Privacy centre

GSK Център за поверителност

Добре дошли. Ние се отнасяме сериозно към отговорността ни по отношение на поверителността на данните. Научете повече за нашите практики и Вашите права.

 

a

По-долу можете да намерите нашите основни уведомления относно поверителността. Моля, променете местоположението си по-горе, ако е необходимо, и изберете уведомлението относно поверителността, което е най-подходящо за Вас.

Уведомление за поверителност на кандидата на GSK

България

Последно актуализирано: 12 март 2024 г.

Това уведомление относно поверителността е за набиране на кандидати.

Благодарим Ви за интереса към ГлаксоСмитКлайн. Ние разбираме, че неприкосновеността на личните данни (поверителността) е важна за Вас. Ангажираме се да третираме Вашата лична информация с грижа и почтеност.

Нашето Уведомление за поверителност Ви информира каква лична информация събираме и по какъв начин го правим. Ние обясняваме за какво използваме Вашата лична информация в рамките на процеса по  набиране на персонал и предварителна селекция. Също така разясняваме как защитаваме и опазваме Вашата лична информация.

Компанията ГлаксоСминКлайн (GSK) носи отговорност за личната информация, която споделяте с нас. Използваме названията „GSK“, „ние“, „нас“ или „нашите“, за да уточним за кого говорим.

Лична информация означава всяка информация или части от такава, която може да Ви идентифицира директно (например, Вашето име) или непряко (например, уникален  единен граждански номер).

Ако нещо в това Уведомление за поверителност противоречи на местното законодателство във Вашата държава, то последното има по-голяма тежест.

В настоящото Уведомление за поверителност Ви обясняваме:
 

Кой е администраторът на Вашата лична информация?

GlaxoSmithKline LLC, GSK Services Unlimited, както и локалната компания на GSK, в която кандидатствате за работа са администратори на Вашата лична информация.

Тук може да намерите списък на страните, в които работим, както и данни за контакт контакти на GSK по света.

Информация за контакт и лице за контакт относно поверителността

Ако искате да упражните правата си, имате някакви въпроси относно настоящото Уведомление за поверителност, нуждаете се от повече информация или желаете да изразите своите притеснения, моля, свържете се с нас на следния имейл адрес: HR.Privacy@gsk.com. Моля, не използвайте този имейл за общи въпроси за набиране на персонал или за изпращане на биографии или други документи, свързани с евентуални предположения от Ваша страна.

Ако искате да разберете адреса за контакт относно поверителността в страната Ви, моля, кликнете тук: информация за контакт относно поверителност.

Каква лична информация събираме за Вас?

Като част от процеса за набирането на персонал и предварителната селекция, ние събираме Вашите:

 • Основна информация – Вашите име (включително титла или образователна и научна степен), пол, възраст или дата на раждане;
 • Информация за контакт – информация, която ни предоставяте, даваща ни възможност да се свържем с Вас, например, Вашият личен или служебен имейл адрес, пощенски адрес, телефонен номер и профил в платформа на професионална социална медия;
 • Професионална информация и опит – информация, свързана с Вашето образование, трудов стаж, препоръки и лица, които са Ви дали препоръки;
 • Национални идентификатори - Вашият единен граждански номер/паспорт, статут на пребиваване и разрешение за работа, номер на социална осигуровка или други идентификационни номера, например, на данъкоплатец или правителствен такъв;
 • Финансова информация – Вашата заплата, информация за пенсионнa сметкa, надбавки на компанията, бонуси, доходи, записи на работното време и идентификационен номер на данъкоплатеца (например, данъчен идентификационен номер, национален застрахователен номер, номер на социална осигуровка). Също така ще събираме банковите ви данни, ако Ви възстановяваме разходи по време на процеса по набиране на персонал;
 • Информация за свързани с Вас лица – данни за свързани с Вас лица, например, първо и фамилно име, датa на раждане и данни за контакт на Вашите съпруг(а)/партньор(ка) и други свързани с Вас лица;
 • Информация, събирана по време на интервюта – коментари, записани от нашите интервюиращи и в аудио/видеозаписи на интервюто (в случаи на телефонни или видео интервюта);
 • Обща информация   – образование и академични и професионални квалификации. Ако искаме да Ви предложим дадената позиция, може да се наложи да преминете през предварителна селекция. След това можем да съберем допълнителна обща информация, като например, кредитна история, криминално досие и информация за трудовата медицина (ако това е разрешено от закона);
 • Специални категории лични данни - информация, свързана с Вашия расов или етнически произход, религиозни, политически или философски убеждения, членство в профсъюзи, статут на ветеран или такава за Вашето здраве, увреждания или сексуална ориентация. Ние я използваме, за да сме сигурни, че ще се спазим съответните закони. Ако Ви предложим заетост, може да Ви помолим за данни относно Вашето здраве (физическо или психическо), така че да можем да предоставим здравни и застрахователни придобивки за Вас и свързаните с Вас лица. Също така ще ги използваме, за да обсъдим с Вас какви приемливи корекции можем да направим. Искаме да сме сигурни, че осигуряваме приобщаващо работно място.

