Уведомление за поверителност

Последна актуализация на 15/05/2019

Ценим високо възможността да Ви предоставяме информация при взаимоотношенията си с Вас, било то чрез контакти лице в лице, посредством нашите дигитални платформи (като например мобилните ни приложения и уебсайтовете) или по някой от другите начини, които можете да изберете за комуникацията си с нас.

В настоящото Уведомление за поверителност се обяснява как компанията ГлаксоСмитКлайн и нейната група от дружества („GSK“, „ние“, „ни“, „нас“ и „наш“) събира, използва и споделя отнасящата се до Вас лична информация, която ни предоставяте или която можем да получим или създадем по друг начин. Моля, отделете малко време и се запознайте с настоящото Уведомление за поверителност и ако имате въпроси, не се притеснявайте да се свържете с нас по някой от начините, описани по-долу в раздела „Информация за контакт с GSK“.

Възможно е понякога да извършваме промени в настоящото Уведомление за поверителност, затова Ви препоръчваме периодично да го преглеждате.

Съдържание

1. Каква лична информация събираме и откъде я получаваме

    Как получаваме лична информация за Вас

2. Как използваме Вашата лична информация

3. Понякога споделяме Вашата лична информация

    Прехвърляне на данни извън границите на Вашата страна

    Уебсайтове, които не са наша собственост или не са под наш контрол

4. Колко време ще съхраняваме лична информация за Вас

5. Доколко е защитена Вашата лична информация

6. Упражняване на Вашите права по силата на настоящото Уведомление за поверителност

    А ако не желаете да ни предоставяте лична информация за себе си?

7. Бисквитки и други технологии

    Още информация за бисквитките

    Как да изключите бисквитките

    Рекламиране с трети страни и рекламиране на основата на онлайн поведение

8. По какъв начин Ви осигуряваме контрол върху Вашата лична информация

    Управлявайте настройките на акаунта си

    Управлявайте промоционалната електронна поща

    Управлявайте предпочитанията си относно бисквитките и други показатели

    Отказ от рекламиране на основата на онлайн поведение

9. За връзка с нас

    Контрольор на данните и служител по защита на данните

1. Каква лична информация събираме и откъде я получаваме

Здравни специалисти

Ако сте здравен специалист, който общува с нас в качеството си на професионално лице, личната информация, която събираме за Вас, може да включва:

 • Вашето име;
 • електронен и пощенски адрес;
 • телефонен номер;
 • дата на раждане, възраст;
 • пол;
 • предпочитания за осъществяване на контакт;
 • език;
 • данни за Вашата професионална квалификация (например Вашето образование, занятие/длъжност/роля, болница, медицинска специалност, както и номер на лице с медицинска правоспособност или издаден от държавен орган идентификационен документ);
 • определена информация от акаунта Ви в социалната мрежа, в случай че по своя преценка сте свързали акаунта си в социална мрежа с акаунта си при GSK;
 • данни за активността, например, дали изпратено от нас съобщение по електронна поща е било отворено или дали сте приели покана за уебинар;
 • информация относно посещенията Ви на наши уебсайтове, включително какъв тип браузър и операционна система използвате, време на достъп, разглеждани страници, кликнати URL, Вашия IP адрес и страницата, която сте посетили, преди да се насочите към наши уебсайтове;
 • информация за използваното устройство, включително уникалния идентификационен номер на устройството, модела на хардуера, операционната система и версията, както и информация за мобилната мрежа;
 • отговорите Ви на проучвания, в които сте се включили като участник, включително отговори от проучвания, отнасящи се до заболяване или практиката Ви (например ориентировъчен брой преглеждани от Вас пациенти, които имат дадено заболяване).

