Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja [01.01.2018]

Cenimy sobie możliwość przekazywania Państwu informacji poprzez interakcje z Państwem, niezależnie od tego, czy interakcje mają charakter bezpośredni, czy odbywają się za pośrednictwem naszych platform cyfrowych (takich jak nasze aplikacje mobilne i strony internetowe), czy też przy wykorzystaniu innych metod.

Niniejsza Polityka prywatności zawiera objaśnienia dotyczące sposobu, w jaki spółka GlaxoSmithKline i należące do niej spółki („GSK”, „Spółka”, „my” oraz wszelkie odmiany tego słowa) gromadzą, wykorzystują i udostępniają przekazywane im przez Użytkowników dane osobowe lub które mogą w inny sposób pozyskać lub wygenerować, a które dotyczą Użytkowników. Prosimy o zapoznanie się z niniejszą Polityką prywatności. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z nami przy użyciu jednej z metod opisanych w zakładce „Dane kontaktowe GSK”.

Treść niniejszej Polityki prywatności może ulegać zmianom. Zachęcamy Państwa do regularnego zapoznawania się z treścią Polityki prywatności.

Spis treści

1. Jakie dane osobowe gromadzimy i gdzie je uzyskujemy?

2. W jakim celu wykorzystujemy dane osobowe Użytkownika

3. Kiedy udostępniamy dane osobowe Użytkownika

4. Przez jaki okres będziemy przechowywać dane osobowe Użytkownika?

5. W jaki sposób zabezpieczamy dane osobowe Użytkownika?

6. Realizacja uprawnień przysługujących Użytkownikowi zgodnie z niniejszą Polityką prywatności

7. Pliki cookie i inne technologie

8. Kontrola Użytkownika nad danymi osobowymi

9. Kontakt z nami

1. Jakie dane osobowe gromadzimy i gdzie je uzyskujemy?

Pracownicy służby zdrowia

W przypadku Użytkowników będących osobami wykonującymi zawód związany ze służbą zdrowia, GSK może gromadzić m.in. następujące dane:

 • imię i nazwisko;
 • adres poczty elektronicznej i adres do korespondencji;
 • numer telefonu;
 • data urodzenia, wiek;
 • płeć;
 • preferowany sposób kontaktu;
 • język;
 • informacje dotyczące działalności zawodowej Użytkownika (m.in. wykształcenie, zawód/stanowisko/funkcja, miejsce pracy, specjalność medyczna oraz numer prawa wykonywania zawodu lub numer identyfikacyjny nadany przez organ państwowy);
 • niektóre informacje pochodzące z konta na portalu społecznościowym wybranym przez Użytkownika w celu połączenia go z kontem GSK;
 • informacje dotyczące aktywności Użytkownika m.in. informacje na temat tego, czy wysłana przez nas wiadomość elektroniczna została otwarta lub czy zaproszenie do udziału w danym Webinar zostało zaakceptowane;
 • informacje na temat odwiedzin naszych stron internetowych przez Użytkownika, w tym przeglądarki i systemu operacyjnego, z którego Użytkownik korzysta, czasu odwiedzin, przeglądanych stron, klikniętych adresów URL, adresów IP Użytkownika oraz strony z której Użytkownik został przekierowany do stron internetowych GSK;
 • informacje o urządzeniu, w tym o unikalnym identyfikatorze urządzenia, modelu sprzętu, systemu operacyjnego, jego wersji oraz informacje o sieci komórkowej;
 • odpowiedzi Użytkownika na wybrane przez niego ankiety, w tym odpowiedzi na ankiety dotyczące określonych stanów chorobowych i praktyki zawodowej, takich jak na przykład szacunkowa liczba pacjentów, u których występuje określony stan chorobowy.

