Privacy centre

GSK — Centrum ochrony prywatności

Witamy. Traktujemy nasze zobowiązania względem zapewnienia prywatności danych bardzo poważnie. Dowiedz się więcej o stosowanych przez nas praktykach oraz przysługujących Ci prawach.

 

a

Poniżej znajdziesz nasze najważniejsze informacje o przetwarzaniu danych osobowych. W razie potrzeby zmień powyżej swoją lokalizację i wybierz odpowiednią dla Ciebie informację o przetwarzaniu danych osobowych.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych pracowników służby zdrowia przez GSK

Polska

Ostatnia aktualizacja: 18 października 2021

Niniejsza informacja o przetwarzaniu danych osobowych jest przeznaczona dla pracowników służby zdrowia i innych ekspertów współpracujących z GSK.

Rozumiemy, że prywatność ma dla Ciebie duże znaczenie. Dokładamy wszelkich starań, aby traktować Twoje dane osobowe z dbałością i uczciwością.

Opisujemy tu, jakie dane osobowe gromadzimy i jak je zbieramy. Wyjaśniamy w jakim celu wykorzystujemy Twoje dane osobowe i w jaki sposób je chronimy. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności opisuje nasze ogólne praktyki. Zawsze jednak przestrzegamy obowiązujących lokalnych przepisów, jeśli nakładają one wymóg przetwarzania informacji w inny sposób lub powstrzymania się przed ich przetwarzaniem

GlaxoSmithKline (dalej "GSK", "my") ceni Twoją prywatność.

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje lub fragmenty informacji, które mogłyby Cię zidentyfikować bezpośrednio (np. imię i nazwisko) lub pośrednio (np. unikalny numer identyfikacyjny).

Wyjaśniamy tu:

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorami Twoich danych osobowych są GSK Services Unlimited (GSK House, 980 Great West Road, Brentford, TW8 9GS, Wielka Brytania) wraz z lokalną spółką GSK, z którą utrzymujesz relacje. Kliknij tutaj, aby uzyskać dalsze informacje na temat właściwej lokalnej spółki GSK oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych (jeśli dotyczy) w Twoim kraju.

Informacje kontaktowe w sprawie ochrony danych

Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw, zadać pytania dotyczące niniejszej informacji o przetwarzaniu danych osobowych lub zgłosić swoje obawy, tutaj można znaleźć lokalne informacje kontaktowe w sprawie ochrony danych.

Jakie dane osobowe gromadzimy na Twój temat?

Gromadzimy i przetwarzamy między innymi następujące dane osobowe:

 • Dane podstawowe– imię, nazwisko (wraz z formą grzecznościową lub tytułem), pseudonim, płeć, wiek lub data urodzenia, jak również preferowany język.
 • Dane kontaktowe – informacje pozwalające nam skontaktować się z Tobą, np. osobisty lub służbowy adres e-mail, adres korespondencyjny, numery telefonu i profil na platformie mediów społecznościowych.
 • Informacje kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu – informacje związane z Twoimi kwalifikacjami, obszary specjalizacji, miejsce prowadzenia praktyki zawodowej, numer w rejestrze zawodowym i prawa wykonywania zawodu.
 • Informacje finansowe – numer rachunku bankowego, numery kart kredytowych lub debetowych oraz inne informacje finansowe i dotyczące wynagrodzenia.
 • Dane techniczne i dotyczące aktywności w sieci – informacje o urządzeniu i korzystaniu z naszych witryn internetowych, aplikacji i systemów, w tym adres IP, identyfikator urządzenia, model i wersja sprzętu, informacje o sieci telefonii komórkowej, system operacyjny i inne identyfikatory internetowe, typ przeglądarki, historia przeglądania, historia wyszukiwania, godzina dostępu, przeglądane strony, kliknięte adresy URL, przesłane formularze i lokalizacja fizyczna.
 • Konflikty – okoliczności mogące tworzyć konflikt interesów – w tym informacje na temat tego, czy Ty lub bliski członek rodziny jesteście urzędnikiem lub pracownikiem partii politycznej, kandydatem na urząd publiczny lub zajmujecie stanowisko w rządzie.
 • Informacje dotyczące podróży i inne informacje identyfikacyjne – w tym Twój nr dowodu osobistego, krajowy numer identyfikacyjny (PESEL), numer paszportu, numer prawa jazdy, numer identyfikacji podatkowej i preferencje dotyczące podróżowania.
 • Biografia zawodowa i/lub inne informacje – w tym Twoje CV/życiorys, zdjęcie, informacje o wykształceniu i Twoje zainteresowania (np. konkretne tematy dotyczące opieki zdrowotnej, które chcesz uzyskać od GSK).
 • Korzystanie z produktów – dane dotyczące korzystania z produktów GSK, Twoje interakcje z nami, Twoja preferowana metoda kontaktu z nami oraz usługi, z których możesz korzystać.

