Privacy centre

GSK Център за поверителност

Добре дошли. Ние се отнасяме сериозно към отговорността ни по отношение на поверителността на данните. Научете повече за нашите практики и Вашите права.

 

a

По-долу можете да намерите нашите основни уведомления относно поверителността. Моля, променете местоположението си по-горе, ако е необходимо, и изберете уведомлението относно поверителността, което е най-подходящо за Вас.

Уведомление за поверителност на кандидата на GSK

България


Последно обновено на: 18 октомври 2021

Това уведомление относно поверителността е предназначено за здравни специалисти и други експерти, работещи с GSK.

Ние разбираме, че поверителността е важна за Вас. Ние се ангажираме да обработваме личната Ви информация внимателно и честно.

Нашето уведомление относно поверителността Ви разяснява каква лична информация събираме и как я събираме. То дава обяснение за какво използваме Вашата лична информация и как я защитаваме и съхраняваме. Настоящото уведомление за поверителност обяснява общите ни практики.  Въпреки това, когато местни закони или разпоредби изискват обработка на информация по различен начин или въздържане от такава обработка, винаги ще спазваме приложимото местно законодателство.

GlaxoSmithKline цени Вашата поверителност. Това имаме предвид, когато казваме „GSK“, „ние“, „ни/нас“ или „наш/а/о/и“.

„Лична информация“ означава всяка информация или част от информация, която може да Ви идентифицира пряко (напр. Вашето име) или косвено (например уникален идентификационен номер).

Настоящото уведомление относно поверителността разяснява:

Кой е администраторът на Вашата лична информация?

Администратори на Вашата лична информация са GSK Services Unlimited (GSK House, 980 Great West Road, Brentford, TW8 9GS, Обединено кралство), заедно с местните компании от групата GSK, с които поддържате отношения. За повече информация относно местните компании от групата на GSK кликнете тук, където ще намерите информация за връзка с длъжностното лице по защита на данните (ако е приложимо) за Вашата държава.

Информация за връзка и Вашата точка за контакт относно поверителността

Ако искате да упражните правата си, имате някакви въпроси във връзка с настоящото уведомление относно поверителността, нуждаете се от повече информация или искате да зададете въпрос, можете да откриете подробности за всяка локална точка за контакт относно поверителността на данните тук .

Каква лична информация събираме за Вас?

Личната информация, която събираме и обработваме, може да включва:

 • Основна информация – Вашето име, презиме (включително обръщение или титла), псевдоним, пол, възраст или дата на раждане, както и предпочитания от Вас език;
 • Информация за връзка – информация, която ни позволява да се свържем с Вас, например Вашият личен или бизнес имейл, пощенски адрес, телефонни номера и профил в платформа на социална мрежа;
 • Професионална информация и опит – информация, свързана с Вашата квалификация, области на професионален опит, място на практикуване, професионален регистрационен номер и номер на медицинско лице;
 • Финансова информация – номер на банковата Ви сметка, номера на кредитни или дебитни карти и друга финансова и платежна информация;
 • Техническа информация и информация за дейност в мрежата – информация за Вашето устройство и използването от Ваша страна на нашите уебсайтове, приложения и системи, включително Вашия IP адрес, идентификатор на устройството, модел и версия на хардуера, информация за мобилната мрежа, операционна система и други онлайн идентификатори, тип браузър, история на сърфиране, история на търсенията, време на достъп, прегледани страници, отворени URL адреси, изпратени формуляри и физическо местоположение;
 • Конфликти – обстоятелства, които могат да създадат конфликт на интереси, включително ако Вие или близък член на семейството работите или сте служител към политическа партия, кандидат за държавна длъжност или заемате правителствен пост;
 • Информация, свързана с пътуване, и друга информация за идентификация – включително Вашия национален идентификационен номер, номер на паспорт, номер на шофьорска книжка, данъчен идентификационен номер и предпочитания за пътуване;
 • Професионална автобиография и/или друга информация – включително Вашето CV/автобиография, снимка, академична информация и Вашите интереси (като например всякакви специфични теми, свързани със здравеопазване, за които търсите информация от GSK); и
 • Използване на продукти – данни, свързани с използването на нашите продукти от Вас, взаимодействието Ви с нас, предпочитания от Вас метод за комуникация с нас и услуги, които може да използвате.

