Privacy centre

GSK datu privātuma centrs

Laipni lūdzam! Mēs nopietni izturamies pret datu privātumu. Uzziniet vairāk par mūsu praksi un jūsu tiesībām.

 

a

Tālāk ir pieejami mūsu galvenie privātuma paziņojumi. Ja nepieciešams, iepriekš izmainiet savu atrašanās vietu un izvēlieties sev vispiemērotāko privātuma paziņojumu.

GSK vispārīgs privātuma paziņojums

Latvija

Pēdējās atjaunināšanas datums:
2020. gada 1. augusts

Šis privātuma paziņojums ir paredzēts personām, kas kandidē uz vakancēm.

Paldies, ka izrādāt interesi par GlaxoSmithKline. Mēs saprotam, ka konfidencialitāte ir jums svarīga. Mēs esam apņēmušies rūpīgi un godīgi apstrādāt jūsu personas datus.

Mūsu Paziņojumā par konfidencialitāti ir izklāstīts, kādus personas datus mēs apkopojam un kā mēs to darām. Tajā ir izklāstīts, kam mēs izmantojam jūsu personas datus, pieņemot darbiniekus darbā un veicot pretendentu priekšatlasi. Tajā ir arī izskaidrots, kā mēs aizsargājam jūsu personas datus un uzturam to drošību.

GlaxoSmithKline ir atbildīgs par personas datiem, kurus jūs sniedzat uzņēmumam. Mēs sevi apzīmējam ar vārdiem “GSK”, “mēs”, “mūs” vai “mūsu”.

Personas dati ir jebkāda informācija vai informācijas daļa, ar kuru jūs var tieši (piemēram, pēc jūsu vārda) vai netieši (piemēram, pēc unikālā ID numura) identificēt. 

Ja kaut kas šajā Paziņojumā par konfidencialitāti ir pretrunā ar vietējās jurisdikcijas tiesību aktiem, tie ir dominējošie.

Šajā Paziņojumā par konfidencialitāti ir izskaidrotas tālāk norādītās tēmas:
 

Kas ir jūsu personas datu pārzinis?

GlaxoSmithKline LLC, GSK Services Unlimited kopā ar vietējo GSK uzņēmumu, pie kura piesakāties darbā, ir jūsu personas datu pārzinis.

Atrašanās vietu saraksts kopā ar atbilstošo kontaktinformāciju ir pieejams šeit: GSK pasaules kontaktpersonas

Kontaktinformācija un kontaktpersona konfidencialitātes jautājumos

Ja vēlaties izmantot savas tiesības, jums ir jautājumi par šo Paziņojumu par konfidencialitāti, ir nepieciešama plašāka informācija vai vēlaties izteikt bažas, sazinieties ar mums, rakstot uz gsk.recruitment@gsk.com. Neizmantojiet šo e-pasta adresi vispārīgiem jautājumiem par darbā pieņemšanas procesu un nesūtiet spekulatīvus pieteikumus.

Ja vēlaties zināt, kurš jūsu valstī ir kontaktpersona konfidencialitātes jautājumos, noklikšķiniet šeit: Kontaktinformācija konfidencialitātes.

Kādus personas datus mēs apkopojam par jums?

Pieņemot darbiniekus darbā un veicot pretendentu priekšatlasi, mēs apkopojam šādu informāciju par jums:

 • pamatinformācija  vārds, uzvārds (tostarp uzrunas forma), dzimums, vecums vai dzimšanas datums;
 • kontaktinformācija  jūsu norādītā informācija, kuru varam izmantot saziņai ar jums, piemēram, personīgā vai uzņēmuma e-pasta adrese, pasta adrese, tālruņa numurs un profils profesionālajā sociālo tīklu platformā;
 • profesionālā informācija un pieredze  informācija par izglītību, darba pieredzi, atsauksmes un informācija par atsauksmju sniedzējiem;
 • nacionālie identifikatori  jūsu nacionālais ID / pase, dzīvesvieta un darba atļaujas statuss, sociālā nodrošinājuma numurs vai cits nodokļu maksātāja / valsts identifikācijas numurs;
 • finanšu informācija  jūsu atalgojums, pensijas konta informācija, uzņēmuma atvieglojumi, piemaksas, papildatvieglojumi, darba stundu reģistri un nodokļu maksātāja atsauces numurs (piemēram, nodokļu identifikācijas numurs, valsts apdrošināšanas numurs, sociālā nodrošinājuma numurs). Mēs apkoposim arī jūsu bankas informāciju, ja mēs atlīdzināsim jums par izdevumiem, kas radīsies, veicot pieņemšanu darbā;
 • informācija par apgādājamajām personām  informācija par jūsu apgādājamajām personām, piemēram, vārds un uzvārds, dzimšanas datums un laulātā/partnera vai apgādājamās personas kontaktinformācija;
 • interviju laikā apkopotā informācija  mūsu intervētāju pierakstītie komentāri un intervijas audio/video ieraksti (tālruņa interviju vai video interviju gadījumā);
 • pamatinformācija  izglītība un akadēmiskā, kā arī profesionālā kvalifikācija. Ja vēlamies jums piedāvāt darbu, mums var būt nepieciešams veikt pretendentu priekšatlasi. Pēc tam mēs varam arī apkopot papildu pamatinformāciju, piemēram, kredītvēsturi, sodāmības reģistrus un informāciju par arodveselību (ja to pieļauj tiesību akti);
 • personas datu īpašās kategorijas  informācija par jūsu rasi un etnisko piederību, reliģiju, politiskajiem vai filozofijas uzskatiem, arodbiedrības piederību, veterāna statusu un informācija par veselību, invaliditāti vai seksuālo orientāciju. Mēs izmantojam šo informāciju, lai garantētu, ka ievērojam saistošos tiesību aktus. Ja mēs piedāvājam jums darbu, mēs varam arī pieprasīt informāciju par jūsu veselības stāvokli (fizisko vai mentālo), lai mēs varētu nodrošināt jums veselības un sociālos pabalstus jums un jūsu apgādājamajām personām. Mēs arī izmantosim šo informāciju, lai apspriestu ar jums, kādas pamatotas korekcijas mēs varam piedāvāt jums. Mēs vēlamies nodrošināt jums vienotu darba vidi.

Ja mēs pieprasām sniegt informāciju par īpašām kategorijām, jūs varat izlemt, vai sniegt to. Ja izlemjat nesniegt mums šādu informāciju, varat būt drošs, ka tas neietekmē jūsu pieteikumu.

Ja mēs pieprasām cita veida personas datus, jūs varat izlemt nesniegt arī tos. Ja izlemjat nesniegt mums savus personas datus, mums var nebūt iespēja novērtēt vai apsvērt jūsu pieteikumu.

Ja sniedzat mums citas personas, piemēram, laulātā/partnera vai atsauksmju sniedzēju, datus, mēs uzskatām, ka jums ir atļauja sniegt mums šādus datus.

Mēs neapstrādāsim personas datus (tostarp nevienu iepriekš minēto informācijas veidu), ja jūsu valsts tiesību akti aizliedz to darīt.

Kā mēs apkopojam jūsu personas datus?

Tieši no jums, ja:

 • izveidojat kontu un profilu GSK karjeru portālā;
 • koplietojat vai izmantojat savu sociālo tīklu profilu, lai piekļūtu GSK karjeru portālam;
 • reģistrējaties mūsu vietnē, lai saņemtu informāciju par publicētajām vakancēm;
 • iesniedzat savu CV mums  vai nu GSK karjeru portālā vai ar citiem līdzekļiem
 • piedalāties sanāksmēs, intervijās vai pieņemšanas darbā uzdevumos.

No šādiem citiem avotiem:

 • rekrutēšanas aģentūras;
 • uzņēmumi, kas mūsu vārdā veic pretendentu priekšatlasi
 • jūsu kolēģi un/vai vadītāji, kad viņi sniedz mums savas atsauksmes par jums.

No šādiem publiskiem avotiem:

 • mēs apkopojam jūsu personas datus no publiskajiem avotiem, ja to pieļauj tiesību akti. Mēs varam izmantot šādu avotu, lai pārbaudītu jūsu licences vai izpildītu kādas pārbaudes, kas nepieciešamas, lai ievērotu saistošos tiesību aktus.

Kā mēs izmantojam jūsu personas datus?

Mēs izmantosim jūsu personas datus tikai tiem mērķiem, kas aprakstīti tālāk šajā Paziņojumā par konfidencialitāti, un mērķiem, kas ir pamatoti saistoši tiem, kas aprakstīti. Mēs nevaram izmantot tos un neizmantosim tos citiem mērķiem bez jūsu atļaujas, ja vien mums ir juridiskas tiesības vai pienākumi tā darīt.

Ar mērķi izskatīt pieteikumu.