Може да прецените, дали да ни предоставите специални категории лични данни, ако поискаме това от Вас. В случай, че решите да не ги споделяте с нас, моля, уверете се, че това няма да се отрази на Вашата кандидатура.

Имате възможност и да изберете да не ни предоставяте другите видове лични данни, когато ги поискаме от Вас. Ако решите да не ни дадете Вашата лична информация, може да не успеем да оценим или разгледаме Вашата кандидатура.

Ако ни предоставите личната информация на друг човек, например, Вашия съпруг(а) /партньор(ка) или лица, които са Ви дали препоръки, предполагаме, че имате тяхното разрешение да споделяте данните им с нас.

Няма да обработваме лична информация (включително, която и да е от изброените по-горе), ако законът във  Вашата страна ни забранява да го правим.

Как събираме Вашата лична информация?

Директно от Вас, когато:

 • Създавате акаунт и профил в кариерния портал на GSK;
 • Споделяте или използвате профила си в социалните медии за достъп до кариерния портал на GSK;
 • Се абонирате, за да получавате обяви от нас за свободни работни позиции;
 • Споделяте Вашата биография с нас чрез кариерния портал или по друг начин
 • Участвате в срещи, интервюта или антивности, свързани с набиране на персонал.

От други източници:

 • Агенции за набиране на персонал;
 • Компании, които правят предварителна селеция за нас; и
 • Вашите колеги и/или мениджъри, когато Ви препоръчват.

От публични източници:

 • Ние събираме Вашата лична информация от публични източници, aко това е позволено от закона. Може да използваме такъв източник, за да потвърдим Вашите разрешителни или да приключим извършването на проверки, които трябва да направим, за да спазим съответните закони.

Как използваме Вашата лична информация?

Ние ще използваме Вашата лична информация само за целите, описани по-долу в настоящото Уведомление  за поверителност или за такива, които са съответстващи в значителна степен на описаните. Не можем и няма да я използваме за други цели без Ваше разрешение, освен ако нямаме законово право или задължение да го направим.

За да разгледаме Вашата кандидатура за работа при нас.

Ние ще използваме Вашата лична информация:

 • За да отговорим на кандидатурата Ви за работа. Ако някой друг Ви е препоръчал или сме получили Вашата информация от други източници, ще я използваме, за да се свържем с Вас и да Ви уведомим за нашия процес за набиране на персонал;
 • За да Ви създадем профил;
 • За да оценим, доколко е подходящ Вашият профил за позицията, за която кандидатствате;
 • Когато оценяваме всички наши кандидати и създаваме списък; и
 • За да провеждаме интервюта и други активности по време на процеса за набиране на персонал.

За предварителна селекция, ако решим да Ви предложим работа

Ние ще използваме Вашата лична информация, за да:

 • Проверим Вашата биография (или общата информация за Вас), препоръки и други данни, които сте ни предоставили до степента, позволена от закона. Ние споделяме Вашата лична информация с фирми, които извършват тази проверка като част от предварителната селеция преди наемане на работа за нас; и
 • Подготвим предложение за работа и други документи, които използваме на този етап преди сключването на Договора като част от нашия процес за набиране на персонал.

За да Ви включим в групата на талантите на GSK

Ние ще използваме Вашата лична информация, за да:

 • Имаме предвид кандидатурата Ви при евентуални други възможности за отворени позиции към конкретния момент или бъдещи такива в някоя от компаниите и филиалите на GSK. Това означава, че ще споделяме Вашата информация с други поделения на GSK; и
 • Ви уведомяваме за отворени позиции или да искаме от Вас да актуализирате профила си.

Да управляваме и подобряваме нашите процеси за набиране на персонал, както и нашите бизнес методи, свързани с тях

Ние ще използваме Вашата лична информация, за да:

 • Управляваме сигурността на нашите мрежови и информационни системи;
 • Съхраняваме записи, свързани с нашите процеси за наемане на служители;
 • Оценим процеса за набиране на персонал спрямо нашите очаквания, така че да гарантираме придържането към справедливи практики за набиране на служители;
 • Изготвяме и извършваме отчет и анализ на управлението, включитерно аналитични данни и показатели, свързани с процеса за набиране на персонал.

