Privacy centre

GSK Privacycentrum

Welkom. Wij hechten waarde aan uw privacy. Lees meer over onze procedures en uw rechten.

 

a

Hieronder vindt u onze belangrijkste privacyverklaringen. Wijzig indien nodig uw locatie hierboven en selecteer de voor u meest relevante privacyverklaring.

Privacyverklaring gezondheidsprofessionals

Belgie

Laatst gewijzigd op : 18 oktober 2021

 

Deze privacyverklaring is bestemd voor gezondheidsprofessionals en andere deskundigen die met GSK samenwerken.

Wij begrijpen dat privacy belangrijk voor u is. Wij stellen alles in het werk om uw persoonsgegevens zorgvuldig en integer te behandelen.

In onze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe we die verzamelen. Ze legt ook uit waarvoor we uw persoonsgegevens gebruiken en hoe we uw persoonsgegevens beschermen en beveiligen. Deze privacyverklaring legt onze algemene praktijken uit. Wanneer de lokale wet- of regelgeving echter vereist dat we gegevens op een andere manier verwerken, of ons van een dergelijke verwerking onthouden, zullen we altijd voldoen aan de toepasselijke lokale wetgeving.

GlaxoSmithKline hecht veel waarde aan uw privacy. Wanneer we ‘GSK’, ‘wij’, ‘we’, ‘ons’ of ‘onze’ zeggen, is dat degene naar wie we verwijzen.

Persoonsgegevens betekent alle gegevens of elk gegeven die/dat u direct (bv. uw naam) of indirect (bv. een uniek ID-nummer) zouden/zou kunnen identificeren.

In deze privacyverklaring leggen we het volgende uit:

Wie is de verwerkingsverantwoordelijk van uw persoonsgegevens?

GSK Services Unlimited (GSK House, 980 Great West Road, Brentford, TW8 9GS, Verenigd Koninkrijk), samen met het lokale GSK-bedrijf dat een relatie met u heeft, zijn de verwerkingsverantwoordelijken van uw persoonsgegevens. Voor meer informatie over het relevante GSK-bedrijf, klik hier, waar u ook de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming (indien van toepassing) voor uw land kunt vinden.

Contactgegevens en uw privacycontactpunt

Als u uw rechten wilt uitoefenen, vragen hebt over deze privacyverklaring, meer informatie nodig hebt of een probleem aan de orde wilt stellen, kunt u de gegevens van elk lokaal privacycontactpunt hier vinden.

Welke persoonsgegevens verzamelen we over u?

De persoonsgegevens die we verzamelen en verwerken, kunnen het volgende omvatten:

 • basisgegevens - uw naam, familienaam (inclusief voorvoegsel of titel), alias, gender, leeftijd of geboortedatum en uw voorkeurstaal;
 • contactgegevens - gegevens waarmee we contact met u kunnen opnemen, zoals uw persoonlijke of zakelijke e-mail, postadres, telefoonnummers en profiel op een socialmediaplatform;
 • beroepsinformatie en -ervaring - gegevens met betrekking tot uw kwalificaties, expertisegebieden, plaats van vestiging, beroepsregistratienummer en artsennummer;
 • financiële gegevens - uw bankrekeningnummer, krediet- of debetkaartnummers en andere financiële en vergoedingsgegevens;
 • technische gegevens en informatie over netwerkactiviteiten - gegevens over uw apparaat en uw gebruik van onze websites, apps en systemen, zoals uw IP-adres, apparaat-ID, hardwaremodel en -versie, mobielnetwerkinformatie, besturingssysteem en andere online identificatoren, type browser, browsegeschiedenis, zoekgeschiedenis, toegangstijd, bekeken pagina's, aangeklikte URL's, ingediende formulieren en fysieke locatie;
 • conflicten - omstandigheden die een belangenconflict kunnen veroorzaken - zoals de vraag of u of een naast familielid een functionaris of werknemer van een politieke partij, kandidaat voor een openbaar ambt bent/is of een functie in de regering uitoefent;
 • reisgerelateerde en andere identificatiegegevens - waaronder uw rijksregisternummer, paspoortnummer, rijbewijsnummer, fiscaal identificatienummer en reisvoorkeuren;
 • gegevens over uw loopbaan en/of andere informatie - waaronder uw cv, foto, academische gegevens en uw interesses (zoals eventuele specifieke gezondheidsonderwerpen waarover u bij GSK informatie aanvraagt); en
 • productgebruik - gegevens over uw gebruik van onze producten, uw interacties met ons, uw voorkeursmethode voor communicatie met ons en diensten die u mogelijk gebruikt.