Потребители

Ако сте потребител, личната информация, която събираме за Вас, може да включва:

 • Вашето име;
 • електронен и пощенски адрес;
 • телефонен номер;
 • дата на раждане, възраст;
 • пол;
 • пощенски код;
 • данни за активността, например, дали изпратено от нас съобщение по електронна поща е било отворено;
 • информация относно посещенията Ви на наши уебсайтове, включително какъв тип браузър и операционна система използвате, време на достъп, разглеждани страници, кликнати URL, Вашия IP адрес и страницата, която сте посетили преди да се насочите към наши уебсайтове;
 • информация за използваното устройство, включително уникалния идентификационен номер на устройството, модела на хардуера, операционната система и версията, както и информация за мобилната мрежа;
 • отговорите Ви на проучвания, в които сте се включили като участник.

Възможно е също така да обработваме Ваши данни, които разкриват информация за здравенния Ви статус. Например, когато ни разказвате за здравословното си състояние, когато ни съобщавате, че сте изпитали страничен ефект, свързан с някой от нашите продукти, или когато здравната информация може да се получи по дедуктивен път от данните, които ни предоставяте или, когато се свързвате с нас по някакъв повод. Когато обработваме този тип информация за Вас, ние ще предприемем необходимите действия, за да получим съгласието Ви да я използваме, ако има нормативно изискване за това.

Как получаваме лична информация за Вас

Здравни специалисти

Възможно е да събираме лична информация за Вас, докато извършваме мониторинг на нашите технологични средства и услуги, включително размяната на съобщения по електронна поща, изпратена и получена от GSK. Ние събираме и създаваме информация за Вас, когато ни я предоставяте или комуникирате директно с нас. Например, когато се регистрирате в някоя от дигиталните ни платформи, осъществявате контакт с някой от нашите търговски представители, присъствате на събития, на които ние сме домакини или участници, както и когато се свързвате с нас, за да получите помощ като клиенти или да ни предоставите мнение под формата на обратна връзка. Възможно е също така да получаваме професионална информация за Вас по други канали, например от външни източници на информация за доставчици на здравни грижи (включително такива с публичен достъп), търговски дружества от сектора на социалните мрежи (в съответствие с процедурите им за разрешаване на достъп), в случай че сте свързали акаунта си при GSK с акаунта си в социалната мрежа, както и от Вашите пациенти (например, когато те са ни казали, че Вие сте техния доставчик на здравни грижи). Възможно е да комбинираме информация за Вас, с която разполагаме от различни източници, включително такава, която Вие сте ни предоставили.

Потребители

Възможно е да събираме лична информация за Вас, докато извършваме мониторинг на нашите технологични средства и услуги, включително размяната на съобщения по електронна поща, изпратена и получена от GSK. Ние събираме и създаваме информация за вас, когато ни я предоставяте, например посредством формуляри за регистрация или обратна връзка на нашите дигитални платформи. Възможно е също така да получаваме информация за Вас от нашите доставчици, за дада разберем дали сте използвали купони за отстъпка за наши продукти или услуги. Възможно е да комбинираме информация за Вас, с която разполагаме от различни източници.

2. Как използваме Вашата лична информация

Възможно е да използваме личната информация за Вас с цел:

A. Да виредоставяме услуги, включително за следното:

 • да персонализираме съдържанието на нашите дигитални платформи, за да го съобразим с Вашия потребителски профил или това, което харесвате и не харесвате, както и за да подобрим нашите услуги;
 • да Ви предоставяме информация, включително маркетингова комуникация, чрез избраните от Вас канали, например електронна поща или уебинар;
 • да научим за Вашата професионална практика и интереси, ако сте здравен специалист

B. Да се свържем и взаимодействаме с Вас, включително за следното:

 • да отговаряме на Ваши въпроси и искания за услуги, както и да помолим да споделяте мнението си под формата на обратна връзка;
 • да изпращаме важни уведомления, например за промени в нашите условия, срокове и политики;
 • да Ви изпращаме технически уведомления, актуализации, предупреждения за опасности, свързани със сигурността и техническата подкрепа и административни съобщения.