Pozostali Użytkownicy

W przypadku pozostałych Użytkowników GSK może gromadzić m.in. następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko;
 • adres poczty elektronicznej i adres do korespondencji;
 • numer telefonu;
 • data urodzenia, wiek;
 • płeć;
 • kod pocztowy/numer kierunkowy;
 • informacje dotyczące aktywności, m.in. informacje na temat tego, czy wysłana przez nas wiadomość elektroniczna została otwarta;
 • informacje na temat odwiedzin naszych stron internetowych przez Użytkownika, w tym przeglądarki i systemu operacyjnego, z którego Użytkownik korzysta, czasu odwiedzin, przeglądanych stron, klikniętych adresów URL, adresów IP Użytkownika oraz strony z której Użytkownik został przekierowany do stron internetowych GSK;
 • informacje o urządzeniu, w tym unikalnym identyfikatorze urządzenia, modelu sprzętu, systemu operacyjnego, jego wersji oraz informacje o sieci komórkowej;
 • odpowiedzi Użytkownika na wybrane przez niego ankiety.

GSK może również przetwarzać dane o stanie zdrowia Użytkownika. Przykładowo, jeżeli Użytkownik poinformuje nas o swoim aktualnym stanie zdrowia lub jeżeli otrzymamy informację o doznaniu przez Użytkownika działania niepożądanego związanego z jednym z naszych produktów lub jeżeli informacje o stanie zdrowia można wywieść z informacji przekazanych nam przez Użytkownika przy skontaktowaniu się z nami z jakiejkolwiek przyczyny. W przypadku przetwarzania tego rodzaju informacji o Użytkowniku podejmiemy – o ile będzie to wymagane przepisami prawa – odpowiednie kroki w celu uzyskania zgody Użytkownika na wykorzystanie przez nas tych informacji.

W jaki sposób uzyskujemy dane osobowe Użytkownika?

Pracownicy służby zdrowia

Dane osobowe możemy gromadzić w trakcie monitorowania naszych narzędzi i usług technologicznych, w tym wiadomości elektronicznych wysyłanych do i przez GSK. W pozostałych przypadkach gromadzimy i generujemy informacje o Użytkowniku, jeżeli Użytkownik nam je przekaże lub jeżeli kontaktuje się z nami bezpośrednio. Takie sytuacje mają miejsce, gdy np. Użytkownik rejestruje się na jednej z naszych platformach cyfrowych, nawiązuje kontakt z jednym z naszych przedstawicieli handlowych, bierze udział w organizowanych przez nas eventach lub w eventach z naszym udziałem, a także gdy Użytkownik kontaktuje się z obsługą klienta lub przekazuje informacje zwrotne. Informacje o działalności zawodowej Użytkownika możemy również uzyskiwać z innych źródeł, np. z zewnętrznych źródeł informacji o podmiotach świadczących usługi z zakresu opieki zdrowotnej (w tym ze źródeł publicznie dostępnych), spółek medialnych (zgodnie z ich procedurami autoryzacji), w których Użytkownik powiązał swoje konto GSK z kontem w mediach społecznościowych, a także od pacjentów Użytkownika (np. w sytuacji, gdy pacjent poinformował nas o tym, że Użytkownik świadczył na jego rzecz usługi z zakresu opieki zdrowotnej). Możemy łączyć posiadane przez nas informacje o Użytkowniku uzyskane z różnych źródeł, w tym informacje przekazane nam przez samego Użytkownika.

Pozostali Użytkownicy

Dane osobowe możemy gromadzić w trakcie monitorowania naszych narzędzi i usług technologicznych, w tym wiadomości elektronicznych wysyłanych do i przez GSK. W pozostałych przypadkach gromadzimy i generujemy informacje o Użytkowniku, jeżeli Użytkownik nam je przekaże, np. za pośrednictwem formularzy rejestracyjnych lub formularzy zwrotnych zamieszczonych na naszych platformach cyfrowych. Informacje o Użytkowniku możemy również otrzymywać od naszych dostawców np. w celu ustalenia, czy Użytkownik wykorzystał kupony na oferowane przez nas produkty lub usługi o ile ma to zastosowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Możemy łączyć posiadane przez nas informacje o Użytkowniku uzyskane z różnych źródeł.

