Privacy centre


GSK Gizlilik Merkezi

Hoş geldiniz. Veri gizliliğine ilişkin sorumluluklarımızı ciddiye alıyoruz. Uygulamalarımız ve haklarınız hakkında daha fazla bilgi alın.

 

a

Aşağıda önemli gizlilik bildirimlerimizi bulabilirsiniz. Lütfen gerekiyorsa yukarıdan konum bilgilerinizi değiştirin ve size en uygun gizlilik bildirimini seçin.

GSK Sağlık Çalışanı Aydınlatma Metni

Türkiye

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

Sayın Sağlık Meslek Mensubu, 

GlaxoSmithKline İlaçları San. ve Tic. A.Ş., Glaxosmithkline Tüketici Sağlığı A.Ş. ve diğer GlaxoSmithKline grup şirketleri (birlikte “GSK”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla, sağlık profesyonellerine yönelik GSK ürünleriyle ilgili bilgi, hizmet ve destek sağlamak amacıyla oluşturulmuş olan GSKPro uygulamasında gerçekleştirdiğiniz işlemler kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak sizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında bilgilendirmek isteriz.

Ne Tür Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

Bu Aydınlatma Metni, tarafınıza ilişkin ad-soyad, telefon numarası ve e-posta adresinizin ve uzmanlık alanınızın (bundan sonra “Kişisel Veri” olarak anılacaktır) işlenmesi hakkında sizi bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

 

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla ve Hukuki Sebeplerle İşliyoruz?

BKişisel Verileriniz,

  • Sizlere fiziki ziyaret gerçekleştirilmesi, bilimsel çalışmalar için sizlere webex-webinar gibi elektronik ortamda toplantı davetleri iletmek amacıyla, Kanun m. 5/2 (f) uyarınca “veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak açık rızanıza ihtiyaç bulunmadan,
  • Sizlere e-posta, telefon, sms ve benzeri iletişim araçları ile ulaşarak ürünlerimiz ile ilgili bilgilerle birlikte periyodik bilimsel ve tanıtım içerikleri iletmek amacıyla Kanun m. 5/1 uyarınca açık rızanıza dayanarak, ve
  • İçeriklerimizi ve hizmetlerimizi oluşturmamıza ve iyileştirmememize yardımcı olmak ve müşteri memnuniyetini ölçmek üzere sizlere anketler iletmek amaçlarıyla, Kanun m. 5/1 uyarınca açık rızanıza dayanarak toplanmakta ve işlenmektedir. Bu kapsamda, iletişim bilgileriniz ve isminiz GSK’nın hizmet aldığı anket firmalarına verilecektir, bu anket firmaları sizi arayarak hizmetlerimiz ve içeriklerimiz konusunda sizden geri bildirim almayı rica edecektir. Bazı durumlarda, GSK ilgili anket firmalarından sizi aradıklarında GSK’nın isminin verilmemesini isteyebilir, bunun nedeni geri bildiriminizi daha rahat ve objektif şekilde vermenize imkan tanımaktır.

 

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği:

Yukarıda belirtilen kişisel verilerin işlenmesi amaçlarını yerine getirebilmek için gerekli olması halinde, GSK tarafından toplanan kişisel verileriniz temsilcilerimiz, tedarikçilerimiz, profesyonel danışmanlarımız, denetçilerimiz, yurtiçinde yerleşik avukatlarımız, güvenlik firmaları ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlar ile paylaşılabilecektir.

Ayrıca, GSK’nın global bir şirketler topluluğuna dahil olması sebebiyle kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde gerekli olması halinde yurtdışında bulunan GSK şirketlerine ve GSK’nın elektronik ortamda kullanılan veri tabanları ve sunucularının bulunduğu ülkelere, Kanun madde 9/1 uyarınca açık rızanıza dayanarak aktarılabilecektir.

 

 

Kişisel Verileri Toplama Yöntemi:

Kişisel verileriniz, telefon üzerinden, ıslak imzalı matbu form, Mobildev IVT ve GSKPro uygulaması üzerinden, fiziksel ya da elektronik ortamda toplanmaktadır.

 

 

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca aşağıda belirtilen haklara sahip bulunmaktasınız:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlendiğine ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme nedenlerinin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
  • Elde ettiğimiz bilgilerin otomatik sistemler ile analizi yoluyla hakkınızda ortaya çıkan sonuca itiraz etme ve zarara uğramanız halinde tazminat talep etme.

GSK olarak, yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz saklı kalmak kaydıyla, sahip olduğunuz bu hakları istediğiniz her zaman ve en uygun şekilde kullanabileceğinizi taahhüt ederiz. Bunun için aşağıda bulunan iletişim bilgileri aracılığıyla bizimle iletişime geçmeniz yeterlidir:

GlaxoSmithKline grup şirketleri adına GlaxoSmithKline İlaçları San. ve Tic. A.Ş ve Glaxosmithkline Tüketici Sağlığı A.Ş.

Büyükdere Cad. 1. Levent Plaza No:173 B Blok34394

Tel: +90 (212) 339 44 00

E-mail: TR.KVKK@GSK.COM

İrtibat Kişisi: Barkın Peçen