser (IP) eller andre identifikatorer som personlig informasjon, behandler vi imidlertid også slike identifikatorer og informasjon som er innhentet via informasjonskapsler og andre teknologier som kan knyttes til slike identifikatorer, som personlig informasjon.

Mer om informasjonskapsler

For å gi deg en bedre brukeropplevelse på nettsidene våre, kan vi bruke informasjonskapsler («cookies»). En informasjonskapsel er en unik numerisk kode som overføres til nettleseren på datamaskinen din for å spore dine interesser og preferanser og for å gjenkjenne deg fra forrige besøk på nettsiden. Informasjonen (f.eks. navn og e-post) kan innhentes automatisk ved hjelp av informasjonskapsler og andre teknologier. Se «Hvordan kan du styre bruk av din personlige informasjon» under for å finne ut hvordan du kan unngå at informasjon innhentes automatisk. Vær oppmerksom på at uten informasjonskapsler kan du kanskje ikke bruke alle funksjonene på nettsidene våre.

Vi bruker informasjonskapsler til forskjellige formål

 • Essensielle operasjoner
  Disse informasjonskapslene er nødvendige for at vi skal kunne drive GSKs nettsider.
 • Funksjonelle informasjonskapsler
  Vi bruker informasjonskapsler og andre teknologier til å tilpasse oss de valgene du har tatt om hvordan du ønsker at GSKs plattformer skal fungere for deg. Vi bruker for eksempel funksjonelle informasjonskapsler til å huske personlig informasjon når du bruker nettsidene for å gjøre brukeropplevelsen din mer personlig.
 • Ytelse/analyse
  Vi bruker informasjonskapsler til å analysere hvor godt nettsidene fungerer og til å drive, vedlikeholde og hele tiden forbedre dem. Vi bruker informasjonskapsler til å analysere bruken av våre nettsider og digitale kommunikasjonskanaler. For eksempel kan vi innhente informasjon ut i fra den kommunikasjonen du ber om, deriblant om du har åpnet eller videresendt en e-post eller klikket på noe av innholdet i den. Det sier noe om hvor effektiv våre kommunikasjon er og hjelper oss med å gi deg informasjon som du synes er interessant.
 • Tredjepart
  Vi lar noen ganger våre forretningspartnere bruke informasjonskapsler på GSKs sider for de formål som er nevnt ovenfor – se nedenfor for mer informasjon.

Reklame fra tredjeparter og reklame basert på nettadferd

Det kan hende at du mottar reklame om GSKs produkter og tjenester via tredjeparters nettsider og mobile tjenester basert på din nettadferd. I tillegg kan det hende at våre nettverkspartnere legger ut og bruker informasjonskapsler på GSKs nettsider og på andre tredjeparters nettsider for å innhente informasjon om aktivitetene dine for å sende deg reklame basert på interessene dine. Dette er kjent som nettbasert adferdsannonsering (online behavioural advertising – OBA).

[Hvis slike forretningspartnere tillates å bruke din personlige informasjon til sine egne formål bør de gjøre seg til kjenne overfor deg og informere deg om hvordan de bruker den personlige informasjonen din.]

Se over for mer informasjon om informasjonskapsler. Dersom du ikke ønsker nettbasert adferdsannonsering, se “ Hvordan kan du styre bruk av din personlige informasjon” nedenfor.

8. Hvordan kan du styre bruk av din personlige informasjon

Etter at du har gitt oss din personlige informasjon er det forskjellige måter du kan styre behandlingen av den på, uten å måtte utøve noen av rettighetene dine som beskrevet i denne personvernerklæringen.

Styre dine kontoinnstillinger

Hvis du har opprettet brukerkonto hos GSK, kan du styre visse personlige opplysninger som GSK har om deg ved hjelp av kontoinnstillingene.

Styre mottak av reklame-epost

Dersom du ikke ønsker å motta reklame-epost fra oss kan du stanse den ved å klikke på lenken nederst i reklame-eposten. Dersom du har opprettet brukerkonto hos GSK, kan du styre dine epost-preferanser via kontoinnstillingene dine.

Styre bruk av informasjonskapsler og andre preferanser

Mange nettlesere lar deg styre preferansene dine. Du kan stille inn nettleseren til å ikke akseptere bruk av informasjonskapsler eller slette visse informasjonskapsler. Det kan også være mulig å styre andre sporingsteknologier på samme måte som du styrer informasjonskapsler gjennom preferanser i nettleseren din.

Hvis du velger å ikke akseptere informasjonskapsler eller sletter dem, bør du være oppmerksom på at noen elementer på GSKs digitale plattformer kanskje ikke fungerer som de skal, og at dette kan ha innvirkning på brukeropplevelsen på nettsidene våre.

Reservere deg mot nettbasert adferdsannonsering

Når du mottar nettbasert adferdsannonsering fra GSK, vil du se et ikon der det står “Ad Choices”. Ved å klikke på ikonet eller lenken vil du åpne en nettside der du kan styre eller reservere deg mot bruk av data om din surfeaktivitet som brukes til å sende ut reklame basert på nettadferd. På mobile enheter har du kanskje også en innstilling som heter “Limit Ad Tracking” (for iOS-enheter) eller innstillingen “Opt out of Interest-Based Ads” (for Android), som gjør at du kan begrense bruk av informasjon om din bruk av app-er til å sende ut reklame basert på dine interesser.

Hvis du reserverer deg mot reklame vil du kanskje fremdeles se reklame på nettet, inkludert reklame fra GSK som er basert på annen informasjon (for eksempel basert på innholdet på siden du ser på, i stedet for din tidligere surfeaktivitet). I noen tilfeller kan tredjepartsannonsører fremdeles innhente opplysninger om din surfeaktivitet, men de vil ikke bruke disse til å sende deg reklame basert på tidligere surfing på nettet.

Hvis du vil lese mer om hvilke muligheter annonsører generelt sett gir enkeltpersoner til å påvirke hvordan informasjon om deres nettaktiviteter over tid og fra tredjeparts nettsider eller nettjenester innhentes og brukes, kan du klikke på lenkene til Network Advertising Initiative: http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp, Digital Advertising Alliance: http://www.aboutads.info/, eller European Digital Advertising Alliance: http://youronlinechoices.eu/.

9. Kontakt oss

Dataansvarlig og personvernansvarlig

GSK Norge er ansvarlig for din personlige informasjon. Henvendelser til personvernansvarlig sendes til no.cpa@gsk.com.

GSKs kontaktinformasjon

Eventuelle spørsmål, kommentarer og anmodninger angående denne personvernerklæringen kan rettes til ditt lokale GSK-selskap. Kontaktinformasjonen finner du nedenfor. Dersom du tar kontakt med oss, oppgi navnet på nettsider du har vært på, samt hvordan vi kan kontakte deg.

For å kontakte GSK Norge, ring (+47) 22 70 20 00, eller send e-post til no.cpa@gsk.com.

Kontaktinformasjon for GSK i andre land finner du her http://www.gsk.com/en-gb/contact-us/worldwide/.