2. W jakim celu wykorzystujemy dane osobowe Użytkownika

Dane osobowe Użytkownika możemy wykorzystywać w celu:

A. świadczenia usług na rzecz Użytkownika, w tym:

 • personalizowania treści na naszych platformach cyfrowych w celu dostosowania ich do profilu lub upodobań Użytkownika, a także poprawiania jakości naszych usług;
 • przekazywania informacji, w tym komunikatów marketingowych, za pośrednictwem wybranych przez Użytkownika kanałów, np. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub webinaru; oraz
 • w przypadku Użytkownika będącego pracownikiem służby zdrowia – poszerzenia wiedzy na temat działalności zawodowej i zainteresowań Użytkownika.

B. kontaktowania się z Użytkownikiem, w tym:

 • udzielania odpowiedzi na pytania oraz wnioski o świadczenie usług, a także zwracania się z wnioskiem o informacje zwrotne;
 • przesyłania ważnych zawiadomień dotyczących m.in. zmian naszych warunków, zasad i polityki;
 • przesyłania zawiadomień o charakterze technicznym, aktualizacji, alertów zabezpieczeń, a także komunikatów wsparcia technicznego oraz komunikatów o charakterze administracyjnym.

C. zarządzania naszą bieżącą działalnością, w tym:

 • przestrzegania obowiązujących przepisów, zasad, regulacji, wytycznych, kodeksów, a także zasad i regulacji branżowych/zawodowych;
 • zastosowania się do żądań lub wniosków ze strony krajowych i zagranicznych organów regulacyjnych lub rządowych, sądów i organów ścigania, a także ustosunkowania się do pism procesowych lub w związku z jakimkolwiek postępowaniem sądowym; oraz
 • badania sprawy i podejmowania działań wobec użytkowników, którzy naruszają nasze zasady lub którzy postępują w sposób niezgodny z prawem lub wyrządzają szkodę innym osobom lub ich mieniu.

D. zarządzania naszą bieżącą działalnością, w tym:

 • na potrzeby wewnętrzne, m.in. audyt, analiza danych i badania, które pomagają nam dostarczać i ulepszać nasze platformy cyfrowe GSK, treści i usługi;
 • monitorowania i analizowania trendów, metod wykorzystywania oraz działań związanych z naszymi produktami i usługami w celu ustalenia, jakie elementy naszych cyfrowych platform i usług cieszą się największym zainteresowaniem, a także w celu poprawy jakości projektu i zawartości naszych platform; oraz
 • przekazywanie Użytkownikowi aktualnych danych kontaktowych.

Na jakiej podstawie wykorzystujemy dane osobowe Użytkownika?

 • W uzasadnionych celach związanych z naszą działalnością gospodarczą: wykorzystywanie danych osobowych Użytkownika pomaga nam prowadzić i usprawniać działalność, a także minimalizować wszelkie zakłócenia w świadczeniu oferowanych przez nas usług. Dzięki wykorzystaniu tych danych możemy również usprawnić i spersonalizować komunikację z Użytkownikiem, a także zapewnić Użytkownikowi wydajne i skuteczne korzystanie z naszych produktów i usług.
 • W celu wywiązywania się z ciążących na nas zobowiązaniach prawnych oraz reagowania na pozostałe wnioski o informacje: Przestrzeganie przepisów, regulacji, zasad, kodeksów i wytycznych jest dla nas ważne i chcielibyśmy być w stanie ich przestrzegać, a także reagować na pozostałe żądania lub wnioski dotyczące danych, o których mowa w niniejszym dokumencie. Mają one wpływ na sposób, w jaki prowadzimy działalność oraz pomagają nam zapewnić – w miarę możliwości – bezpieczeństwo oferowanych przez nas produktów i usług. Zapewniamy, że w przypadku wykorzystywania Państwa danych osobowych w powyższym celu podejmiemy środki zmierzające do ich ochrony.
 • Zgoda Użytkownika: W niektórych sytuacjach możemy potrzebować zgody Użytkownika na wykorzystanie jego danych osobowych do realizacji poszczególnych celów wymienionych powyżej. W przypadku przetwarzania przez nas danych osobowych na podstawie zgody udzielonej przez Użytkownika Użytkownikowi przysługują różne uprawnienia. Przykładowo, jeśli Użytkownik nie życzy sobie, aby jego nazwisko widniało na jednej z naszych list mailingowych, może on w dowolnym momencie złożyć rezygnację klikając w komunikat „Wypisz się” na dole naszych promocyjnych wiadomości e-mail. Użytkownik posiadający konto GSK może również złożyć rezygnację, aktualizując swoje preferencje.