U kunt ervoor kiezen om ons geen persoonsgegevens te verstrekken wanneer wij u daar om vragen. Als u besluit om ons uw persoonsgegevens niet te geven, kan dit onze relatie met u beperken. Zo kan het zijn dat wij u de door u gevraagde diensten niet kunnen leveren.

Hoe verzamelen we uw persoonsgegevens?

Rechtstreeks van u wanneer u:

 • een account en profiel aanmaakt op de GSK Pro Portal of andere GSK-websites, -apps en -systemen;
 • uw socialmediaprofiel gebruikt of deelt om contact op te nemen met GSK;
 • zich bij ons registreert om de authenticatiediensten van GSK te gebruiken;
 • GSK Pro Portal of andere GSK-websites, -apps en -systemen gebruikt;
 • zich bij ons aanmeldt om promotiemateriaal te ontvangen;
 • in gesprek gaat met een van onze handelsvertegenwoordigers, medical science liaisons of callcenters;
 • contact opneemt voor ondersteuning of om feedback te geven;
 • een online evenement zoals een webcast bijwoont;
 • antwoordt op eventuele onderzoeken waaraan u deelneemt;
 • bijwerkingen of medische informatieverzoeken met ons deelt; en
 • offline vergaderingen bijwoont, zoals adviesraden of conferenties.

Uit andere bronnen:

 • gegevensbedrijven die informatiediensten verlenen in de gezondheidszorg (zoals aPureBase, IQVIA en Wilmington Healthcare);
 • publiek toegankelijke bronnen;
 • gezamenlijke marketingpartners;
 • marketingaanbieders;
 • zorgverlenersgidsen;
 • uw patiënten (als u ons hebt gemeld dat u hun zorgverlener bent);
 • patiëntenorganisaties;
 • agentschappen voor evenementenbeheer;
 • reisagentschappen;
 • professionele socialmediaplatforms zoals LinkedIn; en
 • wanneer u online over ons praat, zoals wanneer u een GSK-product noemt in een tweet.

Als u uw socialmedia-account aan uw GSK Pro Portal of ander GSK portal-account koppelt, deelt u bepaalde persoonsgegevens van uw socialmedia-account met ons. Het kan gaan om uw naam, e-mailadres, foto, lijst met socialmediacontacten en alle andere gegevens die u voor ons toegankelijk maakt wanneer u uw socialmedia-account aan uw GSK Pro Portal- of ander GSK portal-account koppelt.

We combineren ook gegevens over u uit verschillende bronnen, zoals de gegevens die u aan ons verstrekt en persoonsgegevens die wordt verzameld tijdens uw relatie met ons.

Op welke manier gebruiken we uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de doeleinden die wij hieronder in deze privacyverklaring hebben beschreven of voor doeleinden die redelijkerwijs verenigbaar zijn met de beschreven doeleinden.

Om onze relatie met u te beheren.

Wij zullen uw persoonsgegevens gebruiken om:

 • onze producten en diensten aan u te leveren;
 • online diensten te leveren zoals webcasts, werkgelegenheidskansen en financiële resultaten;
 • uw account op de GSK Pro Portal of een ander GSK-portal te beheren en uw professionele registratie te valideren;
 • uw vragen te beantwoorden en u informatie te geven wanneer u daar om vraagt of wanneer wij denken dat onze producten en diensten interessant voor u kunnen zijn. Als we van plan zijn om elektronische marketing met u te delen, zullen we u waar nodig om toestemming vragen en u kunt altijd uitschrijven; u te vergoeden voor onkosten of u te betalen voor diensten die u verleent;
 • u uit te nodigen om feedback te geven, deel te nemen aan onderzoek en enquêtes of evenementen bij te wonen;
 • uw ervaring bij de interactie met GSK te personaliseren;
 • afspraken met handelsvertegenwoordigers of medical science liaisons te plannen;
 • de bijwerkingen waarover u ons informeert te rapporteren; en
 • analyses, marktonderzoek en segmentatie uit te voeren om uw voorkeuren te begrijpen, onze producten en diensten en onze communicatie aan u te verbeteren.

