ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว

ปรับให้เป็นปัจจุบันครั้งล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2561

เราให้ความสำคัญกับความสามารถของเราในการให้ข้อมูลแก่ท่านผ่านการสื่อสารกับท่าน ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารแบบตัวต่อตัว หรือผ่านแพลตฟอร์มดิจิตอลของเรา (เช่น โมบายแอพพลิเคชั่นและเว็บไซต์ต่างๆ ของเรา) หรือผ่านวิธีหนึ่งวิธีใดที่ท่านสามารถเลือกใช้เพื่อสื่อสารกับเรา

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อธิบายวิธีการที่แกล็กโซสมิทไคล์นและกลุ่มบริษัทของแกล็กโซสมิทไคล์น (“GSK” “เรา” และ “พวกเรา”) เก็บรวบรวม ใช้ และแบ่งปัน ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวท่านที่ท่านได้ให้เรา หรือที่เราอาจจะได้รับมา หรือทำให้เกิดขึ้นด้วยวิธีการอื่น กรุณาใช้เวลาสักครู่เพื่อตรวจพิจารณาประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และถ้าท่านมีข้อสงสัยประการใด ท่านสามารถติดต่อเราได้โดยผ่านวิธีการใดวิธีการหนึ่งที่กำหนดไว้ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลในการติดต่อ GSK” ด้านล่าง

เราอาจเปลี่ยนแปลงประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นครั้งคราว เราจึงสนับสนุนให้ท่านตรวจพิจารณาประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะๆ

สารบัญ

1. ข้อมูลส่วนบุคคลอะไรที่เราเก็บรวบรวม และเราได้ข้อมูลนั้นมาจากไหน?

2. เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร?

3. เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นบางครั้ง

4. เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานเท่าไร?

5. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะมีความปลอดภัยเพียงไร?

6. ใช้สิทธิ์ของท่านภายใต้ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

7. คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น

8. การทำให้ท่านควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้

9. การติดต่อเรา

1. ข้อมูลส่วนบุคคลอะไรที่เราเก็บรวบรวม และเราได้ข้อมูลนั้นมาจากไหน?

บุคลากรทางการแพทย์

ถ้าท่านเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่ติดต่อสื่อสารกับเราในการปฏิบัติหน้าที่ทางวิชาชีพของท่าน ข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับท่านที่เราเก็บรวมรวม ได้แก่:

 • ชื่อของท่าน
 • ที่อยู่ทางอีเมลและที่อยู่ทางไปรษณีย์
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • วันเกิดและอายุ
 • เพศ
 • วิธีการติดต่อที่พึงพอใจ
 • ภาษา
 • รายละเอียดเกี่ยวกับอาชีพของท่าน (เช่น การศึกษา อาชีพ/ตำแหน่ง/บทบาทหน้าที่ โรงพยาบาล ความชำนาญพิเศษทางการแพทย์ และหมายเลขผู้ประกอบโรคศิลปะ หรือหมายเลขบัตรที่รัฐบาลออกให้)
 • ข้อมูลบางประการจากบัญชีโซเชี่ยลมีเดียของท่านที่ท่านเลือกใช้เพื่อเชื่อมต่อบัญชีโซเชี่ยลมีเดียของท่านกับบัญชี GSK ของท่าน
 • ข้อมูลกิจกรรม เช่น ได้มีการเปิดอีเมลที่เราส่งให้ท่านหรือไม่ หรือท่านยอมรับคำเชิญเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ (webinar) หรือไม่
 • ข้อมูลจากการที่ท่านเข้าเยือนเว็บไซต์ของเรา รวมทั้งประเภทเบราส์เซอร์และระบบปฏิบัติการที่ท่านใช้ ระยะเวลาที่เข้าเยือน จำนวนหน้าที่เข้าชม จำนวน URL ที่คลิกเปิดเข้าไป ที่อยู่ IP ของท่าน และหน้าที่ท่านเข้าไปเยือนก่อนเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา
 • ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ รวมทั้งตัวระบุอุปกรณ์ที่มีลักษณะเฉพาะ โมเดลฮาร์ดแวร์ ระบบปฏิบัติการและรุ่นของระบบปฏิบัติการ และข้อมูลเครือข่ายเคลื่อนที่ และ
 • การตอบแบบสอบถามใดๆ ของท่านที่ท่านอาจเลือกเข้าไปมีส่วนร่วม รวมทั้งการตอบแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับโรคและการปฏิบัติ (เช่น ประมาณการจำนวนผู้ป่วยที่ท่านได้พบซึ่งมีภาวะบางประการ) 

เราจะขอรับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านได้อย่างไร?

บุคลากรทางการแพทย์

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระหว่างการติดตามผลเครื่องมือและบริการด้านเทคโนโลยีของเรา รวมทั้งการติดต่อสื่อสารทางอีเมลที่ส่งถึงและส่งจาก GSK นอกเหนือจากที่กล่าวมาเราเก็บรวบรวมและทำให้เกิดข้อมูลเกี่ยวกับท่านเมื่อท่านให้ข้อมูลแก่เราหรือสื่อสารกับเราโดยตรง ตัวอย่างเช่น เมื่อท่านลงทะเบียนบนหนึ่งในแพลตฟอร์มดิจิตอลของเรา ทำการติดต่อกับหนึ่งในผู้แทนจำหน่ายของเรา เข้าร่วมงานที่เราเป็นเจ้าภาพหรืองานที่เราเข้าไปร่วม และเมื่อท่านติดต่อเพื่อสนับสนุนลูกค้า (When you get in touch for customer support)หรือเพื่อให้ความเห็นกลับมา (to provide feedback) เรายังอาจได้รับข้อมูลด้านวิชาชีพเกี่ยวกับท่านจากแหล่งอื่นอีกด้วย เช่น แหล่งข้อมูลข่าวสารของผู้ให้บริการด้านสุขภาพจากภายนอก (รวมถึงแหล่งข้อมูลสาธารณะ) บริษัทโซเชี่ยลมีเดียตามขั้นตอนวิธีการอนุญาตของบริษัทเหล่านั้น (เช่น ตอนที่ท่านได้เชื่อมต่อบัญชี GSK ของท่านเข้ากับบัญชีโซเชี่ยลมีเดียของท่าน) และผู้ป่วยของท่าน (เช่น ตอนที่ผู้ป่วยเหล่านั้นได้บอกเราว่าท่านเป็นผู้ให้บริการด้านสุขภาพของพวกเขา) ทั้งนี้ เราอาจจะผสมผสานข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่เราได้มาจากแหล่งต่างๆ เข้าด้วยกัน รวมทั้งข้อมูลที่ท่านได้ให้เราไว้ 

2. เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร?

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อ:

ก. ให้บริการต่างๆ แก่ท่าน ได้แก่:

 • เพื่อปรับเนื้อหาบนแพลตฟอร์มดิจิตอลของเราให้ตรงกับโปรไฟล์ผู้ใช้ หรือความชอบและไม่ชอบของท่าน และเพื่อปรับปรุงการบริการของเราให้ดีขึ้น
 • เพื่อให้ข้อมูลแก่ท่านรวมทั้งการติดต่อสื่อสารเรื่องการตลาดผ่านช่องทางต่างๆ ที่ท่านเลือก ตัวอย่างเช่น ทางอีเมลหรือโดยการสัมมนาออนไลน์ และ
 • เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติทางวิชาชีพและความสนใจของท่าน ในกรณีที่ท่านเป็นบุคลากรทางการแพทย์

ข. ติดต่อและสื่อสารกับท่าน รวมทั้ง:

 • เพื่อตอบคำถามหรือคำขอรับบริการของท่าน และขอความคิดเห็นจากท่าน
 • เพื่อส่งประกาศสำคัญ เช่น การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายของเรา และ
 • เพื่อส่งประกาศด้านเทคนิค ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน การแจ้งเตือนและการสนับสนุนเรื่องการรักษาความปลอดภัย และข้อความการดูแลระบบ

