Privacy centre

GSK Personvernsenter

Velkommen. Vi tar personvernansvaret vårt på største alvor. Lær mer om våre praksiser og dine rettigheter.

 

a

Nedenfor finner du våre personvernerklæringer. Endre eventuelt sted ovenfor, og velg personvernerklæringen som er mest relevant for deg.

GSKs personvernerklæring for kandidater

Norge

Sist oppdatert: 1. august 2020

Denne personvernerklæringen gjelder for jobbkandidater.

Takk for din interesse for GlaxoSmithKline. Vi vet at personvern er viktig for deg. Vi er forpliktet til å behandle personopplysningene dine med varsomhet og integritet.

I personvernerklæringen forklarer vi hvilke personopplysninger vi samler inn, og hvordan innsamlingen skjer. Vi forklarer hva vi bruker personopplysningene dine til under rekruttering og screening før ansettelse. Vi forklarer også hvordan vi beskytter og sikrer personopplysningene dine.

GlaxoSmithKline har ansvaret for personopplysningene du deler med oss. Når vi sier "GSK", "vi", "oss" eller "vår/vårt/våre", henviser vi til GlaxoSmithKline.

Personopplysninger betyr enhver informasjon eller del av informasjon som kan identifisere deg, enten direkte (for eksempel navnet ditt), eller indirekte (for eksempel en unik ID).

Hvis noe i denne personvernerklæringen er i konflikt med lokal lov i jurisdiksjonen din, har lokal lov forrang.

I denne personvernerklæringen forklarer vi:

 

Hvem er behandlingsansvarlig for personopplysningene dine?

GlaxoSmithKline LLC, GSK Services Unlimited, sammen med det lokale GSK-selskapet som du søker til, er behandlingsansvarlige for personopplysningene dine.

Her er en liste over steder der vi har virksomhet og relevante kontaktopplysninger: GSKs kontakter globalt

Kontaktopplysninger og kontakt for personvern

Hvis du vil benytte rettighetene dine, har spørsmål til denne personvernerklæringen, trenger mer informasjon eller vil melde fra om en bekymring, kan du kontakte oss på gsk.recruitment@gsk.com. Vi ber om at du ikke bruker denne e-postadressen til generelle spørsmål om rekruttering eller til å sende spekulative søknader.

Hvis du vil finne ut hvem som er kontakt for personvern i landet ditt, kan du klikke her: Kontaktopplysninger for personvern eller bruke .

Hvilke personopplysninger samler vi inn fra deg?

Som en del av vår rekruttering og screening før ansettelse samler vi inn dette fra deg:

 • Basisopplysninger – navn (inkludert tiltaleform eller tittel), kjønn, alder eller fødselsdato.
 • Kontaktopplysninger – opplysninger som du gir til oss, og som gjør det mulig for oss å kontakte deg, for eksempel din private e-post eller jobb-e-post, postadresse og telefonnummer samt profilen din fra jobbrelaterte sosiale medier.
 • Opplysninger om faglig bakgrunn og erfaring – informasjon knyttet til utdanning, arbeidserfaring, attester og referanser.
 • Nasjonal identifikasjon – nasjonal ID / pass, status med hensyn til bosted og arbeidstillatelse, nummer for trygder eller annen skattebetaler-ID eller offentlig ID.
 • Økonomiske opplysninger – lønn, pensjonsopplysninger, ytelser fra selskapet, bonus, frynsegoder, opplysninger om arbeidstid og referansenummer for skattebetaling (for eksempel skatteidentifikasjonsnummer, nasjonalt forsikringsnummer, nummer for trygder). Vi samler også inn bankopplysningene dine hvis vi refunderer utgifter du har hatt i rekrutteringsprosessen.
 • Opplysninger om pårørende – for eksempel fornavn og etternavn, fødselsdato og kontaktopplysninger for ektefelle/partner og personer du forsørger.
 • Opplysninger som samles inn under intervjuer – kommentarer som intervjuerne våre noterer, og lyd- eller videoopptak av intervjuet (ved telefonintervjuer eller intervjuer ved hjelp av videokonferanser).
 • Opplysninger om bakgrunn – utdanning og akademisk grad samt faglige kvalifikasjoner. Hvis vi ønsker å tilby deg jobben, kan det hende vi må foreta screening før ansettelse. Det kan også hende vi samler inn ytterligere opplysninger som kreditthistorikk, opplysninger fra strafferegister og opplysninger om jobbrelatert helse (hvis det er tillatt ved lov).
 • Spesielle kategorier av personopplysninger – opplysninger knyttet til din rasemessige eller etniske opprinnelse, politiske oppfatning, religion eller filosofiske overbevisning, fagforeningsmedlemskap eller veteranstatus eller opplysninger om din helse, dine funksjonshemminger eller din seksuelle orientering. Vi bruker disse opplysningene til å sørge for å oppfylle relevante lover. Hvis vi tilbyr deg ansettelse, kan vi også komme til å be om opplysninger om helsen din (fysisk eller mental) så vi kan tilby deg og dine pårørende helse- og forsikringsytelser. Vi vil også bruke disse opplysningene til å drøfte hvilke rimelige tilpasninger vi kan gjøre for deg. Vi ønsker å sørge for et inkluderende arbeidsmiljø.