Om onze processen en bedrijfsactiviteiten te beheren en te verbeteren.

Wij zullen uw persoonsgegevens gebruiken om:

 • de veiligheid van onze netwerk- en informatiesystemen te beheren;
 • ons personeelsbestand efficiënt te managen;
 • te reageren op meldingen die u maakt over een mogelijk neveneffect van een van onze producten en om de veiligheid van onze producten op te volgen;
 • gegevens bij te houden over onze relatie met gezondheidsprofessionals;
 • gegevensanalyses, audits en onderzoek uit te voeren om ons te helpen onze digitale GSK-platforms, -content en -diensten te leveren en te verbeteren;
 • trends, gebruik en activiteiten in verband met onze producten en diensten op te volgen en te analyseren om inzicht te krijgen in welke delen van onze digitale platformen en diensten het interessantst zijn en om het ontwerp en de inhoud van onze platformen te verbeteren; en
 • managementrapportage en -analyse, waaronder analyses en metrics, voor te bereiden en uit te voeren.

Om andere doeleinden te bereiken.

Wij zullen uw persoonsgegevens gebruiken om:

 • de toepasselijke wet- en regelgeving te volgen;
 • te reageren op verzoeken van bevoegde overheidsinstanties;
 • u te informeren over wijzigingen in onze voorwaarden en beleid;
 • de rechten van GSK uit te oefenen of te verdedigen tegen potentiële, dreigende of daadwerkelijke rechtszaken;
 • onderzoek te doen naar en actie te ondernemen tegen illegaal of schadelijk gedrag van gebruikers;
 • GSK, uw vitale belangen of die van een ander persoon te beschermen;
 • Om elke overdracht van waarde aan u bekend te maken in verband met deskundige diensten die u aan ons verleent;
 • Ten behoeve van het auteurschap van een wetenschappelijke publicatie;
 • inzicht en feedback te verkrijgen over onze producten en diensten om die te wijzigen of te verbeteren, door informatie van externe bronnen zoals Google, Facebook en Twitter (en andere) te analyseren; en
 • wanneer we ons bedrijf geheel of gedeeltelijk verkopen, afstaan of overdragen.

Waarom mogen we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken?

We mogen uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken wanneer een van de volgende redenen van toepassing is:

 • om stappen te ondernemen alvorens een contract aan te gaan of een contract uit te voeren;
 • om de wet te volgen, bijvoorbeeld:
  • verplichtingen op het gebied van wettelijke controle en rapportage waarbij registers worden bijgehouden, waaronder die met betrekking tot bijwerkingen, productklachten en productveiligheid; en
  • voldoen aan de verplichtingen inzake corruptiebestrijding en transparantie;
 • u hebt ons uitdrukkelijk toelating gegeven wanneer die toestemming verplicht is (de wet noemt het ‘toestemming’). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Normaal gesproken hebben we uw toestemming nodig in de volgende omstandigheden:
  • het plaatsen van cookies op uw apparaat om te weten te komen hoe u onze websites gebruikt, zodat we kunnen personaliseren wat u ziet door de inhoud en meldingen af te stemmen op de zaken waarin u geïnteresseerd bent;
  • bepaalde situaties waarin u gevoelige informatie over uzelf deelt, zoals uw gezondheid;
  • voordat we u bepaalde elektronische marketingcommunicatie sturen; en
  • in elke andere situatie waarin de verwerking van persoonsgegevens afhankelijk is van uw toestemming.
 • we moeten uw persoonsgegevens gebruiken voor legitieme bedrijfsdoeleinden, bijvoorbeeld om ons in staat te stellen ons bedrijf succesvol te beheren. Dat zijn:
  • directmarketingmateriaal naar u te sturen (u heeft altijd het recht om uit te schrijven voor marketing- en promotionele communicatie);
  • audits en interne onderzoeken uit te voeren en intern beleid inzake anticorruptie en belangenvermenging na te leven;
  • onze IT- en communicatiesystemen en -netwerken te beheren;
  • onze bedrijfsactiviteiten te plannen en te verbeteren;
  • opleidingen te organiseren en feedback te verzamelen voor het waarborgen van kwaliteitscontrole;
  • onze rechten, privacy, veiligheid of eigendommen en/of die van onze verbonden ondernemingen, u of anderen te beschermen;
  • de functionaliteit van de diensten die wij u leveren te bieden, waaronder het regelen van toegang tot uw geregistreerde account, en gerelateerde klantenservice te bieden;
  • te controleren of u in aanmerking komt voor toegang tot bepaalde producten, diensten en gegevens die alleen kunnen worden verstrekt aan gezondheidsprofessionals met een vergunning of andere achtergrondcontroles uit te voeren om ervoor te zorgen dat we niet worden verhinderd om met u te werken;
  • uw voorkeuren te analyseren of te voorspellen om geaggregeerde trends vast te stellen voor het ontwikkelen, verbeteren of aanpassen van onze producten, diensten en bedrijfsactiviteiten;
  • met u te interageren via online digitale adviesforums en u de mogelijkheid te bieden berichten naar een andere persoon te sturen als u daarvoor kiest;
  • te reageren op uw vragen of verzoeken, waaronder verzoeken om monsters, en die te behandelen;
  • administratieve informatie naar u te sturen, zoals wijzigingen in onze voorwaarden en ons beleid;
  • uw transacties te voltooien en gerelateerde klantenservice te leveren;
  • Om te voldoen aan onze transparantieverplichtingen;
  • een database tot stand te brengen en te onderhouden om uw professionele expertise en meningen en, indien van toepassing, onze vroegere interacties, vast te stellen en op basis daarvan met u contact op te nemen; en
  • u te bereiken om informatie over onze producten te verstrekken of om input te vragen voor enquêtes over onze producten of diensten;
 • voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of -procedure;
 • uw vitale belangen of die van anderen te beschermen; en
 • omdat het noodzakelijk is om redenen van zwaarwegend openbaar belang, op basis van de toepasselijke wetgeving.