Mēs izmantosim jūsu personas datus:

 • lai atbildētu uz jūsu pieteikumu. Ja kāds cits sazinājās ar mums vai mēs ieguvām jūsu informāciju no citiem avotiem, mēs izmantosim jūsu personas datus, lai sazinātos ar jums un sniegtu jums informāciju par mūsu darbā pieņemšanas procesu;
 • lai izveidotu jums profilu;
 • lai novērtētu, kādā mērā jūsu profils ir piemērots amatam, uz kuru piesakāties;
 • kad mēs novērtējam visus mūsu pretendentus un izveidojam sarakstu ar gala pretendentiem
 • lai vadītu intervijas un uzdevumus, veicot pieņemšanu darbā.

Pretendentu priekšatlasei, ja izlemjam jums piedāvāt darbu.

Mēs izmantosim jūsu personas datus, lai:

 • pārbaudītu jūsu pamatinformāciju, atsauces un citu jūsu sniegto informāciju likumā pieļaujamajā apjomā. Mēs nododam jūsu personas datus uzņēmumiem, kuri mūsu vietā veic šo pretendentu priekšatlasi
 • sagatavotu darba piedāvājumu un citus dokumentus, kurus mēs izmantojam šajā darbā pieņemšanas posmā pirms līguma slēgšanas.

Ar mērķi jūs iekļaut GSK talantu komandā.

Mēs izmantosim jūsu personas datus, lai:

 • apsvērtu jūsu piemērotību šobrīd mūsu piedāvātajām iespējām vai nākotnes iespējām kādā no GSK uzņēmumiem vai filiālēm. Tas nozīmē, ka mēs nodosim jūsu datus citām GSK struktūrvienībām;
 • informētu jūs par iespējām un lūgtu jūs atjaunināt profilu.

Ar mērķi pārvaldīt un uzlabot mūsu darbā pieņemšanas procesus, kā arī biznesa darbības attiecībā uz darbā pieņemšanas procesu.

Mēs izmantosim jūsu personas datus, lai:

 • pārvaldītu sava tīkla un informācijas sistēmu drošību;
 • uzturētu reģistrus saistībā ar mūsu nolīgšanas procesiem;
 • izvērtētu darbā pieņemšanas procesu attiecībā pret mūsu centieniem, lai garantētu, ka mēs ievērojam godīgu nodarbinātības praksi;
 • sagatavotu un izveidotu pārvaldības atskaites un analīzes, tostarp analītikas un metrikas datus, kas saistīti ar darbā pieņemšanas procesu.

Citu mērķu sasniegšanai.

Mēs izmantosim jūsu personas datus:

 • lai ievērotu piemērojamos tiesību aktus un noteikumus;
 • lai atbildētu uz pieprasījumiem no kompetentajām valsts iestādēm;
 • lai informētu jūs par izmaiņām mūsu noteikumos, nosacījumos un politikās;
 • lai izmantotu tiesības vai aizsargātu GSK pret potenciālo, draudēto vai faktisko tiesas prāvu;
 • lai aizsargātu GSK, jūsu vai citas personas būtiskās intereses;
 • lai nodrošinātu ar darba komandējumiem saistītas naktsmājas vai veselības un sociālos pabalstus jums un jūsu apgādājamajām personām;
 • lai novērtētu GSK progresu tā dažādo nolīgšanas mērķu sasniegšanā, garantējot vienlīdzīgu iespēju uzraudzību un ziņošanu par tām.
 • lai atbildētu uz jūsu jautājumiem vai pieprasījumiem un apstrādātu tos
 • gadījumos, kad pārdodam, piešķiram vai nododam visu vai daļu sava uzņēmuma;

Kāpēc mums ir atļauts apkopot un izmantot jūsu personas datus?

Mēs varam apkopot un izmantot jūsu personas datus, kad ir spēkā viens no šādiem apstākļiem:

 • mēs veicam darbības pirms darba līguma noslēgšanas vai noslēdzam darba līgumu;
 • mēs ievērojam, likumu, piemēram, nodarbinātības, sociālā nodrošinājuma un arodslimību tiesību aktus un noteikumus;
 • jūs esat nepārprotami mums devis piekrišanu; kad šāda piekrišana ir obligāta (likumiski to sauc par “piekrišanu”). Jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu;
 • mūsu interesēs ir uzskatīt jūs par pretendentu pašreizējai vakancei un turpmākajām vakancēm (likumiski to sauc par “tiesiskajām interesēm”). Tas nav attiecināms, ja mūsu likumīgās intereses neatzīst jūsu intereses vai pamata tiesības un privilēģijas
 • ir jāaizsargā jūsu vai citas personas būtiskās intereses.

Kā mēs aizsargājam jūsu personas datus?

Mēs vēlamies nodrošināt, ka jūsu personas dati netiek nodoti personām, kurām tie nav jāredz, un šādas personas neizmanto datus. Mēs izmantojam dažādus drošības pasākumus un tehnoloģijas, lai aizsargātu jūsu personas datus.