За да постигнем други цели

Ние ще използваме Вашата лична информация:

 • За да спазим приложимите закони и наредби;
 • За да отговаряме на искания от компетентни публични органи;
 • За да Ви информираме за промени в нашите условия и политики;
 • За да упражним правото на GSK на защита срещу потенциаленили действителен съдебен процес;
 • За да защити GSK, Вашите жизненоважни интереси или тези на друго лице;
 • За да предоставим работни условия или здравни и застрахователни придобивки за Вас и свързаните с Вас лица;
 • За да оценим напредъка на GSK в постигането на целите, свързани с прилагане принципа за разнообразие при наемане на работа, като се осигури мониторинг и докладване на равните възможности.
 • За да отговорим на и да разгледаме Вашите запитвания или искания; и
 • Когато продаваме, преотстъпваме или прехвърляме целия или част от нашия бизнес; 

Защо ни е позволено да събираме и използваме Вашата лична информация?

Ние можем да събираме и използваме Вашата лична информация, когато е налице някоя от следните предпоставки:

 • За да се предприемат действия, необходими за сключването на трудов договор;
 • За да се спази закона, например, законите и разпоредбите, свързани със заетостта, социалното осигуряване и трудовото здравеопазване;
 • Вие ни давате Вашето изрично разрешение, когато то е със задължителен характер (законът го нарича "съгласие"). Можете да оттеглите Вашето разрешение по всяко време;
 • В наш интерес е да Ви разглеждаме като кандидат за настоящи и бъдещи работни предложения (Законът го нарича "законен интерес"). Това не се отнася за случаите, когато нашият законен интерес се отменя от Вашите интереси или основни права и свободи; и
 • За да защитим Вашите жизненоважни интереси или тези на другите.

Как защитаваме Вашата лична информация?

Ние искаме да бъдем сигурни, че Вашата лична информация не се споделя с или използва от тези, на които не е разрешено да я виждат. Използваме различни мерки за сигурност и технологии, за да я защитим.

Ние внимателно избираме доставчиците на услуги, с които да работим и проверяваме, дали те разполагат с мерки за сигурност и технологии за защита на Вашата лична информация. Не позволяваме на нашите доставчици на услуги и снабдители да използват Вашите лични данни за свои собствени цели.

Какви са Вашите права относно личната Ви информация?

Имате права, с които трябва да Ви запознаем. Правата, с които разполагате зависят от законовото основание въз основа, на което обработваме личната Ви информация и местния закон във Вашата държава. В зависимост от това Вие имате право да:

 • Поискате от нас да Ви предоставим копия на Вашата лична информация. Има някои изключения, което означава, че има случаи, в които може да не получите цялата информация, която обработваме;
 • Поискате от нас да коригираме информация, която смятате, че е неточна. Също така имате право да поискате от нас да допълним информацията, която мислите, че е непълна;
 • Поискате от нас да изтрием Вашата лична информация;
 • Поискате от нас да ограничим обработването на Вашата информация;
 • Възразите срещу обработването от наша страна на личната Ви информация;
 • Поискате да прехвърлим информация, която сте ни предоставили от една организация в друга или да Ви я предоставим; и
 • До направите оплакване пред местния орган за защита на данните.

Можете да разберете как да се свържете с нас, за да поискате да направим някое от гореизброените действия, като отидете в раздела "Информация за контакт и лице за контакт относно поверителността“.

За Ваша защита и за защита на личната неприкосновеността на други хора, може да се наложи да потвърдим самоличността Ви преди да направим това, което сте поискали от нас.

Ако възразите срещу използването от наша страна на личната Ви информация или оттеглите Вашето разрешение за това след като първоначално сте ни го дали, ние ще уважим решението Ви в съответствие с приложимото законодателство. В такъв случай, е възможно да не успеем да завършим дейностите, свързани с набиране на персонал и предварителна селекция, описани в раздела "Как използваме Вашата лична информация".

Колко дълго пазим Вашата лична информация?

Ние ще съхраняваме Вашата лична информация толкова дълго, колкото е необходимо, за да можем да завършим дейностите по набиране и предварителна селекция, разяснени в настоящото Уведомление за поверителност. След като тези дейности приключат, може да се наложи да я запазим по-дълго, заради правно  действие или разследване, включващо GSK.

В законите и наредбите на някои правораздавателни системи е уточнено колко дълго трябва да съхраняваме Вашата лична информация. Самият период се определя от законите на правораздавателната система на страната, в която се намирате, когато споделяте информацията с нас.