Може да изберете да не ни предоставяте лична информация, когато Ви попитаме затова. Ако решите да не ни предоставяте своята лична информация, това може да ограничи отношенията ни с Вас. Например възможно е да не можем да Ви предоставим услугите, които сте поискали.

Как събираме Вашата лична информация?

Директно от Вас, когато:

 • Създавате акаунт и профил в портала GSK Pro или други уебсайтове, приложения и системи на GSK;
 • Споделяте или използвате своя профил в социалните мрежи, за да се свържете с GSK;
 • Регистрирате се при нас, за да използвате услугите за удостоверяване на GSK;
 • Използвате портала GSK Pro или други уебсайтове, приложения и системи на GSK;
 • Регистрирате се при нас, за да получавате рекламни материали;
 • Обадете се на някой от нашите търговски представители, медицински консултанти или кол центрове;
 • Свързвате се за съдействие или за предоставяне на отзиви;
 • Присъствате на онлайн събитие, като например уеб излъчвания;
 • Отговаряте на въпроси от анкети, в които може да решите да участвате;
 • Споделяте с нас нежелани събития или запитвания за медицинска информация; и
 • Посещавате офлайн срещи, като консултативни съвети или конференции.

От други източници:

 • Фирми за данни, предоставящи информационни услуги в сектора на здравеопазването (включително aPureBase, IQVIA и Wilmington Healthcare);
 • Публично достъпни източници;
 • Съвместни маркетингови партньорства;
 • Фирми за маркетингови услуги;
 • Указатели за доставчици на здравни грижи;
 • Вашите пациенти (в случаите, в които са ни споделили, че Вие сте техният доставчик на здравни грижи);
 • Пациентски организации;
 • Агенции за организиране на събития;
 • Туристически агенти;
 • Професионални платформи в социални мрежи като LinkedIn; и
 • Когато говорите за нас онлайн, например когато в туит споменавате продукт на GSK.

Ако свържете своя акаунт в социалните мрежи към акаунта си в портала GSK Pro или друг акаунт в портала на GSK, ще споделите с нас определена лична информация от Вашия акаунт в социалната мрежа. Това може да включва Вашето име, имейл адрес, снимка, списък на контакти в социалните мрежи и всяка друга информация, която правите достъпна за нас, когато свързвате своя акаунт в социалните мрежи към своя акаунт в портала GSK Pro или друг акаунт в портала на GSK.

Ние също така комбинираме информацията за Вас от различни източници, включително информацията, която ни предоставяте, и лична информация, събрана в течение на отношенията Ви с нас.

Как ние използваме Вашата лична информация?

Ние използваме личната Ви информация само за определените цели, описани по-долу в настоящото уведомление относно поверителността, или за цели, които са разумно съвместими с описаните.

За да управляваме отношенията си с Вас.

Ще използваме Вашата лична информация:

 • Ви предоставяме наши продукти и услуги;
 • За да Ви предоставяме онлайн услуги, като например уеб излъчвания, възможности за заетост и финансови резултати;
 • За да управляваме Вашия акаунт в портала GSK Pro или други портали на GSK и да валидираме Вашата професионална регистрация;
 • За да отговорим на Ваши запитвания и да предоставяме информация при поискване или когато смятаме, че нашите продукти и услуги може да Ви интересуват. Ако възнамеряваме да споделяме с Вас електронен маркетинг, ще попитаме дали сте съгласни, където се изисква, и можете да се откажете по всяко време; Възстановяване на разходите Ви или плащане за услуги, които предоставяте;
 • За да Ви възстановим разходи или да Ви заплатим услуги, които Вие предоставяте;
 • За да персонализираме Вашия опит при взаимодействие с GSK;
 • За да планираме срещи с търговски представители или медицински консултанти;
 • За да докладваме за нежеланите събития, за които ни уведомявате; и
 • За да извършваме анализи, пазарни проучвания и сегментиране, за да разберем Вашите предпочитания, да подобрим нашите продукти и услуги и нашата комуникация към Вас.