Du kan velge om du vil gi oss disse spesielle typene av opplysninger, hvis vi ber om dem. Hvis du velger ikke å dele dem med oss, skal du føle deg trygg på at det ikke påvirker søknaden din.

Du kan også velge ikke å gi oss de andre typene av personopplysninger, når vi ber om dem. Hvis du velger ikke å gi oss personopplysningene dine, kan det hende vi ikke kan vurdere eller behandle søknaden din.

Hvis du gir oss personopplysninger for andre personer, for eksempel ektefelle/partner eller personer du forsørger, forutsetter vi at de har gitt deg tillatelse til å dele opplysningene sine med oss.

Vi vil ikke behandle personopplysninger (inkludert opplysningene som er oppgitt ovenfor) hvis lovene i ditt land forbyr oss å gjøre dette.

Hvordan samler vi inn personopplysningene dine?

Direkte fra deg når du:

 • oppretter en konto og profil i GSKs karriereportal.
 • deler eller bruker profilen din i sosiale medier for å åpne GSKs karriereportal.
 • registrerer deg hos oss for å motta annonser for ledige jobber.
 • deler CV-en din med oss, enten via GSKs karriereportal eller på andre måter.
 • deltar i møter, intervjuer eller rekrutteringsøvelser.

Fra andre kilder:

 • Rekrutteringsbyråer.
 • Selskaper som utfører screening før ansettelse for oss.
 • Dine kolleger og/eller ledere som opptrer som referanse for deg.

Fra offentlige kilder:

 • Vi samler inn personopplysningene dine fra offentlige kilder hvis det er tillatt ved lov. Vi kan bruke slike kilder til å bekrefte lisensene dine eller foreta eventuelle kontroller vi må utføre for å oppfylle relevante lover.

Hvordan bruker vi personopplysningene dine?

Vi vil bare bruke personopplysningene til formålene som vi har beskrevet nedenfor i denne personvernerklæringen, eller til formål som i rimelig grad er forenlige med dem som er beskrevet. Vi kan ikke, og vil ikke, bruke dem til andre formål uten tillatelse fra deg, med mindre vi ifølge lov har rett, eller plikt, til å gjøre dette.

Vurdere søknaden din.

Vi vil bruke personopplysningene dine:

 • til å svare på søknaden din. Hvis en annen informerte oss om deg, eller vi fikk opplysningene dine fra andre kilder, vil vi bruke personopplysningene dine til å kontakte deg og informere om rekrutteringsprosessen vår.
 • til å opprette en profil for deg.
 • til å vurdere hvor egnet profilen din er for jobben du søker på.
 • når vi evaluerer alle kandidatene våre og setter opp en innstillingsliste.
 • til å gjennomføre intervjuer og øvelser i denne rekrutteringsprosessen. 

Utføre screening før ansettelse, hvis vil bestemmer oss for å tilby deg stillingen.

Vi vil bruke personopplysningene dine til å:

 • sjekke bakgrunnen din, referanser og andre opplysninger du ga oss, i den grad det er tillatt ved lov. Vi deler personopplysningene dine med selskaper som utfører disse screeningkontrollene for oss.
 • utarbeide et tilbud om ansettelse og andre dokumenter vi bruker på dette trinnet i rekrutteringsprosessen før en avtale inngås.

Inkludere deg i GSKs talentpool.

Vi vil bruke personopplysningene dine til å:

 • vurdere deg for ledige stillinger vi har nå, eller i fremtiden, i alle GSK-selskaper og tilknyttede selskaper. Dette betyr at vi vil dele opplysningene dine med andre GSK-selskaper.
 • informere deg om ledige stillinger eller be deg om å oppdatere profilen din. 

Administrere og forbedre rekrutteringsprosessene våre og deler av forretningsvirksomheten som er knyttet til rekrutteringsprosessen.

Vi vil bruke personopplysningene dine til å:

 • drive våre nettverks- og informasjonssystemer på en sikker måte.
 • føre protokoll knyttet til våre rekrutteringsprosesser. 
 • vurdere rekrutteringsprosessen i forhold til målene våre for å sikre at vi følger rimelig ansettelsespraksis.
 • Utarbeide og presentere rapporter og analyser for ledelsesformål, inkludert analyseresultater og statistikk knyttet til rekrutteringsprosessen.