C. Да управляваме ежедневната си работа, включително за следното:

 • да спазваме приложимите закони, правила, регулаторни изисквания, насоки, кодекси, както и правилата и нормите в отрасъла/професията;
 • да се съобразяваме с изискванията или исканията, поставяни или отправяни от местните и чуждестранните регулаторни и държавни органи, съдебни и правоохранителни органи, както и за да спазваме съдебни процесуални изисквания или във връзка със съдебни дела;
 • да разследваме и предприемаме правни действия срещу потребители, които нарушават нашите правила или чието поведение е незаконосъобразно или вредно за други лица или за собствеността на други лица.

D. Да подобряваме ежедневната си работа, включително за следното:

 • вътрешни цели, например извършване на одити, анализ на данни и изследвания, които да ни помогнат да предоставяме и подобряваме нашите дигитални платформи, съдържание и услуги на GSK;
 • да следим и анализираме тенденциите, използването и дейностите във връзка с нашите продукти и услуги с цел да разберем кои части от дигиталните ни платформи и услуги представляват най-голям интерес и за да подобряваме дизайна и съдържанието на нашите платформи;
 • да се погрижим да разполагаме с актуална информация за контакт с Вас.

На какво основание използваме лична информация за Вас

 • За легитимни стопански цели: Използването на Вашата лична информация ни помага да работим и да подобряваме стопанската си дейност, както и да свеждаме до минимум проблемите, свързани с услугите, които Ви предлагаме. Тя ни дава възможност да персонализирамекомуникацията си с Вас, така че тя да бъде по-подходяща и съобразена с Вашите нужди и да Ви осигуряваме ефективно и ефикасно ползване на нашите продукти и услуги.
 • За да спазваме нормативните си задължения и с оглед на другите искания за информация: Спазването на законите, регулаторните изисквания, правилата, кодексите и насоките е важно за нас. Ниебихме желалида можем да се съобразяваме с тези и с останалите задължения или нужди от данни, както и с други искания за предоставяне на информация, както е посочено тук. Те се отразяват на начина, по който провеждаме стопанската си дейност и ни помагат да осигуряваме в максимална степен безопасността на нашите продукти и услуги. Когато използваме лична информация за Вас за тази цел, може да бъдете сигурни, че ще предприемаме нужните мерки, за да я защитаваме.
 • Вашето съгласие: Понякога може да ни е необходимо да получим Вашето съгласие, което да ни позволи да използваме лична информация за Вас за една или повече от посочените по-горе цели. Когато обработваме Вашата информация на основание на дадено ни от Вас съгласие, Вие имате редица права. Например, в случай че не желаете да бъдете в някой от списъците ни за регулярноизпращане на поща, може да заявите това във всеки един момент, като следвате инструкциите за „отписване“, посочени най-долу в промоционалните ни електронни съобщения. Ако имате акаунт при нас, също може да заявите това свое желание, като актуализирате данните за предпочитанията си.

3. Понякога споделяме Вашата лична информация

Възможно е да споделяме лична информация за Вас с някой от следните субекти:

 • наши представители и доставчици;
 • наши професионални консултанти и одитори;
 • наши свързани предприятия и бизнес партньори;
 • регулаторни, държавни и правоохранителни органи;
 • съдилища, трибунали, арбитри или други съдебни органи;
 • други трети страни във връзка с продажбата, сливането, придобиването или преструктурирането от наша страна на цялото ни предприятие или на която и да било част от него или с извършването на някакъв тип подобна промяна в дейността ни (включително с потенциален или реален купувач на предприятието или консултантите на такъв купувач).

Прехвърляне на данни извън границите на Вашата страна

Възможно е да прехвърляме лична информация за Вас извън границите на Вашата страна. Държавите, в които се прехвърля лична информация за Вас, е възможно да не предоставят ниво на защита на личните данни, равностойно на законодателството във Вашата страна. При необходимост ще предприемаме нужните действия, за да се погрижим Вашата информация да бъде прехвърляна при осигуряване на съответните предпазни гаранции, например, като сключваме споразумения за прехвърляне на данни. В случай че сме осигурили споразумения за прехвърляне на данни или подобни предпазни гаранции, можем да Ви предоставим копие на тези договорености, ако се свържете с нас по някой от начините, посочени по-долу в раздела „Информация за контакт с GSK“.