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

We willen er zeker van zijn dat uw persoonsgegevens niet worden gedeeld met of gebruikt door personen die ze niet mogen zien. We hanteren verschillende beveiligingsmaatregelen en -technologieën om uw persoonsgegevens te beschermen.

We kiezen zorgvuldig dienstverleners om mee samen te werken en controleren of ze beveiligingsmaatregelen en -technologieën hebben om uw persoonsgegevens te beschermen.

Er zijn echter geen garanties dat een gegevenstransmissie- of opslagsysteem 100% veilig is. Als u reden hebt om aan te nemen dat uw interactie met ons niet langer veilig is, meld ons dit dan onmiddellijk via de contactgegevens in rubriek ‘Contactgegevens en uw privacycontactpunt’.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens?

U hebt rechten waarop wij moeten wijzen. De rechten waarover u beschikt hangen af van onze reden voor het verwerken van uw persoonsgegevens en de lokale wetgeving in uw rechtsgebied, en er zijn uitzonderingen op sommige rechten. Afhankelijk daarvan hebt u mogelijk het recht om:

 • uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden in te trekken;
 • GSK vragen te stellen over de verwerking van uw persoonsgegevens, zoals de vraag om een kopie te krijgen van uw persoonsgegevens;
 • ons te vragen om gegevens die u onjuist of onvolledig acht te corrigeren;
 • ons te vragen om uw persoonsgegevens te wissen;
 • ons te vragen om de verwerking van uw gegevens te beperken;
 • bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens;
 • ons te vragen om gegevens die u ons hebt gegeven over te dragen van de ene organisatie naar de andere, of om die aan u te geven; en
 • een klacht in te dienen bij uw plaatselijke gegevensbeschermingsautoriteit.

Hoe u ons kunt bereiken om ons één van de volgende zaken te vragen, vindt u in rubriek ‘Contactgegevens en uw privacycontactpunt’.

Voor uw bescherming en om de privacy van anderen te beschermen, kan het nodig zijn dat we uw identiteit moeten controleren voordat we kunnen doen wat u hebt gevraagd.

Wanneer we op uw toestemming hebben vertrouwd om uw persoonsgegevens te gebruiken en u die toestemming later intrekt, is het mogelijk dat we sommige activiteiten die zijn beschreven in ‘Op welke manier gebruiken we uw persoonsgegevens?’ niet kunnen voltooien.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

In sommige rechtsgebieden zijn wij wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens gedurende bepaalde perioden te bewaren. Hoe lang hangt af van de specifieke wettelijke vereisten van het rechtsgebied waar u zich bevindt wanneer u uw gegevens met ons deelt.

