Privacy centre

GSK — Centrum ochrony prywatności

Witamy. Traktujemy nasze zobowiązania względem zapewnienia prywatności danych bardzo poważnie. Dowiedz się więcej o stosowanych przez nas praktykach oraz przysługujących Ci prawach.

 

a

Zasady ochrony prywatności GSK

W GSK chronimy prawa i wartości wszystkich osób, w tym pacjentów, HCP oraz pracowników GSK i przestrzegamy tych praw. Zasady ochrony prywatności GSK stanowią inspirację naszych działań w zakresie wykorzystywania danych osobowych.

Privacy Principles banner

 1. Be respectful
  Przestrzegamy zasad prywatności naszych pacjentów, HCP i pracowników GSK. Wzbudzamy zaufanie i postępujemy rozważnie, gdy wykorzystujemy dane osobowe.

 2. Be transparent
  Gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe w sposób uczciwy, jasny i zrozumiały.

 3. Be specific
  Wykorzystujemy dane osobowe do celów, do których GSK rzeczywiście ich potrzebuje i żadnych innych, i nie przetwarzamy ich w sposób niezgodny z tymi celami.

 4. Be secure
  Chronimy dane osobowe poprzez wdrażanie odpowiednich zabezpieczeń.