ค. บริหารจัดการเรื่องการดำเนินการแต่ละวันของเรา ได้แก่:

 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ คำแนะนำ หลักเกณฑ์ และกฎระเบียบด้านอุตสาหกรรม/วิชาชีพ ที่บังคับใช้ได้
 • เพื่อปฏิบัติตามคำสั่งหรือคำขอที่จัดทำโดยหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศและต่างประเทศ รัฐบาล ศาล และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และเพื่อปฏิบัติตามกระบวนการของศาลหรือที่เกี่ยวข้องกับคดีความใดๆ และ
 • เพื่อตรวจสอบและดำเนินการกับผู้ใช้ที่ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ของเรา หรือผู้ใช้ที่มีพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายหรือเป็นอันตรายต่อผู้อื่นหรือทรัพย์สินของผู้อื่น

ง. ปรับปรุงการดำเนินการแต่ละวันของเราให้ดีขึ้น ได้แก่:

 • เพื่อวัตถุประสงค์ภายใน เช่น การสอบบัญชี การวิเคราะห์ข้อมูล และการวิจัย เพื่อช่วยให้เราส่งมอบและปรับปรุงแพลตฟอร์มดิจิตอล เนื้อหา และการบริการของเราได้
 • เพื่อตรวจติดตามและวิเคราะห์กระแส การใช้งาน และกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการของเรา เพื่อทำความเข้าใจว่าส่วนใดในแพลตฟอร์มดิจิตอลและการบริการของเราน่าสนใจมากที่สุด และเพื่อปรับปรุงการออกแบบและเนื้อหาในแพลตฟอร์มของเรา และ
 • เพื่อให้แน่ใจว่าเรามีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันในการติดต่อใท่าน

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนพื้นฐานใด?

 • เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมาย: การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านช่วยให้เราดำเนินการและปรับปรุงธุรกิจของเราให้ดีขึ้น และลดการติดขัดในบริการที่เราอาจเสนอให้แก่ท่าน นอกจากนี้ยังช่วยให้เราสามารถทำการติดต่อสื่อสารกับท่านได้ตรงประเด็นและเกี่ยวข้องกับท่านได้มากขึ้น และเพื่อทำให้ประสบการณ์ของท่านในเรื่องผลิตภัณฑ์และบริการของเราเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 • เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันตามกฎหมายของเราและความต้องการอื่นๆ สำหรับข้อมูล: การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และคำแนะนำ เป็นเรื่องสำคัญสำหรับเรา และเราต้องการที่จะสามารถปฏิบัติตามสิ่งเหล่านี้ได้ ตลอดจนคำขอหรือความต้องการอื่นๆ สำหรับข้อมูลตามที่กำหนดไว้ในเอกสารฉบับนี้ สิ่งเหล่านั้นมีผลกระทบต่อวิถีทางในการดำเนินธุรกิจของเรา และช่วยให้เราทำให้ผลิตภัณฑ์และการบริการของเรามีความปลอดภัยได้มากเท่าที่เราสามารถทำได้ เมื่อเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์นี้ ขอให้มั่นใจได้ว่าเมื่อเป็นไปได้เราจะใช้มาตรการต่างๆ เพื่อปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • ความยินยอมของท่าน: ณ เวลาต่างๆ เราอาจจำเป็นที่จะต้องได้รับความยินยอมจากท่านเพื่ออนุญาตให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ตั้งแต่หนึ่งรายการขึ้นไปได้ตามที่กำหนดไว้ข้างต้น ท่านมีสิทธิ์ต่างๆ เมื่อเราทำการประมวลผลข้อมูลของท่านตามความยินยอมของท่าน ตัวอย่างเช่น ถ้าท่านไม่ต้องการเป็นหนึ่งในรายชื่อผู้รับจดหมายของเรา ท่านสามารถเลือกเพื่อออกจากรายชื่อผู้รับจดหมายได้ตลอดเวลา โดยการปฏิบัติตามคำแนะนำเรื่อง “การยกเลิกการเป็นสมาชิก (unsubscribe)” ดังปรากฎในท้ายอีเมลของเรา ถ้าท่านมีบัญชีอยู่กับเรา ท่านสามารถเลือกเพื่อออกจากรายชื่อผู้รับจดหมายได้เช่นเดียวกันโดยการตั้งค่าตามความชอบของท่าน (preference) ให้เป็นปัจจุบัน

3. บางครั้งเราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลใดๆ ดังต่อไปนี้:

 • ตัวแทนของเรา และ
 • ซัพพลายเออร์ของเรา (เช่น Gigya Inc. ซึ่งจัดหาวิธีการแก้ปัญหาด้านเทคโนโลยีให้เรา และ Wunderman Worldwide LLC ซึ่งให้บริการในการสนับสนุนเทคโนโลยี เป็นต้น)
 • ที่ปรึกษาและผู้สอบบัญชีมืออาชีพของเรา
 • เครือบริษัทของเรา
 • หน่วยงานกำกับดูแล รัฐบาล และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่างๆ
 • ศาล ศาลชำนัญพิเศษ (Tribunals) อนุญาโตตุลาการ หรือคณะกรรมการตุลาการอื่นๆ และ
 • บุคคลภายนอกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขาย การรวมตัวกัน การซื้อ หรือการปรับองค์กรทั้งหมดหรือในส่วนใดๆ ในธุรกิจของเรา หรือการดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่คล้ายกันในธุรกิจของเรา (รวมทั้งผู้ที่อาจเป็นผู้ซื้อหรือผู้ซื้อจริงในธุรกิจดังกล่าว หรือที่ปรึกษาของผู้ซื้อนั้น)

การโอนข้อมูลออกไปยังนอกประเทศบ้านเกิดของท่าน

เราอาจทำการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกไปยังนอกประเทศบ้านเกิดของท่าน ทั้งนี้ประเทศที่ทำการรับโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปนั้นอาจจะไม่เสนอการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับที่เท่ากันกับกฎหมายในประเทศบ้านเกิดของท่าน ประเทศเหล่านี้อาจจะรวมถึงประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอินเดีย ตลอดจนประเทศต่างๆ ภายในสหภาพยุโรป

เราจะดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อทำให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านยังคงได้รับการปกป้องคุ้มครองและปลอดภัยเมื่อทำการโอนออกไปนอกประเทศบ้านเกิดของท่านตามกฎหมายว่าด้วยการปกป้องคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้ได้ มาตรการเหล่านี้รวมถึงข้อตกลงการโอนข้อมูลที่ให้ดำเนินการตามมาตรฐานการปกป้องคุ้มครองข้อมูล ทั้งนี้ ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อตกลงการโอนข้อมูลได้ที่นี่

เว็บไซต์ที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของหรือไม่ได้ควบคุม

บางครั้งเราอาจจะจัดให้มีลิงค์ไปยังเว็บไซต์หรือโมบายแอพพลิเคชั่นซึ่งเราไม่ได้เป็นเจ้าของหรือไม่ได้ควบคุม ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ไม่บังคับใช้กับเว็บไซต์เหล่านั้น ถ้าท่านเลือกที่จะเข้าใช้เว็บไซต์เหล่านั้นกรุณาทำให้แน่ใจว่าท่านได้ตรวจสอบข้อความทางกฎหมายและข้อความเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่ได้โพสต์ไว้ในแต่ละเว็บไซต์หรือโมบายแอพพลิเคชั่นที่ท่านเข้าไป เพื่อทำความเข้าใจข้อปฏิบัติว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นเหล่านั้น

4. เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานเท่าไร?

เรามีนโยบายการเก็บบันทึกซึ่งกำหนดว่าเราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานเท่าไร ตามกฎเกณฑ์ทั่วไปนั้น เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตราบเท่าที่มีการกำหนดไว้ (ก) ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย (ข) เกี่ยวกับการดำเนินการตามกฎหมายหรือการตรวจสอบที่มี GSK เข้าไปเกี่ยวข้อง หรือ (ค) ให้จัดส่งข้อมูล การเข้าถึงช่องทางดิจิตอล (เช่นเว็บไซต์ของเรา) กิจกรรมของเราแก่ท่าน ตามที่ท่านร้องขอ

5.ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะมีความปลอดภัยเพียงไร?

เราใช้เทคโนโลยีและขั้นตอนวิธีการรักษาความปลอดภัยที่หลากหลายเพื่อช่วยปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมิให้มีการเข้าถึง การใช้ หรือการเปิดเผยโดยมิได้รับอนุญาต ซัพพลายเออร์ของเราได้รับการคัดเลือกอย่างรอบคอบระมัดระวังและถูกกำหนดให้ใช้มาตราการที่เหมาะสมเพื่อปกป้องคุ้มครองการรักษาความลับและการรักษาความปลอดภัยให้แก่ข้อมูลของท่าน แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าการส่งข้อมูลให้เราทางอินเตอร์เน็ตหรือโดยการเชื่อมต่อกับเครือข่ายโทรศัพท์มือถือนั้นอาจไม่ปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ ดังนั้น การส่งข้อมูลใดๆ จึงถือเป็นความเสี่ยงของท่านเอง

6. ใช้สิทธิ์ของท่านภายใต้ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

Yท่านอาจมีสิทธิ์:

 • ในการถอนความยินยอมของท่านที่ให้ไว้เพื่อการประมวลผลข้อมูลของท่าน ณ เวลาใดก็ได้ โดยที่เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อเราได้รับความยินยอมจากท่านได้
 • ในการสอบถาม GSK เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ รวมทั้งขอให้จัดส่งสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ GSK ครอบครองอยู่ได้
 • ในการขอให้ทำการแก้ไข และ/หรือ ลบทิ้งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือขอให้จำกัดหรือคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้
 • ในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกลับมาใช้ใหม่ เพื่อวัตถุประสงค์ของตัวท่านเองในการบริการต่างๆ ได้ และ
 • ในการร้องทุกข์ต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่มีอำนาจหน้าที่หรือต่อศาลยุติธรรมได้ ถ้ามีการละเมิดสิทธิในการปกป้องคุ้มครองข้อมูลของท่าน หรือท่านได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างผิดกฎหมาย

ถ้าท่านมีความประสงค์ที่จะเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับท่านซึ่งเราครอบครองไว้ ถ้าข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่านซึ่งเราได้ครอบครองไว้มีความไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจุบัน หรือถ้าท่านมีความประสงค์ที่จะจำกัดหรือคัดค้านการประมวลผลข้อมูลนั้นของเราแล้ว กรุณาแจ้งให้เราทราบโดยการติดต่อผ่านหนึ่งในวิธีการที่ระบุไว้ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลในการติดต่อ GSK” ด้านล่าง

ถ้าท่านไม่ต้องการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เรา?

เมื่อท่านได้รับทางเลือกให้แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เรา ท่านสามารถเลือกที่จะไม่ทำเช่นนั้นได้เสมอ

ถ้าท่านเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เรา ท่านคัดค้านการประมวลผลของเราที่กระทำต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือท่านเลือกที่จะถอนความยินยอมใดๆ ที่ท่านอาจให้ไว้เพื่อการประมวลผลแล้ว เราจะเคารพการร้องขอดังกล่าวตามข้อผูกพันตามกฎหมายของเรา อนึ่ง การกระทำเช่นนี้อาจหมายความว่าเราจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ซึ่งจำเป็นต่อการทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ และยังอาจหมายความว่าท่านจะไม่สามารถที่จะใช้บริการและผลิตภัณฑ์ที่เราเสนอให้ได้เช่นเดียวกัน

GSK อาจได้รับการกำหนดให้หรืออาจมีสิทธิ์ที่จะเก็บข้อมูลของท่านไว้เพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อผูกพันตามกฎหมายและข้อผูกพันที่ควบคุมบังคับ และเพื่อที่จะปกป้องคุ้มครองและใช้สิทธิ์และประโยชน์ตามกฎหมายของเราได้

7. คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น

เว็บไซต์ การบริการทางออนไลน์ แอพพลิเคชั่นการสื่อสาร ข้อมูลทางอีเมล เราอาจใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ เช่น ตัวระบุอุปกรณ์ เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ ช่วยให้เราเข้าใจว่ามีการใช้แพลตฟอร์มของเราอย่างไร – ตัวอย่างเช่น มีการเข้ามาเยือนส่วนใดในเว็บไซต์ของเราและมีการเปิดอีเมลใดบ้าง – และเพื่อตรวจวัดความมีประสิทธิภาพของการปรากฏข้อมูลและการบริการต่างๆ ทั้งนี้ โดยปกติแล้วเราปฏิบัติต่อข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาโดยคุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ ว่าไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม ในขอบเขตของโปรโตคอลอินเตอร์เน็ต (IP) หรือตัวระบุอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันซึ่งกฎหมายท้องถิ่นถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เราก็ปฏิบัติเช่นเดียวกันต่อตัวระบุและข้อมูลเหล่านี้ที่เก็บรวบรวมมาโดยคุกกี้และเทคโนโลอื่นๆ ว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งสามารถทำการเชื่อมต่อกับตัวระบุดังกล่าวได้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้

เราอาจใช้ “คุกกี้” เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ของท่านเรื่องเว็บไซต์ของเรา คุกกี้เป็นรหัสเชิงตัวเลขเฉพาะที่มีการถ่ายโอนไปยังเบราส์เซอร์คอมพิวเตอร์ของท่านเพื่อติดตามความสนใจและการตั้งค่าตามความชอบของท่าน และเพื่อจดจำท่านในฐานะผู้กลับมาเยือนอีกครั้ง ทั้งนี้ อาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบอัตโนมัติโดยคุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ อนึ่ง เพื่อเรียนรู้วิธีการที่จะป้องกันมิให้มีการเก็บรวมรวบข้อมูลโดยอัตโนมัติ กรุณาดูข้อ “การทำให้ท่านควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้” ที่ด้านล่าง และกรุณารับทราบว่าคุณลักษณะบางประการในเว็บไซต์ของเราจะไม่สามารถใช้งานได้ถ้าปิดการทำงานของคุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ:

 • การปฏิบัติการที่จำเป็น
  คุกกี้เหล่านี้มีความจำเป็นต่อการทำให้เราใช้งานเว็บไซต์ GSK ได้
 • การทำหน้าที่
  เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ เพื่อให้เกียรติแก่ทางเลือกที่ท่านได้กระทำลงไปด้วยความประสงค์ที่จะให้แพลตฟอร์ม GSK ทำหน้าที่อย่างไรเมื่อท่านเข้าถึงแพลตฟอร์มเหล่านั้น ตัวอย่างเช่น คุกกี้ทำหน้าที่ในการจดจำข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อท่านเข้ามาเยือนเว็บไซต์ของเรา เพื่อทำให้ประสบการณ์การใช้งานของท่านมีความสะดวกและเป็นส่วนตัวมากขึ้น
 • ผลการปฏิบัติงาน/การวิเคราะห์
  เราใช้คุกกี้เพื่อวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานในเว็บไซต์ของเรา เพื่อการบำรุงรักษา การใช้งาน และการปรับปรุงเว็บไซต์ของเราอย่างต่อเนื่อง เราใช้คุกกี้วิเคราะห์การใช้เว็บไซต์และช่องทางการติดต่อสื่อสารแบบดิจิตอลของเรา ตัวอย่างเช่น เราอาจจะได้รับข้อมูลจากการติดต่อสื่อสารตามที่ท่านร้องขอ รวมทั้งไม่ว่าท่านได้เปิดหรือส่งต่ออีเมลหรือคลิกเปิดเนื้อหาใดๆ ของอีเมลนั้นหรือไม่ สิ่งนี้จะบอกเราเกี่ยวกับความมีประสิทธิภาพในการติดต่อของเรา และช่วยให้เรานำส่งข้อมูลที่ท่านพบว่าน่าสนใจได้
 • บุคคลภายนอก
  เราอาจอนุญาตให้หุ้นส่วนทางธุรกิจของเราใช้คุกกี้ในเว็บไซต์ GSK เพื่อวัตถุประสงค์ตามรายการที่กล่าวไว้ข้างต้นได้ – ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่าง

การประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกและการปรากฏข้อความตามพฤติกรรมทางออนไลน์

ท่านอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ของ GSK ในเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกและการบริการเคลื่อนที่ตามพฤติกรรมของผู้ใช้ออนไลน์ได้ นอกจากนั้น หุ้นส่วนที่เป็นเครือข่ายในการเผยแพร่ข้อมูลของเราอาจวางและใช้คุกกี้ในเว็บไซต์ของเราและในเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกรายอื่นเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของท่าน เพื่อจัดส่งข้อความประชาสัมพันธ์ให้ท่านทางออนไลน์ตามความสนใจของท่าน ซึ่งเรียกว่าการประชาสัมพันธ์ตามพฤติกรรมทางออนไลน์ หรือ “OBA (Online Behavioral Advertising)”

กรุณาดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ได้ข้างต้น อนึ่ง เพื่อตัด OBA ออก กรุณาดูข้อ “การทำให้ท่านควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้” ที่ด้านล่าง

8. การทำให้ท่านควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้

ทันทีที่ท่านได้ส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เรานั้น มีหลากหลายวิถีทางที่ท่านสามารถควบคุมวิธีการในการประมวลผลข้อมูลนั้นได้ แม้ว่าจะไม่ต้องใช้สิทธิใดๆ ตามที่อธิบายไว้ในประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

การจัดการเรื่องการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ของท่าน

เมื่อท่านได้ลงทะเบียนเพื่อขอมีบัญชีผู้ใช้กับ GSK ท่านสามารถบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลบางประการที่ GSK ครอบครองอยู่ผ่านการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ของท่านได้

การจัดการอีเมล

ถ้าท่านไม่ต้องการรับอีเมลจากเรา ท่านสามารถยกเลิกการการขอรับอีเมลนั้นได้โดยการใช้ลิงค์ตรงด้านล่างในอีเมลของเรา เมื่อท่านได้ลงทะเบียนเพื่อขอมีบัญชีผู้ใช้กับ GSK ท่านสามารถบริหารจัดการอีเมลตามความชอบของท่านผ่านการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ของท่านได้

การจัดการคุกกี้และการตั้งค่าตามความชอบอื่นๆ ของท่าน

เบราส์เซอร์ของเว็บไซต์จำนวนมากอนุญาตให้ท่านบริหารจัดการการตั้งค่าตามความชอบของท่านได้ ทั้งนี้ ท่านสามารถตั้งค่าเบราส์เซอร์ของท่านเพื่อปฏิเสธคุกกี้ต่างๆ หรือลบคุกกี้บางชนิดทิ้งได้ ท่านสามารถบริหารจัดการเทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ ในทำนองเดียวกันกับที่ท่านบริหารจัดการคุกกี้ต่างๆ ได้ โดยการตั้งค่าตามความชอบของเบราส์เซอร์ของท่าน

ถ้าท่านเลือกที่จะปฏิเสธหรือลบคุกกี้ทิ้ง กรุณารับทราบว่าไม่ใช่ทุกองค์ประกอบในแพลตฟอร์มดิจิตอลของ GSK ที่จะทำหน้าที่ได้ตามที่ต้องการ ดังนั้น อาจมีผลกระทบต่อประสบการณ์ของท่านในการเข้าใช้เว็บไซต์ของเรา

การคัดเลือกการส่งข้อความประชาสัมพันธ์ตามพฤติกรรมทางออนไลน์ออก

เมื่อมีการนำการประชาสัมพันธ์ตามพฤติกรรมทางออนไลน์จาก GSK ส่งไปให้ท่าน ท่านจะเห็นไอคอน “ตัวเลือกการประชาสัมพันธ์ (Ad Choices)” เมื่อคลิกลงไป ไอคอนนั้นหรือลิงค์จะพาท่านไปยังเว็บไซต์ที่ท่านสามารถจัดการหรือคัดเลือกออกซึ่งการใช้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเบราส์ของท่านที่ใช้เพื่อการนำส่งการประชาสัมพันธ์ตามพฤติกรรมทางออนไลน์ได้ ส่วนในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่านนั้น ท่านอาจจะมีการตั้งค่า “การจำกัดการติดตามประชาสัมพันธ์ (Limited Ad Tracking)” (ในอุปกรณ์ iOS) หรือการตั้งค่า “การคัดเลือกออกซึ่งการประชาสัมพันธ์ตามความสนใจ (Opt out of Interest-Based Ads)” (ในแอนดรอยด์ (Android)) ซึ่งอนุญาตให้ท่านจำกัดการใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้แอพลิเคชั่นต่างๆ ของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ของการส่งข้อความประชาสัมพันธ์ที่เป็นเป้าหมายให้ตามความสนใจของท่านได้

ถ้าท่านคัดเลือกออกท่านอาจจะยังคงเห็นข้อความประชาสัมพันธ์ทางออนไลน์ต่างๆ ได้ รวมทั้งข้อความจาก GSK ที่ขึ้นอยู่กับข้อมูลอื่น (เช่น ขึ้นอยู่กับเนื้อหาของหน้าที่เว็บไซต์กำลังดูอยู่มากกว่ากิจกรรมการเบราส์เว็บไซต์ก่อนหน้านั้นของท่าน) ในบางกรณีอาจยังมีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการเบราส์ของท่านไว้โดยผู้ส่งข้อความที่เป็นบุคคลภายนอกเหล่านี้ แต่ผู้ส่งข้อความเหล่านั้นจะไม่ใช้ข้อมูลนี้เพื่อนำส่งข้อความประชาสัมพันธ์ที่อาศัยพฤติกรรมการเบราส์ทางออนไลน์ในอดีตของท่าน

เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับทางเลือกที่ผู้ส่งข้อความจัดส่งให้โดยทั่วไปสำหรับบุคคล เพื่อให้ทราบว่ามีการเก็บรวบรวมและมีการใช้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางออนไลน์ของบุคคเหล่านั้นในเว็บไซต์ต่างๆ หรือในการบริการต่างๆ ทางออนไลน์ของบุคคลภายนอกอย่างไรนั้น กรุณาเข้าไปดูการริเริ่มการส่งข้อความประชาสัมพันธ์ทางเครือข่าย

ที่ http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp
พันธมิตรการโฆษณาดิจิตอล ที่ http://www.aboutads.info/
หรือพันธมิตรการส่งข้อความประชาสัมพันธ์ดิจิตอลยุโรเปียน ที่ http://youronlinechoices.eu/

9. การติดต่อเรา

ผู้ควบคุมข้อมูลและเจ้าหน้าที่ปกป้องคุ้มครองข้อมูล

GlaxoSmithKline (Thailand) Ltd. เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ข้อมูลการติดต่อ GSK

กรุณาส่งคำถาม ความเห็น และคำร้องใดๆ เกี่ยวกับข้อความในความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ถึงเครือบริษัทของ GSK ในท้องถิ่นของท่านด้วยการใช้ข้อมูลการติดต่อซึ่งอยู่ด้านล่าง ถ้าท่านติดต่อเรากรุณาระบุชื่อเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าไปเยือน ตลอดจนวิธีการที่เราสามารถติดต่อท่านได้

ติดต่อ GSK ในประเทศไทย โทร 02-659-3000
ติดต่อ GSK ในสหราชอาณาจักร โทร 0808-234-6680
ติดต่อ GSK ในสหรัฐ โทร 1-866-475-3844

ข้อมูลการติดต่อสถานที่อื่นๆ ของ GSK สามารถดูได้ที่ http://www.gsk.com/en-gb/contact-us/worldwide/