We zullen uw persoonsgegevens altijd bewaren voor de periode die de wet vereist en de gevallen dat we dat moeten doen in verband met juridische stappen of een onderzoek waarbij GSK betrokken is. Anders zullen we uw persoonlijke gegevens bewaren zolang we een relatie met u hebben, om een vraag of verzoek van u te beantwoorden of te verwerken of als we u een productmonster hebben gestuurd.

Met wie delen we uw persoonsgegevens?

Wij delen uw persoonsgegevens aan personen die daarvan op de hoogte moeten zijn, voor zover dat nodig is om de wet- en regelgeving na te leven en in het kader van het beheer van onze relatie met u.

We delen uw persoonsgegevens alleen met teams in onze GSK-bedrijven en verbonden ondernemingen die die gegevens nodig hebben om hun werk te kunnen doen. Klik op deze link voor een lijst van onze verbonden ondernemingen en hun locaties.

In sommige landen wordt onze relatie met u beheerd door gespecialiseerde dienstverleners. Wij delen uw persoonsgegevens met hun mensen en teams die dat als onderdeel van hun werk moeten zien.

We zullen uw persoonsgegevens ook delen met andere entiteiten, bijvoorbeeld:

 • evenementenkantoren;
 • marketingkantoren;
 • technologieleveranciers die met ons samenwerken om onze websites, digitale forums en apps te ontwikkelen en te verbeteren;
 • mediadienstverleners die met ons samenwerken;
 • dienstverleners in de gezondheidszorg die met ons samenwerken;
 • elke entiteit die ons of een deel van ons bedrijf of onze merken zou overnemen;
 • leveranciers die meldingen van bijwerkingen beheren;
 • Brancheverenigingen;
 • lokale of buitenlandse regelgevende instanties, rechtbanken, overheden en wetshandhavingsinstanties; en
 • professionele adviseurs, zoals auditors, accountants en advocaten

In welke gevallen geven we uw persoonsgegevens door buiten uw eigen land?

We zijn actief in de hele wereld. Daarom is het mogelijk dat we uw persoonsgegevens moeten doorgeven en gebruiken buiten het land waar we ze van u verzamelen. Dat kan onder meer in de volgende landen zijn: Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, India en landen binnen de Europese Unie. We implementeren passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen wanneer we uw persoonsgegevens doorgeven buiten uw eigen land, zoals overeenkomsten voor gegevensoverdracht waarin standaardclausules voor gegevensbescherming zijn opgenomen. De wetgeving inzake gegevensbescherming in de landen waaraan wij de gegevens doorgeven, is mogelijk niet dezelfde als de wetgeving in uw eigen land. Wethandhavingsinstanties, regelgevende instanties, veiligheidsautoriteiten of rechtbanken in de landen waaraan wij uw persoonsgegevens doorgeven, kunnen het recht hebben om uw persoonsgegevens in te zien.

Aanvullende informatie indien u zich in de Europese Economische Ruimte (EER) bevindt

De Europese Commissie erkent dat sommige landen buiten de EER vergelijkbare normen voor gegevensbescherming hanteren. De volledige lijst van die landen is hier beschikbaar.

Als wij uw persoonsgegevens doorgeven aan een land dat niet op die lijst staat, doen wij dat op basis van onze binding corporate rules en modelcontractbepalingen die door de Europese Commissie zijn aangenomen. Daarmee kunnen we internationale doorgiften van persoonsgegevens uitvoeren binnen onze groep van bedrijven en voldoen aan de wetgeving inzake gegevensbescherming van de Europese Unie en de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Gegevens over kinderen

Onze diensten zijn niet gericht op kinderen en we verzamelen niet bewust persoonsgegevens van kinderen, behalve zoals toegestaan of vereist door de toepasselijke wetgeving.

Cookies, Website en Applicatiegegevens; Gebruik voor Analytics en Marketing

Onze websites kunnen gebruik maken van cookies en soortgelijke technologieën. U kunt ervoor kiezen om cookies te accepteren of te weigeren. Indien u ervoor kiest om cookies te weigeren is het mogelijk dat niet alle elementen van onze websites, apps en diensten werken zoals bedoeld en dat uw ervaring kan worden beïnvloed.

Voor zover uw lokale wetgeving de door cookies en andere technologieën verzamelde informatie als persoonsgegevens beschouwt, zullen wij die gegevens behandelen volgens de normen die in deze privacyverklaring zijn vastgelegd.