Możesz zdecydować o nieprzekazaniu nam danych osobowych, gdy o nie prosimy. Decyzja o nieprzekazaniu nam danych osobowych może wpłynąć na ograniczenie naszych relacji z Tobą. Na przykład, możemy nie być w stanie świadczyć żądanych usług.

W jaki sposób gromadzimy Twoje dane osobowe?

Bezpośrednio podczas:

 • tworzenia konta i profilu na portalu GSK Pro lub na innych witrynach internetowych, w aplikacjach i systemach GSK;
 • udostępniania Twojego profilu w mediach społecznościowych lub korzystania z niego do kontaktu z GSK;
 • rejestrowania się w celu korzystania z usług uwierzytelniania GSK;
 • korzystania z portalu GSK Pro lub innych witryn internetowych, aplikacji i systemów GSK;
 • rejestrowania się u nas w celu otrzymania materiałów promocyjnych;
 • zapisywania się do udziału w konkursie lub rywalizacji organizowanej przez GSK;
 • kontaktu z jednym z naszych przedstawicieli handlowych, medycznych przedstawicieli naukowych lub centrów telefonicznych;
 • kontaktowania się w celu uzyskania wsparcia lub przekazania opinii;
 • brania udziału w wydarzeniu internetowym, takim jak transmisja internetowa;
 • udzielania odpowiedzi na wszelkie ankiety, w których bierzesz udział;
 • przekazywania nam informacji na temat zdarzeń niepożądanych lub zapytań o informacje medyczne; oraz
 •  uczestniczenia w spotkaniach innych niż w Internecie, takich jak spotkania organów doradczych lub konferencje.

Z innych źródeł:

 • spółki zajmujące się danymi, świadczące usługi informacyjne w sektorze opieki zdrowotnej (w tym aPureBase, IQVIA i Wilmington Healthcare);
 • publicznie dostępne źródła;
 • wspólni partnerzy marketingowi;
 • dostawcy usług marketingowych;
 • katalogi dostawców usług opieki zdrowotnej;
 • Twoi pacjenci (gdy powiedzą nam, że świadczysz dla nich usługi opieki zdrowotnej);
 • organizacje pacjentów;
 • agencje organizujące wydarzenia;
 • agenci biur podróży;
 • profesjonalne platformy mediów społecznościowych, np. LinkedIn; oraz
 • gdy piszesz o nas w Internecie, jak na przykład w przypadku, gdy wspominasz o produkcie GSK w swoim wpisie na Twitterze.

W przypadku połączenia Twojego konta w mediach społecznościowych z Twoim kontem w portalu GSK Pro lub innym portalu GSK, udostępniasz nam pewne dane osobowe z Twojego konta w tych mediach społecznościowych. Dane te mogą obejmować imię i nazwisko, adres e-mail, zdjęcie, listę kontaktów w mediach społecznościowych i inne informacje, które są nam udostępnisz.

Łączymy także informacje o Tobie z różnych źródeł, w tym informacje które nam przekazujesz i informacje zbierane w toku Twojej relacji z nami.

Jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe?
Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celach opisanych poniżej w niniejszej informacji o przetwarzaniu danych osobowych lub w celach, które są w uzasadnionym zakresie zgodne z opisanymi celami.

Zarządzanie naszymi relacjami z Tobą.

Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w następujących celach:

 • dostarczanie Tobie naszych produktów i usług;
 • dostarczanie usług internetowych, takich jak transmisje internetowe, ofert zatrudnienia i wyników finansowych;
 • zarządzanie Twoim kontem na portalu GSK Pro lub innych portalach GSK oraz weryfikacja w rejestrze zawodowym;
 • udzielenie odpowiedzi na zapytania i przekazanie informacji na Twój wniosek lub kiedy uważamy, że produkty i usługi GSK mogą być dla Ciebie interesujące. Jeśli będziemy chcieli przesyłać Ci informacje marketingowe drogą elektroniczną, tam, gdzie to konieczne, zapytamy o zgodę, którą możesz wycofać w dowolnym momencie;
 • zwrot poniesionych przez Ciebie kosztów lub dokonanie zapłaty za świadczone przez Ciebie usługi;
 • zaproszenie Ciebie do udzielenia informacji zwrotnej, wzięcia udziału w badaniach, ankietach i wydarzeniach;
 • personalizacja interakcji z firmą GSK;
 • planowanie kontaktów z naszymi przedstawicielami handlowymi lub medycznymi przedstawicielami naukowymi;
 • zgłaszanie zdarzeń niepożądanych, o których nas powiadomiłeś; oraz
 • przeprowadzanie analiz, badań rynkowych i segmentacji w celu zrozumienia Twoich preferencji, doskonalenia naszych produktów i usług oraz naszej komunikacji z Tobą.

Zarządzanie i udoskonalanie naszych procesów i operacji biznesowych.

Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w następujących celach:

 • zarządzanie bezpieczeństwem naszej sieci i systemów informatycznych;
 • efektywne zarządzanie naszymi pracownikami;
 • udzielanie odpowiedzi na zgłoszenie możliwego zdarzenia niepożądanego związanego z jednym z naszych produktów oraz monitorowanie bezpieczeństwa naszych produktów;
 • prowadzenie dokumentacji naszych relacji z pracownikami służby zdrowia;
 • przeprowadzanie analiz danych, audytów i badań, które pomogą nam w dostarczaniu i udoskonalaniu cyfrowych platform, treści i usług GSK;
 • w celu monitorowania i analizy trendów, użycia i czynności związanych z produktami i usługami GSK, aby zrozumieć, które elementy naszych cyfrowych platform i usług budzą największe zainteresowanie, oraz ulepszać wygląd i zawartość naszych platform; oraz
 • przygotowywanie i opracowywanie raportów i analiz dotyczących zarządzania, w tym danych analitycznych i wskaźników.

Osiąganie innych celów.

Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w następujących celach:

 • przestrzeganie właściwych przepisów i rozporządzeń;
 • udzielanie odpowiedzi na żądania właściwych organów publicznych;
 • informowanie o zmianach zasad, warunków i polityk GSK;
 • dochodzenie praw lub obrona GSK przed potencjalnym, grożącym lub rzeczywistym postępowaniem sądowym;
 • wyjaśnianie i podejmowanie działań przeciwko nielegalnym lub szkodliwym zachowaniom użytkowników.
 • ochrona GSK, Twoich żywotnych interesów lub innej osoby;
 • ujawnianie wszelkich transferów wartości dla Ciebie w związku z usługami eksperckimi, które nam świadczysz;
 • przygotowanie autorskich publikacji naukowych;
 • pozyskanie wglądu i opinii na temat naszych produktów i usług w celu ich poprawienia lub udoskonalenia poprzez analizowanie informacji z zewnętrznych źródeł, takich jak Google, Facebook czy Twitter (i innych);
 • odpowiadanie na Twoje zapytania i wnioski oraz ich obsługa;
 • gdy sprzedajemy, cedujemy lub przenosimy całość lub część naszej działalności biznesowej;

Na jakiej podstawie jesteśmy uprawnieni do gromadzenia i wykorzystywania Twoich danych osobowych?