Mēs rūpīgi atlasām pakalpojumu sniedzējus, ar kuriem sadarboties, un pārbaudām, vai viņi izmanto drošības pasākumus un tehnoloģijas, lai aizsargātu jūsu personas datus. Mēs neļaujam mūsu pakalpojumu sniedzējiem un piegādātājiem izmantot jūsu personas datus personīgiem nolūkiem.

Kādas ir jūsu tiesības saistībā ar saviem personas datiem?

Jums ir tiesības, par kuram mums jūs ir jāinformē. Jums pieejamās tiesības ir atkarīgas no iemesla, kāpēc mēs apstrādājam jūsu personas datus, un jūsu jurisdikcijas tiesību aktiem. Atkarībā no tā jums var būt šādas tiesības:

 • pieprasīt mums savu personas datu kopiju. Pastāv daži izņēmumi, kas nozīmē, ka jūs ne vienmēr varat saņemt visu informāciju, kuru mēs apstrādājam;
 • pieprasīt mums izlabot informāciju, kas pēc jūsu ieskatiem ir neprecīza. Jums ir arī tiesības pieprasīt mums papildināt informāciju, kas pēc jūsu ieskatiem ir nepilnvērtīga;
 • pieprasīt mums izdzēst jūsu personas datus;
 • pieprasīt mums ierobežot jūsu personas datu apstrādi;
 • iebilst par to, kā mēs apstrādājam jūsu personas datus;
 • pieprasīt mums nodot jūsu sniegtos datus no vienas organizācijas citai vai nodot tos jums
 • iesniegt sūdzību vietējai datu aizsardzības iestādei.

Informācija par to, kā sazināties ar mums, lai izpildītu kādu no iepriekš minētajām darbībām, ir pieejama sadaļā Kontaktinformācija un kontaktpersona konfidencialitātes jautājumos.

Lai aizsargātu jūsu un citu personu konfidencialitāti, pirms jūsu lūguma izpildes mums var būt jāpārbauda jūsu identitāte.

Ja iebildīsiet, ka mēs izmantojam jūsu personas datus, vai pēc sākotnējās piekrišanas sniegšanas par to, ka mēs varam izmantot jūsu personas datus, atsauksiet to, mēs cienīsim jūsu izvēli saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Tomēr, izsakot iebildumus vai atsaucot piekrišanu, mēs varam nespēt realizēt darbā pieņemšanas procesu un pretendentu priekšatlasi, kas izskaidrota tēmā Kā mēs izmantojam jūsu personas datus?

Cik ilgi mēs uzglabājam jūsu personas datus?

Mēs uzglabāsim jūsu personas datus tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, lai realizētu darbā pieņemšanas procesu un pretendentu priekšatlasi, kas izskaidrota šajā Paziņojumā par konfidencialitāti. Līdzko darbā pieņemšanas un pretendentu priekšatlases darbības ir izpildītas, mums var būt šādi dati jāuzglabā ilgāk saskaņā ar tiesisko darbību vai izmeklēšanu, kurā iesaistīts GSK.

Dažās jurisdikcijās, tiesību aktos un noteikumos ir norādīts, cik ilgi mums ir jāuzglabā jūsu personas dati. Ilgums ir atkarīgs no tās jurisdikcijas tiesību aktiem, kurā uzturaties, kad sniedzat datus mums.

Ja mēs piedāvāsim jums darbu un jūs izlemsiet to pieņemt, mēs nosūtīsim jums savu Darbinieku paziņojumu par konfidencialitāti. Darbinieku paziņojumā par konfidencialitāti ir izskaidrots, kā mēs izmantojam, uzglabājam un aizsargājam savu darbinieku personas datus.

Kam mēs izpaužam jūsu personas datus?

Mēs izsniedzam jūsu personas datus pēc pieprasītās informācijas veida un tādā apjomā, kāds ir nepieciešams, lai ievērotu tiesību aktus un noteikumus un pārvaldītu un veiktu darbības saistībā ar darbā pieņemšanas procesu.

Mēs nododam jūsu personas datus tikai tām GSK uzņēmumu un filiāļu komandām, kurām tie ir jāzina savu darba pienākumu izpildei.

Dažreiz uzņēmuma darbā pieņemšanas un pretendentu priekšatlases darbības mūsu vārdā veic specializēti pakalpojumu nodrošinātāji. Mēs nodosim jūsu personas datus tikai tiem darbiniekiem un komandām, kurām tie ir jāzina savu darba pienākumu izpildei. 