Oppfylle andre formål.

Vi vil bruke personopplysningene dine:

 • til å følge gjeldende lover og forskrifter.
 • til å svare på forespørsler fra kompetente offentlige myndigheter.
 • til å informere deg om endringer i våre vilkår, betingelser og retningslinjer.
 • til å behandle, eller forsvare GSK mot, mulige søksmål, trusler om søksmål eller faktiske søksmål.
 • til å beskytte GSK, dine vitale interesser eller en annen persons vitale interesser.
 • til å tilby arbeidsrelaterte ytelser eller helse- og forsikringsytelser til deg og dine pårørende.
 • til å benytte oppfølging og rapportering for å evaluere GSK's fremgang med hensyn til målene for mangfold i rekrutteringen og like muligheter for alle.
 • til å svare på og behandle spørsmål og forespørsler fra deg.
 • til å overdra eller overføre hele eller deler av virksomheten vår hvis vi selger den.

Hvorfor har vi lov til å samle inn og bruke personopplysningene dine?

Vi kan samle inn og bruke personopplysningene dine når ett av følgende gjelder:

 • For å treffe tiltak før vi inngår eller oppfyller en arbeidsavtale.
 • For å følge loven, for eksempel lover og forskrifter for arbeidsforhold, trygd eller arbeidsmiljø.
 • Du har gitt oss særskilt tillatelse når slik tillatelse er obligatorisk (i loven kalles den "samtykke"). Du kan når som helst trekke tilbake tillatelsen.
 • Opplysningene er i vår interesse ved vurdering av deg som kandidat for ansettelse nå og i fremtiden (i loven kalles det "berettiget interesse"). Dette gjelder ikke hvis dine interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter går foran vår berettigede interesse.
 • For å beskytte dine og andre personers vitale interesser.

Hvordan beskytter vi personopplysningene dine?

Vi vil sikre at personopplysningen dine ikke deles med noen som ikke har tillatelse til å se dem. Vi benytter ulike sikkerhetstiltak og teknologier for å bidra til å beskytte personopplysningene dine.

Vi er nøye når vi velger tjenesteleverandører som vi skal samarbeide med, og kontrollerer at de har etablert sikkerhetstiltak og -teknologier for å beskytte personopplysningene dine. Vi gir ikke tjenesteleverandørene våre tillatelse til å bruke personopplysningene dine til egne formål.

Hvilke rettigheter har du når det gjelder personopplysningene dine?

Du har rettigheter vi må gjøre deg oppmerksom på. Rettighetene dine avhenger av vår grunn til å behandle personopplysningene dine og de lokale lovene i jurisdiksjonen din. Avhengig av dette kan du ha rett til å:

 • be oss om kopier av personopplysningene dine. Det finnes visse unntak, noe som betyr at du ikke alltid kan få alle opplysninger vi behandler.
 • be oss om å korrigere opplysninger du mener er unøyaktige. Du kan også ha rett til å be oss om å komplettere opplysninger du mener er ufullstendige.
 • be oss om å slette personopplysningene dine.
 • be oss om å begrense behandlingen av opplysningene dine.
 • protestere mot behandlingen vår av personopplysningene dine.
 • be om at vi overfører opplysninger du har gitt oss, fra én organisasjon til en annen, eller gi dem til deg.
 • klage til din lokale personvernmyndighet.

I avsnittet "Kontaktopplysninger og kontakt for personvern" finner du informasjon om hvordan du kan komme i kontakt med oss for å be oss om noe av det som er nevnt ovenfor.

For å beskytte deg og for å sikre personvernet til andre kan det hende vi må bekrefte identiteten din før vi gjør det du har bedt oss om.

Hvis du protesterer mot bruken vår av personopplysningene dine eller trekker tilbake tillatelsen vi har fått til å bruke personopplysningene dine, etter at du opprinnelig har gitt oss tillatelsen, vil vi respektere valget ditt i henhold til gjeldende lov. Hvis du protesterer eller trekker tilbake tillatelsen din, kan det imidlertid hende at vi ikke vil være i stand til å fullføre aktivitetene i rekrutteringen og screeningen før ansettelse som beskrevet under "Hvordan bruker vi personopplysningene dine?".

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?

Vi vil bare lagre personopplysningene dine så lenge vi må for å fullføre aktivitetene i rekrutteringen og screeningen før ansettelse, som vi har forklart i denne personvernerklæringen. Når aktivitetene i rekrutteringen og screeningen før ansettelse er fullført, kan det hende vi trenger å lagre dem lenger på grunn av rettslige tiltak eller en etterforskning som involverer GSK.