За да управляваме и подобряваме нашите процеси и нашите бизнес операции.

Ще използваме Вашата лична информация, за да:

 • Управляваме сигурността на нашите мрежи и информационни системи;
 • За ефективното управление на нашата работна сила;
 • За да отговорим на докладвани от Вас възможни странични ефекти, свързани с някой от нашите продукти, и за да следим за безопасността на нашите продукти;
 • За да съхраняваме записи, свързани с нашите отношения със здравни специалисти;
 • За да извършваме анализ на данни, одит и проучване, които да ни помогнат да предоставяме и подобряваме своите дигитални платформи, съдържание и услуги на GSK;
 • За да следим и анализираме тенденциите, използването и дейностите във връзка с нашите продукти и услуги, за да разберем кои части от нашите дигитални платформи и услуги представляват най-голям интерес и да подобряваме дизайна и съдържанието на своите дигитални платформи; и
 • За да подготвяме и изпълняваме отчетност и анализи на управлението, включително аналитични данни и показатели.

За постигане на други цели.

Ще използваме Вашата лична информация:

 • За да спазваме приложимите закони и разпоредби;
 • За да отговаряме на искания от компетентните публични органи;
 • За да Ви уведомяваме за промени в нашите правила, условия и политики;
 • За да упражняваме или защитаваме GSK от потенциални, действителни съдебни спорове или заплаха от такива;
 • За да разследваме и предприемаме действия срещу незаконно или вредящо поведение от страна на потребителите;
 • За да защитаваме GSK, Вашите съществени интереси или интересите на други лица;
 • Да оповестим публично изплатени възнаграждения и предоставени Ви облаги , извършени във връзка с експертни услуги, които ни предоставяте;
 • С цел авторство на научна публикация;
 • За да придобием представа и обратна връзка за нашите продукти и услуги с цел да ги коригираме или подобрим, като анализираме информация от външни източници, например Google, Facebook и Twitter (и други);
 • За да отговаряме на и обработваме Вашите запитвания или искания; и
 • Когато продаваме, възлагаме или прехвърляме изцяло или част от нашия бизнес.

Защо имаме право да събираме и използваме Вашата лична информация?

Можем да събираме и използваме Вашата лична информация в следните случаи:

 • За да предприемем стъпки, преди да сключим договор или да изпълним дейности по договор;
 • За да спазваме закона, например:
  • Задължения за регулаторен мониторинг на съхранение на записи и отчетност, включително такива, свързани с нежелани събития, оплаквания относно продукти и безопасността на продуктите; и
  • Спазване на задълженията за борба с корупцията и прозрачността;
 • Вие изрично сте ни предоставили разрешение, когато такова разрешение е задължително (законът го нарича „съгласие“). Можете да оттеглите съгласието си по всяко време. Обикновено ще се нуждаем от Вашето съгласие при следните обстоятелства:
  • За поставяне на бисквитки на Вашето устройство с цел да разберем как използвате нашите уебсайтове, за да можем да персонализираме това, което виждате, като приспособим съдържанието и известията спрямо нещата, които Ви интересуват;
  • Определени ситуации, в които споделяте чувствителна информация за себе си, например Вашето здраве;
  • Преди да Ви изпратим определени електронни маркетингови комуникации; и
  • Във всяка друга ситуация, където обработката на лична информация зависи от Вашето съгласие.
 • Необходимо е да използваме Вашата лична информация за законосъобразни бизнес цели, например за да можем да управляваме бизнеса си успешно. Това включва:
  • Да Ви изпращаме материали за директен маркетинг (винаги ще имате право да се откажете от комуникацията относно маркетинг и промоции);
  • Провеждане на одити и вътрешни разследвания и спазване на вътрешните политики за борба с корупцията и конфликта на интереси;
  • Управление на нашите ИТ и комуникационни системи и мрежи;
  • Планиране и подобряване на нашите бизнес дейности;
  • Провеждане на обучение и събиране на обратна връзка за осигуряване на контрол на качеството;
  • Защита на нашите права, неприкосновеност на личния живот, безопасност или собственост и/или тези на нашите филиали, Вашите или на други лица;
  • За да осигурим функционалността на услугите, които Ви предоставяме, което включва организиране на достъп до Вашия регистриран акаунт и предоставяне на съответното клиентско обслужване;
  • Проверка на правото Ви за достъп до определени продукти, услуги и данни, които могат да се предоставят само на лицензирани медицински специалисти, или по друг начин да извършваме проверки, за да гарантираме, че не сме възпрепятствани да работим с Вас;
  • Анализиране или прогнозиране на Вашите предпочитания, за да идентифицираме обобщени тенденции за развитие, подобряване или изменение на нашите продукти, услуги и бизнес дейности;
  • Да взаимодействаме с Вас чрез онлайн дигитални форуми за консултиране и да Ви позволим да изпращате съобщения до друго лице, ако решите да го направите;
  • Да отговаряме и обработваме Вашите запитвания или искания, в това число заявки за мостри;
  • Да Ви изпращаме административна информация, като например промени в нашите правила, условия и политики;
  • Извършване на Вашите трансакции и предоставяне на свързано клиентско обслужване;
  • Изпълнение на нашите задължения за прозрачност;
  • Създаване и поддържане на база данни с цел идентифициране и взаимодействие с Вас въз основа на Вашия професионален опит и мнения и, където е приложимо, нашите минали взаимодействия; и
  • Да се свържем с Вас, за да Ви предоставим информация за нашите продукти или да поискаме информация от Вас за проучвания, свързани с нашите продукти или услуги.
 • За установяване, упражняване или защита на правни претенции или производства;
 • За да защитаваме Вашите съществени интереси или интересите на други лица; и
 • Тъй като това се налага поради причини от важен обществен интерес въз основа на приложимото законодателство.