3. Kiedy udostępniamy dane osobowe Użytkownika

Dane osobowe Użytkownika możemy udostępniać:

 • naszym agentom i dostawcom;
 • naszym profesjonalnym doradcom i audytorom;
 • naszym podmiotom powiązanym i partnerom biznesowym;
 • organom regulacyjnym, rządowym i organom ścigania;
 • sądom, trybunałom, arbitrom lub innym organom sądowym; oraz
 • innym podmiotom trzecim w związku ze sprzedażą, połączeniem, nabyciem lub reorganizacją całości lub jakiejkolwiek części naszego przedsiębiorstwa bądź przeprowadzeniem zmian organizacyjnych o podobnym charakterze (w tym potencjalnemu lub faktycznemu nabywcy przedsiębiorstwa lub jego doradcom).

Przekazywanie danych do krajów innych niż kraj zamieszkania Użytkownika

Możemy przekazywać dane osobowe Użytkownika do krajów innych niż kraj zamieszkania Użytkownika. Kraje, do których przekazywane są dane osobowe Użytkownika, mogą nie oferować poziomu ochrony danych osobowych równoważnego poziomowi przewidzianemu przepisami obowiązującymi w kraju zamieszkania Użytkownika. O ile zajdzie taka konieczność podejmiemy kroki w celu zapewnienia, aby przekazywane dane Użytkownika były odpowiednio zabezpieczone, na przykład poprzez zawieranie umów w sprawie transferu danych osobowych. W przypadku zawarcia umowy w sprawie transferu danych osobowych lub wdrożenia podobnych środków ochrony. Stosowną kopię możemy udostępnić Użytkownikowi, jeśli skontaktuje się z nami za pomocą jednej z metod określonych w zakładce „Dane kontaktowe GSK”.

Strony internetowe podmiotów trzecich

Od czasu do czasu możemy udostępniać hiperłącza do stron internetowych lub aplikacji mobilnych, które do nas nie należą lub które nie znajdują się pod naszą kontrolą. Niniejsza Polityka prywatności nie ma zastosowania do takich stron internetowych. Użytkownik, który zdecyduje się skorzystać z takich stron internetowych, powinien zapoznać się z regulaminami lub polityką prywatności obowiązującymi na danej stronie lub aplikacji mobilnej, z której korzysta, aby zrozumieć stosowane przez podmioty trzecie zasady dotyczące prywatności.

4. Przez jaki okres będziemy przechowywać dane osobowe Użytkownika?

Wdrożyliśmy politykę przechowywania danych osobowych, która określa okres przechowywania danych Użytkownika. Okres przechowywania danych zależy od rodzaju informacji, celu gromadzenia danych oraz systemu działającego w ramach naszych platform cyfrowych, w których przechowywane są informacje. Zasadniczo dane osobowe Użytkowników przechowujemy tak długo, jak jest to konieczne. Przykładowo, aby udostępnić Użytkownikowi na jego wniosek, kanały cyfrowe (takie jak nasze strony internetowe), nasze produkty i usługi.