I noen jurisdiksjoner forteller lover og forskrifter oss hvor lenge vi må lagre personopplysningene dine. Varigheten avhenger av lovene i jurisdiksjonen der du er når du deler informasjonen med oss.

Hvis vi tilbyr deg en stilling, og du tar den, sender vi deg vår personvernerklæring for ansatte. I personvernerklæringen for ansatte forklarer vi hvordan vi bruker, lagrer og beskytter personopplysningene til våre ansatte.

Hvem deler vi personopplysningene dine med?

Vi deler personopplysningene dine med dem som trenger dem, i den grad det er nødvendig for å følge lover og forskrifter, og for å administrere og utføre aktivitetene knyttet til rekrutteringsprosessen.

Vi deler personopplysningene dine bare med team i GSK-selskapene og tilknyttede selskaper som trenger dem for å utføre arbeidet.

I noen tilfeller er det spesialiserte tjenesteleverandører som utfører oppgaver knyttet til vår rekruttering og screening før ansettelse. Vi vil dele personopplysningene dine med deres medarbeidere og team som trenger dem i arbeidet.
Vi vil også dele personopplysningene dine med andre spesialiserte tjenesteleverandører som samarbeider med oss, for eksempel:

 • event- og reisebyråer
 • teknologileverandører som samarbeider med oss for å utvikle og forbedre våre digitale fora og apper
 • faglige rådgivere som revisorer, regnskapsførere og advokater

Vi vil også dele personopplysningene dine med lokale eller utenlandske tilsynsmyndigheter eller offentlige myndigheter og organer for rettshåndhevelse hvis vi må gjøre dette i henhold til lov. Disse kan befinne seg i eller utenfor landet der du bor.

I hvilke tilfeller overfører vi personopplysningene dine til andre land enn hjemlandet ditt?

Vi arbeider over hele verden. Derfor kan det hende vi må overføre personopplysningene dine og bruke dem utenfor landet der vi samler dem inn fra deg. Vi setter i verk egnede tiltak for å beskytte personopplysningene dine når vi overfører dem til andre land enn hjemlandet ditt, for eksempel ved hjelp av dataoverføringsavtaler som inneholder standardbestemmelser om personvern. Det kan hende personvernlovene i landene vi overfører dem til, ikke er de samme som lovene i hjemlandet ditt. Organer for rettshåndhevelse, tilsynsmyndigheter, sikkerhetsmyndigheter eller domstoler i landene vi overfører personopplysningen dine til, kan ha rett til å se personopplysningene dine.

Ytterligere informasjon hvis du holder til i EØS

Europakommisjonen anser at noen land utenfor EØS har tilsvarende personvernstandarder. Hele listen over disse landene finnes her.

Hvis vi overfører personopplysningene dine til et land som ikke står på listen, gjør vi dette på grunnlag av våre bindende virksomhetsregler (Binding Corporate Rules) og standardavtalevilkår som er vedtatt av Europakommisjonen. Disse gjør det mulig for oss å overføre personopplysninger internasjonalt innenfor konsernet vårt og oppfylle EUs personvernlover og personvernforordning (GDPR)

Hvordan bruker vi personopplysninger fra mindreårige?

Vi bruker personopplysninger fra mindreårige bare hvis jobben er ment for en lærling.

Hvis du bor i et land i EØS, og du søker på en jobb som lærling, forteller du oss at du er minst 16 år, og at du kan gi oss personopplysninger og delta i rekrutteringsprosessen uten samtykke fra foreldrene dine.

Hvis du bor i et land utenfor EØS, og du søker på en jobb som lærling mens du er mindreårig i henhold til lovene i landet ditt, må vi ha tillatelse fra foreldrene dine eller vergen din for å samle inn og bruke personopplysningene dine som beskrevet i denne personvernerklæringen.

Ansvaret vårt når det gjelder nettsteder som vi ikke eier eller kontrollerer

Karriereportalen vår kan inneholde enkelte koblinger til nettsteder eller mobilapplikasjoner vi ikke eier eller kontrollerer. Personvernerklæringen vår dekker ikke disse. Du må lese personvernerklæringen for de nettstedene og mobilapplikasjonene hvis du vil finne ut hvordan de samler inn, bruker og deler personopplysningene dine.

Hvordan oppdaterer vi denne personvernerklæringen?

Vi vil oppdatere denne personvernerklæringen av og til. Eventuelle endringer trer i kraft når vi publiserer den reviderte personvernerklæringen på karriereportalen vår. Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert på datoen "Sist oppdatert" som vist ovenfor. Hvis det er foretatt vesentlige endringer, gir vi et mer fremtredende varsel for informere deg om endringene.