Уебсайтове, които не са наша собственост или не са под наш контрол

Понякога може да даваме линкове към уебсайтове или мобилни приложения, които не са наша собственост или не са под наш контрол. Настоящото Уведомление за поверителност няма приложение спрямо такива уебсайтове. Ако решите да използвате тези уебсайтове, моля, непременно прегледайте правната информация и изявленията относно поверителността, публикувани на всеки уебсайт или мобилно приложение, до които осъществявате достъп, за да разберете техните практики относно защитата на личните данни.

4. Колко време ще съхраняваме лична информация за Вас

Имаме политика относно запазването на данни, в която се описва колко време съхраняваме Вашата информация. Тази политика се основава на типа информация, целта, за която тя се събира, и системата в нашите дигитални платформи, на които се намира информацията. Като общо правило, съхраняваме лична информация за Вас толкова време, колкото ни е нужно. Например, за да Ви предоставяме достъпа, който сте поискали, до дигитални канали (като наши уебсайтове), наши продукти и услуги.

5. Доколко е защитена Вашата лична информация

Използваме различни технологии и процедури за защита, с чиято помощ защитаваме личната Ви информация от неразрешен достъп, използване или разкриване. Нашите доставчици се подбират внимателно и от тях се изисква да използват подходящи мерки за гарантиране поверителността и сигурността на Вашата информация. За съжаление, прехвърлянето към нас на информация чрез връзка по интернет или по мобилна телефонна мрежа може да не бъде напълно защитено; всякакво прехвърляне се извършва изцяло на Ваш риск.

6. Упражняване на Вашите права по силата на настоящото Уведомление за поверителност

Вие имате право:

 • да оттегляте своето съгласие относно обработването на Ваша информация по всяко време, в случай че обработваме лична информация за Вас на основание на полученото от Вас съгласие;
 • да отправяте запитвания към GSK относно обработването на лична информация за Вас, включително да поискате да Ви бъде предоставено копие на личната информация за Вас, съхранявана от GSK;
 • да поискате да се коригира и/или заличи лична информация за Вас,да бъде ограничено обработването на лична информация за Вас или да възразите срещу обработването й;
 • да поискате да получите и да ползвате повторно Ваша лична информация за Ваши собствени цели по отношение на различни услуги;
 • да подадете жалба пред компетентен надзорен орган или съд, в случай че бъдат нарушени правата Ви на защита на личните данни или ако са Ви били причинени вреди в резултат от незаконосъобразно обработване на лична информация за Вас.

Ако желаете да получите достъп до информацията за Вас, която съхраняваме, ако някаква част от информацията за Вас, която съхраняваме, е неточна или не е актуална или ако желаете да ограничите или да възразите на обработването й от наша страна, моля, известете ни за това, като се свържете с нас по някой от начините, описани по-долу в раздела „Информация за контакт с GSK“.

А аАко не желаете да ни предоставяте лична информация за себе си?

Когато имате възможност да избирате опция, дали да споделяте Ваша лична информация с нас, винаги може да изберете да не я споделяте.

В случай че възразите на обработването от наша страна на лична информация за Вас, ние ще уважим тези Ваши желания в съответствие със законовите си задължения. Възражението Ви може да означава, че няма да имаме възможност да осъществяваме дейностите, необходими за изпълнението на описаните по-горе цели. То може да означава и че е възможно да не успеете да се възползвате от предлаганите от нас услуги и продукти, ако не ни предоставите лична информация за себе си или в случай, че след като сте ни предоставили Ваша информация, възразите на обработването й от наша страна.