Możemy gromadzić i wykorzystywać Twoje dane osobowe, gdy zachodzi jeden z następujących przypadków:

 • Podejmowanie kroków przed zawarciem umowy lub realizacja umowy.
 • Przestrzeganie prawa, na przykład:
  • ustawowe obowiązki związane z prowadzeniem dokumentacji do celów monitorowania i raportowania, w tym dotyczącej zdarzeń niepożądanych, reklamacji produktów i bezpieczeństwa produktów; oraz
  • przestrzeganie obowiązków antykorupcyjnych i zachowania transparentności.
 • Otrzymaliśmy Twoje konkretne pozwolenie, gdy takie pozwolenie jest obowiązkowe (w prawie nazywane jest to „zgodą”). Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym czasie. Twoja zgoda potrzebna jest zwykle w następujących przypadkach:
  • umieszczanie plików cookie na Twoim urządzeniu w celu uzyskania informacji, jak wykorzystywane są nasze witryny internetowe, abyśmy mogli spersonalizować prezentowane treści i powiadomienia tak, aby były dla Ciebie interesujące;
  • w wybranych sytuacjach, gdy udostępniasz dane wrażliwe, takie jak na temat Twojego zdrowia;
  • przed wysłaniem informacji marketingowych drogą elektroniczną; oraz
  • w każdej innej sytuacji, gdy do przetwarzania danych osobowych potrzebna jest Twoja zgoda.
 • Potrzebujemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w uzasadnionych celach biznesowych, na przykład w celu pomyślnego prowadzenia naszej działalności. Cele te obejmują:
  • wysyłanie materiałów marketingu bezpośredniego (zawsze możesz zrezygnować z otrzymywania wiadomości marketingowych i promocyjnych);
  • przeprowadzanie audytów i wewnętrznych dochodzeń oraz przestrzeganie wewnętrznych polityk dotyczących przeciwdziałania łapownictwu i konfliktu interesów;
  • zarządzanie naszymi systemami i sieciami informatycznymi i komunikacyjnymi;
  • planowanie i udoskonalanie naszych działań biznesowych;
  • prowadzenie szkoleń i zbieranie opinii w celu zapewnienia kontroli jakości;
  • ochrona interesów, prywatności, bezpieczeństwa i mienia GSK, naszych podmiotów powiązanych, a także Twoich i innych osób;
  • zapewnienie funkcjonalności świadczonych Tobie naszych usług, w tym organizowanie dostępu do zarejestrowanego konta oraz świadczenie powiązanej obsługi klienta;
  • weryfikacja Twoich uprawnień do dostępu do określonych produktów, usług i danych, które mogą być dostarczane tylko uprawnionym pracownikom służby zdrowia lub inne przeprowadzanie weryfikacji środowiskowych w celu zapewnienia, że możemy z Tobą współpracować;
  • analiza lub przewidywanie Twoich preferencji w celu zidentyfikowania zbiorczych trendów oraz opracowywania, udoskonalania lub modyfikowania produktów, usług i działań biznesowych GSK;
  • wchodzenie z Tobą w interakcje na internetowych cyfrowych forach doradczych i umożliwianie Tobie przesyłania wiadomości innej osobie, jeśli chcesz to zrobić;
  • odpowiadanie na zapytania i wnioski, w tym prośby o próbki, oraz ich obsługa;
  • przesyłanie Tobie informacji administracyjnych, np. o zmianach zasad, warunków i polityk GSK;
  • realizacja Twoich transakcji i świadczenie powiązanej obsługi klienta;
  • tworzenie i utrzymywanie bazy danych w celu Twojej identyfikacji i kontaktowania się z Tobą w oparciu o Twoją zawodową specjalizację i opinie oraz w stosownych przypadkach nasze interakcje w przeszłości;
  • kontaktowanie się z Tobą w sprawie przekazania informacji na temat naszych produktów lub z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej naszych produktów lub usług; oraz
  • wypełnianie naszych zobowiązań w zakresie przejrzystości;
 • Występowanie z roszczeniami prawnymi, wszczęcie postępowań prawnych oraz ich dochodzenie, prowadzenie i obrona.
 • Ochrona Twoich żywotnych interesów lub innych osób.
 • W sytuacji, gdy jest to niezbędne z przyczyn związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Chcemy upewnić się, że Twoje dane osobowe nie są udostępniane osobom nieuprawnionym ani nie są przez nie wykorzystywane. Stosujemy różnorodne środki i technologie zabezpieczeń pomagających chronić Twoje dane osobowe.