Как ние защитаваме Вашата лична информация?

Ние искаме да се уверим, че личната Ви информация не е споделяна или използвана от лица, които нямат разрешение да я виждат. Ние използваме широк набор от мерки и технологии за сигурност, за да подпомогнем защитата на личната Ви информация.

Ние внимателно подбираме доставчиците на услуги, с които да работим, и проверяваме дали те разполагат с мерки за сигурност и технологии за защита на личната Ви информация.

Въпреки това няма гаранции, че системата за предаване или съхранение на данни е 100% сигурна. Ако имате основание да смятате, че Вашето взаимодействие с нас вече не е защитено, моля, незабавно ни уведомете, като използвате информацията от раздел ‘Информация за връзка и Вашата точка за контакт относно поверителността'.

Какви са Вашите права по отношение на Вашата лична информация?

Вие имате права, с които трябва да Ви запознаем. Вашите права зависят от причината, поради която обработваме Вашата лична информация, и местното законодателство във Вашата юрисдикция, като съществуват изключения по отношение на някои права. В зависимост от това е възможно да имате право да:

 • Оттеглите съгласието си за обработката на Вашата лична информация за целите на директния маркетинг;
 • Изискате от GSK информация относно обработката на Вашата лична информация, включително да Ви се предоставят копия от нея;
 • Изискате от нас да коригираме информация, която смятате, че е неточна или непълна;
 • Изискате от нас да изтрием личната Ви информация;
 • Изискате да ограничим обработването на личната Ви информация;
 • Възразите срещу обработването на личната Ви информация;
 • Изискате прехвърляне на информация, която сте ни дали от една организация на друга или да я предоставим на Вас; и
 • Подадете жалба до Вашия местен орган по защита на данните.

Можете да разберете как да се свържете с нас за което и да е от гореизброените искания, като видите раздел „Информация за връзка и Вашата точка за контакт относно поверителността’.

С цел Вашата защита и защитата на неприкосновеността на личния живот на трети лица може да се наложи да проверим Вашата самоличност, преди да изпълним Вашето искане към нас.

Когато разчитаме на Вашето разрешение за използване на личната Ви информация, а Вие впоследствие оттеглите това разрешение, може да не успеем да завършим някои от дейностите, описани в „Как ние използваме Вашата лична информация“.

За какъв период съхраняваме Вашата лична информация?

В някои юрисдикции законът ни задължава да съхраняваме Вашата лична информация за определен период. Продължителността зависи от конкретните законови изисквания на юрисдикцията, в която се намирате, когато споделяте информацията си с нас.