5. W jaki sposób zabezpieczamy dane osobowe Użytkownika?

W celu ochrony danych osobowych Użytkownika przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem wykorzystujemy szereg różnorodnych technologii i procedur bezpieczeństwa. Starannie dobieramy naszych dostawców i zobowiązujemy ich do stosowania odpowiednich środków mających na celu ochronę poufności i zapewnienie bezpieczeństwa danych Użytkownika. Przekazywanie nam informacji za pośrednictwem Internetu lub połączenia z siecią telefonii komórkowej może jednak okazać się niezupełnie bezpieczne tym samym taki przekaz odbywa się na własne ryzyko Użytkownika.

6. Realizacja uprawnień przysługujących Użytkownikowi zgodnie z niniejszą Polityką prywatności

Użytkownik ma prawo:

 • w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, jeżeli dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie udzielonej przez niego zgody;
 • zwrócić się do GSK o informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkownika, w tym o przesłanie kopii danych osobowych Użytkownika przechowywanych przez GSK;
 • żądać sprostowania i/lub usunięcia jego danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych lub wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania;
 • żądać uzyskania i ponownego wykorzystania danych osobowych do własnych celów w ramach poszczególnych usług;
 • złożyć skargę do właściwego organu nadzoru lub do sądu, jeżeli prawa Użytkownika dotyczące ochrony jego danych osobowych zostały naruszone lub jeżeli Użytkownik poniósł szkodę na skutek sprzecznego z przepisami prawa przetwarzania jego danych osobowych.

Jeśli Użytkownik chce uzyskać dostęp do dotyczących go danych osobowych będących w posiadaniu GSK lub jeśli jakiekolwiek dane osobowe dotyczące Użytkownika będące w naszym posiadaniu są niedokładne lub nieaktualne lub jeśli Użytkownik chce ograniczyć przetwarzanie danych osobowych lub wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania danych, powinien skontaktować się z nami za pomocą jednej z metod określonych w zakładce „Dane kontaktowe GSK”.

Co w przypadku, gdy Użytkownik nie chce przekazywać nam swoich danych osobowych?

W przypadku podjęcia przez Użytkownika decyzji co do zaprzestania udostępniania nam swoich danych osobowych Użytkownik może zawsze odstąpić od udostępniania nam swoich danych osobowych.

Sprzeciw Użytkownika wobec przetwarzania jego danych osobowych będzie respektowany zgodnie z obowiązującymi zobowiązaniami prawnymi w tym obszarze. Sprzeciw Użytkownika może nam jednak uniemożliwić podjęcie działań niezbędnych do realizacji celów określonych powyżej. Taki sprzeciw może również oznaczać niemożność skorzystania przez Użytkownika z oferowanych przez nas usług i produktów, jeśli Użytkownik nie przekaże nam swoich danych osobowych lub jeśli – po przekazaniu nam swoich danych – Użytkownik wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych.

Spółka GSK może być zobowiązana lub uprawniona do zachowania danych Użytkownika w celu wywiązywania się z ciążących na niej obowiązków prawnych i regulacyjnych, a także w celu ochrony i realizacji swoich praw i interesów na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

7. Pliki cookie i inne technologie

Strony internetowe, usługi online, aplikacje interaktywne, wiadomości e-mail i reklamy GSK mogą korzystać z plików cookie i innych technologii, takich jak identyfikatory urządzeń, w celu zwiększenia komfortu Użytkownika, ułatwienia nam zrozumienia, w jaki sposób wykorzystywane są nasze platformy – przykładowo, które części naszych stron były odwiedzane i które wiadomości zostały otwarte, a także do oceny skuteczności reklam i usług. Zasadniczo, dane gromadzone przez pliki cookie i inne technologie traktujemy jako dane niebędące danymi osobowymi. Jednak w zakresie, w jakim adres IP lub podobne identyfikatory, są na podstawie obowiązującego lokalnie prawa uważane za dane osobowe, to takie identyfikatory oraz dane gromadzone przez pliki cookie i inne technologie, które można powiązać z takimi identyfikatorami, uznajemy za dane osobowe.