Възможно е GSK да има задължението или правото да съхранява Вашата информация с оглед спазването на нашите законови и регулаторни задължения и за да защитаваме и упражняваме своите законни права и интереси.

7. Бисквитки и други технологии

Възможно е уебсайтовете, онлайн услугите, интерактивните приложения, съобщенията по електронна поща и рекламите на GSK да използват бисквитки и други технологии, например идентификационните номера на устройствата, с цел подобряване на осигуряваното на потребителя използване на сайта. С тяхнапомощ ние може да разберем как се използват нашите платформи – например, кои части от нашите уебсайтове са били посетени и кои съобщения по електронната поща са били отворени – и да измерваме ефикасността на рекламите и услугите. Ниетретираме данните, събирана чрез бисквитки и други технологии, като нелична информация. Въпреки това, доколкото номерът на интернет протокола (IP) или други подобни идентификационни номера се считат за лична информация съгласно местното законодателство, третираме тези идентификационни номера и информацията, събирана с помощта на бисквитки и други технологии, която може да се свърже с тези идентификационни номера, като лична информация.

Още информация за бисквитките

Възможно е да използваме бисквитки, за да подобрим използването на нашите уебсайтове от Вас, „Бисквитката“ представлява уникален цифров код, който се прехвърля в браузъра на Вашия компютър, за да проследява какви са Вашите интереси и предпочитания и да Ви разпознава като посетител, който вече е бил на сайта. Информацията може да се събира автоматично чрез бисквитки и други технологии.

Ние използваме бисквитки за различни цели:

 • Основни операции
  Тези бисквитки са необходими, за да имаме възможност да осигуряваме работата на уебсайтовете на GSK.
 • Функционални
  Използваме бисквитки и други технологии, за да се съобразим с избора, който сте направили по отношение на това, как бихте искали да функционират платформите на GSK, когато осъществявате достъп до тях. Например, използваме функционални бисквитки, за да запаметим лична информация, когато посещавате наши уебсайтове и да направим използването от Вас по-удобно и съобразено лично с Вас.
 • Работни показатели/Аналитични данни
  ИИзползваме бисквитки, за да анализираме работата на нашите сайтове, да ги поддържаме, да осигуряваме работата им,непрекъснато да ги усъвършенстваме,да анализираме тяхното използванеи това на дигиталните ни комуникационни канали. Например, можем да получаваме информация от комуникация, която сте поискали, включително, дали сте отворили или препратили дадено съобщение по електронната поща или сте кликнали на някаква част от съдържанието му. Това ни дава сведения за ефикасността на нашата комуникация и ни помага да Ви доставяме информация, която Ви интересува.Трети страни (тък може би също трябва да има булет)
  Възможно е да позволим на наши бизнес партньори да използват бисквитки на сайтовете на GSK за изброените по-горе цели; за повече информация вж. по-долу.

Как да изключите бисквитките

Ако не приемате използването на тези бисквитки или сте променили мнението си относно употребата им, може да ги деактивирате чрез:

    1. Кликане върху иконата “Бисквитки”, която се намира в долния десен ъгъл на всяка уебстраница. Изглежда по този начин:

    или

    2. Промяна на Вашия браузър и/или настройките на мобилното Ви устройство, така че бисквитките от тази уебстраница няма да могат да бъдат инсталирани на Вашия компютър или мобилното Ви устройство.

Моля, обърнете внимание, че определени характеристики на нашите уебсайтове няма да бъдат на Ваше разположение, ако бисквитите бъдат изключени.

Рекламиране с трети страни и рекламиране на основата на онлайн поведение

Възможно е да Ви бъдат представяни реклами за продукти и услуги на GSK чрез уебсайтове на трети страни и техни мобилни услуги, които се основават на онлайн поведенчески модели на потребителите . Освен това, наши партньори от рекламната мрежа могат да поставят и използват бисквитки на сайтове на GSK и на други уебсайтове на трети страни, за да събират информация за Вашата дейност с цел да Ви бъдат предоставяни онлайн реклами, които се основават на Вашите интереси. Това се нарича „рекламиране на основата на онлайн поведение“ или „РОП“ (англ. „online behavioral advertising“, или „OBA“). [В случай че на тези бизнес партньори бъде разрешено да използват личната информация за техни собствени цели, те са длъжни да се идентифицират пред Вас и да Ви уведомят как използват Вашата лична информация.]