Винаги ще съхраняваме Вашата лична информация за периода, изискван от закона и когато се налага във връзка с правно действие или разследване, включващо GSK. В останалите случаи ще съхраняваме личната Ви информация за времето, през което поддържаме отношения с Вас, за да отговорим на или обработим Ваш въпрос или искане или ако сме Ви изпратили мостра от продукт.

С кого споделяме Вашата лична информация? 

Ние споделяме Вашата лична информация въз основа на необходимостта да бъде узната и до степента, необходима за спазване на законите и подзаконовите актове, и в контекста на управление на нашите отношения с Вас.

Ние споделяме Вашата лична информация само с екипи от нашите компании и филиали от групата на GSK, които трябва да я видят, за да извършват дейността си. Моля, вижте тази връзка за списъка с нашите филиали и техните местоположения.

В някои страни отношенията ни с Вас се управляват от специализирани доставчици на услуги, които правят това от наше име. Ще споделяме Вашата лична информация с техния персонал и екипи, които трябва да я виждат като част от своята работа.

Също така ще споделяме Вашата лична информация с други юридически лица, като например:

 • Агенции за организиране на събития;
 • Маркетингови агенции;
 • Доставчици на технологии, които работят с нас за разработване и подобряване на нашите уебсайтове, дигитални форуми и приложения;
 • Доставчици на медийни услуги, които работят с нас;
 • Доставчици на здравни услуги, които работят с нас;
 • Всяко юридическо лице, което може да ни придобие или да придобие част от нашия бизнес или марки;
 • Доставчици, управляващи доклади за нежелани събития;
 • Браншови търговски асоциации;
 • Местни или чуждестранни регулатори, съдилища, правителства и правоприлагащи органи; и
 • Професионални консултанти, като одитори, счетоводители и адвокати.

В какви случаи ще прехвърляме Вашата лична информация извън държавата Ви на пребиваване?

Ние работим по целия свят. Следователно може да се наложи да прехвърляме и използваме Вашата лична информация извън страната, в която я събираме от Вас. Тези държави може да включват: САЩ, Обединеното кралство и Индия, както и държави от Европейския съюз. Прилагаме подходящи мерки, за да защитаваме Вашата лична информация, когато я прехвърляме извън държавата Ви на пребиваване, като например споразумения за прехвърляне на данни, които включват стандартните клаузи за защита на данните. Законите за поверителност на данните в страните, в които ги прехвърляме, може да не са същите като тези във Вашата държава на пребиваване. Правоприлагащите органи, регулаторните органи, органите по сигурност или съдилищата в страните, в които прехвърляме Вашата лична информация, може да имат правото да виждат Вашата личната информация.

Допълнителна информация, ако сте в Европейското икономическо пространство (ЕИП)

Европейската комисия признава, че някои държави извън ЕИП имат подобни стандарти за защита на данните. Пълният списък на тези страни може да намерите тук.

Ако прехвърляме Вашата лична информация в държава извън този списък, правим това въз основа на нашите Обвързващи корпоративни правила и стандартните договорни клаузи , приети от Европейската комисия. Те ни дават възможност да прехвърляме лична информация между различни страни в рамките на нашата група от компании
и да отговорим на законите за защита на данните на Европейския съюз и Общия регламент за защита на данните (GDPR).

Информация относно деца

Услугите ни не са насочени към деца и ние съзнателно не събираме никаква лична информация от деца, освен съгласно разрешенията или изискванията в приложимото законодателство.

„Бисквитки“, данни на уебсайт и приложение; използване за анализ и маркетинг

Нашите уебсайтове може да използват бисквитки и подобни технологии. Можете да изберете да приемете или откажете бисквитки. Ако решите да откажете бисквитките, не всички елементи на нашите уебсайтове, приложения и услуги могат да функционират по предназначение, така че това може да засегне опита Ви.

Доколкото Вашето местно законодателство счита информацията, събрана от бисквитки и други технологии, за лична информация, ние ще третираме тази информация според стандартите, посочени в настоящото уведомление относно поверителността.

