Privacy centre

GSK Centar za privatnost

Dobro došli. Mi ozbiljno shvatamo našu obavezu u vezi sa privatnošću podataka. Saznajte više o našim praksama i vašim pravima.

 

a

Kompanija GSK razume da vam je privatnost važna te je posvećena postupanju sa vašim ličnim informacijama pažljivo i sa integritetom u skladu sa dole navedenim Principima privatnosti  

Principi privatnosti kompanije GSK  

 1. Transparentni smo u vezi sa ličnim informacijama koje prikupljamo
  Želimo da razumete koje informacije prikupljamo, zašto ih prikupljamo i kako ih koristimo. Cilj nam je da ovo objasnimo jasnim, jednostavnim jezikom.

 2. Vaše lične informacije koristimo samo u određene svrhe
  Vaše lične informacije koristićemo samo u određene svrhe opisane u našim obaveštenjima o privatnosti i nećemo ih koristiti na način koji nije u skladu sa tim svrhama.

 3. Prikupljamo samo minimum potrebnih ličnih informacija
  Cilj nam je da prikupljamo samo minimalnu količinu ličnih informacija koje su nam potrebne.

 4. Vaše lične informacije držimo tačnim i ažuriranim
  Cilj nam je da ispravimo lične informacije koje nisu tačne. Ako zatražite da ih obrišemo, cilj nam je da to i uradimo u zavisnosti od svrhe za koju ih prikupljamo.

 5. Ne zadržavamo vaše lične informacije duže nego što je potrebno
  Ne želimo da zadržavamo vaše lične informacije duže nego što je potrebno, i obrisaćemo ih kada nam više nisu potrebne.

 6. Štitimo vaše lične informacije
  Cilj nam je da primenimo odgovarajuće mere bezbednosti kako bismo zaštitili vaše lične informacije.

 7. Odgovorni smo
  Preuzimamo odgovornost i imamo procese koji nam omogućavaju da pokažemo da se pridržavamo naših Principa privatnosti.