Więcej o plikach cookie

Wykorzystujemy pliki cookie, aby zwiększyć komfort korzystania z naszych stron internetowych. Cookie to unikalny kod numeryczny przesyłany do przeglądarki komputera Użytkownika w celu śledzenia zainteresowań i preferencji Użytkownika oraz rozpoznania go jako Użytkownika. Za pomocą plików cookie i innych technologii takie dane mogą być gromadzone automatycznie. Aby dowiedzieć się, w jaki sposób zapobiec automatycznemu gromadzeniu danych, należy zapoznać się z zakładką „Kontrola Użytkownika nad danymi osobowymi” poniżej. Należy pamiętać o tym, że po wyłączeniu plików cookie niektóre funkcje naszych stron internetowych będą niedostępne.

Pliki cookie wykorzystujemy w różnych celach:

 • Główna działalność
  Pliki cookie są nam niezbędne do obsługi stron internetowych GSK.
 • Funkcjonalność
  Wykorzystujemy pliki cookie i inne technologie, aby respektować wybrane przez Użytkownika opcje dotyczące preferowanego przez niego sposobu funkcjonowania platform GSK. Przykładowo funkcjonalne pliki cookie wykorzystujemy do zapamiętywania danych osobowych podczas odwiedzania naszych stron internetowych, aby zapewnić Użytkownikowi komfort użytkowania i dostosowania informacji adekwatnych do obszaru zainteresowań Użytkownika.
 • Wydajność/Analityka
  Wykorzystujemy pliki cookie do analizy wydajności naszych stron internetowych, do ich utrzymywania, obsługi i stałego usprawniania. Wykorzystujemy pliki cookie do analizy odwiedzania naszych stron internetowych i kanałów komunikacji cyfrowej. Przykładowo możemy uzyskać informacje z żądanej komunikacji, w tym informacje o tym, czy Użytkownik otworzył lub przekazał wiadomość e-mail lub czy kliknął na jakąkolwiek ich treść. W ten sposób uzyskujemy informacje na temat skuteczności naszej komunikacji i możemy prezentować treści potencjalnie interesujące danego Użytkownika.
 • Podmioty trzecie
  Możemy zezwolić naszym partnerom biznesowym na używanie plików cookie na stronach internetowych GSK w wyżej wymienionych celach – szczegółowe informacje zawarto poniżej.

Reklama podmiotów trzecich i internetowa reklama behawioralna

Użytkownik może otrzymywać reklamy produktów i usług GSK na stronach internetowych i aplikacjach mobilnych podmiotów trzecich oparte o analizę działań online Użytkowników. Ponadto nasi partnerzy reklamowi mogą umieszczać i wykorzystywać pliki cookie na stronach internetowych GSK oraz na innych stronach internetowych podmiotów trzecich aby zbierać informacje o aktywności Użytkownika w celu dostarczania mu spersonalizowanych reklam internetowych. Jest to tzw. internetowa reklama behawioralna lub „OBA”. Partnerzy reklamowi, którzy uzyskają zgodę na wykorzystanie danych osobowych Użytkownika do własnych celów, zobowiązani są poinformować Użytkownika o swojej tożsamości oraz o tym w jaki sposób będą wykorzystywać jego dane osobowe.

Więcej informacji o plikach cookie zawarto powyżej. Aby zrezygnować z otrzymywania internetowych reklam behawioralnych, należy zapoznać się z sekcją „Kontrola Użytkownika nad danymi osobowymi”.

8. Kontrola Użytkownika nad danymi osobowymi

Po przekazaniu nam swoich danych osobowych Użytkownik może na wiele sposobów kontrolować sposób przetwarzania tych danych, bez konieczności realizowania któregokolwiek z uprawnień opisanych w niniejszej Polityce prywatności.

Zarządzanie ustawieniami konta Użytkownika

Użytkownik, który założył konto w GSK, może zarządzać niektórymi danymi osobowymi przechowywanymi przez GSK za pomocą ustawień konta.

Zarządzanie promocyjnymi wiadomościami elektronicznymi

Aby zrezygnować z otrzymywania wiadomości elektronicznych o charakterze promocyjnym, należy kliknąć na link na dole takiej promocyjnej wiadomości elektronicznej. Użytkownik, który założył konto w GSK, może zarządzać ustawieniami e-mail za pomocą ustawień konta.