Събираме информация за вида на браузъра и операционната система на Вашия компютър, уебсайтовете, които сте посетили преди и след посещаване на наши уебсайтове, стандартна информация за вход в сървър, адреси на интернет протокол (IP), данни за местонахождение, доставчик на услуги за мобилен телефон и операционна система на мобилния телефон. Използваме тази информация, за да разберем как посетителите ни използват нашите уебсайтове и мобилни приложения, за да можем да подобрим тях, услугите, които предлагаме, и нашата реклама. Може да споделяме тази информация с други компании в рамките на групата GSK и с други трети страни. Някои от нашите уебсайтове използват Google Analytics – уеб услуга за анализ, предоставяна от Google, Inc. („Google“). Google Analytics използва „бисквитки“, за да анализира моделите на употреба и може да събира информация за Вашата употреба на уебсайта, включително Вашия IP адрес. Още информация за Google Analytics можете да намерите тук. Ако искате да се откажете Вашите данни да се използват от Google Analytics, може да направите това тук.

Освен това използваме услуги за ремаркетинг, предлагани от наши рекламни партньори, за персонализиране на реклами за посетители на сайтове на техни рекламни мрежи (т.е. уебсайтове, различни от тези на GSK). На тези страници може да се показват реклами, които са свързани с Ваши взаимодействия с GSK преди това. За да изключите персонализирането на реклами, обслужвани от Google, щракнете тук. За да изключите персонализирането на реклами, обслужвани от Facebook, щракнете тук. Много компании, които показват реклама на база интереси, са членове на Инициативата за мрежова реклама („NAI“), Сдружението за цифрова реклама („DAA“) или Европейското сдружение за интерактивна цифрова реклама („EDAA“). За да се откажете от реклама на база интереси от членове на тези инициативи, можете да посетите техните уебсайтове на адрес https://optout.networkadvertising.org/, https://optout.aboutads.info/ and https://www.youronlinechoices.com/.

Възможно е да използваме данните, които споделяте с нас, за вземане на решения относно Вашите интереси и предпочитания, така че да направим маркетинговите материали, които Ви изпращаме, по-уместни. Възможно е също да комбинираме информацията, която пазим за Вас, с данни за Вашите интереси или демографски данни, които трети страни са събрали от Вас онлайн и офлайн, за да направим изживяването Ви по-персонализирано и допълнително да персонализираме нашите маркетингови материали. Имате определени права във връзка с това – моля, вижте 'Какви са правата Ви във връзка с Вашата лична информация?' за допълнителна информация.

Използваме Facebook за персонализиране на инструменти за аудиторията. Това ни позволява да Ви предоставяме персонализирана реклама, когато използвате платформите на Facebook, чрез съвпадане на имейл адреса, който съхраняваме за Вас, с Вашия имейл адрес, който Facebook съхранява, за да Ви показваме най-уместните реклами на GSK. Правим това само когато ни предоставите съгласието си. Понякога може да използваме Вашата информация за изграждане на вероятностни модели. Това ни позволява да генерираме подобна аудитория на потенциални клиенти (със сходни на Вашите интереси и демографски данни) чрез рекламни платформи като Facebook или Google, въз основа на данни, които рекламната платформа съхранява за други хора. Обикновено това означава споделяне на Вашия имейл адрес с наши рекламни партньори. Ако искате да се откажете от подобна аудитория в Google, може да направите това тук.

Как актуализираме настоящото уведомление относно поверителността?

От време на време ще актуализираме това уведомление за поверителност. Всички промени влизат в сила, когато публикуваме редактираното уведомление за поверителност в нашия Център за поверителност. Настоящото уведомление относно поверителността е актуализирано за последно на датата, посочена отгоре в частта „Последно актуализирано“. Ако промените са значителни, ще обърнем повече внимание на известието, за да Ви уведомим какви са те.

Нашата отговорност относно уебсайтове, които не притежаваме и не контролираме

Нашият портал GSK Pro и други портали на GSK и уебсайтове може да съдържат връзки към уебсайтове или мобилни приложения, които не притежаваме и не контролираме. Настоящото Уведомление относно поверителността не се прилага за тях. Моля, прочетете уведомленията относно поверителността на тези уебсайтове и мобилни приложения, ако искате да разберете как те събират, използват и споделят Вашата лична информация.