Privacy centre

ศูนย์ความเป็นส่วนตัวของ GSK

ยินดีต้อนรับ เรารับผิดชอบต่อความเป็น ส่วนตัวของข้อมูลอย่างจริงจัง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของเราและสิทธิ์ของคุณ

 

a

ด้านล่างนี้เป็นประกาศเกี่ยวกับความเป็น ส่วนตัวที่สำคัญของเรา โปรดเปลี่ยน ตำแหน่งที่ตั้งของคุณด้านบนหากจำเป็น และ เลือกประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง กับคุณมากที่สุด

ประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวของผู้สมัครงานกับ GSK

ประเทศไทย

อัปเดตครั้งล่าสุด: 1 สิงหาคม 2563 (B.E.)


ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้จัดทำขึ้นเพื่อผู้สมัครงาน

ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจกับ GlaxoSmithKline เราเข้าใจว่าความเป็นส่วนตัวมีความสำคัญต่อคุณ เรามุ่งมั่นที่จะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์

ประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวของเราจะให้รายละเอียดว่าเรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้าง และโดยวิธีการอย่างไร เราอธิบาย ว่าเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร ในระหว่างการสรรหาและการคัดเลือกก่อนเข้าทำงาน นอกจากนี้เราจะอธิบายถึงวิธีที่ เราปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและรักษาความปลอดภัยกับข้อมูลนั้น

GlaxoSmithKline จะรับผิดชอบข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณแบ่งปันกับเรา เมื่อเรากล่าวถึง "GSK", "เรา", "พวกเรา" หรือ "ของเรา" นี่คือคำจะใช้เพื่อหมายถึงเรา

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึงข้อมูลหรือส่วนของข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวตนคุณได้โดยตรง (เช่น ชื่อของคุณ) หรือโดยทางอ้อม (เช่น หมายเลขประจำตัวที่ไม่ซ้ำใคร)

หากมีส่วนใดในประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวนี้ขัดแย้งกับกฎหมายท้องถิ่นในเขตอำนาจศาลของคุณ ให้ยึดตามกฎหมายท้องถิ่น

ในประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะอธิบายถึง:
 

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณคือใคร

GlaxoSmithKline LLC, GSK Services Unlimited รวมถึงบริษัท GSK ในพื้นที่ที่คุณสมัครงานจะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วน บุคคลของคุณ

นี่คือรายชื่อของสถานที่ที่เราดำเนินงาน พร้อมด้วยรายละเอียดการติดต่อที่เกี่ยวข้อง: ที่ติดต่อทั่วโลกของ GSK

ข้อมูลการติดต่อและจุดติดต่อขอความช่วยเหลือส่วนตัว

หากคุณต้องการใช้สิทธิ์ของคุณ มีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวนี้ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือต้องการ แจ้งข้อกังวล โปรดติดต่อเราที่ gsk.recruitment@gsk.com โปรดอย่าใช้อีเมลนี้เพื่อสอบถามคำถามทั่วไปเกี่ยวกับการรับสมัคร งานหรือเพื่อส่งใบสมัครตำแหน่งงานที่ไม่มีการลงประกาศไว้

หากคุณต้องการทราบว่าใครเป็นจุดติดต่อขอความช่วยเหลือส่วนตัวในประเทศของคุณ โปรดคลิกที่นี่: ข้อมูลการติดต่อเรื่องความ
เป็นส่วนตัว

เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในประเภทใด

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการสรรหาและคัดกรองก่อนการจ้างงานของเรา เราจะรวบรวมข้อมูลของคุณดังนี้