Mēs arī nodosim jūsu personas datus citiem specializētiem pakalpojumu sniedzējiem, kuri sadarbojas ar mums, piemēram, šādiem:

 • pasākumu un ceļojumu aģentūras;
 • tehnoloģiju piegādātāji, kuri sadarbojas ar mums, lai izstrādātu un uzlabotu mūsu digitālos forumus un lietotnes
 • profesionāli konsultanti, piemēram, auditori, grāmatveži un juristi.

Mēs arī nodosim jūsu personas datus vietējiem vai ārvalstu regulatoriem vai valsts un tiesībsargājošām iestādēm, ja to pieprasa likums. Šādas iestādes var būt ārpus jūsu dzīvesvietas valsts.

Kādos gadījumos mēs varam nodot jūsu personas datus ārpus jūsu mītnes valsts?

Mēs strādājam visā pasaulē. Tāpēc mums var nākties nodot un izmantot jūsu personas datus ārpus valsts, kurā mēs tos apkopojām no jums. Mēs ieviešam atbilstošos pasākumus, lai aizsargātu jūsu personas datus, kad mēs tos nododam ārpus jūsu mītnes valsts, piemēram, datu nodošanas līgumi, kas ietver standarta pantus par datu aizsardzību. Datu aizsardzības tiesību akti valstī, uz kuru nododam datus, var nebūt tādi paši kā tiesību akti jūsu mītnes valstī. Tiesībsargājošām iestādēm, regulētājiestādēm, drošības iestādēm vai tiesām valstī, uz kuru nododam jūsu personas datus, var būt tiesības redzēt jūsu personas datus.

Papildinformācija, ja atrodaties Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ)

Eiropas Komisija atzīst, ka dažām valstīm ārpus EEZ ir līdzīgi datu aizsardzības standarti. Šo valstu pilns saraksts ir pieejams šeit.

Ja mēs nododam jūsu personas datus sarakstā nenorādītai valsti, mēs to darām saskaņā ar mūsu Saistošajiem uzņēmuma noteikumiem (Binding Corporate Rules, BCR) un standarta līguma pantiem, kurus pieņēmusi Eiropas Komisija. Šādi mēs varam starptautiski nodot personas datus mūsu uzņēmumu grupas ietvaros un ievērot Eiropas Savienības datu aizsardzības likumus un Vispārīgo datu aizsardzības regulu (VDAR).

 

Kā mēs izmantojam nepilngadīgo personu datus?

Nepilngadīgo personu datus mēs izmantojam tikai tad, ja darbs ir paredzēts māceklim.

Ja dzīvojat vienā no Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstīm un piesakāties uz mācekļa vietu, jūs norādāt, ka esat vismaz 16 gadus vecs un jūs varat nodot mums savus personas datus un piedalīties darbā pieņemšanas procesā bez savu vecāku piekrišanas.

Ja dzīvojat vienā no valstīm, kas ir ārpus Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un piesakāties uz mācekļa vietu, kad saskaņā ar jūsu valsts tiesību aktiem jūs esat nepilngadīgs, mums ir nepieciešama jūsu vecāku vai likumīgo aizbildņu piekrišana un mums ir jāizmanto jūsu personas dati, kā aprakstīts šajā Paziņojumā par konfidencialitāti. 

Mūsu atbildība par vietnēm, kuras nav mūsu īpašumā vai kuras mēs nekontrolējam

Mūsu karjeru portālā var būt iekļautas saites uz vietnēm vai mobilajām lietotnēm, kuras nav mūsu īpašumā vai kuras mēs nekontrolējam. Mūsu Paziņojumā par konfidencialitāti tās nav iekļautas. Izlasiet paziņojumus par konfidencialitāti šajās vietnēs un mobilajās ierīcēs, ja vēlaties zināt, ka šie pakalpojumu sniedzēji apkopo, izmanto un nodod citiem jūsu personas datus.

Kā mēs atjauninām šo Paziņojumu par konfidencialitāti?

Laiku pa laikam mēs atjaunināsim šī Paziņojuma par konfidencialitāti saturu. Visas izmaiņas stājas spēkā, kad savā karjeru portālā mēs publicējam pārskatīto Paziņojumu par konfidencialitāti. Šis Paziņojums par konfidencialitāti tika pēdējo reizi atjaunināts iepriekš norādītajā datumā, kas seko pēc frāzes “Pēdējo reizi atjaunināts:”. Ja izmaiņas būs nozīmīgas, mēs sniegsim paziņojumu plašākā mērogā, lai jūs uzzinātu par izmaiņām.