We verzamelen informatie over het type browser en besturingssysteem van uw computer, websites die u voor en na uw bezoek aan onze websites hebt bezocht, standaard serverloggegevens, Internet Protocol (IP)-adressen, locatiegegevens, serviceprovider voor mobiele telefoons en het besturingssysteem van de mobiele telefoon. We gebruiken die informatie om te begrijpen hoe onze bezoekers onze websites en mobiele applicaties gebruiken, zodat we die, de diensten die we aanbieden en onze reclame kunnen verbeteren. We kunnen die informatie ook delen met andere bedrijven binnen de GSK-groep en met andere derden. Sommige van onze websites maken gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google, Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van cookies om gebruikspatronen te analyseren en kan informatie verzamelen over uw gebruik van de website, waaronder uw IP-adres. Meer informatie over Google Analytics vindt u hier. Als u wilt uitschrijven voor het gebruik van uw gegevens door Google Analytics, kunt u hier klikken.

We maken ook gebruik van remarketingdiensten die door onze reclamepartners worden aangeboden om advertenties voor bezoekers van hun advertentienetwerken (d.w.z. andere websites dan die van GSK) te personaliseren. Op die pagina's kunt u advertenties te zien krijgen die verwijzen naar uw eerdere interacties met GSK. Om de personalisatie van advertenties die door Google worden aangeboden uit te schakelen, klikt u hier. Om de personalisatie van advertenties die door Facebook worden aangeboden uit te schakelen, klikt u hier. Veel bedrijven die op interesse gebaseerde advertenties tonen zijn lid van het Network Advertising Initiative (‘NAI’), de Digital Advertising Alliance (‘DAA’) of de European Interactive Digital Advertising Alliance (‘EDAA’). Om uit te schrijven voor op interesse gebaseerde reclame door leden van die initiatieven, kunt u hun websites bezoeken op https://optout.networkadvertising.org/, https://optout.networkadvertising.org, https://optout.aboutads.info/ en https://www.youronlinechoices.com/.

We kunnen de gegevens die u met ons deelt gebruiken om beslissingen te nemen over uw interesses en voorkeuren, zodat we het marketingmateriaal dat we u sturen relevanter kunnen maken. We kunnen de informatie die we over u hebben ook combineren met gegevens over uw interesses of demografische gegevens die derden online en offline van u hebben verzameld, om uw ervaring te personaliseren en ons marketingmateriaal verder op maat te maken. U hebt bepaalde rechten op dat vlak - zie 'Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens?' hierboven voor meer informatie.

We maken gebruik van custom audience-tools van Facebook. Zo kunnen we u gepersonaliseerde reclame aanbieden wanneer u de platformen van Facebook gebruikt door het e-mailadres dat wij van u hebben te koppelen aan het e-mailadres dat Facebook van u heeft, om u de meest relevante GSK-advertenties te laten zien. We doen dat alleen als u ons daar toestemming voor heeft gegeven. Soms gebruiken we ook informatie over u om look-alike-modellen te bouwen. Zo kunnen we een vergelijkbaar publiek van potentiële klanten (die mogelijk vergelijkbare interesses of demografische gegevens hebben als u) genereren via reclameplatformen zoals Facebook of Google, op basis van gegevens van andere mensen waarover het reclameplatform beschikt. Meestal betekent dat dat we uw e-mailadres met onze reclamepartners delen. Als u wilt uitschrijven voor een vergelijkbaar publiek in Google, kan dat hier.

Hoe werken we deze privacyverklaring bij?

We zullen deze privacyverklaring geregeld updaten. Eventuele wijzigingen worden van kracht wanneer we de herziene privacyverklaring op ons Privacycentrum plaatsen. Deze privacyverklaring werd voor het laatst bijgewerkt op de hogervermelde datum na “Laatst bijgewerkt”. Als er belangrijke wijzigingen zijn, zullen we een opvallendere melding sturen om u te laten weten wat de wijzigingen zijn.

Onze verantwoordelijkheid voor websites die wij niet bezitten of controleren

Onze GSK Pro Portal en andere GSK-portals en -websites kunnen links bevatten naar websites of mobiele applicaties die wij niet bezitten of beheren. Deze privacyverklaring gaat daar niet over. Lees de privacyverklaringen op die websites en mobiele applicaties als u wilt weten hoe ze uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en delen.