Ако Ви предложим работа и решите да приемете, ще Ви изпратим нашето Уведомление за поверителност на служителя. В него е обяснено как използваме, съхраняваме и защитаваме личната информация на нашите служители.

С кого споделяме Вашата лична информация?

Ние споделяме Вашата лична информация на базата на принципа „необходимо е да се знае“, до степента, гарантираща спазването на закони и наредби, както и за да управяваме и изпълняваме дейностите, свързани с процеса за набиране на персонал.

Ние споделяме Вашата лична информация само с екипи в нашите GSK фирми и филиали, на които тя е необходима, за да си вършат работата.

В някои случаи нашите дейности по набиране на персонал и предварителна селекция се извършват за нас от специализирани доставчици на услуги. Ние ще споделим Вашата лична информация с техните служители и екипи, на които тя е необходима, заради естетството на работата им. 

Ние ще споделим Вашата лична информация и с други специализирани доставчици на услуги, които работят с нас, например:

 • Агенции, занимаващи се с организирането на събития и пътувания;
 • Доставчици на технологии, които работят с нас за развитие и подобряване на нашите дигитални форуми и приложения; и
 • Професионални консултанти, като одитори, счетоводители и адвокати.

Ние също така ще споделим Вашата лична информация с местни или чуждестранни регулатори, или правителствени и правоприлагащи органи, ако законът изисква от нас да го направим. Те могат да бъдат във или извън страната, в която пребивавате.

В какви случаи прехвърляме личната Ви информация извън Вашата страна;

Ние работим по целия свят. Затова може да се наложи да прехвърлим и използваме Вашата лична информация извън страната, в която я събираме от Вас. Прилагаме подходящи мерки за нейната защита, когато я прехвърляме извън родната Ви страна, като например, споразумения за трансфер на данни, които включват стандартни клаузи за защита на данните. Законите за защита на данните в държавите, в които прехвърляме Вашата лична информация може да не са същите като тези във Вашата родна страна. Правоприлагащите институции, регулаторните агенции, органите за сигурност или съдилищата в държавите, в които прехвърляме Вашата лична информация може да имат правото на достъп до нея.

Допълнителна информация, ако сте базирани в Европейското икономическо пространство (ЕИП)

Европейската комисия признава, че някои държави извън ЕИП имат сходни стандарти за защита на данните. Пълният списък на тези страни е наличен тук.

Ако прехвърляме Вашата лична информация в държава, която не е в този списък, ние правим това въз основа  на нашите обвързващи корпоративни правила (ОКП) и стандартни договорни клаузи, приети от Европейската комисия. Те ни позволяват да извършваме международни прехвърляния на лична информация в рамките на нашата група от дружества и да спазваме законите за защита на данните на Европейския съюз и на Общия регламент относно защитата на данните (GDPR).
 

Как използваме лична информация на непълнолетни лица?

Ние използваме личната информация на непълнолетни лица само, ако работната позиция е предназначена за стажант.

Ако живеете в една от страните от Европейското икономическо пространство (ЕИП) и кандидатствате за стажантска позиция, Вие трябва да потвърдите, че сте навършили 16 години и може да ни предоставите личната си информация и да участвате в процеса за набиране на персонал без съгласие на родителите Ви.

Ако живеете в една от страните извън ЕИП и кандидатствате за стажантска позиция, но сте на по-малка от допустимата възраст за заемането ѝ, съгласно законите на Вашата страна, ние трябва да имаме разрешение от Вашите родители или законни настойници, за да събираме и използваме Вашата лична информация, както е описано в Уведомлението за поверителност. 

Нашата отговорност по отношение на уебсайтове, които не притежаваме или контролираме;

Нашият кариерен портал може да съдържа връзки към уебсайтове или мобилни приложения, които не притежаваме или контролираме. Нашето Уведомление за поверителност не се отнася за тях. Моля, прочетете уведомленията за поверителност на тези уебсайтове и мобилни приложения, ако искате да разберете как събират, използват и споделят Вашата лична информация.

Как актуализираме това Уведомление за поверителност?

Ще актуализираме това Уведомление за поверителност периодично. Всички промени влизат в сила, когато публикуваме неговата актуализирана версия на нашия кариерен портал. Настоящото Уведомление за поверителност е актуализирано за последно на датата, показана в горната част на документа "Последна актуализация". Ако промените са значителни, ще Ви изпратим съобщение, призоваващо за Вашето внимание, чрез коeто да Ви уведомим какви са те.