 • ข้อมูลพื้นฐาน – ชื่อของคุณ (รวมถึงคำนำหน้าชื่อ หรือยศตำแหน่ง) เพศ อายุ และวันเดือนปีเกิด
 • ข้อมูลการติดต่อ – ข้อมูลที่คุณให้ไว้เพื่อที่เราจะสามารถติดต่อคุณได้ เช่น อีเมลส่วนตัวหรืออีเมลธุรกิจ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ และโปรไฟล์บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียมืออาชีพ
 • ข้อมูลและประสบการณ์ด้านวิชาชีพ – ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน การอ้างอิง และบุคคลอ้างอิง
 • ข้อมูลการยืนยันตัวตน – บัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง สถานะการอยู่อาศัยและใบอนุญาตทำงาน หมายเลข ประกันสังคม หรือหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี/รัฐบาลอื่น ๆ
 • ข้อมูลทางการเงิน – เงินเดือน ข้อมูลบัญชีเกษียณอายุ เบี้ยเลี้ยงบริษัท โบนัส สิทธิประโยชน์ บันทึกเวลาทำงาน และ
  หมายเลขอ้างอิงผู้เสียภาษี (เช่น หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขประจำตัวผู้มีรายได้ หมายเลขประกันสังคม) นอกจากนี้เราจะรวบรวมข้อมูลธนาคารของคุณหากเราคืนเงินค่าใช้จ่ายในระหว่างกระบวนการสรรหาให้แก่คุณ
 • ข้อมูลของผู้อยู่ในความอุปการะ – ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้อยู่ในความอุปการะของคุณ เช่น ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด และ ข้อมูลการติดต่อของคู่สมรส/คู่ครอง รวมถึงผู้อยู่ในความอุปการะของคุณ
 • ข้อมูลที่รวบรวมในระหว่างการสัมภาษณ์ – ความคิดเห็นที่ผู้สัมภาษณ์ของเราบันทึกไว้ รวมถึงการบันทึกเสียง/วิดีโอของการ สัมภาษณ์ (ในกรณีที่มีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์หรือการสัมภาษณ์ทางวิดีโอ
 • ข้อมูลความเป็นมา – การศึกษาและวิชาการ รวมถึงคุณวุฒิทางวิชาชีพ หากเราต้องการเสนองานให้แก่คุณ เราอาจจะต้อง ทำการคัดกรองก่อนการจ้างงาน จากนั้นเราอาจรวบรวมข้อมูลความเป็นมาเพิ่มเติม เช่น ประวัติการชำระหนี้ ประวัติอาชญากรรม และข้อมูลด้านอาชีวอนามัย (หากได้รับอนุญาตตามกฎหมาย)
 • ข้อมูลส่วนบุคคลในหมวดหมู่พิเศษ – ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ของคุณ ความเชื่อทางศาสนา การเมืองหรือ
  ปรัชญา สมาชิกสหภาพแรงงาน สถานะทหารผ่านศึก หรือข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ ความพิการ หรือรสนิยมทางเพศของคุณ เราใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่าเราปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากเราเสนอการจ้างงานให้คุณเราอาจขอข้อมูล
  เกี่ยวกับสุขภาพของคุณ (ทางด้านร่างกายหรือจิตใจ) เพื่อให้เราสามารถให้สิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพและการประกันแก่
  คุณและผู้อยู่ในความอุปการะของคุณ นอกจากนี้เราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับการปรับปรุงที่เหมาะสมที่เรา
  สามารถทำเพื่อคุณ เราต้องการให้แน่ใจว่าเราได้จัดหาสถานที่ทำงานที่ครอบคลุม

คุณสามารถตัดสินใจว่าจะให้ข้อมูลในหมวดหมู่พิเศษกับเราหรือไม่หากเราขอข้อมูลจากคุณ หากคุณประสงค์ที่จะไม่แบ่งปันข้อมูล
เหล่านี้กับเรา โปรดมั่นใจได้ว่าเรื่องนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการสมัครของคุณ

นอกจากนี้คุณสามารถเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทอื่นแก่เราเมื่อเราขอจากคุณ หากคุณประสงค์ที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วน
บุคคลแก่เรา เราอาจไม่สามารถประเมินหรือพิจารณาใบสมัครของคุณได้

หากคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นแก่เรา เช่นคู่สมรส/คู่ครอง หรือบุคคลอ้างอิงเราถือว่าคุณได้รับอนุญาตจากบุคคลเหล่านั้นในการ
แบ่งปันข้อมูลแก่เรา

เราจะไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (รวมถึงข้อมูลใด ๆ ที่ระบุไว้ข้างต้น) หากกฎหมายในประเทศของคุณห้ามมิให้เราทำเช่นนั้น

เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้อย่างไร

ได้โดยตรงจากคุณ เมื่อคุณ

 • สร้างบัญชีและโปรไฟล์ในช่องทางการสมัครงานผ่านระบบ GSK
 • แบ่งปันหรือใช้โปรไฟล์โซเชียลมีเดียของคุณเพื่อเข้าถึงช่องทางการสมัครงานผ่านระบบ GSK
 • ลงทะเบียนกับเราเพื่อรับการประกาศรับสมัครงาน
 • แบ่งปันประวัติย่อของคุณกับเราโดยผ่านช่องทางการสมัครงานผ่านระบบ GSK หรือผ่านช่องทางอื่น ๆ และ
 • มีส่วนร่วมในกิจกรรมการประชุม การสัมภาษณ์ หรือการสรรหา

จากแหล่งอื่น ๆ:

 • บริษัทจัดหางาน
 • บริษัทที่ทำการคัดกรองก่อนการจ้างงานให้แก่เรา และ
 • เพื่อนร่วมงาน และ/หรือ ผู้จัดการของคุณ เมื่อพวกเขาให้การอ้างอิงของคุณแก่เรา

จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ

 • เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากแหล่งข้อมูลสาธารณะหากได้รับอนุญาตตามกฎหมาย เราอาจใช้แหล่งข้อมูล ดังกล่าวเพื่อตรวจสอบใบอนุญาตของคุณ หรือทำการตรวจสอบใด ๆ ที่เราจำเป็นต้องทำเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง

จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ

เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากแหล่งข้อมูลสาธารณะหากได้รับอนุญาตตามกฎหมาย เราอาจใช้แหล่งข้อมูล ดังกล่าวเพื่อตรวจสอบใบอนุญาตของคุณ หรือทำการตรวจสอบใด ๆ ที่เราจำเป็นต้องทำเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง

เพื่อพิจารณาใบสมัครของคุณ

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ:

 • เพื่อตอบใบสมัครของคุณ หากมีบุคคลใดแนะนำคุณแก่เรา หรือเราได้รับข้อมูลของคุณจากแหล่งข้อมูลอื่น เราจะใช้ข้อมูล
  ส่วนบุคคลของคุณเพื่อติดต่อคุณ และแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาของเรา
 • เพื่อสร้างโปรไฟล์ของคุ
 • เพื่อประเมินความเหมาะสมของโปรไฟล์ของคุณสำหรับงานที่คุณสมัคร
 • เมื่อเราประเมินผู้สมัครของเราทั้งหมดและสร้างบัญชีรายชื่อผู้เข้ารอบสุดท้าย และ
 • เพื่อทำการสัมภาษณ์และแบบฝึกหัดระหว่างกระบวนการสรรหา

สำหรับการคัดกรองก่อนการจ้างงาน หากเราตัดสินใจเสนอการจ้างงานให้คุณ

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อ:

 • ตรวจสอบประวัติ การอ้างอิง และข้อมูลอื่น ๆ ของคุณที่ให้แก่เราตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต เราแบ่งปัน
  ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษัทต่าง ๆ ที่ทำการตรวจสอบการคัดกรองก่อนการจ้างงานเหล่านี้ให้แก่เรา และ
 • จัดเตรียมข้อเสนอการจ้างงานและเอกสารอื่น ๆ ที่เราใช้ในขั้นตอนก่อนทำสัญญาของกระบวนการสรรหาของเรา

เพื่อที่จะรวมคุณไว้ในศูนย์รวมผู้ความสามารถของ GSK

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อ:

 • พิจารณาคุณสำหรับโอกาสต่าง ๆ ที่เรามีในตอนนี้หรือในอนาคต ในบริษัทของ GSK และบริษัทในเครือใด ๆ ซึ่งหมายความ
  ว่าเราจะแบ่งปันข้อมูลของคุณกับหน่วยงานอื่นของ GSK และ
 • เพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับโอกาสต่าง ๆ หรือขอให้คุณอัปเดตโปรไฟล์ของคุณ

เพื่อจัดการและปรับปรุงกระบวนการสรรหาของเรา รวมถึงการดำเนินธุรกิจของเราที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสรรหา

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อ:

 • จัดการความปลอดภัยในระบบเครือข่ายและข้อมูลของเรา
 • เก็บบันทึกที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจ้างงานของเรา
 • ตรวจวัดกระบวนการสรรหาเทียบกับความต้องการของเรา เพื่อให้แน่ใจว่าเราปฏิบัติตามแนวทางการจ้างงานที่เป็นธรรม
 • จัดเตรียมและดำเนินการรายงานและการวิเคราะห์การจัดการ รวมถึงการวิเคราะห์และการชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
  สรรหา

เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์อื่น ๆ

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ:

 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 • เพื่อตอบสนองต่อการร้องขอจากหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจ
 • เพื่อแจ้งคุณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายของเรา
 • เพื่อใช้หรือปกป้อง GSK จากการดำเนินคดีที่อาจเกิดขึ้น ถูกคุกคาม หรือเกิดขึ้นจริง
 • เพื่อปกป้อง GSK ผลประโยชน์ที่สำคัญของคุณหรือของบุคคลอื่น
 • เพื่อจัดหาที่พักที่เกี่ยวข้องกับงาน หรือสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพและการประกันภัยแก่คุณและผู้อยู่ในความอุปการะ
 • เพื่อประเมินความก้าวหน้าของ GSK ในการบรรลุเป้าหมายการจ้างงานที่หลากหลาย เพื่อสร้างความมั่นใจในการตรวจสอบ และรายงานโอกาสที่เท่าเทียมกัน
 • เพื่อตอบสนองและจัดการกับข้อสงสัยหรือคำขอของคุณ และ
 • เมื่อเราขาย มอบหมาย หรือถ่ายโอนธุรกิจของเราทั้งหมดหรือบางส่วน

ทำไมเราจึงได้รับอนุญาตให้รวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราสามารถรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เมื่อมีการนำข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ไปใช้:

 • เพื่อทำตามขั้นตอนก่อนเข้าทำสัญญาจ้างหรือดำเนินการทำสัญญาจ้าง
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ตัวอย่างเช่น กฎหมายและข้อบังคับด้านการจ้างงาน ประกันสังคม และอาชีวอนามัย
 • คุณให้สิทธิ์แก่เราโดยเฉพาะเมื่อการอนุญาตดังกล่าวเป็นข้อบังคับ (กฎหมายเรียกว่า "ยินยอม") คุณสามารถเพิกถอนการ
  อนุญาตได้ตลอดเวลา
 • สิ่งนี้อยู่ในผลประโยชน์ของเราในการพิจารณาคุณเป็นผู้สมัครสำหรับโอกาสการจ้างงานในปัจจุบันและอนาคต (กฎหมายเรียกว่า "ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย") ซึ่งจะไม่มีผลบังคับใช้หากผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย ของเราถูกแทนที่โดยผลประโยชน์ หรือสิทธิขั้นพื้นฐานและเสรีภาพของคุณ และ
 • เพื่อปกป้องผลประโยชน์ที่สำคัญของคุณหรือของบุคคลอื่น

เราปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร

เราต้องการให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะไม่ถูกแบ่งปันหรือใช้โดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต เราใช้มาตรการด้านความปลอดภัย
และเทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อช่วยปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราเลือกผู้ให้บริการงานด้านนี้อย่างระมัดระวัง และตรวจสอบว่าพวกเขามีมาตรการรักษาความปลอดภัยและเทคโนโลยีที่พร้อม ใช้งานเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราไม่อนุญาตให้ผู้ให้บริการและซัพพลายเออร์ของเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ของพวกเขาเอง

คุณมีสิทธิ์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร

คุณมีสิทธิ์ที่เราต้องให้คุณรับทราบ สิทธิ์ที่มีให้คุณขึ้นอยู่กับเหตุผลของเราในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และกฎหมาย
ท้องถิ่นในเขตอำนาจศาลของคุณ คุณอาจมีสิทธิ์ที่จะ:

 • ขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากเรา มีข้อยกเว้นบางประการซึ่งหมายความว่าคุณอาจไม่ได้รับข้อมูลทั้งหมด
  ที่เราดำเนินการเสมอไป
 • ขอให้เราแก้ไขข้อมูลที่คุณคิดว่าไม่ถูกต้อง คุณมีสิทธิ์ที่จะขอให้เราแก้ไขข้อมูลที่คุณคิดว่าไม่สมบูรณ์ได้เช่นกัน
 • ขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • ขอให้เรายับยั้งการประมวลผลข้อมูลของคุณ
 • คัดค้านการประมวลผลของเราต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • สอบถามเรื่องที่เราถ่ายโอนข้อมูลที่คุณให้เราจากองค์กรหนึ่งไปยังอีกองค์กรหนึ่ง หรือเพื่อให้ข้อมูลนี้แก่คุณ และ
 • ร้องเรียนต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลในพื้นที่ของคุณ

คุณสามารถหาวิธีการติดต่อกับเราเพื่อขอให้เราทำสิ่งใด ๆ ข้างต้นโดยดูที่หมวด ‘ข้อมูลการติดต่อและจุดติดต่อขอความช่วยเหลือส่วนตัว

เราอาจต้องตรวจสอบตัวตนของคุณก่อนดำเนินการตามที่คุณร้องขอ เพื่อปกป้องคุณและเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่น

หากคุณคัดค้านไม่ให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือเพิกถอนการอนุญาตให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหลังจากที่ได้ ให้ข้อมูลกับเราในเบื้องต้น เราจะเคารพทางเลือกของคุณตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามโดยการคัดค้านหรือเพิกถอนการอนุญาต ของคุณ เราอาจไม่สามารถทำกิจกรรมการสรรหาและการคัดกรองก่อนการจ้างงานได้ ตามที่อธิบายไว้ใน ‘เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร

เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานเท่าใด

เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตราบเท่าที่เราต้องทำเท่านั้น เพื่อให้เราสามารถดำเนินกิจกรรมการสรรหา และการคัดกรอง
ก่อนการจ้างงานดังที่เราได้อธิบายไว้ในประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวนี้ เมื่อกิจกรรมการสรรหาและการคัดกรองก่อนการจ้าง
งานเสร็จสมบูรณ์ เราอาจต้องเก็บข้อมูลไว้นานขึ้นเนื่องจากการดำเนินการทางกฎหมายหรือการสอบสวนที่เกี่ยวข้องกับ GSK

ในบางอาณาเขต กฎหมายและข้อบังคับจะแจ้งให้เราทราบว่าเราต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนานเท่าใด ระยะเวลา
ขึ้นอยู่กับกฎหมายของอาณาเขตที่คุณอยู่ในขณะที่คุณแบ่งปันข้อมูลกับเรา

หากเราเสนองานให้คุณและคุณตัดสินใจที่จะยอมรับ เราจะส่งประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวของพนักงานของเราให้แก่คุณ ประกาศ
เรื่องความเป็นส่วนตัวของพนักงานจะอธิบายวิธีที่เราใช้ จัดเก็บ และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานของเรา

เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลใด

เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบนพื้นฐานที่จำเป็นต้องรู้และเท่าที่จำเป็น เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ รวมถึงเพื่อจัดการ
และดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสรรหา

เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับทีมในบริษัท GSK และบริษัทในเครือของเราที่ต้องทราบข้อมูลเพื่อทำงานของพวกเขาเท่านั้น

ในบางกรณี ผู้ให้บริการเฉพาะด้านเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมการสรรหาและคัดกรองก่อนการจ้างงานให้แก่เรา เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วน
บุคคลของคุณกับบุคคลและทีมของพวกเขา ซึ่งจำเป็นต้องทราบข้อมูลเหล่านี้โดยเป็นส่วนหนึ่งในงานของพวกเขา

เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้ให้บริการเฉพาะด้านอื่น ๆ ที่ทำงานกับเราเช่นกัน ตัวอย่างเช่น:

 • ตัวแทนจัดกิจกรรมและการท่องเที่ยว
 • ซัพพลายเออร์ด้านเทคโนโลยีที่ทำงานร่วมกับเราเพื่อพัฒนาและปรับปรุงฟอรัมดิจิทัลและแอปของเรา และ
 • ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เช่น ผู้สอบบัญชี นักบัญชี และนักกฎหมาย