Starannie dobieramy usługodawców, z którymi współpracujemy i sprawdzamy, czy wdrożyli środki i technologie zabezpieczeń, które chronią Twoje dane osobowe.

Niestety nie można zagwarantować, że system przesyłania lub przechowywania danych jest w 100% bezpieczny. Prosimy natychmiast powiadomić nas, jeśli istnieją podstawy, aby sądzić, że współpraca z nami przestała być bezpieczna, korzystając ze szczegółów zawartych w sekcji „Informacje kontaktowe w sprawie ochrony danych”.

Jakie prawa przysługują Tobie względem Twoich danych osobowych?

Masz prawa, o których musimy Ciebie poinformować. Przysługujące Tobie prawa zależą od naszego celu przetwarzania danych osobowych oraz lokalnego prawa obowiązującego w danej jurysdykcji. Istnieją także wyjątki w przypadku niektórych praw. W zależności od tego może Tobie przysługiwać prawo do:

 • wycofania zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego;
 • zapytania GSK o przetwarzanie Twoich danych osobowych, a także poproszenia o przekazanie kopii tych danych;
 • poproszenia nas o poprawienie informacji, które są Twoim zdaniem niedokładne lub niekompletne;
 • poproszenia nas o usunięcie Twoich danych osobowych;
 • poproszenia nas o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych; 
 • poproszenia o przesłanie informacji, które nam przekazałeś, z jednej organizacji do drugiej lub do Ciebie; oraz
 • złożenia skargi do lokalnego organu nadzorczego ochrony danych.

Więcej informacji na temat tego, jak skontaktować się z nami w celu skorzystania z jednego z powyższych praw, można znaleźć w sekcji „Informacje kontaktowe w sprawie ochrony danych”.
W celu ochrony Ciebie i ochrony prywatności innych osób może istnieć konieczność potwierdzenia Twojej tożsamości przed zrealizowaniem Twojego wniosku.

Jeśli wykorzystywaliśmy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody, w przypadku późniejszego wycofania tej zgody możemy nie być w stanie wykonać niektórych czynności opisanych w sekcji „Jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe”.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

W niektórych jurysdykcjach musimy zgodnie z prawem przechowywać dane osobowe przez określony czas. Czas trwania zależy od określonych wymogów prawnych obowiązujących w jurysdykcji, na terenie której jesteś w momencie udostępniania nam informacji.

Będziemy zawsze przechowywać Twoje dane osobowe przez okres wymagany przez prawo i jeśli będzie to konieczne w związku z postępowaniem prawnym lub dochodzeniem, w które jest zaangażowane GSK. W przeciwnym razie będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez cały czas trwania relacji z Tobą w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie lub wniosek lub ich obsługi, lub w przypadku przesłania Tobie próbki produktu.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Udostępniamy Twoje dane osobowe jedynie w niezbędnych przypadkach oraz w zakresie koniecznym do przestrzegania przepisów i rozporządzeń oraz w kontekście zarządzania naszymi relacjami z Tobą.

Udostępniamy Twoje dane osobowe tylko tym zespołom w naszych spółkach i podmiotach powiązanych GSK, które potrzebują tych danych do wykonywania swojej pracy. Pod tym linkiem dostępna jest lista naszych podmiotów powiązanych i ich lokalizacji.

W niektórych krajach zarządzaniem naszymi relacjami z Tobą zajmują się w naszym imieniu wyspecjalizowani usługodawcy. Udostępnimy Twoje dane osobowe ich pracownikom i zespołom, którzy potrzebują tych danych do wykonywania swojej pracy.

Będziemy także udostępniać Twoje dane osobowe innym podmiotom, takim jak:

 • agencje organizujące wydarzenia;
 • agencje marketingowe;
 • dostawcy technologii, z którymi współpracujemy przy rozwijaniu i udoskonalaniu naszych witryn internetowych, cyfrowych forów i aplikacji;
 • dostawcy usług medialnych, z którymi współpracujemy;
 • dostawcy usług opieki zdrowotnej, z którymi współpracujemy;
 • podmiot, który może nabyć nas lub część naszej działalności lub marek;
 • dostawcy zarządzający zgłoszeniami zdarzeń niepożądanych;
 • stowarzyszenia branżowe;
 • lokalne lub zagraniczne organy nadzorcze, sądy, instytucje administracji publicznej i organy ścigania; oraz
 • profesjonalni doradcy, np. audytorzy, księgowi i prawnicy;

W jakich przypadkach przekazujemy Twoje dane osobowe poza granice kraju?

Prowadzimy działalność na całym świecie. W związku z tym może istnieć konieczność przekazania i wykorzystywania Twoich danych osobowych poza granicami kraju, w którym dane zostały zebrane. Do krajów tych należą, m.in.: Stany Zjednoczone Ameryki, Wielka Brytania i Indie, jak również kraje znajdujące się na terytorium Unii Europejskiej. Wdrażamy takie odpowiednie środki ochrony Twoich danych osobowych, gdy przekazujemy je poza granice kraju, jak umowy dotyczące przekazywania danych zawierające standardowe klauzule ochrony danych. Przepisy dotyczące ochrony danych w krajach, do których przekazujemy dane, mogą nie być takie same, jak przepisy obowiązuje w Twoim kraju. Organy ścigania, organy nadzorcze, organy bezpieczeństwa lub sądy w krajach, do których przekazujemy Twoje dane osobowe, mogą mieć prawo wglądu w te dane.

Dodatkowe informacje dla osób przebywających w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG)

Komisja Europejska uznaje, że niektóre kraje spoza EOG mają podobne standardy ochrony danych. Pełna lista tych krajów jest dostępna tutaj.

Jeśli przekazujemy Twoje dane osobowe do kraju spoza tej listy, robimy to zgodnie z naszymi Wiążącymi regułami korporacyjnymi oraz standardowymi klauzulami umownymi przyjętymi przez Komisję Europejską. Umożliwiają nam one przekazywanie danych osobowych za granicę w ramach naszej grupy spółek w zgodzie z przepisami ochrony danych Unii Europejskiej i Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO).

Informacje na temat dzieci

Nasze usługi nie są kierowane do dzieci i umyślnie nie zbieramy żadnych danych osobowych od dzieci, z wyjątkiem przypadków dopuszczonych lub wymaganych przez obowiązujące prawo.

Pliki cookie, dane z witryn internetowych i aplikacji — wykorzystanie do analiz i marketingu

Nasze witryny internetowe mogą używać plików cookie i podobnych technologii. Możesz zdecydować się przyjąć lub odrzucić pliki cookie. Odrzucenie plików cookie może spowodować, że nie wszystkie elementy naszych witryn internetowych, aplikacji i usług będą działać zgodnie z przeznaczeniem, co może wpłynąć na wrażenia podczas korzystania z nich.

W zakresie, w jakim zgodnie z obowiązującymi przepisami informacje zgromadzone dzięki plikom cookie i innych technologiom są uważane za dane osobowe, będziemy traktować te informacje zgodnie ze standardami określonymi w niniejszej informacji o przetwarzaniu danych osobowych.

Gromadzimy informacje o rodzaju przeglądarki internetowej i systemie operacyjnym oraz witrynach odwiedzanych przed i po odwiedzeniu naszych witryn, a także standardowe dane z dziennika serwera, adresy IP, informacje o lokalizacji, operatorze telefonii komórkowej i systemie operacyjnym telefonu komórkowego. Wykorzystujemy te informacje w celu zrozumienia, w jaki sposób osoby odwiedzające korzystają z naszych witryn i aplikacji mobilnych. Dzięki temu możemy je doskonalić oraz dopracowywać oferowane usługi i nasze reklamy. Możemy również udostępniać te informacje innym firmom w ramach grupy GSK oraz podmiotom trzecim. W niektórych z naszych witryn używana jest internetowa usługa analityczna Google Analytics, świadczona przez Google, Inc. („Google”). W usłudze Google Analytics wykorzystywane są pliki cookie do analizy wzorców korzystania z witryn i mogą być gromadzone informacje o sposobie korzystania przez Ciebie z witryny, w tym o adresie IP. Więcej informacji o usłudze Google Analytics znajduje się tutaj. Możesz się nie zgodzić na wykorzystywanie Twoich danych w usłudze Google Analytics tutaj.

Korzystamy także z usług remarketingowych oferowanych przez naszych partnerów reklamowych w celu personalizowania reklam pod kątem osób odwiedzających witryny sieci reklamowych (tj. witryny nienależące do GSK). Na tych stronach mogą być widoczne reklamy odnoszące się do Twoich wcześniejszych interakcji z firmą GSK. Aby wyłączyć personalizację reklam obsługiwanych przez Google, kliknij tutaj. Aby wyłączyć personalizację reklam obsługiwanych przez Facebooka, kliknij tutaj. Wiele firm wyświetlających reklamy dostosowane do zainteresowań użytkownika jest członkami organizacji Network Advertising Initiative („NAI”), Digital Advertising Alliance („DAA”) lub European Interactive Digital Advertising Alliance („EDAA”). Aby zrezygnować z reklam dostosowanych do Twoich zainteresowań, publikowanych przez członków wspomnianych organizacji, możesz odwiedzić ich witryny pod adresami https://optout.networkadvertising.org/, https://optout.aboutads.info/ i https://www.youronlinechoices.com/.

Możemy wykorzystywać dane, które nam udostępniasz, aby stwierdzić, jakie masz zainteresowania i preferencje, i lepiej dopasowywać przesyłane materiały marketingowe. Posiadane informacje o Tobie możemy wykorzystywać w połączeniu z danymi o Twoich zainteresowaniach lub cechach demograficznych, które podmioty trzecie zebrały od Ciebie online i offline, aby lepiej spersonalizować obsługę i w jeszcze większym stopniu dopasować materiały marketingowe do Twoich potrzeb. W związku z tym masz pewne prawa — zobacz punkt „Jakie prawa przysługują Ci względem Twoich danych osobowych?” , aby uzyskać więcej informacji.

Wykorzystujemy narzędzia do tworzenia grup niestandardowych odbiorców Facebooka. Umożliwiają one wyświetlanie spersonalizowanych reklam, gdy korzystasz z platform Facebooka, przez dopasowanie przechowywanego przez nas Twojego adresu e-mail do adresu e-mail przechowywanego przez Facebooka. Dzięki temu otrzymujesz reklamy GSK, które najbardziej Cię zainteresują. Zawsze robimy to tylko po uzyskaniu Twojej zgody. Czasami możemy też wykorzystywać informacje o Tobie w celu stworzenia modeli podobnych odbiorców. Dzięki temu możemy wygenerować grupy podobnych potencjalnych klientów (którzy mogą mieć zbliżone zainteresowania lub cechy demograficzne) za pośrednictwem platform reklamowych, takich jak Facebook lub Google, na podstawie danych przechowywanych przez te platformy o innych użytkownikach. Zwykle wiąże się to z udostępnieniem partnerom reklamowym Twojego adresu e-mail. Możesz się nie zgodzić na udział w tworzeniu grup podobnych odbiorców przez Google tutaj.

Jak aktualizujemy niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności?

Będziemy okresowo aktualizować niniejszą informację o przetwarzaniu danych osobowych. Wszelkie zmiany zaczną obowiązywać w momencie publikacji zmian w naszym centrum prywatności. Niniejsza informacja o przetwarzaniu danych osobowych była ostatnio aktualizowana w dniu „ostatniej aktualizacji” określonej powyżej. Jeśli zmiany będą istotne oznaczymy je w bardziej widoczny sposób.

Nasza odpowiedzialność dotycząca witryn internetowych, które nie są własnością GSK i nad którymi nie sprawujemy kontroli

Nasz portal GSK Pro oraz inne portale GSK i witryny internetowe mogą zawierać linki do witryn internetowych lub aplikacji mobilnych, które nie są naszą własnością i nad którymi nie sprawujemy kontroli. Niniejsza informacja o przetwarzaniu danych osobowych ich nie obejmuje. Prosimy uważnie zapoznać się z treścią informacji o przetwarzaniu danych osobowych publikowanych na tych witrynach internetowych i w aplikacjach mobilnych, aby dowiedzieć się, jak zbierają, wykorzystują i udostępniają Twoje dane osobowe.