Zarządzanie plikami cookie i innymi preferencjami

Wiele przeglądarek internetowych umożliwia Użytkownikowi zarządzanie jego preferencjami. Opcje przeglądarki można ustawić tak, aby wyłączała pliki cookie lub usuwała niektóre z nich. Użytkownik może zarządzać innymi technologiami śledzenia w taki sam sposób, w jaki zarządza plikami cookie, korzystając w tym celu z ustawień opcji przeglądarki.

Jeśli Użytkownik zdecyduje się wyłączyć lub usunąć pliki cookie, nie wszystkie elementy platformy cyfrowej GSK mogą działać zgodnie z przeznaczeniem, co może mieć wpływ na komfort korzystania z naszych stron internetowych.

Rezygnacja z internetowej reklamy behawioralnej

Po otrzymaniu internetowej reklamy behawioralnej GSK pojawi się ikona „Zmień preferencje”. Po kliknięciu w ikonę lub hiperłącze Użytkownik zostanie przekierowany na stronę internetową, na której może zarządzać danymi na temat historii przeglądania, które są używane do wyświetlania internetowych reklam behawioralnych, lub zrezygnować z korzystania z nich. Na urządzeniu mobilnym może również znajdować się ustawienie „Limit Ad Tracking” (na urządzeniach z iOS) lub ustawienie „Opt out of Interest-Based Ads” (na Androidzie), które pozwalają ograniczyć wykorzystywanie informacji o korzystaniu przez Użytkownika z aplikacji w celu wyświetlania spersonalizowanych reklam.

Po rezygnacji Użytkownik może nadal widzieć reklamy internetowe, w tym reklamy z GSK, które będą oparte na innych danych (np. na treści aktualnie przeglądanej strony internetowej, a nie w oparciu o wcześniejszą aktywność związaną z przeglądaniem innych stron internetowych). W niektórych przypadkach dane o aktywności związanej z przeglądaniem stron internetowych mogą być nadal gromadzone przez zewnętrznych reklamodawców, ale nie będą one wykorzystywane do wyświetlania reklam opartych na poprzedniej aktywności związanej z przeglądaniem stron internetowych.

Więcej informacji na temat opcji, które reklamodawcy oferują osobom prywatnym w celu wpływania na sposób gromadzenia i wykorzystywania informacji o ich aktywności internetowej oraz na stronach lub serwisach internetowych podmiotów trzecich, można uzyskać z Network Advertising Initiative pod adresem http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp, Digital Advertising Alliance pod adresem http://www.aboutads.info/, lub European Digital Advertising Alliance pod adresem http://youronlinechoices.eu/.

9. Kontakt z nami

Administrator Danych oraz Inspektor Ochrony Danych

Administratorem danych osobowych jest GSK Commercial Sp. z o.o., ul. Gintrowskiego 53, 02-697 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000226852, NIP 526-283-32-29. Kapitał zakładowy: 39 538 000, 00 PLN

Skontaktuj się z Inspektorem Danych Osobowych GSK - PL.CPA@gsk.com

Dane kontaktowe GSK

Wszelkie pytania, uwagi i wnioski dotyczące niniejszej Polityki prywatności należy kierować do lokalnej spółki powiązanej GSK, korzystając z danych kontaktowych wskazanych poniżej. Kontaktując się z nami, prosimy o wskazanie nazw odwiedzonych stron, a także sposób, w jaki możemy się z Państwem skontaktować.

Aby skontaktować się z GSK w Wielkiej Brytanii, prosimy dzwonić pod numer 0808-234-6680.
Aby skontaktować się z GSK w Stanach Zjednoczonych, prosimy dzwonić pod numer 1-866-475-3844.

Dane kontaktowe innych lokalizacji GSK można znaleźć pod adresem http://www.gsk.com/en-gb/contact-us/worldwide/.