Моля, вижте по-горе „Още информация за бисквитките“. За да откажете да бъдете включени в OBA, моля, вижте раздела „Как Ви осигуряваме контрол върху Вашата лична информация“.

8. По какъв начин Ви осигуряваме контрол върху Вашата лична информация

След като веднъж сте ни предоставили лична информация за себе си, има различни начини, по които можете да контролирате как тя се обработва, дори без да се налага да упражнявате някое от правата, описани в настоящото Уведомление за поверителност.

Управлявайте настройките на акаунта си

Когато сте се регистрирали с акаунт при GSK, чрез настройките на акаунта си можете да управлявате определена лична информация, съхранявана от GSK.

Управлявайте промоционалната електронна поща

В случай че не желаете да получавате промоционални съобщения в електронната си поща от нас, можете да прекратите абонамента, като използвате линка, даден в най-долната част на нашата промоционална електронна поща. Когато сте се регистрирали с акаунт при GSK, чрез настройките на акаунта си можете да управлявате предпочитанията си относно електронната поща.

Отказ от рекламиране на основата на онлайн поведение

ККогато Ви бъде изпратена реклама на GSK на основата на онлайн поведение, ще видите икона „Ad Choices“ („Избор на рекламни настройки“). Ако кликнете върху иконата или линка, ще влезете в/ или ще бъдете препратени към уебсайт, откъдето можете да управлявате или да се откажете от използването на данни за Вашата история на посетените уебстраници, които се използват за доставянето на реклами на основата на онлайн поведение. На мобилното си устройство е възможно да имате настройка за ограничаване на рекламното проследяване („Limit Ad Tracking“ на устройствата, работещи на основата на iOS) или настройка за отказ от основани на интерес реклами („Opt out of Interest-Based Ads“ на Андроид), която Ви дава възможност да ограничите използването на информация за това, как ползвате приложения за целите на подаването на реклами, насочени към Вашите интереси.

В случай че изберете да откажете тази опция, може да продължите да виждате реклами онлайн, включително реклами от GSK, които се основават на друга информация (например, на основата на съдържанието на страницата, която разглеждате, а не на предишна Ваша дейност в браузъра). В някои случаи е възможно да продължат да се събират данни за Вашата дейност в браузъра от страна на рекламодатели – трети страни, но те няма да използват тези данни, за да доставят реклами, които се основават на Вашето минало поведение при сърфиране онлайн чрез браузъра.

За да научите повече за възможностите за избор, които рекламодателите предоставятна физическите лица, за да могат последните да контролират начина, по който се събира и използва информация относно тяхната онлайн дейност във времето и на различните уебсайтове или чрез онлайн услуги на трети страни, посетете сайтовете на Инициативата за реклама в мрежата (Network Advertising Initiative) на адрес http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp, Алианса за дигитална реклама (Digital Advertising Alliance) на http://www.aboutads.info/ или Европейския алианс за дигитална реклама (European Digital Advertising Alliance) на http://youronlinechoices.eu/.

9. За връзка с нас

Контрольор на данните и служител по защита на данните

Моля, отправяйте всички свои въпроси, коментари и искания във връзка с настоящото Уведомление за поверителност до местното дружество от групата на GSK, като използвате дадената по-долу информация за контакти. Ако се обърнете към нас, моля, посочете името на уебсайтовете, които сте посетили, както и по какъв начин може да се свържем с Вас.

За да се свържете с GSK в България, позвънете на 02 9531034

Информация за връзка с GSK в д руги държави може да се намери на http://www.GSK.com/en-gb/contact-us/worldwide/.