นอกจากนี้เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศหรือต่างประเทศ หรือรัฐบาลและหน่วยงานบังคับ
ใช้กฎหมายหากเราจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมาย สิ่งเหล่านี้อาจอยู่ภายในหรือภายนอกประเทศที่คุณอาศัยอยู่

เราจะถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกไปนอกประเทศบ้านเกิดของคุณในกรณีใด

เราทำงานทั่วทุกมุมโลก ดังนั้นเราอาจจำเป็นต้องถ่ายโอนและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนอกประเทศที่เรารวบรวมจากคุณ เราใช้มาตรการที่เหมาะสมในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เมื่อเราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกไปนอกประเทศ บ้านเกิดของคุณ เช่น ข้อตกลงการถ่ายโอนข้อมูลที่รวมมาตราการป้องกันข้อมูลมาตรฐาน กฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัว ของข้อมูลในประเทศที่เราถ่ายโอนไปอาจไม่เหมือนกับกฎหมายในประเทศบ้านเกิดของคุณ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงาน กำกับดูแล หน่วยงานด้านความปลอดภัย หรือศาลในประเทศที่เราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปนั้นอาจมีสิทธิ์ที่จะดูข้อมูลส่วน บุคคลของคุณ

ข้อมูลเพิ่มเติมหากคุณอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA)

คณะกรรมาธิการยุโรปยอมรับว่ามีบางประเทศที่อยู่นอก EEA ที่มีมาตรฐานการปกป้องข้อมูลที่คล้ายคลึงกัน รายชื่อประเทศ
ทั้งหมดนี้มีให้ ที่นี่

หากเราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังประเทศที่ไม่อยู่ในรายชื่อนี้ เราจะทำตาม กฎเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลภายในองค์กร (Binding Corporate Rules - BCRs)
และ ข้อสัญญามาตรฐาน ที่รับรองโดยคณะกรรมาธิการยุโรป ซึ่งทำให้เราสามารถถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศภายในกลุ่มบริษัทต่าง ๆ ของเรา และปฏิบัติตามกฎหมาย ให้ความ คุ้มครองข้อมูลของสหภาพยุโรป และระเบียบว่าด้วยการป้องกันข้อมูลทั่วไป (General Data Protection Regulation - GDPR)

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์อย่างไร

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ในกรณีที่เป็นงานสำหรับเด็กฝึกงานเท่านั้น

หากคุณอาศัยอยู่ในประเทศหนึ่งในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) และคุณสมัครงานในตำแหน่งเด็กฝึกงาน คุณกำลังบอกเราว่าคุณ มีอายุอย่างน้อย 16 ปี และคุณสามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเรา และมีส่วนร่วมในกระบวนการสรรหาได้โดยปราศจากความยินยอม จากผู้ปกครอง

หากคุณอาศัยอยู่ในประเทศหนึ่งนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป และคุณสมัครงานในตำแหน่งเด็กฝึกงาน เมื่อคุณอายุต่ำกว่าที่กฎหมาย ในประเทศของคุณกำหนด เราจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองหรือผู้ดูแลตามกฎหมายของคุณ เพื่อรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วน บุคคลของคุณ ตามที่อธิบายไว้ในประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวนี้

ความรับผิดชอบของเราต่อเว็บไซต์ที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุม

ช่องทางการสมัครงานของเราอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันมือถือที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุม ประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวของเราไม่ครอบคลุมในส่วนนี้ โปรดอ่านประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันมือถือเหล่านั้น หากคุณต้องการหาวิธีที่พวกเขารวบรวม ใช้ และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราอัปเดตประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวนี้อย่างไร

เราจะอัปเดตประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว การเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะมีผลบังคับใช้เมื่อเราโพสต์ประกาศเรื่องความ เป็นส่วนตัวที่แก้ไขแล้วในช่องทางการสมัครงานของเรา ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ได้รับการปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ “อัปเดตครั้งล่าสุด” ที่แสดงด้านบน หากการเปลี่ยนแปลงมีความสำคัญ เราจะให้การแจ้งเตือนที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว